CIĄG LICZBOWY (SKOŃCZONY LUB NIESKOŃCZONY), KTÓREGO KAŻDY KOLEJNY WYRAZ, OPRÓCZ PIERWSZEGO, JEST ILOCZYNEM WYRAZU POPRZEDNIEGO PRZEZ PEWNĄ STAŁĄ NAZYWANĄ ILORAZEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIĄG GEOMETRYCZNY to:

ciąg liczbowy (skończony lub nieskończony), którego każdy kolejny wyraz, oprócz pierwszego, jest iloczynem wyrazu poprzedniego przez pewną stałą nazywaną ilorazem (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIĄG LICZBOWY (SKOŃCZONY LUB NIESKOŃCZONY), KTÓREGO KAŻDY KOLEJNY WYRAZ, OPRÓCZ PIERWSZEGO, JEST ILOCZYNEM WYRAZU POPRZEDNIEGO PRZEZ PEWNĄ STAŁĄ NAZYWANĄ ILORAZEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.722

GRAFICZKA, ASYSTENCJA, WSZETECZEŃSTWO, NUBIRA, ŚWIATŁO POZYCYJNE, CZŁON POŚREDNI, ZGNILEC EUROPEJSKI, TACHISTOSKOP, OSOBA, KLEJNOTKA ZIELONA, ALBUMIK, MOST ŁUKOWY, SOS, EWA, ZAZNAJOMIENIE, PROSAK, ASTRAGAL, BRIK, KREACJONIZM, EFEKT SNOBIZMU, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, JON KARBONIOWY, MANIERYSTA, KALWARIA, BRDA, TRANSWESTYTA, ULGA REMONTOWA, WELUR, WILCZE STADO, KORYFEUSZ, HALA, AUTOTOPAGNOZJA, ELEKTRON WALENCYJNY, ZEN, ROBOTA, DOSKONAŁOŚĆ, GRA, MITENKI, ANTABA, SZARY KONIEC, PRZEBIEG, FUTRO, INGUSZ, PLAKODONTY, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, SZYJA, KOMIN PŁACOWY, SFIGMOMANOMETR, PROJEKT UNIJNY, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, ERGOTERAPEUTA, SUFIKSACJA, SPRZEDAŻ, KUŁACTWO, ANDANTINO, JĘZYK KAUKASKI, ROZMACH, ODPRAWA CZASOWA, NIEUŁOMEK, TŁUMIK, KARAMBOLA, HARDTOP, FILTRACJA, MAJĄTEK, KALIBER, AKCENT INICJALNY, WYPALANKA, PARAPECIK, DZICZ, CYWIL, PRAKONTYNENT, CZŁOWIEKOWATE, TOFFI, ŁUPEK BENTONITOWY, RAMDYSK, HEWEA, DUX, NASTAWA OŁTARZOWA, WAWRZYN, POSTĘP TECHNICZNY, POMYŁKA, PRZYPAŁ, MIŁOŚĆ, METODA, PŁONINA, MUZYKA, KOMUNIKATYWNOŚĆ, ZSYPKA, BŁONNIK, DIS, GWICHT, SOSNA GÓRSKA, STYGOKSEN, RUCH PRZYSPIESZONY, PORZĄDEK ARCHITEKTONICZNY, WDOWI GROSZ, KARCZMA, KARTA WIZYTOWA, OPĘTANIE, KAULIKARPIA, TAUTOLOGICZNOŚĆ, REJESTRANT, DYMARKA, FUNDUSZ DŁUŻNY, ŁUPEK MARGLISTY, DŹWIGAR, KONSERWACJA, PASZA, PRZESZKADZAJKA, KAWAŁEK, CZEREMCHA, UROCZYSKO, ATRYBUCJA GLOBALNA, IWAN, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, MISKA, PUCHAR, DEMOBILIZACJA, STRAJK JAPOŃSKI, CZYNNIK ENDOGENICZNY, MATRYKUŁA, PIERNIK LUBELSKI, BYLICA CYTWAROWA, UMOWA ADHEZYJNA, WOREK, FRAZA, MASZYNKA, MAŁY PODATNIK, BAŃKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, JĘZYK POMOCNICZY, TYGODNIÓWKA, FALKA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, WASĄG, HORMON ANTYMILLEROWSKI, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, PRÓŻNIA, BŁYSK, SKLEPIENIE KRZYŻOWO-ŻEBROWE, UJŚCIE, OWAL CASSINIEGO, POSTAWANGARDA, KOPIA, WIZERUNEK, KSIĄŻKA KUCHARSKA, EKSPRES PRZELEWOWY, TELEWIZJA, FORMA PÓŁTORALINIOWA, JEZIORO POLODOWCOWE, TESTOWANIE WZORCOWE, PILOT, SYTA, OSTANIEC KRASOWY, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PIŁKA RĘCZNA, KARDIGAN, MATERAC, PRECYZJA, BROŃ MIOTAJĄCA, NADZIEMNOŚĆ, KASEOZAUR, PANTOFELNIK, PIANOLA, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, WIEŻA STRAŻNICZA, PRÓBA ŻELAZA, DALMATYKA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, FORTUNA, WSPARCIE, WIENIEC, CHINE, MROZIWO, FERMION CECHOWANIA, GAWIALOWATE, NARÓD, WARZYWO, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, BIPAK, MYŚLENIE MAGICZNE, NEGACYJNOŚĆ, JEZIORO LODOWCOWE, CZERWONKA, TRZEŚNIA, INERCJALNOŚĆ, PLAGA, ANOMALIA POLANDA, IRONIA TRAGICZNA, SZYPUŁA, KLIKER, ŻYWOŚĆ, DYSCYPLINA NAUKOWA, ASYNCHRONIZM, ATTACHAT, ZŁOTY DEWIZOWY, PROFUNDAL, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, KARTOTEKA, USYTUOWANIE, BAGNO, KOMPETENCJA, PANI, ŚLIZGAWICA, SPIRYTUS SUROWY, ŻER, POR, OMACNICA, ALT, OSJAN, SUMAK, LIRA TURECKA, SEKCJA, WAKUOLA, OCZODÓŁ, JAGLANKA, RURKA INTUBACYJNA, BYK, CIERNIOPLĄT, BOHEMA, SZPATUŁKA, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, GAD, REZYDENCJA, BUŁKA MONTOWA, ALBAŃSKOŚĆ, SIEROCTWO SPOŁECZNE, GIERASIMOW, DYWIZJA, CYWILNOŚĆ, INGRESJA MORSKA, JAŁOWIEC CHIŃSKI, MIZOPEDIA, TŁUSZCZ, MONTAŻOWNIA, KARPLE, KASTANIETY, MORDENT, KNOT, NIELOTNOŚĆ, APARAT SZPARKOWY, BECHER, BEZBRZEŻ, KOMPOZYCJA, PODATEK OBROTOWY, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, ŚWIATŁO CZERWONE, DYWERSJA, PIERWSZEŃSTWO, SPĄGNICA, HANIEBNOŚĆ, WIEK PRODUKCYJNY, LEKARSTWO, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, CZEPOTA GAMBIR, ARSENAŁ, REDINGOT, SYSTEM INFORMATYCZNY, POLITYKA KURSOWA, MARZEC, TĘSKNOTA, PLEBS, PRZĘSŁO, OGRANICZNIK, JĘZYK KIPCZACKI, DYSK ELASTYCZNY, EKSPLOATATOR, TYGIEL, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, WOLTAMPEROMETRIA, DYKTATORSTWO, PRZYCZYNEK, BIOCYD, PLAMA, FAKT PRASOWY, ŁAŃCUCH, JEŻOWIEC, MAKABRYCZNOŚĆ, FENOLAN, ARESZT TYMCZASOWY, KALORMEN, OKNO KROSNOWE, BLOCZEK, KWATERODAWCA, ROFEKOKSYB, NIEPOSPOLITOŚĆ, HYDROBUS, TUBA, KOLEJE, GORYCZAK, PRZYROSTEK, SOPEL, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, DZIECINNOŚĆ, HYDRORAFINACJA, ZACHWALACZ, ETEROFON, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, ?SYGNAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.722 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIĄG LICZBOWY (SKOŃCZONY LUB NIESKOŃCZONY), KTÓREGO KAŻDY KOLEJNY WYRAZ, OPRÓCZ PIERWSZEGO, JEST ILOCZYNEM WYRAZU POPRZEDNIEGO PRZEZ PEWNĄ STAŁĄ NAZYWANĄ ILORAZEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIĄG LICZBOWY (SKOŃCZONY LUB NIESKOŃCZONY), KTÓREGO KAŻDY KOLEJNY WYRAZ, OPRÓCZ PIERWSZEGO, JEST ILOCZYNEM WYRAZU POPRZEDNIEGO PRZEZ PEWNĄ STAŁĄ NAZYWANĄ ILORAZEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIĄG GEOMETRYCZNY ciąg liczbowy (skończony lub nieskończony), którego każdy kolejny wyraz, oprócz pierwszego, jest iloczynem wyrazu poprzedniego przez pewną stałą nazywaną ilorazem (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIĄG GEOMETRYCZNY
ciąg liczbowy (skończony lub nieskończony), którego każdy kolejny wyraz, oprócz pierwszego, jest iloczynem wyrazu poprzedniego przez pewną stałą nazywaną ilorazem (na 16 lit.).

Oprócz CIĄG LICZBOWY (SKOŃCZONY LUB NIESKOŃCZONY), KTÓREGO KAŻDY KOLEJNY WYRAZ, OPRÓCZ PIERWSZEGO, JEST ILOCZYNEM WYRAZU POPRZEDNIEGO PRZEZ PEWNĄ STAŁĄ NAZYWANĄ ILORAZEM sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CIĄG LICZBOWY (SKOŃCZONY LUB NIESKOŃCZONY), KTÓREGO KAŻDY KOLEJNY WYRAZ, OPRÓCZ PIERWSZEGO, JEST ILOCZYNEM WYRAZU POPRZEDNIEGO PRZEZ PEWNĄ STAŁĄ NAZYWANĄ ILORAZEM. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

x