Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: GACEK WIELKOUCH, PLECOTUS AURITUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, KTÓRY WRAZ Z GACKIEM SZARYM STANOWI TRUDNĄ DO ROZRÓŻNIENIA PARĘ GATUNKÓW - DO OKOŁO ROKU 1960 GATUNKÓW TYCH NIE ROZRÓŻNIANO, UŻYWAJĄC POLSKIEJ NAZWY GACEK WIELKOUCH; WYSTĘPUJE W CAŁEJ EUROPIE Z WYJĄTKIEM PÓŁNOCNYCH I POŁUDNIOWYCH JEJ KRAŃCÓW, W POLSCE SPOTYKANY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GACEK BRUNATNY to:

gacek wielkouch, Plecotus auritus - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, który wraz z gackiem szarym stanowi trudną do rozróżnienia parę gatunków - do około roku 1960 gatunków tych nie rozróżniano, używając polskiej nazwy gacek wielkouch; występuje w całej Europie z wyjątkiem północnych i południowych jej krańców, w Polsce spotykany na terenie całego kraju (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GACEK WIELKOUCH, PLECOTUS AURITUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, KTÓRY WRAZ Z GACKIEM SZARYM STANOWI TRUDNĄ DO ROZRÓŻNIENIA PARĘ GATUNKÓW - DO OKOŁO ROKU 1960 GATUNKÓW TYCH NIE ROZRÓŻNIANO, UŻYWAJĄC POLSKIEJ NAZWY GACEK WIELKOUCH; WYSTĘPUJE W CAŁEJ EUROPIE Z WYJĄTKIEM PÓŁNOCNYCH I POŁUDNIOWYCH JEJ KRAŃCÓW, W POLSCE SPOTYKANY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.336

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, KUSACZ KROPKOWANY, PODGRUPA, ALARM POWODZIOWY, DRINK-BAR, TAŚMA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, JELEŃ KOŃSKI, ORLICZKA ZĄBKOWANA, WŁÓKNIAK TWARDY, ŻABA TRAWNA, PANCERNIK OLBRZYMI, ŻÓŁW DWUPAZURZASTY, OSTRIA, SKUNKSY, WILK TUNDROWY, JĘZYK TAMILSKI, TRYB, OLCHA, BEŁKACZEK, GRZEBIEŃ, PAWIAN ANUBIS, PAŁĘŻYNOWATE, TILAPIA WIELKOGŁOWA, GEREZA CZARNA, EFEKT RYGLA, CIEMIENIEC, BRZOZA KRÓLEWSKA, CHOCHOŁ PIŻMOWY, ATLAS, PLISZKA, KOCANKA WŁOCHATA, PODKASAŁKA BIAŁOCZELNA, WSPÓŁWĘDROWIEC, TEORIA, KADŁUB, DOROBKOWICZ, DOLAR AMERYKAŃSKI, PELOMEDUZA AFRYKAŃSKA, SEMINARIUM, TORRENS, BURZYK MAŁY, KOLEKCJONER, GARBATY ANIOŁ, GACEK, ZERÓWKI, HORTENSJA, SUMARYCZNOŚĆ, 126P, ŻUPAWA, GATUNEK, SPRZĘG, NAMIASTKA TABAKI, TRÓJSKRZYN PSTRY, MODRZEW DAHURSKI, GĄGOŁ, ALLOMETRIA, ZWADA, KOB DEFASSA, HEKSAMETR, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, FRANK MONAKIJSKI, OSADNICZEK GOŁY, KALKA JĘZYKOWA, WULWODYNIA, OGORZAŁKA MAŁA, LICZYDŁO, TEBERDA, SMĘTOWO, WZDĘTEK LAPOŃSKI, DOMINACJA ZUPEŁNA, GŁOWOMŁOT OLBRZYMI, BABKA, BŁONNIK, RACIECHOWICE, ASPARAGUS, PASTWA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, ZŁOTOLOTEK, ZŁOTOUCH SZAROGŁOWY, GŁUPTAK BIAŁOBRZUCHY, BACZKI, HUBA PACHNĄCA, MUZA, POCIĄG