PRACA PLASTYCZNA, DZIEŁO SZTUKI WYKONANE JAKĄŚ TECHNIKĄ GRAFICZNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRAFIKA to:

praca plastyczna, dzieło sztuki wykonane jakąś techniką graficzną (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRAFIKA

GRAFIKA to:

dział plastyki (na 7 lit.)GRAFIKA to:

inaczej szata graficzna, sposób i forma zapisu czegoś, zaprezentowania tekstu i rysunku, zwłaszcza w książce lub innym dokumencie piśmienniczym (na 7 lit.)GRAFIKA to:

sposób, w jaki w komputerze i w wytworach komputerowych wyświetla się obraz; jakość obrazu rozpatrywana zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym (na 7 lit.)GRAFIKA to:

dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości (na 7 lit.)GRAFIKA to:

rysunek - to, co jest narysowane (na 7 lit.)GRAFIKA to:

styl grafiki - pracy plastycznej, dzieła sztuki wykonanego techniką graficzną, także: styl danego twórcy lub szerzej - jego twórczość (na 7 lit.)GRAFIKA to:

włoski malarz i złotnik (1420-97) reprezentant sceny florenckiej (na 7 lit.)GRAFIKA to:

dział sztuk plastycznych (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRACA PLASTYCZNA, DZIEŁO SZTUKI WYKONANE JAKĄŚ TECHNIKĄ GRAFICZNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 840

