Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SUBTELNA, NADCZĄSTECZKOWA STRUKTURA MATERII, WYSTĘPUJĄCA W WIELU CIAŁACH STAŁYCH, MIESZANINACH I CIEKŁYCH KRYSZTAŁACH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIKROSTRUKTURA to:

subtelna, nadcząsteczkowa struktura materii, występująca w wielu ciałach stałych, mieszaninach i ciekłych kryształach (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIKROSTRUKTURA

MIKROSTRUKTURA to:

właściwość małych grup społecznych (np. rodzina, wspólnota przyjacielska lub towarzyska) (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBTELNA, NADCZĄSTECZKOWA STRUKTURA MATERII, WYSTĘPUJĄCA W WIELU CIAŁACH STAŁYCH, MIESZANINACH I CIEKŁYCH KRYSZTAŁACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.013

HIALINA, WODA KAPILARNA, SZWAGIER, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, ORGANIZACJA MIĘDZYBRANŻOWA, FIUMARA, SZCZOTKA, JĘZYK ANGIELSKI, TUNBERGIA MYSORSKA, YLEM, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, DIADOCHIA, POLITEIZM, POŻYCZKA, PEŁNIA, ABIOGENEZA, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, GWIAZDKA, MINTAJ, HELIOSFERA, URYNA, METAMERIA, GWIAZDA KWARKOWA, TRYSKAWKA, FAKT NAUKOWY, KLARK, IMPOTENCJA, ATOMIZM, POPARZENIE, COURIER, SEKWENCJA KOZAK, SYSTEM, GRUPA AZOWA, ELEATA, FIZYKA, ZBIOROWISKO, PILA, ZWÓJKOWATE, TO, OSTANIEC, PLANETOZYMAL, ROPA, PARSYZM, KRWIOBIEG, ABSOLUTYZM, ATOM, GIMBOPATRIOTYZM, MECHOWCE, HALUSZKI, ZNAMIĘ BECKERA, CIRROCUMULUS, WŁADZA, MIKROTUBULA, TITAN, BRAVAIS, UNIWERSUM HERBRANDA, ALGEBRA LIEGO, WIELOZADANIOWOŚĆ, STRUKTURA DECYZYJNA, ŻÓŁTOPUZIK SMUKŁY, ZIEMNODROZDY, PSEUDOLOSOWOŚĆ, NIEWIERNOŚĆ, SITO, RYFLA, JAŚMINOWIEC WONNY, SAMBAR SUNDAJSKI, FUTERKO, ROBOT PRZEMYSŁOWY, DZIANINA, KARABINIER, SZYLING, STRUKTURA TENSOROWA, MORMYSZKA, SKĄPOGUZKOWCE, CZAPA, MOLESKIN, BÓBR ZWYCZAJNY, CIAŁKO BIAŁAWE, FIGA INDYJSKA, STRZYK, USARIA, ALGORYTM RÓWNOLEGŁY, PŁYWIK, IDEALIZM OBIEKTYWNY, CZŁONEK, MACIEJEWICZ, WIELOFAZOWOŚĆ, ZASTRZALINOWATE, KONSTRUKCJA, ZWIĄZEK OPERACYJNY, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, AKSAMITKA WZNIESIONA, GORSET ORTOPEDYCZNY, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, FURUNKULOZA, ŻMIJE, KULCZYBA WRONIE OKO, SYMULTANA, ŚWIAT, PRZEKLEŃSTWO, TANINA, BLASTOMYKOZA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, LAMELA, ZGĘSTEK, PACHNOTKA UPRAWNA, MITYNG, DENNIK, BIOMASA, PROBIERZ, IRYS, KOPIEC, SZCZOTECZKA, WŁÓKNO, OGNIWO, KRĄG, OGNIK SZKARŁATNY, GŁĄBIEL, BRÓDKA, DEMON, NANORURKA, OBERTAS, OSIOŁ, MODEL RELACYJNY, MEZOFIT, JĘZYK FRYZYJSKI, RIAL, WARSTWA EUFOTYCZNA, PIEŃ, FIZYKA STATYSTYCZNA, PĄS, ARTEFAKT, ANALIZA ZESPOLONA, TARPON, CIEMNY PRZEPŁYW, BÓBR WSCHODNI, CHONDRA, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, GRETRY, WIARUS, ANALIZA WARIANCJI, PELLIKULA, ADRENOMIELONEUROPATIA, MOCZ, WIELOWYPUST, ŁUK NADOCZODOŁOWY, KORONA, OSTRIA, MODEL KRIPKEGO, ROZSTĘP, KOMPLEKS SYNAPTONEMALNY, MIŁORZĄB, MESA, ZAGRYWKA, DYM, MULTIPLAYER, MEBEL, KLIPS, GNIDOSZ, MUFLON, ALGA, BŁONA MIĘŚNIOWA, KUTIKULA, PRZEPŁYW, POLIMAT, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, OLIWKA, DEREŃ, KONSTABL, MODUŁ, MECHANIKA STATYSTYCZNA, MAMUT STEPOWY, CZUŁKI, WYZIEW, EUPELYKOZAURY, NARZĄD JACOBSONA, MAKROKOSMOS, PRYZMA AKRECYJNA, MAŁPIATKA, JAZ RUCHOMY, AGREGACJA, SKRZYNIA, ORGANELLUM KOMÓRKOWE, SPLOT NACZYNIÓWKOWY, DESZCZ METEORÓW, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, REGULARNOŚĆ, GALAKTYKA, NAUPLIUS, AERODYNAMIKA, FRONTISPIS, NEOTENIA, APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ, RENESANSOWOŚĆ, SUPERNOWE, MINERALIZACJA, PASTRAMI, WIATRY, GACZ PARAFINOWY, GWAJAKOWIEC, ŁUSZCZYCA TYPU VON ZUMBUSCHA, NIETOPERZE OWOCOŻERNE, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, ALFABET ŁACIŃSKI, ANIOŁEK, PUZZLE, CHWOST, OMNIBUS, DESMOSOM, NADCIEKŁOŚĆ, HADAL, PAJĘCZYNA, MIKROSTRUKTURA, OGON, GIMBOPATRIOTA, LITOSFERA OCEANICZNA, SEKSTURYSTYKA, MAGNETYCZNOŚĆ, MAKROŚWIAT, ANTENA ŚCIANOWA, KAROTEN, MIODUNKA WĄSKOLISTNA, DEPRESJA, HOYLE, WŁÓKNO, SATANISTKA, GALERIA, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, PAMPA, SKRA, WAHANIE, OBIEKT, ASTER NOWOBELGIJSKI, ORGANIZATOR JĄDERKA, BŁOTNIARKA, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, GAMBIR, TECHNIKA CIEPLNA, OSADNIK, PRZEMIANA MATERII, SAJGON, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, MARSZAŁEK POLOWY, CYKLON, RAZBORA, GRONKOWIEC, OŻYWIONOŚĆ, RODGERS, DALTON, KURSOR, KONIECZNY, KWAS HUMUSOWY, DOCISK, MÓŻDŻEK, WŁOSEK, POŁYSK, POLICENTRYZM, DRZEWO KOSMICZNE, ŻMIJE, MIKROSTRUKTURA, OSTEOLIZA, BARYŁKA, GRUPA IMINOWA, ZAPOŻYCZENIE, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, KAWIRAM, ZWŁÓKNIENIE KLATKI PIERSIOWEJ, HOYLE, REMIKS, REPLIKATOR, IMPERIUM, TĘTNICA JĄDROWA, OSKÓREK, PACHYPLEUROZAUR, CENTRUM OBRÓBKOWE, OBEREK, NEONAZISTKA, DINAR, CHWOŚCIK BURAKOWY, METODA AGLOMERACYJNA, STADION OLIMPIJSKI, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, KREWETKA NAKRAPIANA, PIERŚCIEŃ, KRYSTALOID, PAK LODOWY, JAJO, WARIANT NORMY, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, BLOCZEK, KOMÓRECZKA, STRUKTURA PROSTA, VERDI, ASTRONOMIA, BENZYNA SILNIKOWA, TERMOMETR RNA, PARA, IZOTROPOWOŚĆ, RÓJ METEORÓW, OBROŃCZYNI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.013 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: subtelna, nadcząsteczkowa struktura materii, występująca w wielu ciałach stałych, mieszaninach i ciekłych kryształach, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBTELNA, NADCZĄSTECZKOWA STRUKTURA MATERII, WYSTĘPUJĄCA W WIELU CIAŁACH STAŁYCH, MIESZANINACH I CIEKŁYCH KRYSZTAŁACH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
mikrostruktura, subtelna, nadcząsteczkowa struktura materii, występująca w wielu ciałach stałych, mieszaninach i ciekłych kryształach (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIKROSTRUKTURA
subtelna, nadcząsteczkowa struktura materii, występująca w wielu ciałach stałych, mieszaninach i ciekłych kryształach (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x