PROCES FIZJOLOGICZNY WYWOŁYWANY SZTUCZNIE ZA POMOCĄ LEKÓW USPAKAJAJĄCYCH, POLEGAJĄCY NA OBNIŻENIU AKTYWNOŚCI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO BEZ WYŁĄCZANIA ŚWIADOMOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SEDACJA to:

proces fizjologiczny wywoływany sztucznie za pomocą leków uspakajających, polegający na obniżeniu aktywności ośrodkowego układu nerwowego bez wyłączania świadomości (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES FIZJOLOGICZNY WYWOŁYWANY SZTUCZNIE ZA POMOCĄ LEKÓW USPAKAJAJĄCYCH, POLEGAJĄCY NA OBNIŻENIU AKTYWNOŚCI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO BEZ WYŁĄCZANIA ŚWIADOMOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.060

NARCIARSTWO ZJAZDOWE, NIKLOWIEC, PIORUNOCHRON, IDENTYFIKACJA, PLANISFERA, PRZETRAWIANIE, KOSZT STAŁY, INHALACJA, CD-RW, KARIOKINEZA SOMATYCZNA, KANTAR, BEZWYJŚCIOWOŚĆ, LEK BETA-ADRENOLITYCZNY, MONOCENTRYZM, TRANSMUTACJA, DEMONSTRACJA, AKCENT TONICZNY, SAM, SŁUGA BOŻY, PROCES FIZJOLOGICZNY, MEGALIT, STABILIZATOR, MOSTEK, SYNGIEL, GAL, KOMPOZYCJA ŁAŃCUCHOWA, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, FLAMBIROWANIE, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, ENALAPRYL, APEL, KARDIGAN, GRUPA, SATELITA, PROCES, ŚCIGAŁKA, NITKA, OBIPIĘTA, MAKSWEL, KAFKA, ACAPPELLA, TWORZYWO SZTUCZNE, PŁASZCZYZNA Z, SŁOŃCE, JEFFREYS, KAMERTON, POCISK KIEROWANY, NIEŚPIESZNOŚĆ, PRODUKCJA, NIEROZWAŻNOŚĆ, RATING, NONSENS, CEWA NERWOWA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, WZÓR, FIBRYNOLIZA, FRONDIBOLA, RYBOTERAPIA, JEANS, ODSKOK, AGREGATY MONETARNE, SZMIRA, DYSK KOMPAKTOWY, DRĄŻEK KIEROWNICZY, KODEKS PRACY, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, SUBSTANCJA P, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, WIZUALIZACJA, KISZKA, CHLOASMA, BALON, KAMIENIARKA, SUBSTANCJA, REIFIKACJA, MARTWE POLE, ELIMINACJA, FARMAKOGENETYKA, OBÓZ ZAGŁADY, POLICENTRYZM, NEUROLEPTYK, REAKTOR, ZNACHOR, EMALIA, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, RURALIZACJA, MAILOWANIE, UZDATNIANIE WODY, GŁAGOLICA, UKŁAD FAGOCYTARNY, TRANSKRYPCJA, DZIEDZICZNE NEUROPATIE CZUCIOWE I AUTONOMICZNE, TUMULUS, UPUST, ODTWARZACZ KOMPAKTOWY, KOPALINA STAŁA, CHRZEST PRAGNIENIA, ŚWISTAK, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, TEST PUNKTOWY, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, OSKRZELE, TRYLON, FOTOREALIZM, BERLINA, PODKŁAD KOLEJOWY, REPETYTYWNOŚĆ, PROCES LEGISLACYJNY, OWAD DOROSŁY, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, ANONIMIZACJA, WYWÓD, SROM, NIEISTOTNOŚĆ, PROCES ODWRACALNY, DYFUZOR, KOSSAK, STRUMIEŃ ŚWIADOMOŚCI, PAMIĘĆ UKRYTA, GLEBA, DMUCHAWA, ELEKTROFON, SENIORAT, ZACZYN CEMENTOWY, WANADOWIEC, KOKLUSZ, SYSTEM DEDUKCYJNY, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, ODBITKA, KREACJA, SKLEPIENIE, PINGLE, TELLURIUM, SZWEDZKI STÓŁ, SŁUCH ABSOLUTNY, SEJSMIKA, PROCES TECHNOLOGICZNY, WZÓR SUMARYCZNY, IMPOSTACJA, ZIARNICA ZŁOŚLIWA, PROCES INWESTYCYJNY, REWOLUCJA AGRARNA, BASKINA, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, LEWUS, BRAHE, SAUTE, PELOTA, CYKL ROZWOJOWY, AKWATINTA, ESKALADA, CHAŁUPNICTWO, PROGRESJA, STYLING, KONANIE, LOT SZYBOWCOWY, BEZŁAD FRIEDREICHA, WYKRZTUSZANIE, NERWIAK, DZIKA LOKATORKA, SERDAK, BURNUS, KOMÓRKA SERTOLIEGO, INDYNAWIR, PORĘCZE, AKATYZJA, SZCZEPIENIE, INTERPOLACJA LINIOWA, FLAMBIROWANIE, CHWYT PONIŻEJ PASA, LOGIKA TEMPORALNA, OBIEG PIENIĄDZA, WCINKA, RETRAKCJA, SZABROWNIK, OPĘTANIE, BLU-RAY DISC, BICZ WODNY, PSYCHODELICZNOŚĆ, LACROSSE, PROCES DECYZYJNY, TOTEM, ECCHI, UKŁAD NIEINERCJALNY, PROCES EKONOMICZNY, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, PARKINSONIZM, GRA