URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE, KTÓREGO CELEM JEST ZAMOCOWANIE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA (JEDNEGO LUB WIELU) I POŁĄCZENIE GO Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ (NP. ZA POMOCĄ OPRAWKI) W SPOSÓB UŁATWIAJĄCY JEGO EWENTUALNĄ WYMIANĘ, NADANIE ODPOWIEDNIEGO KIERUNKU STRUMIENIOWI ŚWIETLNEMU, ROZPROSZENIE GO LUB SKUPIENIE W ODPOWIEDNIM MIEJSCU POPRZEZ ZASTOSOWANIE NP. ODBŁYŚNIKA, SOCZEWKI LUB ROZPRASZAJĄCEGO KLOSZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPRAWA OŚWIETLENIOWA to:

urządzenie elektryczne, którego celem jest zamocowanie źródła światła (jednego lub wielu) i połączenie go z instalacją elektryczną (np. za pomocą oprawki) w sposób ułatwiający jego ewentualną wymianę, nadanie odpowiedniego kierunku strumieniowi świetlnemu, rozproszenie go lub skupienie w odpowiednim miejscu poprzez zastosowanie np. odbłyśnika, soczewki lub rozpraszającego klosza (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE, KTÓREGO CELEM JEST ZAMOCOWANIE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA (JEDNEGO LUB WIELU) I POŁĄCZENIE GO Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ (NP. ZA POMOCĄ OPRAWKI) W SPOSÓB UŁATWIAJĄCY JEGO EWENTUALNĄ WYMIANĘ, NADANIE ODPOWIEDNIEGO KIERUNKU STRUMIENIOWI ŚWIETLNEMU, ROZPROSZENIE GO LUB SKUPIENIE W ODPOWIEDNIM MIEJSCU POPRZEZ ZASTOSOWANIE NP. ODBŁYŚNIKA, SOCZEWKI LUB ROZPRASZAJĄCEGO KLOSZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.057

SPRAWNOŚĆ, PROJEKCYJNOŚĆ, BONET, MOBBING, TUBA, SWOISTOŚĆ, RZEMIOSŁO, PŁUŻEK, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, CHWYT, KAPITUŁA GENERALNA, KARL, KURACJA, RÓŻA SKALNA, AKT MOWY, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, ZNAK PISARSKI, BŁONA ZEWNĘTRZNA, BRZEMIĘ, STATEK POWIETRZNY, KIERUNKOWSKAZ, NIEUNIKNIONOŚĆ, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, PARAMETR, RAJD OBSERWOWANY, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, KLONOWANIE, KUCHCIK, NUMER, LOGARYTMANCJA, PSALM ALFABETYCZNY, NADZIENIE, PODCZYSZCZALNIA, ZŁY CZŁOWIEK, ETAPOWOŚĆ, PŁASKOŚĆ, GOŁYSZEK CHIŃSKI, GŁOŚNOŚĆ, ANTROPOCENTRYZM, KALKA, INŻYNIERIA MECHANICZNA, KRETYŃSKOŚĆ, NIRWANA, POSZEWKA, PIESZCZOTA, RAPT, ASSAPAN, PRZESTRZEŃ, KOŁO POLARNE, PRAWA CZŁOWIEKA, POLIMER FLUOROWY, ZAGADKA, GRA NIESKOŃCZONA, KISZKA STOLCOWA, EKIPA, PÓŁTORAK, PĘDNIK OKRĘTOWY, METODA NAWIASÓW LIEGO, SIDLISZ PIWNICZNY, NIEZDARSTWO, MUSZLA, METODA SANGERA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, ZAPYLACZ, PLENER, RUTENIZACJA, BARWNOŚĆ, LAPILLI, TYSIĄCKROTNOŚĆ, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, BANKOWOŚĆ MOBILNA, PLASTYKA, ROLA, KEM, REMONT BIEŻĄCY, DUSZA TOWARZYSTWA, MARKA, DUPLEKS, CZĘSTOKÓŁ, SOLISTA, EPOKA, ORBITREK, KOMPAS ŻYROSKOPOWY, DRYBLING, ŚWIADOMOŚĆ, PATYCZAK, POSZKODOWANY, PĘCHERZ, NAPÓJ WINOPOCHODNY, CZERSKA, OBRZĄDEK, NIEBO, OSPA, PRZEJAW, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, ZNAK UJEMNY, WASABI, SZYKANA, LUK, WIEK, DYSTRYBUTOR, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, STEROWNIK, VADEMECUM, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, CYNGLE, KONCENTRACJA, PAPRYKARZ, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, MIMEZJA, MATCZYNOŚĆ, GRUPA, NOŻYK, TOTEM, PROSTOLINIOWOŚĆ, GADATLIWOŚĆ, ŁUPEK DACHÓWKOWY, NATRYSK, BADANIE PODMIOTOWE, MORWA, STACJA ORBITALNA, WYCIERACZKA, ARCHIWOLTA, BUŁAN, DOŻYWOCIE, ŁUK, TRYMER, CHOROBOWE, FORMANT, DŁAWIK, WARIACJE, WIDMO ATOMOWE, PARODIA, TYRAŃSTWO, BIURO TECHNICZNE, LIST KREDYTOWY, KAPOTAŻ, ŁAPKA, ALIAS INTERNETOWY, PIJAK, ŻYRAFA ROTHSCHILDA, IDEACJA, TAJEMNICA ADWOKACKA, EKSTRAKT RZECZYWISTY, POMNICZEK, DEKONTAMINACJA, HYDROFIT, WYNIOSŁOŚĆ, PORTAL INTERNETOWY, KSYLOFON, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, NATARCZYWOŚĆ, KOSZULA DEJANIRY, WŁOSKOŚĆ, SAMIEC, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, DYDELFOWATE, KANAŁ, BENZYNA OŁOWIOWA, TWÓR, ROŚLINA KWASOLUBNA, BOSSA NOVA, KADASTER, SOCJOLOGIA HISTORYCZNA, RABAT, KOMORA WULKANICZNA, JEGO MIŁOŚĆ PAN, TĘGA GŁOWA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, PACAN, STREFA CISZY, TORPEDA AKUSTYCZNA, STROBOSKOP, APTAMER, FOTOLAB, STATEK WODNY, ANTAŁEK, WIELKOŚĆ, AKT OSKARŻENIA, REZYDUUM, OBSESYJNOŚĆ, USTERZENIE PIONOWE, WŁADZUCHNA, RZĘSISTEK, ZAJĄCZEK, ZASOBY, ODKRYTY SZACH, TRÓJKOLOROWI, CYBERNETYZACJA, OBŁÓG, OWULACJA, SMUGA, DIAGRAM FAZOWY, RAJDER, SPRZEDAŻ, REKINEK PSI, CHUDOŚĆ, PAY-AS-YOU-GO, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, CIAMAJDOWATOŚĆ, KRYSTALIZACJA, CHROMOSOM X, HURTOWNIA DANYCH, ROLADA, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, STARY BYK, KOLUMBARIUM, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, KARTA MOBILIZACYJNA, TEST ZDERZENIOWY, KAZUISTYKA, DIDEROT, AUTOTEMATYZM, CYSTOSTOMIA, ZAPOŻYCZENIE, PROSIAK, REGULACJA CEN, SAMOGŁOSKA OTWARTA, WAGON POCZTOWY, ZWIĄZEK ORGANICZNY, TYTANOFON, ANALIZA LITERACKA, DIZAJN, ZWIJACZ, TUBULOPATIA, PSYCHOHIGIENA, RAMIĘ, ROMANSIDŁO, KOZAK, AHISTORYCZNOŚĆ, STOMIA, KILOTONA, JUMPSALING, MLECZNIK, LATEN, DRAM, BIOMECHANIKA, UZNAWALNOŚĆ, MEM, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, WĄTROBOWIEC, ŻUBR KARPACKI, FLOTA, GEEK, TAKIFUGU, POZAHISTORYCZNOŚĆ, ŚCIEŻKA, STARTUP, STARTER, PŁOZA, OZNAKA, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, SAMOGRAJ, DOWCIPNIŚ, NOCEK WĄSATEK, PRZEBIEGŁOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, MOC, EKSPLOATATOR, KATASTER, RYNSZTOK, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, PARKIET, PARK MIEJSKI, OKIENKO TRANSFEROWE, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, BAJECZNOŚĆ, PĄK, CHŁODNIK, KAJMAK, ANTAGONISTA, SKRZYDLIK PAPROCIOWATY, DROBINA, GERMAŃSKI, ZAKŁADKA, TAMA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, OBIEG, ANAMORFOZA, PRZEKLĘTNIK, NOTOWANIE CIĄGŁE, OPERATOR, SPRZĘŻNICA, BROŃ BIAŁA, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, BARYCENTRUM, PŁASKLA, MANDAT, ZABIEG LECZNICZY, PLOTER SOLWENTOWY, PANEL, DREPANOZAUR, ARENA, KASETA, KLARK, PODKAST, ?PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.057 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE, KTÓREGO CELEM JEST ZAMOCOWANIE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA (JEDNEGO LUB WIELU) I POŁĄCZENIE GO Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ (NP. ZA POMOCĄ OPRAWKI) W SPOSÓB UŁATWIAJĄCY JEGO EWENTUALNĄ WYMIANĘ, NADANIE ODPOWIEDNIEGO KIERUNKU STRUMIENIOWI ŚWIETLNEMU, ROZPROSZENIE GO LUB SKUPIENIE W ODPOWIEDNIM MIEJSCU POPRZEZ ZASTOSOWANIE NP. ODBŁYŚNIKA, SOCZEWKI LUB ROZPRASZAJĄCEGO KLOSZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE, KTÓREGO CELEM JEST ZAMOCOWANIE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA (JEDNEGO LUB WIELU) I POŁĄCZENIE GO Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ (NP. ZA POMOCĄ OPRAWKI) W SPOSÓB UŁATWIAJĄCY JEGO EWENTUALNĄ WYMIANĘ, NADANIE ODPOWIEDNIEGO KIERUNKU STRUMIENIOWI ŚWIETLNEMU, ROZPROSZENIE GO LUB SKUPIENIE W ODPOWIEDNIM MIEJSCU POPRZEZ ZASTOSOWANIE NP. ODBŁYŚNIKA, SOCZEWKI LUB ROZPRASZAJĄCEGO KLOSZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPRAWA OŚWIETLENIOWA urządzenie elektryczne, którego celem jest zamocowanie źródła światła (jednego lub wielu) i połączenie go z instalacją elektryczną (np. za pomocą oprawki) w sposób ułatwiający jego ewentualną wymianę, nadanie odpowiedniego kierunku strumieniowi świetlnemu, rozproszenie go lub skupienie w odpowiednim miejscu poprzez zastosowanie np. odbłyśnika, soczewki lub rozpraszającego klosza (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPRAWA OŚWIETLENIOWA
urządzenie elektryczne, którego celem jest zamocowanie źródła światła (jednego lub wielu) i połączenie go z instalacją elektryczną (np. za pomocą oprawki) w sposób ułatwiający jego ewentualną wymianę, nadanie odpowiedniego kierunku strumieniowi świetlnemu, rozproszenie go lub skupienie w odpowiednim miejscu poprzez zastosowanie np. odbłyśnika, soczewki lub rozpraszającego klosza (na 19 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE, KTÓREGO CELEM JEST ZAMOCOWANIE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA (JEDNEGO LUB WIELU) I POŁĄCZENIE GO Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ (NP. ZA POMOCĄ OPRAWKI) W SPOSÓB UŁATWIAJĄCY JEGO EWENTUALNĄ WYMIANĘ, NADANIE ODPOWIEDNIEGO KIERUNKU STRUMIENIOWI ŚWIETLNEMU, ROZPROSZENIE GO LUB SKUPIENIE W ODPOWIEDNIM MIEJSCU POPRZEZ ZASTOSOWANIE NP. ODBŁYŚNIKA, SOCZEWKI LUB ROZPRASZAJĄCEGO KLOSZA sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE, KTÓREGO CELEM JEST ZAMOCOWANIE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA (JEDNEGO LUB WIELU) I POŁĄCZENIE GO Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ (NP. ZA POMOCĄ OPRAWKI) W SPOSÓB UŁATWIAJĄCY JEGO EWENTUALNĄ WYMIANĘ, NADANIE ODPOWIEDNIEGO KIERUNKU STRUMIENIOWI ŚWIETLNEMU, ROZPROSZENIE GO LUB SKUPIENIE W ODPOWIEDNIM MIEJSCU POPRZEZ ZASTOSOWANIE NP. ODBŁYŚNIKA, SOCZEWKI LUB ROZPRASZAJĄCEGO KLOSZA. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

x