PLECOTUS AUSTRIACUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, KTÓRY WRAZ Z GACKIEM BRUNATNYM STANOWI TRUDNĄ DO ROZRÓŻNIENIA PARĘ GATUNKÓW - DO LAT SZEŚĆDZIESIĄTYCH XX W. GATUNKÓW TYCH NIE ROZRÓŻNIANO, UŻYWAJĄC POLSKIEJ NAZWYGACEK WIELKOUCH; WYSTĘPUJE W EUROPIE, JEGO ZASIĘG W POLSCE JEST OGRANICZONY DO POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ CZĘŚCI KRAJU, CHOĆ STWIERDZONO POJEDYNCZE OSOBNIKI TEGO GATUNKU W PIĄTNICY, BIAŁOWIEŻY I GDAŃSKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GACEK SZARY to:

Plecotus austriacus - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, który wraz z gackiem brunatnym stanowi trudną do rozróżnienia parę gatunków - do lat sześćdziesiątych XX w. gatunków tych nie rozróżniano, używając polskiej nazwygacek wielkouch; występuje w Europie, jego zasięg w Polsce jest ograniczony do południowej i środkowej części kraju, choć stwierdzono pojedyncze osobniki tego gatunku w Piątnicy, Białowieży i Gdańsku (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PLECOTUS AUSTRIACUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, KTÓRY WRAZ Z GACKIEM BRUNATNYM STANOWI TRUDNĄ DO ROZRÓŻNIENIA PARĘ GATUNKÓW - DO LAT SZEŚĆDZIESIĄTYCH XX W. GATUNKÓW TYCH NIE ROZRÓŻNIANO, UŻYWAJĄC POLSKIEJ NAZWYGACEK WIELKOUCH; WYSTĘPUJE W EUROPIE, JEGO ZASIĘG W POLSCE JEST OGRANICZONY DO POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ CZĘŚCI KRAJU, CHOĆ STWIERDZONO POJEDYNCZE OSOBNIKI TEGO GATUNKU W PIĄTNICY, BIAŁOWIEŻY I GDAŃSKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.357

POKUŚNIK, SZALOTKA, CZARNOGRZBIETKA, CZARNA OWCA, KRUCZYNA MOLUCKA, ŚWIERK HIMALAJSKI, MODLISZKA, RADŻA, SALAMANDRA CZARNIAWA, CZUBNICZKA OMĄCZONA, SZYBKI BILL, RZUT PROSTOKĄTNY, PRĄD, NOWICJUSZ, RYCERZ ROZBÓJNIK, DWUDZIESTOPAROLATEK, PASO PERUWIAŃSKI, ELIPSOIDA OBROTOWA, MĄKA PSZENNA, RELAKSACJA, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, POCHODNIK, STEN, NAWAŁNIK BURY, HEPTAPTYK, KOMOSA, ANDANTE, USTĘPLIWOŚĆ, NORNIK ZWYCZAJNY, BĄK, KRWAWNIK ŻENISZKOLISTNY, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, KRĘGOWIEC, DYNAMICZNOŚĆ, WRÓBEL NILOWY, KACZKA, NARECZNICA, OSY WŁAŚCIWE, SZYNSZYLE, ZARZĄDZAJĄCY, MAGNES, KRAKWA, BARANOWO, CHIP, PSZCZOŁA KARŁOWATA, JĘZYK KIPCZACKI, OSTROLOT ŻAŁOBNY, ODCZYN, KASZTEL, ŚWIERK AJAŃSKI, MOTYLEK RAFOWY, STARORUSKI, PEŁNIA, SOSNA ALEPSKA, PELIKANOWATE, ŁADA, GRZYB TWARDZIOSZEK, TELEKONWERTER, KOZIBRÓD WIELKI, DYWANOKSZTAŁTNE, KACZUSZKA AUSTRALIJSKA, BYTOMKOWIEC, GIBON LAR, NAGOŚĆ, PARZYDŁO LEŚNE, DRAPIEŻNOŚĆ, IMPAS, LANCETNIK, KROKODYL NOWOGWINEJSKI, NIEPRZYJEMNOŚĆ, EKSPRES KOLBOWY, BIOMECHANIKA, COWAN, BEZPŁUCNIKOWATE, REPUBLIKA CYPRYJSKA, JEDWABNICA PLAMISTA, WEHRLEŃSKI, PLETYZMOGRAF, PAPROTKOWATE, LISIURKA, NOCEK OSTROUSZNY, INSTALATOR, PĘTÓWKA BALEARSKA, BRAMKOSTRZELNOŚĆ, KODON NONSENSOWNY, ZAJĄCE, ZALOTNIK, KINETOPLASTYDY, BEZPIECZNIK, BOROWIK WILCZY, MYSZOŁÓW, OPUNCJA FIGOWA, AMFIPRION ZŁOTY, SEKWENCJA PALINDROMOWA, DZIWOOK KRÓTKOBRODY, MANTA, MINIMAL ART, PUDU PÓŁNOCNY, KOTWICA ZAPASOWA, ZASTAWKA, RAJA DŁUGONOSA, LEGWAN PERUWIAŃSKI, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, TUKOTUKI, KRAKUS, GLOSA, LIROGON, WYROSTEK, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, CYPRYS, AGATIS MOCNY, AKTOR, HOACYN, WŁADZA RODZICIELSKA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, HOMO NOVUS, SZKŁO SPINOWE, LEWAREK, SADYSTYCZNOŚĆ, ZŁOCIENIEC MIESZANOPŁCIOWY, KOLCOPIÓREK RUDY, MARONOWIE, MODEL NOMINALNY, NAPŁYW KORZENIOWY, FUNKCJA RZECZYWISTA, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, PRZEDŁUŻACZ, KAPUCYNKA, MRÓWKA FARAONA, PRĄTNIKOWATE, BRAZYLIJSKIE DRZEWO PIEPRZOWE, KOZIOROŻEC, DZWONECZNIK WONNY, KOŃ, ŻABA INDYJSKA, PTASZNIK JAWAJSKI, POLETKO DOŚWIADCZALNE, ŚWIERK KŁUJĄCY, WARNSTORFIA BEZPIERŚCIENIOWA, TANY, ATRAKCJA, ŚWIERK KOYAMY, KLON, ZAGÓRZANIN, GRA W CIEMNO, MATUZALEM, OSIOŁ SOMALIJSKI, AUSTRALORZEKOTKA MINIATUROWA, TRZCINOPALMA ROTANG, WIELKORZĄDCA KRAKOWSKI, OKAZAŁOŚĆ, OKNO MODALNE, BOSFOR KIMMERYJSKI, KINA, WITAMINA P, PRĄTKI NIEGRUŹLICZE, BIOBIBLIOGRAFIA, RAYET, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, KRZYWOSZYJ ROZESŁANY, STARY WYŻERACZ, SĄD APODYKTYCZNY, EWOLUCJONIZM MULTILINEARNY, BABIMÓR, MIEJSCE, MARKA OCHRONNA, METODA DELFICKA, DRĄG TŁOKOWY, ALOES BARBADOSKI, ŻOŁDAK, ŁUSKODRWAL SUNDAJSKI, SIECZKA, KOMFORT CIEPLNY, MORŚWIN BEZPŁETWY, LAWINA GRUZOWA, CYKLARA, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, NIĆ KODUJĄCA, HUSARZ, DRZEWO, KATAR, GADY SSAKOZĘBNE, AUTOMATYKA POGODOWA, SAMORODNOŚĆ, SZCZEKAJĄCY JELEŃ, PLANETA, MĘTNOŚĆ, TOMICE, DUJKER KARŁOWATY, ALMARIA, PZPR, KATEGORYCZNOŚĆ, MAKAK CZARNY, ZYGOTARIANIN, MALANÓW, KORDON, KUŹNIA RACIBORSKA, ROZWÓJ ZARODKOWY, WILCZOMLECZ PIĘKNY, DELOKALIZACJA, MIODOŃ DŁUGODZIOBY, REDEMPTORYSTA, IDEALIZM OBIEKTYWNY, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, GNETOWE, SFEROSYDERYT, BANK DOMICYLOWY, PLATYPTERYG, KOŃ ARABSKI, KOSTRZEWA DŁUGOLISTNA, PŁASZCZENIEC ZGIĘTOLISTNY, GATUNEK POGRANICZNY, CZERWONA KARTKA, OWAD WODNY, SKORPION CESARSKI, ŻÓŁW NATATOR, GUGLE, FILM SZPIEGOWSKI, RACICZNICOWATE, ALMIK KUBAŃSKI, KOZA ŚRUBOROGA, DZIĘCIOLIK AKACJOWY, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, KOROŁAZ BIAŁOBREWY, KONSERWACJA, STRATEGIA, GNU BRUNATNE, ŁOWIEC, ŚWISTEK BIAŁOWARGI, PRZYMIOTNO OSTRE, WANGA GRUBODZIOBA, PAŁECZKA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, ZAUROPSYDY, PRZODOMÓŻDŻE, AMBYSTOMA KALIFORNIJSKA, AETOZAURY, INOWŁÓDZ, TOJAD, BATIK, PŁONNOŚĆ, LODOWIEC SIECIOWY, NASTROSZEK BRUCHA, LIŚCIOŁAZ ZŁOCISTY, BORSUK, SARNA AZJATYCKA, ROZMODLENIE, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, CHUJOWIZNA, KOCANKA PIASKOWA, CIASTECZKO, HUBA MAŚLAK, KASZA MANNA, RUCHOMOŚĆ, KAWĘCZYN SĘDZISZOWSKI, ZDROWAŚKA, SZURPKOWATE, WERSYFIKACJA, MAKAK MANGA, WIELKOGŁÓW POTOKOWY, CZAPLA CZARNONOGA, KOB ŚNIADY, TRÓJLIST WYPROSTOWANY, KORMORANY, FUNDUM, GEOMETRIA CZYSTA, KANGUR OLBRZYMI, GAMBUZJA, GRUPA IMIENNA, SENS, ZAĆMA DOJRZAŁA, SZCZELNOŚĆ, PRZEZIERNIKOWATE, SZALBIERZ, BEZWIETRZE, DRUCIARZ, ALPINIA PURPUROWA, MALUCZKOŚĆ, POLITYKA SPÓJNOŚCI, PROCES NIEODWRACALNY, MAKROMINERAŁ, ŚMIECIOWISKO, NIEWYRAŹNOŚĆ, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, MAZAMET, SZOPKARZ, CHASZCZAK ALDABRAŃSKI, NIEJEDNORODNOŚĆ, FIESTA, GARBNIK, LIŚCIEC, ĆWIARTKA, PODRZENIOWATE, REKIN WIELORYBI, NAROŻNIK, REKTOR, KRÓTKOSZOWATE, MIODOPOIK