PAPIEREK, W KTÓRYM CZASEM PIECZE SIĘ (LUB TYLKO PODAJE SIĘ) BABECZKI I NIEKTÓRE INNE CIASTKA LUB (RZADZIEJ) CZEKOLADKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAPILOTKA to:

papierek, w którym czasem piecze się (lub tylko podaje się) babeczki i niektóre inne ciastka lub (rzadziej) czekoladki (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAPILOTKA

PAPILOTKA to:

tyle, ile zmieści się w papilotce - papierowej foremce do ciasta (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAPIEREK, W KTÓRYM CZASEM PIECZE SIĘ (LUB TYLKO PODAJE SIĘ) BABECZKI I NIEKTÓRE INNE CIASTKA LUB (RZADZIEJ) CZEKOLADKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.579

WINOGRODNIK, WROTKARSTWO HOKEJOWE, SŁUPOZĘBNE, KORNWALIJSKI, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, POJĘCIE LOGICZNE, OSADA, MACH, TRĘDOWNIK, BUCHTA, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, SCRATCHING, JOAN, ACHONDRYT, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, MCHY LIŚCIASTE, KANTATA, WPRAWKA, SEKS, HELIKOPRION, TWARDY RESET, FORMACJA ROŚLINNA, OBLIGACJA ZAMIENNA, AWANS, HYDROFIL, KOŻUSZYSKO, NIEPOKÓJ RUCHOWY, HANDLARKA, STREFA RELAKSACYJNA, MARCELIN, PISUM, NAROŻNIK, LANGUR WSPANIAŁY, WINO, RAFINERIA ROPY NAFTOWEJ, ZAMEK CZTEROTAKTOWY, ACHAJA, MISKA SEDESOWA, PŁATKI ŚNIADANIOWE, ŚLIZG, BURDA, WARUNEK LOKALOWY, KIŚĆ, ZŁĄCZENIE, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, PODKŁAD, PIENIĄDZ LOKALNY, WIOSŁONOSOWATE, SZERMIERZ, ROZWAŻNOŚĆ, BOLA, EMPORIUM, ŁUPEK BENTONITOWY, CHOROBA FAHRA, TELEFON ZAMIEJSCOWY, NAPIĘCIE PRZEMIENNE, PORCYJKA, BLANK, CHIMICHANGA, MŁYN WODNY, SILNIK BOCZNIKOWY, MEMBRANA, UCZENNICA, OBWAŁ, BŁONA PŁYWNA, SUKIENKO, INWALIDA WOJENNY, BELKA, CHOPIN, MEDALION, MAZUREK, SŁUŻBA DYŻURNA, EMULATOR, KRÓTKOSZ SZORSTKI, PRZYGOTOWALNIA, CZARNY DĄB, PŁASZCZ WODNY, TRANSWESTYTA, BILLBOARD, REGIMENTARZ, NIEOCZYWISTOŚĆ, PRÓŻNOWANIE, MIKROFAZA, DŹWIGARKA, ZROBIENIE RUCHU, TABU MILCZENIA, PEBA, ASZKENAZYJCZYK, SIEDZISKO, PTASZEK, SEKTA, OTWÓR WYLOTOWY, PALMA KRÓLEWSKA, SKORUPA, NAKŁAD INWESTYCYJNY, ŚMIGŁO, MOTYLEK, SHAPESHIFTER, FILIGRAN, KOTONINA, NADNOSIE, TRZYDZIESTKA, PARAPETÓWKA, WYCIERACZKA, HIPOREFLEKSJA, NOŚNIA, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, WŁADCZOŚĆ, ZAKUP, LATARNIA, WELWET, SADNIK, ROZRABIACZ, EKSPRES DZBANKOWY, BEZSENS, ANTROPOSFERA, ŁUPEK MUSKOWITOWY, ODCISK, GNIOTOWNIK, DZIECINNOŚĆ, CYSTA BAKERA, CZERWIENIDŁO, BEZPARDONOWOŚĆ, SANIE, POMOST, WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA, OKULISTA, AUTOGIEŁDA, FILOZOFIA, CZYNELE, IMMUNOFARMAKOLOGIA, CEGŁA DZIURAWKA, NASTĘP, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, PODCASTING, STYL MOTYLKOWY, ODEZWA, BROŃ OBUCHOWA, OBRÓT PIERWOTNY, KANAPKA, RAKOWATOŚĆ PNIA, ZDJĘCIE STYKOWE, TASZYZM, BRZOZA, SYMBOLICZNOŚĆ, KACERSTWO, LIGATURA, LENIUSZEK, HARDTOP, TONAŻ, SOCZEWKA FRENSELA, ŚMIECIUCH, BOROWIK, EPIZOOTIOLOGIA, JEDNOOSOBOWOŚĆ, KONIKI MORSKIE, CHOROBA DEGOSA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, PAKIET, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, LINA PORĘCZOWA, WYDZIAŁ, SZTYFT, BON UWŁASZCZENIOWY, BALDACH, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, LUBASZKA, WSPÓŁRZĄDCA, KOLEBKA, PŁYTA, KOŁO MŁYŃSKIE, MIKROPRZEŁĄCZNIK, ŁOMOTANIE, KINEZYTERAPEUTA, SZAMOTANINA, KOŚCIÓŁ PREZBITERIALNY, BRZOZOWATE, SUCHORYT, NAPÓJ WINOPODOBNY, DWUTLENEK, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, ARAK, KRYSTALIZACJA, ŚRODKI PIENIĘŻNE, DZIEŃ OTWARTY, BRAZYLIANY, ASOCJACJA GWIAZD, UBRANIÓWKA, TELEROBOTYKA, ZEWŁOK, KOBIETON, KROS, TWAIN, DYGNITARZ, PRZEWAGA, STYLO, SOLSTYCJUM, LINIA MELODYCZNA, NAMIESTNICZKA, KREDYT INWESTYCYJNY, EKSPRES, CIAŁO MIGDAŁOWATE, SOLUCJA, KORPUS, UKŁAD CIAŁA, KWALIFIKACJA PRAWNA, GROTESKA, ZATOPIONA DEPRESJA, PANOCZEK, FRANCUSKI, ANODA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, POLE WIROWE, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, ZROBIENIE MIEJSCA, LUKIER, METEOR, SEPTET, ZABURZENIE, WERDIURA, NAKŁADKA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, TRĄBKA SYGNAŁOWA, MUSLIM, BIURO PERSONALNE, RAMA, RAKARZ, DWUSTUZŁOTÓWKA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, STYL KOLONIALNY, JĘZYK DUNGAŃSKI, KATAPLAZM, TŁUK PIĘŚCIOWY, DOGI, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PROSTOLINIOWY, MADONNA, PRZYKASÓWKA, SAMOCHODZIARZ, DŻEM, ANTAGONIZM, SZKOŁA, TŁUSZCZ, BIEGŁOŚĆ, KOMBAJN ŚCIANOWY, PIĘTNO, ZWYROL, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, NIESTAŁOŚĆ, KATAR SIENNY, POWOŹNIK, ELEKTRON WALENCYJNY, STULEJARZ, PUSZCZA, IRENA, CUKIER BURACZANY, ZNACZNIK, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, NOZDRZE TYLNE, STRONA, TOCZYSKO, KARALNOŚĆ, BEZBRONNOŚĆ, MINIMALIZM, CHIROPTEROLOG, ŁAGIER, TERCET, SILNIK TŁOKOWY, WAŁ, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, RAFIA, PRZEJAZD KOLEJOWY, EONIZM, KABESTAN, OCZKO, CHRANCUSKI, PŁYTA KONTYNENTALNA, BÓL, GOL SAMOBÓJCZY, NOŻYK, MYKOLOGIA, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, BEZA, WYŚCIGI, GARDA, JAMA STAWOWA, TUTORIAL, USŁUGI SPOŁECZNE, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, WIGILIA, MIARA, LWIA CZĘŚĆ, NAPINACZ, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, WYŻYNA, RZUT, POTWIERDZENIE, ?PARAMAGNETYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.579 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAPIEREK, W KTÓRYM CZASEM PIECZE SIĘ (LUB TYLKO PODAJE SIĘ) BABECZKI I NIEKTÓRE INNE CIASTKA LUB (RZADZIEJ) CZEKOLADKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PAPIEREK, W KTÓRYM CZASEM PIECZE SIĘ (LUB TYLKO PODAJE SIĘ) BABECZKI I NIEKTÓRE INNE CIASTKA LUB (RZADZIEJ) CZEKOLADKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAPILOTKA papierek, w którym czasem piecze się (lub tylko podaje się) babeczki i niektóre inne ciastka lub (rzadziej) czekoladki (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAPILOTKA
papierek, w którym czasem piecze się (lub tylko podaje się) babeczki i niektóre inne ciastka lub (rzadziej) czekoladki (na 9 lit.).

Oprócz PAPIEREK, W KTÓRYM CZASEM PIECZE SIĘ (LUB TYLKO PODAJE SIĘ) BABECZKI I NIEKTÓRE INNE CIASTKA LUB (RZADZIEJ) CZEKOLADKI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PAPIEREK, W KTÓRYM CZASEM PIECZE SIĘ (LUB TYLKO PODAJE SIĘ) BABECZKI I NIEKTÓRE INNE CIASTKA LUB (RZADZIEJ) CZEKOLADKI. Dodaj komentarz

9+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast