KTOŚ, KTO WYKONUJE CZYNNOŚCI BARDZO RYZYKOWNE, NIE DBAJĄC PRZY TYM O WŁASNE ŻYCIE I ZDROWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAMIKADZE to:

ktoś, kto wykonuje czynności bardzo ryzykowne, nie dbając przy tym o własne życie i zdrowie (na 9 lit.)KAMIKAZE to:

ktoś, kto wykonuje czynności bardzo ryzykowne, nie dbając przy tym o własne życie i zdrowie (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAMIKADZE

KAMIKADZE to:

ktoś, kto wykonuje czynności bardzo ryzykowne, nie dbając przy tym o własne życie i zdrowie (na 9 lit.)KAMIKADZE to:

japoński samolot myśliwski lub bombowy przeznaczony do akcji samobójczej, w początkowym okresie najczęściej wykorzystywane do tego celu myśliwce A6M5, w późniejszym okresie także bombowce (na 9 lit.)KAMIKADZE to:

japoński pilot wojskowy, który poświęcał swoje życie w ataku na nieprzyjaciela, prowadząc specjalnie do tego celu przystosowaną jednostkę (na 9 lit.)KAMIKADZE to:

podawany w małych kieliszkach drink, składający się z wódki, likieru Blue Curacao i soku z cytryny (na 9 lit.)KAMIKADZE to:

KAMIKAZE (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ, KTO WYKONUJE CZYNNOŚCI BARDZO RYZYKOWNE, NIE DBAJĄC PRZY TYM O WŁASNE ŻYCIE I ZDROWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.032