ORKA, DIALOGICZNOŚĆ, DESIGN, PŁÓD, PRACA INTERWENCYJNA, POKŁAD STATKU, SKUBANIEC, POSZYCIE, RAJNOW, ŚWISTEK, WYPOCINY, METALOCERAMIKA, SZTUKI PLASTYCZNE, ELURA, BALIA, PAPIER PRZEDRUKOWY, JEGGINSY, SASSETTA, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, NEOREALIZM, GRAWIURA, DIAGNOZA, KIEROWNIK ARTYSTYCZNY, ZWIĄZEK WYZNANIOWY, SIŁA, GRAFIKA, KOLORYT, PENCZ, BUTLA GAZOWA, TIARA, NACZELNOŚĆ, BARKAN, LEŚMIAN, BAJADERKA, CZEKOLADA, PRACA DOMOWA, RENESANSOWOŚĆ, JELEŃ, DEPUTOWANY, ŻELE, KORIN, SCREENSHOT, CIUPAGA, GRAFICZKA, MALARSTWO IKONOWE, HARÓWKA, STAŻEWSKI, WOLUNTARIAT, CZAS WOLNY, JĘZYCZEK U WAGI, KOHEZJA, KUBIZM ORFICZNY, GRAFIKA, INWIGILACJA, OLEODRUK, ARGUMENT, ROBOTA, KSYLOGRAFIA, LIŚCIAK, LUPA, PORUSZENIE, MATURKA, LICENCJAT, KARTKÓWKA, CZYNELE, SENIOR, MALARSTWO KATAKUMBOWE, RELIGIJNOŚĆ, GRAFIKA KOMPUTEROWA, IKONOGRAFIA, ESTRADA, DIZAJN, KUCIE, CHILLIDA, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, NAMIOTKA, GRAFIKA INŻYNIERSKA, BILL, ZACHOWANIE, GLINIAK, STUDIUM, JĘZYK ROSYJSKI, KOFFLER, DNIÓWKA, PIERWOCINA, WIERCENIE, ŁUBOK, PLAKAT, RÓW IRYGACYJNY, ŚWIĄTYNIA, AFERZYSTKA, TASIEMIEC, LINKE, TAJMUR, KOMPOZYCJA, CIASTO, SPOTKANIE WARSZTATOWE, ZAKRĘTKA, KONSERWATORIUM, DZIEŁO, PRZEPRÓCH, BEZPIECZNIK, OPENER, GRAFIKA, SIATKA KILOMETROWA, ROZDZIAŁEK, FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA, ARTYSTA, GOSPODARZ DOMU, THRILLER, SAGA, GRAFIKA RASTROWA, FILIGRAN, MONUMENT, POPRZEDNIK, KIT, PŁÓTNIANKA, BARWNIK, RESTAURACJA, PIETROW, KICZ, POZYTYWIK, KOMPILACJA, WYBITNOŚĆ, TARCZA, SŁUŻALCZOŚĆ, JĘZYK, REMONT KAPITALNY, FUSZERKA, ORNAMENT, KLASYCYZM, OGNIWO STĘŻENIOWE, PAUTSCH, WYSZYWANKA, ROBOTY ZIEMNE, FRANCESCO, WYDANIE, ROZDZIAŁ, CHAŁTURA, BIAŁA SALA, NIEŚCISŁOŚĆ, DŁUG WDZIĘCZNOŚCI, KAPITALNY REMONT, PUTTO, ORKA, LERNET, BIURALISTYKA, PEJZAŻ, MOC ELEKTRYCZNA, PUNKT WIDZENIA, NIETRWAŁOŚĆ, TREGGINSY, RYNEK TERMINOWY, AKUMULATOR NIKLOWO-KADMOWY, ROBOTY PRZYMUSOWE, EROTYZACJA, ANIMELKA, ODEST, PASKUDA, BAJKA, WEREŻKA, OBRAZ OLEJNY, WAGNER, ZAŁOGA, ZWIERZCHNICTWO, APOLLIN, BERŁO SZTYLETOWE, MONOCHROM, OBRAZ, OBSADA, POPRZEDNICZKA, PRZYCISK, KARATE, METKA, WŁADZTWO, IGŁOWIEC, WENTYLACJA GRAWITACYJNA, OPERA, GRANICE, APOLLON, PRYMITYWIZM, NOCKA, HISTORIA SZTUKI, UDERZENIE, KICZ, WZGLĄD, ZAPALENIEC, CHWYT PONIŻEJ PASA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, GROS, SŁUŻBA, LEKKI CHLEB, MALARSTWO MINIATUROWE, KOLORYSTYKA, TAKTYK, ŚWIECZKA, FABIJAŃSKI, BRZYDACTWO, TALERZE, FELIBIEN, SPIS, HUGHES, TAG, REDUTA, SZKARADA, WYLECZALNOŚĆ, FUSZERKA, GIERASIMOW, PRZETŁOK, MAJEWSKI, CYKL WYDAWNICZY, ZAWÓD, DERKA, SESJA, RUDZIŃSKI, PRZEBIEG, TROFEUM, PRZEDSTAWIENIE, CIĄGLINSKI, KSIĄŻKA, CHAŁTURA, IKONOGRAFIA, DIZAJN, PRACA ROLNICZA, OFFSET, CHROMIK, ROZPRAWA DOKTORSKA, GRAFICZKA, MELODRAMAT, DOJŚCIE, BRISTIGER, STRATEGIA, HOBBY, HEDAJAT, PRZEMIENNIK AMATORSKI, GIPSATURA, KWARTA, SPORTOWIEC, OBRAZ, WOLUMTERYCZNOŚĆ, GRAFIKA, ETYKIETKA, RUEDA, MAGNES TRWAŁY, SMYCZ, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, ODWIERT, PRACA STUDIALNA, RÓW MELIORACYJNY, ART BRUT, WYDAWNICTWO SERYJNE, MAGISTERKA, ORKA NA UGORZE, PRACA TYMCZASOWA, STRINDBERG, DYWIZJONIZM, DRZEWORYT, ORZECZENIE, GRAFIKA, STUHR, RYSZKA, MAJKOW, DOKŁADNOŚĆ, INŻYNIERIA WOJSKOWA, DOM AUKCYJNY, CHAŁUPNICTWO, OUDRY, PRACA DOKTORSKA, OROZCO, CORNELIUS, ATRYBUCJA, GRAFIKA FRAKTALNA, POPRAWA, OGATA, BREUIL, POMOST, ANGAŻ, MECENASKA, REAKCJA, SKALAR, COUTAUD, POSZYCIE, POMOC, FLEBOGRAM, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, FRONTALNOŚĆ, DARMOCHA, DZIEŁO ŻYCIA, FAŁSZERZ, GRZEBUŁA, GLINKA KAOLINOWA, KUCHMISTRZOSTWO, MIĘDZYAKT, RYSUNEK, FURIERYZM, SIEDLECKI, REJESTR, SCENOPIS, BELLORI, ?WIRTUOZOSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 840 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRACA PLASTYCZNA, DZIEŁO SZTUKI WYKONANE JAKĄŚ TECHNIKĄ GRAFICZNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRACA PLASTYCZNA, DZIEŁO SZTUKI WYKONANE JAKĄŚ TECHNIKĄ GRAFICZNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRAFIKA praca plastyczna, dzieło sztuki wykonane jakąś techniką graficzną (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRAFIKA
praca plastyczna, dzieło sztuki wykonane jakąś techniką graficzną (na 7 lit.).