BIAŁOBREWY, ANILANA, ?SROKACZE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.357 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PLECOTUS AUSTRIACUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, KTÓRY WRAZ Z GACKIEM BRUNATNYM STANOWI TRUDNĄ DO ROZRÓŻNIENIA PARĘ GATUNKÓW - DO LAT SZEŚĆDZIESIĄTYCH XX W. GATUNKÓW TYCH NIE ROZRÓŻNIANO, UŻYWAJĄC POLSKIEJ NAZWYGACEK WIELKOUCH; WYSTĘPUJE W EUROPIE, JEGO ZASIĘG W POLSCE JEST OGRANICZONY DO POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ CZĘŚCI KRAJU, CHOĆ STWIERDZONO POJEDYNCZE OSOBNIKI TEGO GATUNKU W PIĄTNICY, BIAŁOWIEŻY I GDAŃSKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PLECOTUS AUSTRIACUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, KTÓRY WRAZ Z GACKIEM BRUNATNYM STANOWI TRUDNĄ DO ROZRÓŻNIENIA PARĘ GATUNKÓW - DO LAT SZEŚĆDZIESIĄTYCH XX W. GATUNKÓW TYCH NIE ROZRÓŻNIANO, UŻYWAJĄC POLSKIEJ NAZWYGACEK WIELKOUCH; WYSTĘPUJE W EUROPIE, JEGO ZASIĘG W POLSCE JEST OGRANICZONY DO POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ CZĘŚCI KRAJU, CHOĆ STWIERDZONO POJEDYNCZE OSOBNIKI TEGO GATUNKU W PIĄTNICY, BIAŁOWIEŻY I GDAŃSKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GACEK SZARY Plecotus austriacus - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, który wraz z gackiem brunatnym stanowi trudną do rozróżnienia parę gatunków - do lat sześćdziesiątych XX w. gatunków tych nie rozróżniano, używając polskiej nazwygacek wielkouch; występuje w Europie, jego zasięg w Polsce jest ograniczony do południowej i środkowej części kraju, choć stwierdzono pojedyncze osobniki tego gatunku w Piątnicy, Białowieży i Gdańsku (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GACEK SZARY
Plecotus austriacus - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, który wraz z gackiem brunatnym stanowi trudną do rozróżnienia parę gatunków - do lat sześćdziesiątych XX w. gatunków tych nie rozróżniano, używając polskiej nazwygacek wielkouch; występuje w Europie, jego zasięg w Polsce jest ograniczony do południowej i środkowej części kraju, choć stwierdzono pojedyncze osobniki tego gatunku w Piątnicy, Białowieży i Gdańsku (na 10 lit.).

Oprócz PLECOTUS AUSTRIACUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, KTÓRY WRAZ Z GACKIEM BRUNATNYM STANOWI TRUDNĄ DO ROZRÓŻNIENIA PARĘ GATUNKÓW - DO LAT SZEŚĆDZIESIĄTYCH XX W. GATUNKÓW TYCH NIE ROZRÓŻNIANO, UŻYWAJĄC POLSKIEJ NAZWYGACEK WIELKOUCH; WYSTĘPUJE W EUROPIE, JEGO ZASIĘG W POLSCE JEST OGRANICZONY DO POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ CZĘŚCI KRAJU, CHOĆ STWIERDZONO POJEDYNCZE OSOBNIKI TEGO GATUNKU W PIĄTNICY, BIAŁOWIEŻY I GDAŃSKU sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - PLECOTUS AUSTRIACUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY, KTÓRY WRAZ Z GACKIEM BRUNATNYM STANOWI TRUDNĄ DO ROZRÓŻNIENIA PARĘ GATUNKÓW - DO LAT SZEŚĆDZIESIĄTYCH XX W. GATUNKÓW TYCH NIE ROZRÓŻNIANO, UŻYWAJĄC POLSKIEJ NAZWYGACEK WIELKOUCH; WYSTĘPUJE W EUROPIE, JEGO ZASIĘG W POLSCE JEST OGRANICZONY DO POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ CZĘŚCI KRAJU, CHOĆ STWIERDZONO POJEDYNCZE OSOBNIKI TEGO GATUNKU W PIĄTNICY, BIAŁOWIEŻY I GDAŃSKU. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast