ROŚLINA O GAMETYCZNEJ, ZREDUKOWANEJ O POŁOWĘ LICZBIE CHROMOSOMÓW (N), UZYSKIWANE METODĄ HODOWLI KULTUR TKANKOWYCH IN VITRO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HAPLOID to:

roślina o gametycznej, zredukowanej o połowę liczbie chromosomów (n), uzyskiwane metodą hodowli kultur tkankowych in vitro (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HAPLOID

HAPLOID to:

organizm, którego każda komórka zawiera tylko jeden zestaw chromosomów, tj. po jednym chromosomie każdego typu (na 7 lit.)HAPLOID to:

komórka zawierająca po jednym chromosomie każdego typu (zawierająca tylko jeden zestaw chromosomów, tzw. garnitur chromosomowy) (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROŚLINA O GAMETYCZNEJ, ZREDUKOWANEJ O POŁOWĘ LICZBIE CHROMOSOMÓW (N), UZYSKIWANE METODĄ HODOWLI KULTUR TKANKOWYCH IN VITRO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 965

ROŚLINA SKRYTOPĄCZKOWA, NURZANIEC, ŁOPIAN, STROIGŁA CHIŃSKA, ROŚLINA DWUROCZNA, KULTURA AZYLSKA, KOMBINACJA, LILIJA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, ŚLAZ, GERBERA, NAGIETEK, LOBIA, PAULINIA, ZIELE, RZEPIEŃ, MISJE, KROPLIK, KOSMEA, JEDNOSTKA MIARY, AKACJA SYBERYJSKA, STYRAK JAPOŃSKI, SABADYL, GOŹDZIK, KALIA, PRZELOT, KOKS, ZOOTECHNIKA, TASZNIK, KONICZYNA, PRZETŁOK, ENDYWIA, PLAMKA FORDYCE'A, MEJOZA, ORGANIZM DIPLOIDALNY, GIPSORYT, PRAWO BERNOULLIEGO, HAOMA, METALOCERAMIKA, PIEPRZYCA, CYKUTA, BRUZDKOWANIE, ROŚLINA ZIELNA, GRYBOSZ, MITOZA, ROŚLINA BULWIASTA, RZECZOWNIK ZBIOROWY, GĄSIEŃ, DIPLONT, ŁOBODA, ROŚLINA CIENIOLUBNA, KAPUSTA, SZCZAW, ACENA NOWOZELANDZKA, SZCZYPIOREK, ROŚLINA BŁOTNOPĄCZKOWA, DRZEWORYT, SKORZONERA, DRUT, BUZDYGANEK, KOLENDRA, LEPIĘŻNIK BIAŁY, ROŚLINA UPRAWNA, ROŚLINA MOTYLKOWA, BIEDRZENIEC, ŻONATY, OSTRĘŻYNA, MYKOHETEROTROF, DYMNICA, GRUSZE AZJATYCKIE, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, SKANER FORMOWY, HALOFIT, SIDA, POROŚLE, KAKTUS, MELON, DĄBRÓWKA, POROST, CHÓW, ROŚLINA JEDNOROCZNA, KOŃ KLADRUBSKI, JAŚMINOWIEC, BARSZCZ, SIŁA, KOZŁEK, SIT, ORLICZKA, ZANOKCICA MUROWA, AZALIA, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, RÓŻA, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, SOKOLARNIA, SŁOWIANOZNAWSTWO, DRIP, PAPROTNICA KRUCHA, MACIERZ SYMETRYCZNA, KALAMIT, FUNKIA FALISTA, ROŚLINA SUCHOLUBNA, SIT, FLASZOWIEC PURPUROWY, PÓŁARKUSZ, BROJLERNIA, GRZYBIEŃ, AKTYNOWIEC, KRAKUSKA, DRZEWO, ŚWIATŁO DROGOWE, FURIOSO, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, GRYKA, ROŚLINA DARNIOWA, DRIAKIEW, TRYSKAWIEC, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, KAZUISTA, ROSZPONKA, JEDWAB, ROŚLINA JEDNOPIENNA, POMÓR, TARGANIEC, ROTACZNICA, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, WYPALANKA, ŚWINKA, LIWISTONIA, DRZEWO OWOCOWE, CZOSNEK, KOZIERADKA, PRZYPOŁUDNIK, RYŻ, FILIACJA, POPIÓŁ, JEDNOSTKA, KOPROFIL, GRUSZE WSCHODNIOAZJATYCKIE, TOMIŁEK, KUNINGAMIA LANCETOWATA, BURAK, ANYŻ, ZDROJEK ROKIETOWATY, EPIFIT, ZAMOKRZYCA, ROJNIK, PACHNOTKA, ARION, AFRYKANISTYKA, RZEKA MEANDRUJĄCA, ROŚLINA OZDOBNA, RĄCZNIK, SPŁATA BALONOWA, SARACENIA, ORLICZKA MIECZOWATA, ROŚLINA MOTYLKOWATA DROBNONASIENNA, SERPENTARIUM, KOŃ WIELKOPOLSKI, PASIATKA, KAWON, GLICYNIA, KARDAMON, RZEPAK, OŚMIAL, GRANICA KULTUR, CERATOFYLLID, SOJA, KOPERSZTYCH, LOTKA, FILOLOGIA ORIENTALNA, SŁONECZNIK, PERŁÓWKA WYNIOSŁA, SKIOFIT, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, DZIECKO Z PROBÓWKI, KWASORYT, NAGIETEK, LEN, KALCEOLARIA, AGAPANT, KARPIEL, RÓŻDŻYCA RUTEWKOWATA, DONICZKA, REZEDA, KUŹNICTWO, PIEPRZ, ORZACHA, DROŻDŻOWNIA, AUTOSOM, WARZYWO, NASIENNIK, RÓŻDŻYCA RUTEWKOWA, LIT, GWIAZDNICA, ROŚLINA KOPALNA, FLASZOWIEC GŁADKI, STEPÓWKA, ARENGA PIERZASTA, UL, BICZ SZKOCKI, KENAF, TERRARYSTYKA, MUCHA MOKRA, TRANSURAN, WELWICZIA, DERYWATYWA, KLARKIA, DIGITALIS, SWAR, WOŁOSZKA, IZOMORFICZNOŚĆ, ŁUSKIEWNIK, OGRÓD ZIMOWY, ASFODEL, PODSADNIK KULISTY, HAPLOID, BAKŁAŻAN, KOŃ HESKI, ROŚLINA POŻYTKOWA, JARMUŻ, WYKA, BEZ, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, PRZYTULICA, OKULANT, POMROWIK, GRYKA, HODOWLA PIERWOTNA, BROMELIA, STYRAKOWIEC CHIŃSKI, HIGROFIT, ACENA BUCHANANA, MOKRADŁOSZKA KOŃCZYSTA, HYGROFIT, ROŚLINA OLEJKODAJNA, PIETRUSZKA, ROŚLINA TRANSGENICZNA, BRUKSELKA, MOKRADŁOSZKA ZAOSTRZONA, AKSAMITKA WZNIESIONA, MIELEC, POMIDOR, WARZYWO KAPUSTNE, ZERWA GŁÓWKOWATA, ANIMACJA, ROŚLINA OWADOPYLNA, ROŚLINA ACYDOFILNA, UŁANKA, ŁUBIN, PODKŁADKA, AKWAFORTA, SŁONOROŚL, KWIATUSZEK, POZIOMKA, ZIOŁO, PAPRYKA, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, CEGŁA SITÓWKA, SOLANKA, STALLA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, DOJŚCIE, IRYS, JEDNA DRUGA, RÓŻDŻYCA PŁYWAJĄCA, BRODAWKOWIEC CZYSTY, PAPROTNIK, JUTA, ŚWIATŁO DŁUGIE, TUNBERGIA OSKRZYDLONA, PELNIK, ODSTRZAŁ, MATEMATYKA, KATJANG, TRYSKAWKA SZKLANA, BÓB, ŻÓŁCIEŃ, PATISON, MIŁEK, MATKA ZASTĘPCZA, SAŁATA, STROBILANT, DROŻDŻARNIA, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, HOJA, ENDERS, WIDŁOZĄB FALISTY, STYRAKOWIEC JAPOŃSKI, RUMIANEK, FLOKS, POWIDŁO, REPRODUKCJA PROSTA, ROŚLINA DWUPIENNA, MELISA, WIDŁOZĄB KĘDZIERZAWY, TUJNIK MALEŃKI, CENTURIA, ?TRAWA MORSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 965 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROŚLINA O GAMETYCZNEJ, ZREDUKOWANEJ O POŁOWĘ LICZBIE CHROMOSOMÓW (N), UZYSKIWANE METODĄ HODOWLI KULTUR TKANKOWYCH IN VITRO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROŚLINA O GAMETYCZNEJ, ZREDUKOWANEJ O POŁOWĘ LICZBIE CHROMOSOMÓW (N), UZYSKIWANE METODĄ HODOWLI KULTUR TKANKOWYCH IN VITRO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HAPLOID roślina o gametycznej, zredukowanej o połowę liczbie chromosomów (n), uzyskiwane metodą hodowli kultur tkankowych in vitro (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HAPLOID
roślina o gametycznej, zredukowanej o połowę liczbie chromosomów (n), uzyskiwane metodą hodowli kultur tkankowych in vitro (na 7 lit.).

Oprócz ROŚLINA O GAMETYCZNEJ, ZREDUKOWANEJ O POŁOWĘ LICZBIE CHROMOSOMÓW (N), UZYSKIWANE METODĄ HODOWLI KULTUR TKANKOWYCH IN VITRO sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - ROŚLINA O GAMETYCZNEJ, ZREDUKOWANEJ O POŁOWĘ LICZBIE CHROMOSOMÓW (N), UZYSKIWANE METODĄ HODOWLI KULTUR TKANKOWYCH IN VITRO. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x