Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: GACEK WIELKOUCH, PLECOTUS AURITUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, KTÓRY WRAZ Z GACKIEM SZARYM STANOWI TRUDNĄ DO ROZRÓŻNIENIA PARĘ GATUNKÓW - DO OKOŁO ROKU 1960 GATUNKÓW TYCH NIE ROZRÓŻNIANO, UŻYWAJĄC POLSKIEJ NAZWY GACEK WIELKOUCH; WYSTĘPUJE W CAŁEJ EUROPIE Z WYJĄTKIEM PÓŁNOCNYCH I POŁUDNIOWYCH JEJ KRAŃCÓW, W POLSCE SPOTYKANY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GACEK BRUNATNY to:

gacek wielkouch, Plecotus auritus - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, który wraz z gackiem szarym stanowi trudną do rozróżnienia parę gatunków - do około roku 1960 gatunków tych nie rozróżniano, używając polskiej nazwy gacek wielkouch; występuje w całej Europie z wyjątkiem północnych i południowych jej krańców, w Polsce spotykany na terenie całego kraju (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GACEK WIELKOUCH, PLECOTUS AURITUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, KTÓRY WRAZ Z GACKIEM SZARYM STANOWI TRUDNĄ DO ROZRÓŻNIENIA PARĘ GATUNKÓW - DO OKOŁO ROKU 1960 GATUNKÓW TYCH NIE ROZRÓŻNIANO, UŻYWAJĄC POLSKIEJ NAZWY GACEK WIELKOUCH; WYSTĘPUJE W CAŁEJ EUROPIE Z WYJĄTKIEM PÓŁNOCNYCH I POŁUDNIOWYCH JEJ KRAŃCÓW, W POLSCE SPOTYKANY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.220

TURKAWECZKA CZARNODZIOBA, CHEMOAUTOTROF, DIODON JEŻYK, SAJMIRI WIEWIÓRCZA, TKANKA STAŁA, OWCA WRZOSÓWKA, ŻYRAFA MASAJSKA, DUDZIAK, SOSNA RUMELIJSKA, ZŁOTNIK, BĄCZNIK, ASTRONOMIA, OLDBOY, KODOWANIE PREFIKSOWE, MADAGASKOLOTKA JASNOOKA, WIĘŹBA DACHOWA, ORLICJA, WAGON BREKOWY, LATARNIK, LICZBA POJEDYNCZA, GRECKIE SIANO, KUCHNIA, PAŁKA WODNA, ŻÓŁW NOWOGWINEJSKI, SALAMANDRA CZERWONOPOLICZKOWA, CZARCIE ŻEBRO, ARAUKARIA CHILIJSKA, ZIMOWIT, SPODOUSTE, ŚNIEŻYCA MAŁA, WYSZEGRAD, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, BĄK PSTRY, EMBRIOGENEZA, NURCE, DERYWAT WŁAŚCIWY, ANOMALIA POLANDA, PRAKOLCZATKA, SKOCZ DŁUGOCZUBY, NITRATYN, MYSZAK KAKTUSOWY, CENTURIA NADBRZEŻNA, KANTAROWCZYK DUŻY, WYNIKANIE LOGICZNE, RÓŻOWCE, ANAKREONTYK, TUKANIK GUJAŃSKI, STRZECHWOWIEC OTWARTY, ŁAŃCUSZEK ŚW. ANTONIEGO, POŚWIERKA PŁOWA, SKOCZEK ŁĄKOWY, PEDERPES, NURNICZEK KRASNODZIOBY, SSAK MORSKI, PIĄTOLIGOWIEC, HETYTA, PROKURATURA APELACYJNA, LONDEK, AUTSAJDER, GRZBIETORODY, FAETON, KOŁTRYNA, KUROWATE, METAL PÓŁSZLACHETNY, ELEKTRON DODATNI, GAŁGANT WIELKI, BUJANKA, RIDER, GWARDZISTA, GRA STRATEGICZNA, ŁÓDŹ PILOTA, TORBACZE, TOJAD, SPOLEGLIWOŚĆ, SZESNASTKA, GRZECHOTNIK WAGLERA, SZWAB, BEZGLUTENOWIEC, OMATNIKOWATE, POWIŚLE, BRODACZNIK BIAŁOUCHY, KLASA ZEROWA, KUNA, POTĘPICIEL, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, CZERWOŃCZYK FIOLETEK, MIŁKA WONNA, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, PORDZEWIACZ ŚLIWOWY, LIŚCIAK, JAŁOWIZNA, KANION PODMORSKI, KOPUŁA LAWOWA, ENERGICZNOŚĆ, BATYMETRIA, MONOSTYCH, JODŁA SYCYLIJSKA, CZAPLA MODRA, OWCA CZTEROROGA, PINANG, TUPANDAKTYL, JASZCZURKA WĘŻOWATA, PALMOWCE, SOWA, LEMURKA SZARA, DZIURA, ALGORYTM RÓWNOLEGŁY, ŁABĘDŹ, FUZARIUM, ZAPRAWA, KRWIŚCIĄG, WOAL, KOZICA, HUBA PACHNĄCA, JAZZ FUSION, BYLICA MIOTŁOWA, PSEUDOPAŁANKA NASKALNA, POZYTYWIZM LOGICZNY, PŁYWAK, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, REEDUKATOR, BIEGUN NIEBIESKI, MICHAŁOWICE, MUCHOMOR BULWIASTY, CHLOASMA, CIAŁO ACETONOWE, KRZYKLIWE, FIGHTER, CIŚNIENIE PARCJALNE, ATTACHÉ WOJSKOWY, BAŁAGULSZCZYZNA, DELFIN HEKTORA, PIĘCIORNIK BIAŁY, PERSZERON, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, MAŁPA WĄSKONOSA, BRYZA, LORI KALABARSKI, OKĘCIE, GADŻET, KOMODOR, KREWETKA ATLANTYCKA, STYLIKOODWŁOKOWE, MIECHOWITA, RAK KRAWIEC, SEKRETARZ WIELKI, SER, BAGNIK WŁOSOWATY, KANAŁ ENERGETYCZNY, STRYJO, WOSK MONTANOWY, GĘBAL ŁUSKOWANY, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, MIŁKA ZIELENIEJĄCA, ŚWIERK AJAŃSKI, TOPOGRAF, POKOLENIE, CYBERPANK, JAŚMINOWIEC, KUSACZ BRUNATNY, GÓRALEK PRZYLĄDKOWY, WULWODYNIA, BRĄZACZEK CIEMNOUCHY, TORFOWIEC ZĄBKOWANY, ODLEGŁOŚĆ, GALICYJSKOŚĆ, FUNKIA BIAŁA, PROJEKT, WĘŻOWNIK, PERKOZEK AUSTRALIJSKI, KARTKA, ŚLEPOWRON ATLANTYCKI, KACZKA SROKATA, WĘŻOJAD CIEMNY, GORCZYCA SAREPSKA, DELFIN PEALE'A, TOCZYSKO, AGROLOTNICTWO, WYBUCH, SYSTEM, PRĄTNIK NADOBNY, DŁAWIDUDA, BOCIAN SIODLASTY, MYSZOSKOCZKA MONGOLSKA, SZLACHCIĄTKO, WÓDKA, MLEKO W PROSZKU, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, ŁUSKODRWAL SUNDAJSKI, PIGMEJKA, DRZEWICA AUSTRALIJSKA, WASĄG, NUR BIAŁODZIOBY, RECESJA LODOWCA, HOHENZOLLERNOWIE, TAMANDUA MEKSYKAŃSKA, KRWIŚCIĄG ALPEJSKI, PÓŁANALFABETA, STOKŁOSA ŁUSKOWATA, INFUŁAT, ZIEMIA ODNIESIENIA, CZIRLIDERKA, WRAPS, KERMESYT, VALYRIA, KUSACZ DARWINA, WĄŻ BRODAWKOWATY INDYJSKI, KOŁNIERZ, KECALKOATL, ZŁOTODESZCZ, LATERALNY TRANSFER GENÓW, PINGWIN MAGELLAŃSKI, SIDLISZOWATE, STARKA, AMORFA KRZEWIASTA, ADISSON, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, ŻABY POŁUDNIOWE, PTASZNIK WENEZUELSKI, JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, CIEPLIK, DZIERZBIK CZARNOCZELNY, KSIĄŻĘ, MIMETYZM, POCHRZYN SŁONIOWY, TCHÓRZ, TYGRYS, HANUMAN, PRZEDPRĄTNOŚĆ, KOSZT NIEZGODNOŚCI, NOSOROŻEC CZARNY, OKRUCH SKALNY, ORLICA POSPOLITA, ŚLUZICA BRUNATNA, DOKRĘTKA, ŚWISTAK CZERWONY, OGRÓD BOTANICZNY, TARANTOLINA, POTOK, OSINA, VALAR, BRZĘCZEK BIAŁOBRZUCHY, PARTIA, ŚMIERDZIEL, JASZCZURKA RUINOWA, OBROŃCA, TORFOWIEC TĘPOLISTNY, SZKLISTOŚĆ, LEMUR CZERWONOBRZUCHY, KOPER OGRODOWY, KOSMOS, DIAMENT, KACZKA MADAGASKARSKA, ROMAŃSZCZYZNA, PRAŻUBR, FAŁDOWNIK SZELESZCZĄCY, CHAŁTURZYSTA, TURKAWECZKA ZIELONOPLAMKOWA, TRASZKA GÓRSKA, SRAKA, JARZĘBINA, PYTON KRÓTKOOGONOWY, KLESZCZOTEK, KRZYŻÓWKA BIAŁOOKA, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, PRZEWROTKA, ŻYRAFA ANGOLSKA, APOSTOŁ, AKOLITA, WIKARIAT APOSTOLSKI, KAZARKA EGIPSKA, BEZKLASOWOŚĆ, KOLORYSTYKA, DZIERZBIK ŻÓŁTOGARDŁY, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, CHUJÓWKA, BAMBUSOWCE, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, PSI GRZYB, SKOWRONEK, NARZĄD ŚWIETLNY, WIOSŁOGON KARŁOWATY, KĘDZIORNIK, CZARNY FILM, OZDOBNIK, SPAD, SYSTEM WALUTOWY, OCZERET KALMUSA, BEŁKACZEK, WŁADZA SUWERENNA, MAJ, KRZYWOSZYJ WĘŻOWY, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, WANGA KRASNOSTERNA, GRAWITON, LEMUR KATTA, BARCZATKA KATAKS, KRZAKÓWKA PŁOWOBRZUCHA, BYLICA SZTYWNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.220 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: gacek wielkouch, Plecotus auritus - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, który wraz z gackiem szarym stanowi trudną do rozróżnienia parę gatunków - do około roku 1960 gatunków tych nie rozróżniano, używając polskiej nazwy gacek wielkouch; występuje w całej Europie z wyjątkiem północnych i południowych jej krańców, w Polsce spotykany na terenie całego kraju, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GACEK WIELKOUCH, PLECOTUS AURITUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, KTÓRY WRAZ Z GACKIEM SZARYM STANOWI TRUDNĄ DO ROZRÓŻNIENIA PARĘ GATUNKÓW - DO OKOŁO ROKU 1960 GATUNKÓW TYCH NIE ROZRÓŻNIANO, UŻYWAJĄC POLSKIEJ NAZWY GACEK WIELKOUCH; WYSTĘPUJE W CAŁEJ EUROPIE Z WYJĄTKIEM PÓŁNOCNYCH I POŁUDNIOWYCH JEJ KRAŃCÓW, W POLSCE SPOTYKANY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
gacek brunatny, gacek wielkouch, Plecotus auritus - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, który wraz z gackiem szarym stanowi trudną do rozróżnienia parę gatunków - do około roku 1960 gatunków tych nie rozróżniano, używając polskiej nazwy gacek wielkouch; występuje w całej Europie z wyjątkiem północnych i południowych jej krańców, w Polsce spotykany na terenie całego kraju (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GACEK BRUNATNY
gacek wielkouch, Plecotus auritus - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, który wraz z gackiem szarym stanowi trudną do rozróżnienia parę gatunków - do około roku 1960 gatunków tych nie rozróżniano, używając polskiej nazwy gacek wielkouch; występuje w całej Europie z wyjątkiem północnych i południowych jej krańców, w Polsce spotykany na terenie całego kraju (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x