TEN, KTO SIĘ GRZEBIE, GUZDRZE Z JAKĄŚ CZYNNOŚCIĄ, ROBI COŚ BARDZO WOLNO I BARDZO DOKŁADNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRZEBUŁA to:

ten, kto się grzebie, guzdrze z jakąś czynnością, robi coś bardzo wolno i bardzo dokładnie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TEN, KTO SIĘ GRZEBIE, GUZDRZE Z JAKĄŚ CZYNNOŚCIĄ, ROBI COŚ BARDZO WOLNO I BARDZO DOKŁADNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.504

GRYMAŚNIK, TEATR, TŁUMACZKA, PRAWORZĄDNOŚĆ, OPASŁOŚĆ, PODPARCIE, PERSONALNIK, MAKABRYCZNOŚĆ, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, STRESIK, MAMUT CESARSKI, SMUTNI PANOWIE, KONSULTANT, WAMPIR, PŁETWA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, KRYMINALISTYKA, TETRAMER, TABLICA, SKRZYNECZKA, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, SUWNICA POMOSTOWA, CENA WYWOŁAWCZA, KONAJĄCY, MAGICZNA GÓRKA, BOCZNIAK, DEFERENT, SATYRA, SZCZEPONOGI, POLONEZ, TEATR LALEK, CEROWNIA, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, SZWADRON ŚMIERCI, KOREK TOPLIWY, WIETNICA, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, KORELACJA ELEKTRONOWA, ANTAŁECZEK, MORFOTROPIA, JAMA GARDŁOWA, OUROBOROS, LAMPA NAFTOWA, TUZ, MOSTEK SCHERINGA, KOZOJEBCA, BĄBEL, STOLIK, AWANS, SOMATYZACJA, LEGWAN GŁUCHY, INFA, WSCHODEK, BOROWIEC, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, HALA TARGOWA, KONTRGAMBIT GIANUTIO, FLETY, LASKA, PODATEK EKOLOGICZNY, SKAŁA WULKANICZNA, BEZA, RYBACZKA, DZIECINNOŚĆ, MIELINA, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, HUŚTAWKA, PRZEPLOTKA, PUNIA, DOWÓD, CZARNE KINO, JESIOTR, DEMESZKA, PROLETARIAT, ENTOMOLOGIA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, HERMENEUTYKA, WIELOETATOWOŚĆ, ZROST, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, EKOSFERA, CIENKOPANCERZOWCE, ODWAGA CYWILNA, DIAFTOREZA, WĄŻ, ŻÓŁW TORNIERA, PROGRESYWIZM, CHROPAWOŚĆ, NAMYSŁ, KOMA, JEDNOSTKA INFORMACJI, HARMONIKA, NIKCZEMNOŚĆ, SUBSTANCJA OBCA, WZROST ZUBAŻAJĄCY, MONOCYT, DRĄGOWINA, GNIOTOWE, INFLACJA JAWNA, STYL KOLONIALNY, TYGIEL, FROTKA, TOLERANCJA WYMIARU, JĘZYKI URALSKIE, HISTORYZM CEGLANY, PRZESZKODOWIEC, ANALITYK, JUWENALIA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, SZYKANA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, MANUFAKTURA, WIDZENIE SENNE, SKRYTKA DEPOZYTOWA, JĘZYK SOGDYJSKI, KASJER, TEST, ELEKTRONOWOLT, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE, SELEKTOR, ZESPÓŁ BEHRA, MAŁOLETNIOŚĆ, ŁATA, TWARDA DUPA, WTYCZKA, ANTYFAN, ŁĘG OLSZOWY, PYCHA, JEŻYNA, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, WYNAJMUJĄCA, MROK, NIESTOSOWNOŚĆ, MARSJAŃSKI, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, SIŁA, DÓŁ, KUC FELL, ARTYSTA, SERIALIZM, SZKARADA, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, PLATYNA, SZTOS, USYTUOWANIE, WYLOT, SYF, REZERWA, ANGLISTYKA, KINOMAN, LOKALIZACJA, ANTYIMPERIALISTA, NIEZLICZONOŚĆ, TSUNAMI, ROSYJSKOŚĆ, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, REKINY, ZDOBYWCA, PRZYLEPKA, ULEGŁOŚĆ, UJŚCIE, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, NAŚLADOWANIE, NEBIWOLOL, FIGURA SŁÓW, ZŁOM, BŁYSK, LEJEK, SYGNIFIKATOR, SZATA TYPOGRAFICZNA, SZATA GRAFICZNA, OGNISKO, RYZYKO NIEWYGASŁE, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, KARLIK DROBNY, MOLE, WICIOKRZEW, NEOREALIZM, KACZUSZKA, CHŁOPCZYCA, ROZLUŹNIENIE, SPRZĘŻNICE, ZAKON CZYNNY, BRUTALIZM, TARSKI, ORZESZEK PINIOWY, TRANSPOZYCJA, KROK, PRAWOMOCNOŚĆ, LEKARSTWO, MARKETING RELACYJNY, KONTROLA, PRYMAT, GONIEC, ŁUSKOWCE, ZGNIŁOŚĆ, WYTRAWERSOWANIE, PUNKTUALNOŚĆ, ROŚLINA NASIENNA, OPIEKA SPOŁECZNA, LINEARNOŚĆ, KARTY, TERMOMETR CIECZOWY, DEKORATOR WNĘTRZ, MARAZM, MARUDER, WPIERDOLKA, WĘZEŁ WINDSORSKI, NADMIERNA SENNOŚĆ, MRÓWKA PNIOWA, UCZEŃ, UWIEŃCZENIE, SŁODYCZ, PARWENIUSZ, EROS, SPIEKA, JEDNOSTKA ALOKACJI, RYBOJASZCZURY, PRZEPOJKA, REGENERATOR, POLSKOŚĆ, DYLATACJA CZASU, PASCHA, POZYCJA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, ŚWIATŁO ZIELONE, INSTRUMENT SZARPANY, STUDIO FOTOGRAFICZNE, SZWEDZKOŚĆ, INTERPRETATOR, WALGINA RDESTNIAK, PAMIĘĆ, POSYŁKA, ROSZCZENIE, WYSPA PŁYWOWA, OBIEGNIK, NIEUŻYTECZNOŚĆ, KIEP, SZORY, ALERGEN POKARMOWY, NIESKWAPLIWOŚĆ, WSTĘŻNIAKI, ASOCJACJA GWIAZDOWA, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, MUNSZTUK, NAPAD, KAWA ROZPUSZCZALNA, WZIERNIK, ZATOKA, CZAROWNICA, TOBOGAN, RZEŹBIARNIA, SNOBISTYCZNOŚĆ, RYCERZ, ORTOPEDIA, RUMIANEK, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, ROŚLINA EGZOTYCZNA, IMIONNIK, MRÓWKA, SWAWOLA, TLENOWNIA, UMIEJĘTNOŚĆ, KOTERIA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, WAR, OSKARŻENIE, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, SORABISTYKA, ROLADA, NIEKAPEK, SPIĘTRZENIE, DREDNOT, PŁOMYCZEK, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, WYRAJ, IRGA POMARSZCZONA, SADYSTA, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, BAS, CIASNOŚĆ, ZDZIADZIENIE, CHMURA WARSTWOWA, MAŁODUSZNOŚĆ, NASTAWANIE, PRZEWALENIE SIĘ, JEŁOP, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, CZAD, OŚWIETLACZ, MASELNICZKA, OTWÓR KIERUNKOWY, TABASCO, GWIAZDA WIELOKROTNA, JUGOSŁOWIAŃSKI, ?KARBOKSYL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.504 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TEN, KTO SIĘ GRZEBIE, GUZDRZE Z JAKĄŚ CZYNNOŚCIĄ, ROBI COŚ BARDZO WOLNO I BARDZO DOKŁADNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TEN, KTO SIĘ GRZEBIE, GUZDRZE Z JAKĄŚ CZYNNOŚCIĄ, ROBI COŚ BARDZO WOLNO I BARDZO DOKŁADNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRZEBUŁA ten, kto się grzebie, guzdrze z jakąś czynnością, robi coś bardzo wolno i bardzo dokładnie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRZEBUŁA
ten, kto się grzebie, guzdrze z jakąś czynnością, robi coś bardzo wolno i bardzo dokładnie (na 8 lit.).

Oprócz TEN, KTO SIĘ GRZEBIE, GUZDRZE Z JAKĄŚ CZYNNOŚCIĄ, ROBI COŚ BARDZO WOLNO I BARDZO DOKŁADNIE sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - TEN, KTO SIĘ GRZEBIE, GUZDRZE Z JAKĄŚ CZYNNOŚCIĄ, ROBI COŚ BARDZO WOLNO I BARDZO DOKŁADNIE. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

x