NIESKOŃCZONA, PRZESŁANIE, ŻABA ORANŻERYJNA, POWTARZALNOŚĆ, DRIP, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, ZBIORNIK NASIENNY, IMADŁO ŚLUSARSKIE, SIODŁO BEZTERLICOWE, CZASOWNIK MODALNY, OTWÓR GĘBOWY, HASHTAG, BLOCZEK, GŁOS WOŁAJĄCEGO NA PUSZCZY, WYROSTEK RZĘSKOWY, KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA, NIEDOJDA, UKŁAD KRWIONOŚNY, KONFORMACJA, TOK, POSTĘPACTWO, AUTOMAT, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, CHRZEST, PROCES GLEBOTWÓRCZY, SAMOLOT BOMBOWY, BARYCENTRUM, SAMOLOT, KOD SYGNAŁOWY, KONFIGURACJA ELEKTRONOWA, STRAJK OKUPACYJNY, ALFABET PUNKTOWY, ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY, DEINSTALACJA, SAMOROZPUSZCZANIE, HYDRORAFINACJA, ROZKŁAD, MARIONETKA, GAL, TEST PŁATKOWY, MLECZAN ETAKRYDYNY, WIBRACJA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, ODLEGŁOŚĆ OGNISKOWA, MARS, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, ADDYCJA, STEROWNIK GRAFICZNY, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, ELIA, SPAWANIE ŁUKIEM KRYTYM, NETTO, ZWIERZĘTA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, KRYTYCZNOŚĆ, AUTOIDENTYFIKACJA, WIECZNE NIEODDANIE, METODA NUMERYCZNA, ASOCJACJA, PARAFARMACEUTYK, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, HAMERNIA, STREFA WOLNOCŁOWA, PALETYZACJA, FILTR KALMANA, SYSTEM KAPITAŁOWY, PIERWOMSZAKOWCE, DENACYFIKACJA, BULLETIN BOARD SYSTEM, ODWARSTWIENIE, ELEKTROKINEZA, BURZA W SZKLANCE WODY, POCZTA PNEUMATYCZNA, KONTROLA DOSTĘPU, CZARNA, AGREGACJA, KLEJDONOMANCJA, POLITYKA LEKOWA, PAZERNOŚĆ, KIMOGRAFIA, KSIĘSTWO ANDORY, AORYST ASYGMATYCZNY, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, TARADAJKA, ŁUPACZKA, TORBIELOWATOŚĆ, ODPRYSK, SOLANKA, PROFILOWANIE, PROCES PERYGLACJALNY, ROZPOZNANIE FOTOGRAFICZNE, PRZYRODA, WYROK NAKAZOWY, BI, RYSUNEK, BATTERIE, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, PRÓBA ZEROWA, MAKRAMA, TURBINA WODNA, PĘTLA, KONSTRUKCJA SZKIELETOWA, ELIZJA, RAKIETA ATMOSFERYCZNA, NEUROFIBROMATOZA, LOBOTOMIA, OSKROBANIE, PROCES GLACJALNY, HISTOCHEMIA, SEKULARYZACJA, INWEKTYWA, ORZECH, ?PIJACTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.060 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES FIZJOLOGICZNY WYWOŁYWANY SZTUCZNIE ZA POMOCĄ LEKÓW USPAKAJAJĄCYCH, POLEGAJĄCY NA OBNIŻENIU AKTYWNOŚCI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO BEZ WYŁĄCZANIA ŚWIADOMOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES FIZJOLOGICZNY WYWOŁYWANY SZTUCZNIE ZA POMOCĄ LEKÓW USPAKAJAJĄCYCH, POLEGAJĄCY NA OBNIŻENIU AKTYWNOŚCI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO BEZ WYŁĄCZANIA ŚWIADOMOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SEDACJA proces fizjologiczny wywoływany sztucznie za pomocą leków uspakajających, polegający na obniżeniu aktywności ośrodkowego układu nerwowego bez wyłączania świadomości (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SEDACJA
proces fizjologiczny wywoływany sztucznie za pomocą leków uspakajających, polegający na obniżeniu aktywności ośrodkowego układu nerwowego bez wyłączania świadomości (na 7 lit.).

Oprócz PROCES FIZJOLOGICZNY WYWOŁYWANY SZTUCZNIE ZA POMOCĄ LEKÓW USPAKAJAJĄCYCH, POLEGAJĄCY NA OBNIŻENIU AKTYWNOŚCI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO BEZ WYŁĄCZANIA ŚWIADOMOŚCI sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - PROCES FIZJOLOGICZNY WYWOŁYWANY SZTUCZNIE ZA POMOCĄ LEKÓW USPAKAJAJĄCYCH, POLEGAJĄCY NA OBNIŻENIU AKTYWNOŚCI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO BEZ WYŁĄCZANIA ŚWIADOMOŚCI. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x