TO, ŻE COŚ JEST CIASNE - BRAKUJE W NIM PRZESTRZENI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIASNOŚĆ to:

to, że coś jest ciasne - brakuje w nim przestrzeni (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CIASNOŚĆ

CIASNOŚĆ to:

to, że coś - zwłaszcza ubranie lub but - jest ciasne, nie jest luźne (na 8 lit.)CIASNOŚĆ to:

to, że coś - umysł, sposób myślenia - jest ciasne, ograniczone, zawężone, jednopłaszczyznowe (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST CIASNE - BRAKUJE W NIM PRZESTRZENI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.204

ŻYWNOŚĆ, ARSENEK, ZEBRA, PROSTA, POWOLNOŚĆ, BEZNADZIEJA, PROPAGANDA, KOLOS, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, JEDNORAZOWOŚĆ, WIECZOREK POETYCKI, BOBREK TRÓJLISTKOWY, PARADOKS OLBERSA, MINBAR, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, NERKOWIEC, ROŚLINA SŁONOLUBNA, CHAMSTWO, INSTYNKTOWNOŚĆ, STER, CŁO OCHRONNE, NIETYPOWOŚĆ, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, CNOTA, STRATEGICZNOŚĆ, POPRZECZKA, KOTLINA KŁODZKA, PIASZCZYSTOŚĆ, CAŁKA PETTISA, SELEKCJONER, POWIETRZNIA, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, SAURON, UŚCISK, SENSUALIZM, WICELIDER, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, WIELOZADANIOWOŚĆ, WYTWÓRNIA, WYRAZ PODSTAWOWY, MINERAŁ SIARCZKOWY, RAK STAWOWY, PŁOMYCZEK, ŻAŁOSNOŚĆ, OKRĘT ARTYLERYJSKI, GRYZETKA, DZIEŁO POŚREDNIE, ZONA, ŚMIERDZIUCH, BRUTALNOŚĆ, OŚRODEK POROWATY, POGROBOWIEC, WOLUNTARYZM, BRAMKARKA, NARRATOR TRZECIOOSOBOWY, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, ZASTĘPNIK, NAZWA ZBIOROWA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, ALBUM, CZIRU, TAMBURA, MATERIAŁ, CNOTLIWOŚĆ, WYDERKA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, POZYTRON, MECHANIZM KORBOWY, ROZLEGŁOŚĆ, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, NIEZWARTOŚĆ, MATCZYNOŚĆ, SZTUBACKOŚĆ, GRAFIKA WEKTOROWA, PŁONNOŚĆ, ANTARKTYKA, KARZEŁKOWATOŚĆ, HODOWLA ZARODOWA, WĘŻÓWKA PALMIASTA, PEŁNOMOCNICTWO, STRUKTURA HOLDINGOWA, ULEP, PRZECZULICA SKÓRNA, GLOTTOCHRONOLOGIA, NOCEK BRANDTA, OŚRODEK, TELEWIZORNIA, NANOHENR, ROTATOR, BRAT KRWI, DZIELNA, GÓWNOZJAD, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, TWÓRCA, MAMIDŁO, AFIRMACJA, OCZY SZEROKO OTWARTE, FRYWOLNOŚĆ, POWŁÓCZYSTOŚĆ, GARIBALDKA, EGZYSTENCJALISTA, PRASSAKI, EKONOMICZNOŚĆ, NUDYSTA, JAŚMINOWIEC WONNY, LEKTURA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, DOKŁADNOŚĆ, WSTĘGA MÖBIUSA, WYZNANIOWOŚĆ, KRET, LICZBA DOSKONAŁA, BEZPIECZNIK, WOSKOWATOŚĆ, PRĄD TĘTNIĄCY, ZASKOK, IMPUTOWANIE, BIEDA, FIGIEL, MAGISTRALA, KONSULTACJA SPOŁECZNA, FUNKCJONAŁ, OBRÓT PODATKOWY, WIEK POPRODUKCYJNY, LANGUSTYNKA, NASADA, DEGRESJA PODATKOWA, FORMACJA DEFENSYWNA, WIELOBARWNOŚĆ, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, TARAN, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, SIARCZAN, WYWÓZKA, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, OUTSIDER, UDAWACZKA, PRZYBUDOWA, WIEŚNIAK, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, MANIFESTACJA, DURNOWATOŚĆ, BŁYSTKA OBROTOWA, OSKARŻENIE, WIROPŁAT, DELIKATNOŚĆ, KASZANA, ZAGADKA, NORMATYWISTA, GRUPA ALGEBRAICZNA, LEWAR, NOTA PROTESTACYJNA, ANOMALIA, SYRENA OKRĘTOWA, CZARODZIEJ, GOSPODARSTWO DOMOWE, URODYNAMIKA, KOŁO JEZDNE, ALFABET MIGANY, WIDZIMISIĘ, OZNAJMIENIE, SZALKA, ROZUMIENIE, OFFSET, INFORMACJA, PRAWO DŻUNGLI, ZAWIŁOŚĆ, COSPAR, NIEBIOSY, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, SUCHAR, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, AWANSCENA, FILM SZPIEGOWSKI, KINO SAMOCHODOWE, ŻÓŁTAK, ŻAL, KANAŁ, SZCZĘŚCIARA, SYSTEM INFORMATYCZNY, ZWALISTOŚĆ, NAIWNOŚĆ, MĘDREK, STAWIANIE, BLADOŚĆ, NERW UDOWO-GOLENIOWY, GÓWNO, ODPRAWA WARUNKOWA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, SUPERVISOR, CHORDOFON, RZECZ RUCHOMA, OBRZYDLIWOŚĆ, FIKCJA, ŚRODEK, TAKTYKA, NIEKOSZTOWNOŚĆ, KONSERWATORNIA, CHWAŁA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, MIEDNICZKA, TAŚMOWY, SZABOTA, NIEMĘSKOŚĆ, CENTRALNOŚĆ, ŻALE, DZIWOŻONA, NÓW, ŹRÓDŁOWOŚĆ, TWIERDZENIE KRULLA, POTĘGA, KRANIEC, NIEPRAWDZIWOŚĆ, WĘZEŁ, DOBRO PRAWNE, DOLAR ANTARKTYKI, KRWIOPIJCA, ASFALT, PRZEKLĘTNIK, KOGUT, CHWOŚCIK BURAKOWY, DIORAMA, LODÓWKA, DZIESIĄTKA, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, RACJA, RODZINA KATYŃSKA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, IDIOCTWO, ROZDZIAŁ, AZT, NAKRYCIE, GWIAZDKA, ZABYTEK NIERUCHOMY, PODTLENEK AZOTU, SROM, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, ZIÓŁKO, OKRES NOWORODKOWY, SZARA MYSZ, REDEMPTOR, OBŁÓG, WYRAŻENIE, GRATIS, WIDMO, IMPORT RÓWNOLEGŁY, WIDŁOGONKA SIWICA, GRODZA, ABISAL, KAMELEON ŻYWORODNY, KLEZMER, LOT ROZPOZNAWCZY, MAKAKOKSZTAŁTNE, BAJCA, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, CO, MERZYK GROBLOWY, ZWIĄZEK PARTNERSKI, MARYNATA, KOPROSTANOL, EPKA, PRZESTRZELENIE, KUMA, WŁAŚCIWOŚĆ, WYPADEK PRZY PRACY, GOOGLE INC, FAJKA POKOJU, KOMANDOR, WIĘZIEŃ, WIELOBARWNOŚĆ, COŚ NA ZĄB, KLUCZ UNIWERSALNY, ZGREDEK, POWŁOKA WYPUKŁA, JĘZYK FALISKIJSKI, NASŁUCHOWIEC, JĘZYK FORMALNY, PASZCZUR, PAWANA, PATRON, ŹRÓDŁO INFORMACJI, TEMPERATURA ABSOLUTNA, SPYCHOLOGIA, SPORTÓWKA, SILNIK NISKOPRĘŻNY, PASMO PRZEPUSTOWE, GRUPA, CEREMONIA ZAPACHOWA, BEZSENSOWNOŚĆ, RUNO, REWIOWOŚĆ, NIELOTNOŚĆ, MODRASZEK BAGNICZEK, ALOZA NIEBIESKA, PIONIER, WARIACYJNOŚĆ, MISJOLOGIA, CZUBATOŚĆ, ?PLACEK PO WĘGIERSKU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.204 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ JEST CIASNE - BRAKUJE W NIM PRZESTRZENI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST CIASNE - BRAKUJE W NIM PRZESTRZENI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIASNOŚĆ to, że coś jest ciasne - brakuje w nim przestrzeni (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIASNOŚĆ
to, że coś jest ciasne - brakuje w nim przestrzeni (na 8 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ JEST CIASNE - BRAKUJE W NIM PRZESTRZENI sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - TO, ŻE COŚ JEST CIASNE - BRAKUJE W NIM PRZESTRZENI. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast