OBSZAR WOKÓŁ SŁOŃCA, W KTÓRYM CIŚNIENIE WIATRU SŁONECZNEGO PRZEWAŻA NAD CIŚNIENIEM WIATRÓW GALAKTYCZNYCH, TWORZĄC KULĘ WYRZUCANEJ PRZEZ SŁOŃCE MATERII W OTACZAJĄCYM OŚRODKU MIĘDZYGWIAZDOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HELIOSFERA to:

obszar wokół Słońca, w którym ciśnienie wiatru słonecznego przeważa nad ciśnieniem wiatrów galaktycznych, tworząc kulę wyrzucanej przez Słońce materii w otaczającym ośrodku międzygwiazdowym (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR WOKÓŁ SŁOŃCA, W KTÓRYM CIŚNIENIE WIATRU SŁONECZNEGO PRZEWAŻA NAD CIŚNIENIEM WIATRÓW GALAKTYCZNYCH, TWORZĄC KULĘ WYRZUCANEJ PRZEZ SŁOŃCE MATERII W OTACZAJĄCYM OŚRODKU MIĘDZYGWIAZDOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.980

ZASPA, LINZ, RAPORT FISCHLERA, NISZA, KAPROZUCH, PANNA W WIEKU POBOROWYM, GORĄCZKA MALTAŃSKA, NIEMIECKI, HISTORYK, FORMA, ARYTMOMETR, SIGTUNA, LUDERITZ, KOSZULA NOCNA, ROŚLINA PRZYPRAWOWA, CHONDRA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, RAJD DAKAR, GRANICA PAŃSTWA, KSOBNOŚĆ, MUCET, TERMINATOR, PERKOZEK TRÓJBARWNY, GRA, LONGLEY, MIKROKARTA, KONWOJER, ROK GWIAZDOWY, PROFIL TOPOGRAFICZNY, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, BRZASK, CEWA, AŻUR, KOŁO WERTYKALNE, FILC, PROPOLIS, SKARGA KASACYJNA, PASEK, RETORYCZNOŚĆ, JĘZYK TAJSKI, FILM KOSTIUMOWY, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, PIRACTWO, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, ŚWIADECTWO, KONFERENCJA PRASOWA, CZARNI JEŹDŹCY, BLOKADA EKONOMICZNA, GULIFPORT, RYSUNKI, ŁĄCZNIK WODNY, TOKSYNA, SAKIKDA, RAMIENICA SZCZECINOWATA, FOSFATYDYLOCHOLINA, MOLO, PAS PLANETOID, WOLE OKO, KAPA, UKŁAD CYFROWY, SŁONECZNOŚĆ, GŁODÓWKA, JOWISZ, KONGO, BURGRABIA KRAKOWSKI, ARENDA, PODTLENEK AZOTU, ASUAN, PROCES STACJONARNY, OBIEG GWIAZDOWY, ALIGATOR CHIŃSKI, SIERADZ, MAŁY RUCH GRANICZNY, EMITER, DEVA, BOZON W, BEGINKI, UŻYTEK LEŚNY, RÓWNIKOWY PAS CISZY, SER TOPIONY, MĄCZNIAK, SKALA RICHTERA, BARI, INFLACJA KOSZTOWA, TARCZA KRYSTALICZNA, RENER, RODZINA PEŁNA, KOŁCHOZ, RUDBEKIA NAGA, PIERŚCIEŃ, EKONOMIA NORMATYWNA, EGZEMPLARYZM, KOT, FILOZOFIA PRAWA, KRZYŻ MALTAŃSKI, MUR, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, PROJEKT TECHNICZNY, TELEFONIA STACJONARNA, FAKTORYZACJA, PARAZYTOFIT, REAKTOR PRĘDKI, NAWIS INFLACYJNY, JAGODZISKO, RYNEK FINANSOWY, OKIENKO, PANNA, WOLGAST, KWATERUNEK, AUTOGIEŁDA, ZWIERZCHNOŚĆ, RATY, RĄBEK, MIARA ŁUKOWA, SIDAR, EPERNAY, ŚRODEK MASY, MODEL HERBRANDA, BIUROKRACJA, GRA PODWÓJNA, MĂANSHAN, SALEZJANIE, SAFIZM, PASTORAŁKA, CZYRACZNOŚĆ, OBIEGNIK, KOMENDATARIUSZ, KĄT ŚRODKOWY, MIÓD SZTUCZNY, BRĆKO, AMBIT, CHOROBA AFEKTYWNA, KOMORA GAZOWA, KINGDOM, SZPARA POWIEKOWA, JĘZYK IZOLUJĄCY, PANOWANIE, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, NAPASTLIWOŚĆ, PRZYZWYCZAJENIE, EFEMERYDY, KOPIEC, KACZKA, REGUŁA SAVAGE'A, KOSZ, JĘZYK HETYCKI, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, MALARSTWO TABLICOWE, SYSTEM WBUDOWANY, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, ŁEBEK, CASTING, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, GRA SINGLOWA, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, ŚWIADEK JEHOWY, DRABINA ANALGETYCZNA, TINGEL-TANGEL, NAWAŁNIK WILSONA, ODRA, SROKOSZ, ŚWIST KRTANIOWY, WIELOŚCIAN FOREMNY, BRÓD, KARABINEK GALLAGERA, RAMKA, KOLORATKA, DZIAŁANIE PRAWNE, NÓŻ RZEŹNICZY, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, ROZMÓWNICA, BROŃ RADIOLOGICZNA, REALIZM, CZŁON OKREŚLAJĄCY, TURBAN, STOWARZYSZENIE, ARIANE, POLIANDRIA, TAJGA, OBWÓJ, ZGROMADZENIE ZAKONNE, KRÓLESTWO PERGAMOŃSKIE, UKŁAD WYŻOWY, SŁOŃCE, SARONG, WIBRACJA LABILNA, HEDONIZM ETYCZNY, EPOKA GIERKOWSKA, SZYMBARK, DEBELACJA, RADIOKABINA, AKROCYJANOZA, OGIEŃ ZAPOROWY, AEROZOL, MASKULINIZM, KURATORIUM OŚWIATY, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, MYDLARNIA, PIERWSZY, ALBUM, PTERION, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, PANDA, POWOŁŻE, POKÉMON, CIĄG, SEJMIK RELACYJNY, SATURN, UCHO ZEWNĘTRZNE, HORMON, BAZYLIKA WIĘKSZA, CZYNNOŚĆ TECHNICZNA, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, WARKOCZ, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, PROTEKCJA, GĄGOŁ, GNIAZDO ZAWOROWE, RAZÓWKA, MLECZ, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, SZYK TOROWY, FAHRENHEIT, ASHILAND, STYR, KOŁEK, BIEGUN GALAKTYCZNY, MAORI, NAKŁO, OBROTNICA, LANGEAC, KASKADA, HACZYK, LEGWAN GŁUCHY, KRZYŻYK, JĘZYK NANDORIŃSKI, KRYSZTAŁ, BIOTRANSFORMACJA, KURZAWA, SYMPOZJON, BARWA POCHODNA, GETTO PRZEJŚCIOWE, ASYSTA, KSIĄŻĘ, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, MARTYNGAŁ, ZAPAŚNICTWO, OBSŁUGIWANIE, NOWOGRÓD WIELKI, EPICYKL, JATKA, MIĘKKI ENTER, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, ŚNIEĆ, DOVER, DUR PLAMISTY, CZŁON PODRZĘDNY, METAFIZYKA KLASYCZNA, SYMETRALNA, SODOKU, DOM BLIŹNIACZY, SEROWNIA, PUNK ROCK, AUTUN, MONARCHIA PATRYMONIALNA, FIŃSKI, DALMACJA, KARBOWY, SZYBKOZŁĄCZKA, WÓZ STRAŻACKI, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, CYSTOSTOMIA, DZO, EINSTEIN, PATRONAT, FUNKCJA JEDNORODNA, PROCH, OPINIA, OBRĘB, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, LITERA TEKSTOWA, HORMON TROPOWY, MENTYK, TEREN ZAMKNIĘTY, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, GROCHOWALSK, SZCZUDLARSTWO, CYTADELA, MOTYLEK, UMIEJSCOWIENIE, DIAGNOZA, MASER GAZOWY, SZERPA, LIST KAPERSKI, FERMENTACJA METANOWA, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, ?POŁAĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.980 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSZAR WOKÓŁ SŁOŃCA, W KTÓRYM CIŚNIENIE WIATRU SŁONECZNEGO PRZEWAŻA NAD CIŚNIENIEM WIATRÓW GALAKTYCZNYCH, TWORZĄC KULĘ WYRZUCANEJ PRZEZ SŁOŃCE MATERII W OTACZAJĄCYM OŚRODKU MIĘDZYGWIAZDOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBSZAR WOKÓŁ SŁOŃCA, W KTÓRYM CIŚNIENIE WIATRU SŁONECZNEGO PRZEWAŻA NAD CIŚNIENIEM WIATRÓW GALAKTYCZNYCH, TWORZĄC KULĘ WYRZUCANEJ PRZEZ SŁOŃCE MATERII W OTACZAJĄCYM OŚRODKU MIĘDZYGWIAZDOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HELIOSFERA obszar wokół Słońca, w którym ciśnienie wiatru słonecznego przeważa nad ciśnieniem wiatrów galaktycznych, tworząc kulę wyrzucanej przez Słońce materii w otaczającym ośrodku międzygwiazdowym (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HELIOSFERA
obszar wokół Słońca, w którym ciśnienie wiatru słonecznego przeważa nad ciśnieniem wiatrów galaktycznych, tworząc kulę wyrzucanej przez Słońce materii w otaczającym ośrodku międzygwiazdowym (na 10 lit.).

Oprócz OBSZAR WOKÓŁ SŁOŃCA, W KTÓRYM CIŚNIENIE WIATRU SŁONECZNEGO PRZEWAŻA NAD CIŚNIENIEM WIATRÓW GALAKTYCZNYCH, TWORZĄC KULĘ WYRZUCANEJ PRZEZ SŁOŃCE MATERII W OTACZAJĄCYM OŚRODKU MIĘDZYGWIAZDOWYM sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - OBSZAR WOKÓŁ SŁOŃCA, W KTÓRYM CIŚNIENIE WIATRU SŁONECZNEGO PRZEWAŻA NAD CIŚNIENIEM WIATRÓW GALAKTYCZNYCH, TWORZĄC KULĘ WYRZUCANEJ PRZEZ SŁOŃCE MATERII W OTACZAJĄCYM OŚRODKU MIĘDZYGWIAZDOWYM. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x