BARDZO RZADKA RASA OSŁA - W 2008 R. LICZBA WYNOSIŁA OK. 400 EGZEMPLARZY, W TYM JEDEN W POLSCE; PRAWDOPODOBNIE POCHODZI OD AUSTRO-WĘGIERSKIEJ RASY OSŁÓW BAROKOWYCH, PRZEWIEZIONYCH NA WYSPĘ ASINARA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSIOŁ ASINARA to:

bardzo rzadka rasa osła - w 2008 r. liczba wynosiła ok. 400 egzemplarzy, w tym jeden w Polsce; prawdopodobnie pochodzi od austro-węgierskiej rasy osłów barokowych, przewiezionych na wyspę Asinara (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BARDZO RZADKA RASA OSŁA - W 2008 R. LICZBA WYNOSIŁA OK. 400 EGZEMPLARZY, W TYM JEDEN W POLSCE; PRAWDOPODOBNIE POCHODZI OD AUSTRO-WĘGIERSKIEJ RASY OSŁÓW BAROKOWYCH, PRZEWIEZIONYCH NA WYSPĘ ASINARA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.408

SZUMSK, KIWITY, NAGI PIES, NASOSZNIK DROBNY, TRAPOLA, RACIECHOWICE, ELEMENT, CERES, HIENA, OPĘTANIE, CORDOBA, MÓL KSIĄŻKOWY, DZIANET, OPENER, KOPA, ASOCJACJA, SOWIECKOŚĆ, STALUCH, TRYNITARYZM, JASTRZĘBIEC, CHORĄGIEW STRZELCZA, OPERAT UZDROWISKOWY, OBERWANIE CHMURY, AWESTA, ARALIA, NERW ŁOKCIOWY, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, KRÓTKIE SPIĘCIE, FAZA, DOGADZANIE SOBIE, PLAFON, LICZBA, FUNKCJANA, BIAŁY KRUK, BAGIENNIK OBŁY, PODATEK KATASTRALNY, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, TWIERDZENIE WILSONA, FOURIER, STARKA, BOLUS, PAŁANKA MIODOJAD, RAMIENICA DELIKATNA, NADWYŻKA BUDŻETOWA, BÓR SUCHY, KORZEC, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, PĘTÓWKA, KALISZ, GERMAŃSKI, MNOŻNA, PIERŚCIEŃ, NASTROSZEK, ZAGANIACZ, LINIA ŚNIEGU, PSZCZOŁA AUGUSTOWSKA, MINÓG UKRAIŃSKI, HANTEL, LATEN, BARWINEK POSPOLITY, IGG, ANALIZA SEKTOROWA, MOC, RYZYKO NIEWYGASŁE, FAŁSZYWOŚĆ, ŻUŁAWA, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, HACKNEY, CHOMIK DŻUNGARSKI, KUC FELL, SKOCZ DŁUGOCZUBY, ZĘBOWCE, NORIKER, PASIBRZUCH, SZYNION, KURECZKA, LINORYT, BLASZKOWIEC, BELFOUR, SZWEDY, PODOSKI, KIELCE, SZCZUR POLINEZYJSKI, SŁODKA IDIOTKA, NARODOWOŚĆ, RUMUŃSKI, PROCENT PROSTY, KRAJ NORDYCKI, SZLAMNIK, KARLIK DROBNY, HIPERINFLACJA, NABAB, CHATA, ULTRAFIOLET, SEKWOJADENDRON, PIWETOZAUR, HOMOFONIA, GOGUŚ, ŚWINIARKA, PAŁECZNICA, SYSTEM POZYCYJNY, WDA, KARAKURT TRZYNASTOKROPKI, STRZECHWA WŁOSISTA, CORBUSIER, NIESKOŃCZONOŚĆ, SAKSONIA, TANAGRYJKA, SENSUALIZM, DAMASCENKA, PIÓROPUSZNIK STRUSI, MOTYWACJA, PRZEJRZYSTKA, EKSHIBICJONISTA, SOLIDARNOŚĆ, KOMITAS, KULTURA LATEŃSKA, DOMINIUM, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, KROPLA, PROPINATOR, TWIERDZENIE GÖDLA, DEPRESJA CYKLICZNA, MISIURKA, ŁUŻYCZANIN, POLECANKA, PIK, KOWARIANCJA, WARSTWA OZONOWA, ZWIĄZEK WIELOPIERŚCIENIOWY, ODLEŻYNA, SKRZYDLIK TĘGOSZCZECINOWY, SIEDEMNASTKA, GMINNOŚĆ, MSZYCE, KARW, PORZĄDEK DORYCKI, KĘDZIERZAWKA