Oprócz PRACA PLASTYCZNA, DZIEŁO SZTUKI WYKONANE JAKĄŚ TECHNIKĄ GRAFICZNĄ sprawdź również:

galasówka dębianka, jagodnica dębianka, dębianka, Cynips quercusfolii - gatunek owada z rodziny galasówkowatych ,
(zazwyczaj w l.m.) potrawa z okolic Zawiercia sporządzana z ziemniaków krojonych w plastry lub kostkę i duszonych w kotle ze smalcem, cebulą, kiełbasą, boczkiem, ewentualnie burakami i marchwią, przykrywana liściem kapusty lub papierem śniadaniowym, którą następnie dociska się ściśle i szczelnie pokrywką dokręcaną na śrubę ,
chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem ,
Procellariiformes - rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
technika malarska, posługująca się farbami olejnymi ,
pierwsza na świecie broń prochowa - rura wypełniona prochem i siekańcami ,
czeski poeta bajroniczny (1810-36), romantyk, proza poetycka, nowele; „Maj”, „Marinka” ,
kod ISO 4217 dolara tajwańskiego ,
żyrafa masajska, Giraffa camelopardalis tippelskirchi - podgatunek żyrafy, najwyższy gatunek z obecnie żyjących ssaków lądowych; zamieszkuje afrykańskie sawanny południowej Kenii (parki: Masai Mara, Amboseli oraz Tsavo West) oraz niemal całej Tanzanii ,
bingo, w którym do wygrania są fanty ,
ciało niebieskie, pyłki lub bryły obiegające Słońce: wpadając do atmosfery ziemskiej rozżarzają się, co daje efekt spadającej gwiazdy ,
święto żydowskie obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej, które w Izraelu trwa 7 dni, a w diasporze - 8 dni, poczynając od 15. dnia miesiąca nisan ,
doskwierają w lecie ,
amerykańskie ciasto przypominające słodki chleb ,
ferma; miejsce, w którym pod kontrolą człowieka lub samorodnie następuje wylęganie (czyli okres inkubacyjny) zwierząt hodowlanych, np. drobiu lub ryb, a także owadów ,
forma zwracania się do osób o wyższym statusie społecznym, np. do władcy ,
ambystomy, poprzecznozębne, Ambystomatidae - rodzina płazów ogoniastych, obejmująca ponad 30 gatunków o zębach ułożonych w rzędy poprzeczne względem długiej osi ciała ,
dzbanek do parzenia kawy, który jest rodzajem prostego ekspresu ,
pałankowate, Phalangeridae - rodzina torbaczy z rzędu dwuprzodozębowców; obejmuje gatunki zamieszkujące środowiska leśne w Australii, Nowej Gwinei i kilku mniejszych wysp Indonezji ,
wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu ,
coś mało ważnego, niesprawiającego kłopotu ,
mnóstwo, bardzo dużo ,
słodkowodny pluskwiak różnoskrzydły, roślinożerny lub drapieżny ,
pusta przestrzeń w wytworze ludzkim lub w obiekcie naturalnym ,
jeden z dopływów żyły kątowej ,
kompozytor litewski ur. w 1932 r., utwory instrumentalne wokalno-instrumentalne; 'Z kamienia Jaćwingów'; w twórczości nawiązuje do dawnych obrzędów litewskich ,
odpowiednio wyselekcjonowane drobnoustroje dodawane do żywności w celu poprawy jej wyglądu, zapachu, smaku lub wydłużenia trwałości ,
w chemii: symbol krzemu ,
mechanizm obronny ,
jednostka pomocnicza, samorząd, stanowiący lokalny organ władzy, pełniący funkcje pomocnicze wobec władzy centralnej

Komentarze - PRACA PLASTYCZNA, DZIEŁO SZTUKI WYKONANE JAKĄŚ TECHNIKĄ GRAFICZNĄ. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

x