BARDZO WYTRZYMAŁE DREWNO POZYSKIWANE Z WIELU GATUNKÓW DRZEWA O TEJ SAMEJ NAZWIE, NAJCZĘŚCIEJ JEST TO CHMIELOGRAB WIRGINIJSKI; WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI MEBLI, SZPUL, NARZĘDZI, CZĘŚCI INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHMIELOGRAB to:

bardzo wytrzymałe drewno pozyskiwane z wielu gatunków drzewa o tej samej nazwie, najczęściej jest to chmielograb wirginijski; wykorzystywane do produkcji mebli, szpul, narzędzi, części instrumentów muzycznych (na 11 lit.)OSTRIA to:

bardzo wytrzymałe drewno pozyskiwane z wielu gatunków drzewa o tej samej nazwie, najczęściej jest to chmielograb wirginijski; wykorzystywane do produkcji mebli, szpul, narzędzi, części instrumentów muzycznych (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BARDZO WYTRZYMAŁE DREWNO POZYSKIWANE Z WIELU GATUNKÓW DRZEWA O TEJ SAMEJ NAZWIE, NAJCZĘŚCIEJ JEST TO CHMIELOGRAB WIRGINIJSKI; WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI MEBLI, SZPUL, NARZĘDZI, CZĘŚCI INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.488

SZPARNICOWATE, RACHUNEK BANKOWY, AJDUKIEWICZ, AUREOMYCYNA, MAJĄTEK OSOBISTY, KARMAZYN, JĘCZMIEŃ, DELFIN ZWYCZAJNY, KENIJSKI, TORUS, LOGIKA KIERUNKOWA, SKOK SPADOCHRONOWY, FILAR, ZARODZIEC OWALNY, JĘZOR, SPRAWNOŚĆ, UZNAWALNOŚĆ, DRASTYCZNOŚĆ, JENOZIERO, SKRZYDŁO, PUSTY DŹWIĘK, STOPKA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, BEZLITOSNOŚĆ, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, KIELISZNIAK, OBRONICIEL, PIERWSZOŚĆ, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, PŁAZ, BROWAR, SFERA BIOTYCZNA, PINGLE, IZBA, POTÓWKA, METABOLIT WTÓRNY, BELKA, NIEUCHRONNOŚĆ, FOWIZM, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, KETOZA, JODŁA HISZPAŃSKA, SNIFFER, SAMOUCZEK, EMINENCJA, PRZESZKADZAJKA, MIERNIKOWCOWATE, WARIANT NORMY, , MIODOWNIK, TURBINA CZOŁOWA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, MÓR, MATERIALIZM, ZWINNOŚĆ, MONTANA, REFLEKS SZACHISTY, GARDZIEL, ZABIEG, MALARSKOŚĆ, GROSZ PRZY DUSZY, CIENISTKA, WĄS CZUCIOWY, NADŻERKA, KARMANIOLA, KABANOS, PRZEMYSŁ, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, GÓRALSKI, MIEJSCOWY, BRUDOWNIK, ROZKOSZNIACZEK, KOPIENIACTWO, PROBLEM BAZYLEJSKI, NASIENIE, OLSZYNA, CIS POŚREDNI, ANTYWIRUS, ŁUPEK WĘGLOWY, STARY WYŻERACZ, KOMERCJA, PEJZAŻ, DEMOTYWATOR, ZIOMEK, KARNIAK, SERIA, ZAGRANICZNOŚĆ, BROŃ, RESOR, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, ŁOPATONOGI, BOLERO, BIELINEK RUKIEWNIK, PRYSZNIC, NÓŻ FIŃSKI, NADWYŻKA KONSUMENTA, ENAMINA, BONANZA, NARZĄD ŚWIETLNY, MINIA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, SP. Z O.O, CHODZĄCA REGUŁA, PRZEMYSŁÓWKA, TAKSÓWKARKA, PRZEKLĘTNIK, KŁUSAK, PAPROTKA ZWYCZAJNA, FOTOKSIĄŻKA, OKOLICA SZLACHECKA, WIERNY, BORDER, ZAMKNIĘCIE CELNE, JELEŃ ALFREDA, SUPERNOWA TYPU II, LEISZMANIOZA SKÓRNA, GRUSZE AZJATYCKIE, DURIAN, FILEMON SĘPIOGŁOWY, MECHANIZM JARZMOWY, SUPERKLIENT, BIEG, AKSAMITKA WZNIESIONA, TIMER, MODRZEW, POTĘGA, KRAJ ZWIĄZKOWY, ROMANS, STRZYK, PAPA MOBILE, CHILI, MALAKKA, RADA STARSZYCH, ZAPAŁKA SZTORMOWA, AKCJA IMIENNA, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, CHOROBA VERNEUILA, ŁOWCA, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, FANATYCZNOŚĆ, PRAWO, NERWICOWOŚĆ, AUTOTOMIA, GIAUR, GOSPODARKA RYNKOWA, BIGNONIOWATE, STAGNACJA GOSPODARCZA, SPOISTOŚĆ, MECHANIKA STATYSTYCZNA, EKSPARTNER, OBROŻA, CUKINIA, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, PLIK, CYWIL, PŁAST BRZOZOWIEC, ŻYŁKA, ZABURZENIE LĘKOWE, GRUPA IMIENNA, PSIARKA, MIECH, PRZYBUDÓWKA, DARŃ, KOLCZUGA, BUCZYNA, KORD, KAWĘCZYN, CIAŁO SZTYWNE, SZPERKA, ZŁOTOKRET OLBRZYMI, ZASŁONA, BROWARNIA, MLECZNIK, TRĄBKA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, WIELOBARWNOŚĆ, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, ETIOPSKI, WOREK, ZMYSŁ KINESTETYCZNY, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, HIPOKRYTA, JEDNOSTRONNOŚĆ, KARCZOWISKO, TUNEL, ZŁOTKO, MUCHOŁÓWKA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, KONWIKCJA, TANCERKA, ZAŻALENIE, PATRON, HOMAR AMERYKAŃSKI, WASZYNGTONIA, OSPALSTWO, WŁÓKNO, ZGNIŁOŚĆ, DAGLEZJA SINA, PIGMEJ, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, TORFOWCE, PŁYWIK, SAPODILLA, MACIERZ TRANSMITANCJI, PYZA, EGZEKUTYWA, ROZSNUWACZ PLUJĄCY, BARYCENTRUM, SKARB KORONNY, TOINA, OKRES AMAZOŃSKI, PIĘCIORNIK, BUKSZPAN, CIEPŁE LODY, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, TYSIĘCZNA, KONFIDENCJA, PODZIEMIE, CEGŁA SUSZONA, CHŁYST, PEŁNIA, ŁOPATECZKA, ŻYCIE, ESPRESSO, MIG, GUJANA FRANCUSKA, KRYTERIUM CAŁKOWE, ZMIENNA ZALEŻNA, SUPERRAKIETA, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, KOSTRZEWSKA, KRATKA, BARWY NARODOWE, RÓŻA, TEKSASY, LUBASZKA, KWADRYPTYK, BOTTOMLESS, GRA NA ZWŁOKĘ, FEMINIZM, TRANSPARENTNOŚĆ, HUBA BIAŁAWA, OSA RUDAWA, NASYCALNIA, ZASZŁOŚĆ, PIERWSZAK, MĘCZELKOWATE, NIEZWYKŁOŚĆ, NERKOWIEC, PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, TYFTYK, TAIF, EMULGACJA, DONICZKOWCE, WOLLEMIA SZLACHETNA, PUPIL, GAWIALOWATE, OPOSIK WIELKOOKI, CZERSKA, PAPROĆ, JĘDZA, TRYSKAWKA, OSET SIWY, KOSARZE, SUBTELNOŚĆ, ANGLOARAB SHAGYA, MOLTON, MAŁOSTKOWOŚĆ, ANTYKWA, POLITYKA DYSKONTOWA, KOŁO ZAMACHOWE, MARMUR, RAK AMERYKAŃSKI, TAŚMA FILMOWA, WYCINEK KULI, FLORYDA, BRODZĄCE, PRZYGOTOWANIE, ELEGANCIK, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, NARAMIENNIK, ŚRODOWISKO ASTATYCZNE, DITLENEK, MAK OPIUMOWY, AKTYWNOŚĆ, SZKŁO KWARCOWE, INWOLUCJA, CHLOROHEKSYDYNA, GOŁOGŁOWY, PODWOIK, SZPIEG, KOLOSTOMIA, MISIOWÓZ, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, STERTA, RAMKA ODCZYTU, GAŁĘZIAK ZBITY, ?SZATAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.488 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BARDZO WYTRZYMAŁE DREWNO POZYSKIWANE Z WIELU GATUNKÓW DRZEWA O TEJ SAMEJ NAZWIE, NAJCZĘŚCIEJ JEST TO CHMIELOGRAB WIRGINIJSKI; WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI MEBLI, SZPUL, NARZĘDZI, CZĘŚCI INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: BARDZO WYTRZYMAŁE DREWNO POZYSKIWANE Z WIELU GATUNKÓW DRZEWA O TEJ SAMEJ NAZWIE, NAJCZĘŚCIEJ JEST TO CHMIELOGRAB WIRGINIJSKI; WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI MEBLI, SZPUL, NARZĘDZI, CZĘŚCI INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHMIELOGRAB bardzo wytrzymałe drewno pozyskiwane z wielu gatunków drzewa o tej samej nazwie, najczęściej jest to chmielograb wirginijski; wykorzystywane do produkcji mebli, szpul, narzędzi, części instrumentów muzycznych (na 11 lit.)
OSTRIA bardzo wytrzymałe drewno pozyskiwane z wielu gatunków drzewa o tej samej nazwie, najczęściej jest to chmielograb wirginijski; wykorzystywane do produkcji mebli, szpul, narzędzi, części instrumentów muzycznych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHMIELOGRAB
bardzo wytrzymałe drewno pozyskiwane z wielu gatunków drzewa o tej samej nazwie, najczęściej jest to chmielograb wirginijski; wykorzystywane do produkcji mebli, szpul, narzędzi, części instrumentów muzycznych (na 11 lit.).
OSTRIA
bardzo wytrzymałe drewno pozyskiwane z wielu gatunków drzewa o tej samej nazwie, najczęściej jest to chmielograb wirginijski; wykorzystywane do produkcji mebli, szpul, narzędzi, części instrumentów muzycznych (na 6 lit.).

Oprócz BARDZO WYTRZYMAŁE DREWNO POZYSKIWANE Z WIELU GATUNKÓW DRZEWA O TEJ SAMEJ NAZWIE, NAJCZĘŚCIEJ JEST TO CHMIELOGRAB WIRGINIJSKI; WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI MEBLI, SZPUL, NARZĘDZI, CZĘŚCI INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - BARDZO WYTRZYMAŁE DREWNO POZYSKIWANE Z WIELU GATUNKÓW DRZEWA O TEJ SAMEJ NAZWIE, NAJCZĘŚCIEJ JEST TO CHMIELOGRAB WIRGINIJSKI; WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI MEBLI, SZPUL, NARZĘDZI, CZĘŚCI INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x