SZAMOTANINA, NAPPA, ZERÓWKI, NIEWINNOŚĆ, PRZYZWOITOŚĆ, PRAWO PIĘŚCI, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, METALOFON, RAJD, ROZMÓWCA, CARVING, PANCERNIK, PRZEKAZIOR, HULK, ŻUKOWCE, PASKUDNOŚĆ, PRZEZROCZYSTOŚĆ, OPUST, SOSNA LIMBA, CZARODZIEJ, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, GOŁĘBICA, SEKTOR PRYWATNY, PRZEJRZYSTOŚĆ, KOTWICA ZAPASOWA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, MUSZLOWCE, CHIŃSKOŚĆ, PROMOCJA, CHOLEWKA, GRACZ, PYLICA ALUMINIOWA, CZAPKA SPORTOWA, NIEPRAWDZIWOŚĆ, ZDZIADZIENIE, AJ-AJ, WAGABUNDA, OGNIWO GALWANICZNE, ZAWODOWOŚĆ, GARDEROBIANKA, EKSPARTNERKA, PROCESOWICZ, CZYNNOŚĆ POZORNA, TERMOLOKACJA, NIEGUSTOWNOŚĆ, NAJEZDNIK, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, OPTYMALIZACJA, PUSTELNICZKA, AWANSE, MODERATOR, WYRZEKANIE, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, SOLARZ, OSKARŻENIE, KRAN, SPIKER, MISO, TRANSPARENCJA, RONDONIA, SŁUPOŁAZ, BACKGROUND, TEOLOGIA NEGATYWNA, BANDOLET, ROŚLINA ZIMOZIELONA, SPAD, POLAR, HAFIS, WOREK, KOTYLOZAURY, RÓŻDŻYCA RUTEWKOWA, KARKOŁOMNOŚĆ, ŻAR, ZWODNICZOŚĆ, DOSADNOŚĆ, NIESZABLONOWOŚĆ, WYJĄTEK, GEJOSTWO, FIT, ZGREDEK, SKAKUNOWATE, PRZYLEPNOŚĆ, MANDAT WOLNY, PRZEŚMIECHY, SANDBOX, NOMINALIZM, PRZESIĘK, EMERYTURA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, SPOKÓJ, ZRZĘDNOŚĆ, FLIGELADIUTANT, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, NIEPRAWOŚĆ, IKSIŃSKI, NEPOT, ODLEŻYNA, PACAN, KONCERNIAK, SAMOISTNOŚĆ, NEPALI, FLAGRUM, ILUZORYCZNOŚĆ, KULT PRZODKÓW, DOSKONAŁOŚĆ, DUSZA TOWARZYSTWA, BARBARZYŃCA, IKEBANA, NAZWA POZORNA, OSPAŁOŚĆ, PORĘCZ, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, REGUŁA ALLENA, MALINA OMSZONA, OMŁOT, CHÓR, SKOWA, OFICJALISTA, SKÓRA I KOŚCI, PATYCZAK, JOŁOP, ORZESZNIK, FONETYKA AKUSTYCZNA, MALINES, KOMISARZ, DYZUNITA, RÓWNOLATKA, KOKOSOWY INTERES, KONWERTYTA, KAJMAK, URZECZOWIENIE, RODZINA KLANOWA, SPOKOJNOŚĆ, FABULARYZACJA, TAPIR ANTA, HUK, IKONA, KOMAT, TOPOLOGIA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, TURANOWIE, POKÓJ, ŚMIESZKA, AKADEMIA, KWARGIEL, IZOLACJA, CHAMSTWO, CZASOWNIK NIEDOKONANY, SYF, GUANABANA, PRZYWIDZENIE, SKANDAL, DZIAŁANIE, TYFLOPEDAGOGIKA, SKUPOWANIE, JEMIOŁA POSPOLITA TYPOWA, CMOKANIE, OCZYSZCZACZ, STROIGŁA CHIŃSKA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, PRZECHÓW, LOK, AGREGATY MONETARNE, OZONOSFERA, OPŁATA STEMPLOWA, REKLAMÓWKA, WARIAT, STALÓWKA, HIENA CMENTARNA, WZORZEC, ROBOTA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, ŁASKAWCA, WKLĘSŁODRUK, FOTOWOLTAIKA, GRZYWACZ, CZĘSTOSKURCZ KOMOROWY, KRAKERS, MIKROCZĄSTECZKA, DIABEŁ WCIELONY, RACHUNEK POMOCNICZY, BAKTERIOLIZYNA, STRAŻAK, ZAKRĘT, NULLIPARA, PÓŁKRUCHE CIASTO, TAKIFUGU, JĘZYK IZOLOWANY, OŚCIEŻE, KROSNA, NIESPRAWIEDLIWOŚĆ, TREN, OSOBA TRZECIA, CZĘSTOKÓŁ, DRAPACZ, SZCZAPA, MUNDANIA, PAROLATEK, NIEŻYWOŚĆ, POTENCJAŁ DZETA, SIEĆ SATELITARNA, DESKOROLKOWIEC, OKRZOS, OŚCIEŃ, SPIĘCIE, FIGURA MYŚLI, MUFLARZ, WILKOWO, PROFESOR, CZUWAK AKTYWNY, TUR, IMMUNOTERAPIA, PROSTYTUTKA, FANTAZJA, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, WIDZENIE SKOTOPOWE, ŚLEDZIOWATE, PUPILEK, ZAJOB, PAPROTNICA SUDECKA, DYSKRECJA, LEŚNY DZIADEK, DZIEWIĘTNASTKA, NUNCJATURA, MATKA ZASTĘPCZA, KOLEGIATA, SZEF, WOTA, PRZEŁOŻONY, TKACZ, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, BOMBERKA, ASTRONOMICZNA LICZBA, EKSPRESOWOŚĆ, BARANÓW, KEBAB, NIEKONKRETNOŚĆ, IZOMORFIZM, CZAS WOLNY, POWER, KASZANA, KOMPETENTNOŚĆ, ŁUBEK, FACHURA, ZAPROSZENIE, ZŁOTO, SUMATOR, MRÓWKA, KAFKA, ROZKAZODAWCA, TOAST, PODDANY, KUSAK, LEJNIA, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, POWIEŚĆ SCI-FI, ATAKSYT, KPINA, DOM, ZAKŁAD PRODUKCYJNY, LEJEK, PRZECHOWALNICTWO, SAKWA, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, MOSH, SET, SATELITA, UKŁAD POZAPIRAMIDOWY, PRZEDGRODZIE, NERKA, PIECZEŃ, PRACA STUDIALNA, DUSZNOŚĆ, MAKATKA, NANTONG, DRUT, SWERCJA TRWAŁA, TR, STARY KAWALER, TYCZKA, SĄD KONSYSTORSKI, ANTYIMPERIALISTA, MIKROURZĄDZENIE, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, POŁYKACZ, DYMARKA, GLUTAMINAZA, FAKOEMULSYFIKACJA, RAPEĆ, LEJEK, LOKATOR, ŁOSIĘ, ALTERNATYWA FREDHOLMA, WATA, ADRES, HOJNOŚĆ, WASABI, PRZECINACZ, ?KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.032 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ, KTO WYKONUJE CZYNNOŚCI BARDZO RYZYKOWNE, NIE DBAJĄC PRZY TYM O WŁASNE ŻYCIE I ZDROWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KTOŚ, KTO WYKONUJE CZYNNOŚCI BARDZO RYZYKOWNE, NIE DBAJĄC PRZY TYM O WŁASNE ŻYCIE I ZDROWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAMIKADZE ktoś, kto wykonuje czynności bardzo ryzykowne, nie dbając przy tym o własne życie i zdrowie (na 9 lit.)
KAMIKAZE ktoś, kto wykonuje czynności bardzo ryzykowne, nie dbając przy tym o własne życie i zdrowie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAMIKADZE
ktoś, kto wykonuje czynności bardzo ryzykowne, nie dbając przy tym o własne życie i zdrowie (na 9 lit.).
KAMIKAZE
ktoś, kto wykonuje czynności bardzo ryzykowne, nie dbając przy tym o własne życie i zdrowie (na 8 lit.).

Oprócz KTOŚ, KTO WYKONUJE CZYNNOŚCI BARDZO RYZYKOWNE, NIE DBAJĄC PRZY TYM O WŁASNE ŻYCIE I ZDROWIE sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - KTOŚ, KTO WYKONUJE CZYNNOŚCI BARDZO RYZYKOWNE, NIE DBAJĄC PRZY TYM O WŁASNE ŻYCIE I ZDROWIE. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x