KAŻDY Z CHROMOSOMÓW KARIOTYPU ZA WYJĄTKIEM CHROMOSOMÓW PŁCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUTOSOM to:

każdy z chromosomów kariotypu za wyjątkiem chromosomów płci (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAŻDY Z CHROMOSOMÓW KARIOTYPU ZA WYJĄTKIEM CHROMOSOMÓW PŁCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 444

MACIEJ, BUDOWLANY, JAN, ARCHIWOLTA, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, KOBITA, SPLOT, SUMA PROSTA, DZIEŃ OTWARTY, OBSZAR WODNY, OGOŃCZYK ŚLIWOWIEC, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, BALON PILOTOWY, MORGAN, ANEUPLOIDALNOŚĆ, URANOWIEC, OSIKA, PŁEĆ BRZYDKA, BRAT KRWI, HOMOSEKSUALIZM, ORTOPEDIA, PIERŚCIEŃ IDEAŁÓW GŁÓWNYCH, PIOTR, BISEKSUALISTA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, SQUAW, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, PODATEK GRUNTOWY, KONCERT ŻYCZEŃ, NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA, PŁEĆ, MACIEK, CHROMOSOM MARKEROWY, WNĘTER, LASONOGI, NORNIK POLNY, SZOWINIZM, PAWEŁ, NORNIK ZWYCZAJNY, MIZOGINIA, KOLESIANA, PIES, TRANSURANOWIEC, MYSZ WORKOWATA, DUUMWIR, ZWIĄZEK PARTNERSKI, CIERŃ, ŻEBRO ADAMA, SAMIEC, DEBEL, KARIOKINEZA SOMATYCZNA, LOSOWANIE PROSTE, KRÓTKODZIOBEK, PTAK, IMPLIKACJA LOGICZNA, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, ZASADNICZE TWIERDZENIE ALGEBRY, BOLSZEWIK, MARCINEK, PANI, SZCZEP, CHROMOSOM Y, ZWIĄZEK HOMOSEKSUALNY, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, DROGA, SAMICA, MĘŻYNA, BLITZ, TETRAPLOID, HUMANOID, DARNIÓWKA POSPOLITA, CHŁOPAK, RYWALIZACYJNOŚĆ, ŻABA WODNISTA PŁASKOGŁOWA, BOBRKOWATE, GACEK BRUNATNY, ROZKŁAD MAXWELLA, RELACJA ZWROTNA, KANGUR CZERWONY, WOJCIECH, KARLIK WIĘKSZY, SARKOIDOZA, KREOL, BŁONKÓWKI, PAJACYK, DOBRO SPOŁECZNIE POŻĄDANE, WARKOCZ, TRÓJKĄT EULEROWSKI, BANDEROWIEC, SAMICA, BYLINA, BAS, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, NOCEK NATTERERA, STRZEMIĘ, RÓWNOŚĆ, HEROD, OBUPŁCIOWOŚĆ, HORMON STERYDOWY, BIAŁOGŁOWA, SĄD GARNIZONOWY, POLIEUPLOID, AUTOPREZENTACJA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, KUTYKULA, DZIEWKA, MYSZOWÓR, PERYPATETYK, KILLER, OFIARODAWCZYNI, DYNAMIZM, AMH, HIKORA, POR, PALEONISKI, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, CHROMOSOM POLITENICZNY, SIOSTRY SYJAMSKIE, BOCIAN BIAŁOSZYI, ORLICA POSPOLITA, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, OKUCIE, SYLABICZNOŚĆ, SURÓWKA, BENEFICJENT, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, ORIENTACJA SEKSUALNA, TRANSURAN, NIEWIASTA, KROCZE, PŁEĆ NADOBNA, DNIÓWKA, UKŁAD PIASECKIEGO, TWIERDZENIE ZERMELO, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, GRAMATYKA GENERATYWNA, ANDROGINIZM, BEZPŁCIOWOŚĆ, ACHAJA, GESZEFT, MAJKA, PRACOWNIK BUDOWLANY, SZACHY BŁYSKAWICZNE, GOŚCIÓWA, MOSTEK, ANDROGYNIA, GRA DEBLOWA, UNISEKS, SYLOGIZM, EUPLOIDIA, KANGUR RUDY, DZIEWCZYNA, KONFIGURACJA, JUSTYNA, ŁACINNIK, KROK, ZWIĄZEK ORGANICZNY, ZIELONE, NOCEK WĄSATEK, FASOLA SZPARAGOWA, WODOSYTKA PŁASKOGŁOWA, ZASADA TOŻSAMOŚCI, WYDRA, BRAT, JASNOTOWATE, CIĄG GEOMETRYCZNY, ORGAN PROMULGACYJNY, BOK, CZARNA ROBOTA, PILCHOWATE, WALEŃ, HEKSAPLOID, ELFKA, BRACIA SYJAMSCY, CZAJKA SAKSOŃSKA, TAFA, KOLESIÓWA, BÓBR AMERYKAŃSKI, NOCEK RUDY, EGALITARNOŚĆ, ZĄB, SYNEK, TUAN, PRZYZWOITKA, NOCEK DAUBENTONA, MANUFAKTURA, ŚMIERDZIEL, TRANSSEKSUALISTKA, LOK AGNESI, MASKULINIZM, HOMOEROTYZM, MROCZEK PÓŹNY, ANDROGINIA, MARCIN, CIAŁO NIEBIESKIE, BUDOWLANIEC, HORMON STEROIDOWY, DWUPŁCIOWOŚĆ, GADACZ, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, EMU ZWYCZAJNE, FAB LAB, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, MEJOZA, PARA HOMOLOGICZNA, PLEMIĘ, FEROMON, PRZESTRZEŃ FAZOWA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, LINUKS, SKOŚNY, SZCZEPONOGI, PRAGMATYKA SŁUŻBOWA, SZTUCIEC, NORNIK PÓŁNOCNY, PODATEK POGŁÓWNY, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, ELFKA, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, WSZYSTKOWIDZĄCA, MAŚLAK, WIETRZENIE ORGANICZNE, KWAS NIEORGANICZNY, REWIZJONISTA, BÓBR KANADYJSKI, PRAGMATYKA, KARCIANKA KOLEKCJONERSKA, WROSTEK, KOŹLAK, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PENTAPLOID, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, SYN CHRZESTNY, ZASTAW REJESTROWY, PRZESTRZEŃ STANU, AMIA, ANIOŁ, FINITYZM, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, POGŁÓWNE, DZIEWCZYNIĄTKO, CHROMOSOM PŁCI, HAPLOID, ZBIÓR DYSKRETNY, GACEK WIELKOUCH, TRZMIELEC GAJOWY, EONIZM, DZIENNIK PROMULGACYJNY, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, DEBLISTA, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, POPIELICOWATE, KONFLIKT TRAGICZNY, POLNIK, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, JAMRAJ ZŁOTY, BABKA, BŁONKOSKRZYDŁE, AKTYNOWIEC, KRZYŻ, PANŚWINIZM, PRODUKT BANKOWY, JEEP, CZŁON POŚREDNI, CIĄG FIBONACCIEGO, BISEKS, HAPLOID, TWIERDZENIE SIKORSKIEGO, FRENOLOGIA, SZCZERBAK, PAJAC, TURÓWKA, ORIENTACJA, LETARG, ZASADA HUYGENSA, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, GRUPA ABELOWA WOLNA, FACETKA, ROPUCHA FOWLERA, BEZANMASZT, HAJSTRA, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, BRYTAN, POLIPLOID, EGOIZM ETYCZNY, NOCEK WĄSATY, KLAUZURA, CÓRKA, HOMOSFERA, ELFICA, RAUIZUCHY, STREPTOTRYCYNA, KOWALENCYJNOŚĆ, CHŁOPIEC, SSAK OWADOŻERNY, ?LODOWIEC HIMALAJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 444 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAŻDY Z CHROMOSOMÓW KARIOTYPU ZA WYJĄTKIEM CHROMOSOMÓW PŁCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAŻDY Z CHROMOSOMÓW KARIOTYPU ZA WYJĄTKIEM CHROMOSOMÓW PŁCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUTOSOM każdy z chromosomów kariotypu za wyjątkiem chromosomów płci (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUTOSOM
każdy z chromosomów kariotypu za wyjątkiem chromosomów płci (na 7 lit.).

Oprócz KAŻDY Z CHROMOSOMÓW KARIOTYPU ZA WYJĄTKIEM CHROMOSOMÓW PŁCI sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - KAŻDY Z CHROMOSOMÓW KARIOTYPU ZA WYJĄTKIEM CHROMOSOMÓW PŁCI. Dodaj komentarz

9+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast