KAŻDY Z CHROMOSOMÓW KARIOTYPU ZA WYJĄTKIEM CHROMOSOMÓW PŁCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUTOSOM to:

każdy z chromosomów kariotypu za wyjątkiem chromosomów płci (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAŻDY Z CHROMOSOMÓW KARIOTYPU ZA WYJĄTKIEM CHROMOSOMÓW PŁCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 444

PARA HOMOLOGICZNA, PISMO ALFABETYCZNE, KONOPIOWATE, ELFKA, TRANZYCJA, MARCINEK, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, FASOLA SZPARAGOWA, SSAK OWADOŻERNY, MIZOGINIA, ZBIÓR DYSKRETNY, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, ADAM, ŻABA WODNISTA PŁASKOGŁOWA, JUSTYNA, JEEP, FALLADA, AMIA, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, TWIERDZENIE ZERMELO, INFIKS, DOBÓR PŁCIOWY, POLNIK, DZIEWCZYNIĄTKO, OFIARODAWCZYNI, BRAT, KARIOKINEZA SOMATYCZNA, PERYPATETYK, SZLAM, BÓBR KANADYJSKI, KAPITAŁ, AUTOSOM, KROK, IMPLIKACJA LOGICZNA, PRACOWNIK BUDOWLANY, LICZEBNIK ZBIOROWY, LINUKS, MACIEK, ORGAN PROMULGACYJNY, TETRAPLOID, NOCEK DAUBENTONA, EONIZM, AKSJOMAT CIĄGŁOŚCI, ANDROGYNIZM, KOBIETA, SYSTEM KAPITAŁOWY, ZAGNIEŻDŻENIE, ANDROGYNIA, CHROMOSOM Y, KOWALENCYJNOŚĆ, LETARG, KOLESIANA, EMU ZWYCZAJNE, IMIĘ, ORIENTACJA SEKSUALNA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, PRZESTRZEŃ FAZOWA, KAWALER, ANIOŁ, EUPLOIDIA, POGŁÓWNE, SYNEK, CÓRKA, BOK, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, KUTIKULA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, PŁEĆ BRZYDKA, LINUX, CIAŁO NIEBIESKIE, HUMANOID, ŚMIERDZIUCH, ZNAJDKA, MEJOZA, ZIELONE, DZIEWCZYNA, IMPLANTACJA, ŁACINNIK, PRZĘŚLOWATE, DWUPŁCIOWOŚĆ, CHŁOPIEC, SAMICA, KRAJE, BÓBR AMERYKAŃSKI, KŁOSEK, ZASADA HUYGENSA, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, DIABLICA, TAFA, OGOŃCZYK ŚLIWOWIEC, RAUIZUCHY, ORTOPEDIA, ELFICA, RÓWNOŚĆ, HIKORA, ŚMIERDZIEL, MODRASZEK IDAS, PRZYZWOITKA, PTAK, KARCIANKA KOLEKCJONERSKA, TRIPLOID, RYWALIZACYJNOŚĆ, OSIKA, HAPLOID, GRUPA ABELOWA WOLNA, POPIELICOWATE, RZEKOTKA KRZYŻOWA, CHROMOSOM POLITENICZNY, CIERŃ, RELACJA ZWROTNA, KOZIOŁEK, CIĄG GEOMETRYCZNY, PAWEŁ, MOSTEK, POSTĘP GEOMETRYCZNY, TWIERDZENIE KRULLA, MAŚLAK, POR, SAMOSIA, KLIENTKA, ROBOTNIK BUDOWLANY, MĘŻYNA, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, APOSTOŁ, TARCZA, HOMOSFERA, STREPTOTRYCYNA, POLIEUPLOID, LODOWIEC HIMALAJSKI, WIETRZENIE ORGANICZNE, CHŁOPIEC, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, SZCZEPONOGI, KANAŁ TEMATYCZNY, SMACZNY KĄSEK, BENEFICJENT, GADACZ, TRZMIELEC GAJOWY, DEBLISTA, KONFLIKT TRAGICZNY, DEBEL, ELFKA, KILLER, DŹWIGNIA FINANSOWA, KRAŚNIK RZĘŚNIOWIEC, PŁEĆ PIĘKNA, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, POGONIEC, NOCEK WĄSATY, SIOSTRA KRWI, HEROD, PLEMIĘ, HORMON STERYDOWY, LOSOWANIE PROSTE, CIĄG ARYTMETYCZNY, PRODUKT BANKOWY, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, ORLICA POSPOLITA, PŁEĆ NADOBNA, BABKA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, HEKSAPLOID, WARGOWE, MASKULINIZM, OKUCIE, TYTAN, BŁONKOSKRZYDŁE, PŁEĆ BRZYDKA, ŻEBRO ADAMA, BUDOWLANY, NOCEK NATTERERA, ZASADA TOŻSAMOŚCI, KANGUR CZERWONY, BI, FACETKA, SUMA PROSTA, NORNIK ZWYCZAJNY, LICZBA FIBONACCIEGO, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, SYLABICZNOŚĆ, POSTĘP ARYTMETYCZNY, BISEKSUALISTA, ORGANIZATOR JĄDERKA, TRANSSEKSUALISTKA, SZTUCIEC, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, KLAUZURA, SURÓWKA, PODMIOT GOSPODARCZY, CZAJKA SAKSOŃSKA, WODOSYTKA PŁASKOGŁOWA, STARY MALUTKI, AUTOPREZENTACJA, WARUNEK WYSTARCZAJĄCY, ORGANIZM DIPLOIDALNY, UNISEKS, GRA DEBLOWA, ORLICA ZGASIEWKA, ZWIĄZEK HOMOSEKSUALNY, AMH, SQUAW, BOLSZEWIK, KRZYŻ, BIAŁOZĄBKA DWUBARWICA, BIDAKA, TWIERDZENIE CANTORA, NABŁONEK, ROPUCHA FOWLERA, AKTYNOWIEC, WALEŃ, ANDROGINIZM, WYDRA, CZARNA ROBOTA, BOBRKOWATE, UNISEKS, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, HORMON ANTYMILLEROWSKI, CHŁOPIEC, BEZPŁCIOWOŚĆ, SAMICA, PŁEĆ BRZYDSZA, TAHITAŃSKI, KOLESIÓWA, WOJCIECH, HAPLOID, RYNCHOZAURY, POLIEUPLOIDIA, HAJSTRA, PRAWO TOŻSAMOŚCI, PODATEK ROLNY, BŁONKÓWKI, CIĄG FIBONACCIEGO, DWÓJKA PODWÓJNA, SARKOIDOZA, PIERŚCIEŃ IDEAŁÓW GŁÓWNYCH, EGALITARYZM, BIAŁOGŁOWA, TRANSURANOWIEC, BRYTAN, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, AKSJOMAT KONSTRUOWALNOŚCI, SUFIKS, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, POSTRZYŻYNY, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, HOMOEROTYZM, ZWIĄZEK PARTNERSKI, DZIEWICA, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, MYSZ WORKOWATA, KARLIK WIĘKSZY, DZIEWKA, GACEK BRUNATNY, GACEK WIELKOUCH, ZNAJOMA Z WIDZENIA, PRAGMATYKA, SOSNOWE, WENUSJANKA, REWIZJONISTA, PIES, SPLOT, PŁASKONOS JASNOGŁOWY, PAJAC, RÓWNOLICZNOŚĆ, HAPLOID, PRZYWODZICIEL, JAN, FRENOLOGIA, PRZYROSTEK, KRÓTKODZIOBEK, SZCZERBAK, ZWIĄZEK ORGANICZNY, ZASTAW REJESTROWY, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, DARNIÓWKA POSPOLITA, SEKSISTOWSKOŚĆ, WNĘTER, WARKOCZ, ZASADNICZE TWIERDZENIE ALGEBRY, KREOL, DUUMWIR, ORIENTACJA, PENTAPLOID, OWADOŻERNE, BALON PILOTOWY, SĄD GARNIZONOWY, DROGA, MROCZEK PÓŹNY, NAZWA, UKŁAD PIASECKIEGO, SAMICA, KWAS NIEORGANICZNY, OBRONA STREFOWA, APOSTOŁ, MITOZA, POLNIK PÓŁNOCNY, ?ZALESZCZOTEK POSPOLITY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 444 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAŻDY Z CHROMOSOMÓW KARIOTYPU ZA WYJĄTKIEM CHROMOSOMÓW PŁCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAŻDY Z CHROMOSOMÓW KARIOTYPU ZA WYJĄTKIEM CHROMOSOMÓW PŁCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUTOSOM każdy z chromosomów kariotypu za wyjątkiem chromosomów płci (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUTOSOM
każdy z chromosomów kariotypu za wyjątkiem chromosomów płci (na 7 lit.).

Oprócz KAŻDY Z CHROMOSOMÓW KARIOTYPU ZA WYJĄTKIEM CHROMOSOMÓW PŁCI sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - KAŻDY Z CHROMOSOMÓW KARIOTYPU ZA WYJĄTKIEM CHROMOSOMÓW PŁCI. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

x