PRZYSPIESZONY, KARTACZ, FILEMON WYSPOWY, NAGRANIE WIDEO, PINGWIN PAPUA, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, ŻÓŁWIAK SZANGHAJSKI, BOMBA WULKANICZNA, SELEKCJONER, BIAŁOSTEREK ZIELONY, PROCES BUDOWLANY, CHOMIK RUMUŃSKI, WŁÓCZYKIJ, KAODAIZM, BUSZÓWKOWATE, KOLIBER, WIECHLINA ODLEGŁOKŁOSA, GEEK, OSIOŁ ASINARA, PAJĄKI, INSPEKTOR SZKOLNY, PAROZĄB MYLNY, PODSKOCZEK MYSZOWATY, NIEŻYCZLIWOŚĆ, KOSTRZEWA MIOTLASTA, DWURZĘDEK WŁOSKOWATY, PĘPAWA ZŁOTA, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, KUKIELNIK JARZĘBATY, SZAKŁAK, LAMA, KUCHNIA, EKSCYTARZ, KURAWONGA ZMIENNA, STEPÓWKOWATE, KWAS METANOWY, JEJMOŚĆ, BENNI, IBISOWATE, KALAGUR MALAJSKI, MIKSER PLANETARNY, NANDU PLAMISTE, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, KRYZA, PIGMEJKA, STOP-KLATKA, NARAMIENNIK, JODŁA WSPANIAŁA, MECHANIZM ŚRUBOWY, HANDEL ZAMIENNY, MARSZCZELCOWATE, BOBREK, DYSZA, POWTÓRZENIE, BLANKIETOWOŚĆ, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, CIS POSPOLITY, ORLICZKA FAURIEA, ROSTBEF, KNAP PODKAMIENNIK, ZŁOŚNICA ZWYCZAJNA, PYSZCZAK CYTRYNOWY, PUSTYNNIK TYBETAŃSKI, ALPINIA ZWYCZAJNA, ŹRÓDŁO ODNAWIALNE, OPASKA, LIŚCIOŁAZ ZŁOCISTY, CALLOT, WCIORNASTEK ZACHODNI, WYRAK UPIÓR, KOZOJEBCA, DELFIN PACYFICZNY, HIPERMEDIA, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, SPOTKANIE TOWARZYSKIE, PODNIEBIENIE TWARDE, NULLIPARA, ZAPASY, ŁAŃCUCH GÓRSKI, ŻAGIEW KOSMATA, KOLONIZATOR, PIELUSZKA, SUPERPRZEBÓJ, FASOLA ADZUKI, RYKSIARZ, CIĄG SKOŃCZONY, BRODŹCZYK BIAŁOSKRZYDŁY, ESPRESSO, NIESAMOISTNOŚĆ, MISTRZ PROSTEJ, TURZYCA HARTMANA, SZOP, OSTNICA STOKŁOSOWATA, KOSODRZEWINA, NEKTAROJAD MALUTKI, IBIS MASKOWY, ŁUK BLOCZKOWY, PORZĄDNIŚ, HUBKA, ZEBRA GÓRSKA, LILIA AFRYKAŃSKA, ALGORYTM RÓWNOLEGŁY, TULIPAN ARMEŃSKI, PETRELEK KRÓTKODZIOBY, AUTORAMENT, PROMIENIOPŁETWE, CZERWIEC POLSKI, ALOES UZBROJONY, ZWÓJKI, ARGUMENT, STAN STACJONARNY, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, PODEJŹRZON LANCETOWATY, ŻABY BEZJĘZYCZNE, ARKA, PRĄD GALWANICZNY, TEATR OGRÓDKOWY, TYRAN, MĘŻOBÓJCA, MEKSYK, POLSKIE SKRZYPCE, EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA, ROWER GÓRSKI, MUTUALIZM, PODZIAŁKA, TLENEK AZOTU, UPOMNIENIE, CZEPEK, KOMOSA, KONSERWATYSTA, RYDZ SMACZNY, JELITODYSZNE, MARKUR, WĄŻ MANGROWY, ŁYSOŃ SIWOGŁOWY, OWCA STEPOWA, OBWIĄZKA, WYDERKA, SZTERLING IZRAELSKI, ARSENAŁ, SESJA, DRZEWICE, CZYNSZ WOLNY, BABIRUSSA, JAKUBOWO, KOZIOŁEK, MSZAR KROKIEWKOWATY, SĘDZIOŁ CZARNOSZYI, CNOTA, SPOT, LENIWIEC BRUNATNY, TRZMIEL WIELKOOKI, ŁUK, METODA SANGERA, SZCZAWIK, GRUNCIK, CHIMERA, PRZYBYSZKA, DELFIN TROPIKALNY, ROKITNICZKA, BARLINEK, FASOLKA PO BRETOŃSKU, TYKA, PILEA DROBNOLISTNA, ŻÓŁW BRUNATNY, LAMANTYNY, TAXI, HUEMAL, SYLABA SŁABA, BŁYSKOTKA, WÓŁ PIŻMOWY, STONÓG PIWNICZNY, SKORPION CESARSKI, TRAPOLA, BARCZATKA, NOCEK MYSZOUCHY, MONARCHIA PARLAMENTARNA, ŁAPACZ, ŻÓŁW PLAMISTY, MAŁPY WĄSKONOSE, MAKAMA, WIDŁOZĄB BŁOTNY, OSTKA, NIEUMARŁY, OJCZYZNA, TAPIR BAIRDA, BLOK KONTYNENTALNY, SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA, SUPERWAJZOR, PŁOTKA, WILKOWO, SOS MALTAŃSKI, BAŁTYSTYKA, MOSZCZENICA, MINUTNIK MECHANICZNY, TULIPAN WIELOBARWNY, ACHIROPITA, RUMUŃSKI, PELIKAN BABA, OŚMIOZGŁOSKOWIEC, DOWCIPNIŚ, CIETRZEW, CENTRUM, INSPEKT, REJOWIEC, PRZYIMEK, NIEPOWODZENIE, DEPORTACJA, PRAWO BLIŻSZOŚCI, WIRTUOZERIA, ARIANIE, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, LINIA ŚRUBOWA, JESIOTRY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.336 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: gacek wielkouch, Plecotus auritus - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, który wraz z gackiem szarym stanowi trudną do rozróżnienia parę gatunków - do około roku 1960 gatunków tych nie rozróżniano, używając polskiej nazwy gacek wielkouch; występuje w całej Europie z wyjątkiem północnych i południowych jej krańców, w Polsce spotykany na terenie całego kraju, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GACEK WIELKOUCH, PLECOTUS AURITUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, KTÓRY WRAZ Z GACKIEM SZARYM STANOWI TRUDNĄ DO ROZRÓŻNIENIA PARĘ GATUNKÓW - DO OKOŁO ROKU 1960 GATUNKÓW TYCH NIE ROZRÓŻNIANO, UŻYWAJĄC POLSKIEJ NAZWY GACEK WIELKOUCH; WYSTĘPUJE W CAŁEJ EUROPIE Z WYJĄTKIEM PÓŁNOCNYCH I POŁUDNIOWYCH JEJ KRAŃCÓW, W POLSCE SPOTYKANY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GACEK BRUNATNY, gacek wielkouch, Plecotus auritus - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, który wraz z gackiem szarym stanowi trudną do rozróżnienia parę gatunków - do około roku 1960 gatunków tych nie rozróżniano, używając polskiej nazwy gacek wielkouch; występuje w całej Europie z wyjątkiem północnych i południowych jej krańców, w Polsce spotykany na terenie całego kraju (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GACEK BRUNATNY
gacek wielkouch, Plecotus auritus - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, który wraz z gackiem szarym stanowi trudną do rozróżnienia parę gatunków - do około roku 1960 gatunków tych nie rozróżniano, używając polskiej nazwy gacek wielkouch; występuje w całej Europie z wyjątkiem północnych i południowych jej krańców, w Polsce spotykany na terenie całego kraju (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x