ŻÓŁTOZIELONA, CIS, ZWIERCIADŁO, OLBRZYM, JAŁOWIEC, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, WU, BRYTAN, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, ARIEL, MASA, DUBLOWANIE, PLATYNOWA PŁYTA, SIERPOŃ ŻÓŁTY, PANOSZA, LIMPRICHTIA DŁUGOKOŃCZYSTA, LIMBA, BATY, ZROSTNICZEK WYSMUKŁY, PENICYLAMINA, PUDU PÓŁNOCNY, KAMUSZNIK, PIEPRZ GWINEJSKI, HUMOR, LINDROS, CELEBRACJA, WOŁOSZYN, PENSUM, GŁADNIK MRÓWKOLUB, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, BRDA, TERYLEN, ŻARŁACZ SZARY, BADZIEWIE, DEIMOS, WSPÓŁRZĘDNA, HUBA WIERZBOWA, RACHUNEK BANKOWY, POZNAŃ, PROFESOR ZWYCZAJNY, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, PROMIENNIK, FAUST, FIREWALL, FOKSTERIER, KOŃ LIPICAŃSKI, DESZCZ METEORÓW, BIELISTKA SINA, BORAS, SZAROTA NORWESKA, KING, CZAS PRZYSZŁY PROSTY, MIGRACJA ZASIŁKOWA, WOREK, ŻYLETA, BITNOŚĆ, PRĄTNIK NADOBNY, ROSYJSKOŚĆ, CHABER, KARZEŁ, TRZONOWIEC, CIEKAWIEC, OSIOŁ, LEWY RWACZ, OSIOŁ AFRYKAŃSKI, ŻEBROWIEC WALTLA, PRODUKT UBOCZNY, SZNAUCERKA, PARZĘCHLIN BŁOTNY, GEKON GARGULCOWY, BARANÓW, CAKLE, CYTRYNEK, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, OSIEMDZIESIĄTKA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, OLSZANICA, PM, PIECHOTA MORSKA, ROZHUK, SINIAK, KET, THOMSEN, ŻÓŁW PAJĄCZKOWY, WYDERKAF, LEW DAWIDOWICZ TROCKI, OWCA KAMIENIECKA, SOCHACZKI, PERSZERON, DAM, CHRZEST, MILONGA, MONTAŻYSTA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, ARYTMETYKA BINARNA, JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, STAGNACJA LODOWCA, HAGGARD, ZIĘBA, NIEDRZWICA DUŻA, MAK NIEBIESKI, ULEPEK, NOWINY BRDOWSKIE, SMĘTOWO, PANCERZOWCE, TRZCIŃSKO, KAŁKAN, NASTROSZEK MORSKI, PILCHOWICE, RUDBEKIA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, SOKOLI WZROK, STACJA, OSIOŁ DARDANELSKI, KOCIA KOŁYSKA, BARCZEWO, KNAJPA, LICZNIK, SALAMANDRA WALTLA, KASZANKA, MALEŃSTWO, KOŚCIÓŁ UNITARIAŃSKI, WARŻKA, NASTROSZEK AMERYKAŃSKI, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, KONIK ŻMUDZKI, KOLAŻ, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, PRAWO MOORE'A, STAŁA FARADAYA, KOSOWROTKA, NUMER, BŁONICA SPOJÓWEK OKA, SWING, KURA ZNOSZĄCA ZŁOTE JAJKA, TEST KOMPLEMENTACJI, DŁUGOSZOWATE, SUPERNOWA TYPU IB, PIERŚCIENICA NADRZEWKA, OLBRZYM, KLIMONTÓW, KOLCZYKOWIEC SŁONACZEK, PRZYRÓW, JAWORZE, KAMIEŃSKI, SUBDELEGAT, DR HAB, SOLNICA, KATAKLIZM, PIĘCIORNIK SIWY, ORLICA POSPOLITA, ŁĄCZNIK, CYMBAŁ, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, CZARNA, PASYWIZM, PLANETOIDA, KISZKA KASZANA, WILK STEPOWY, KOŁO, MOCZARA WŁOSKOWATA, POGROBOWIEC, ?JĘZYK DARDYJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.408 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BARDZO RZADKA RASA OSŁA - W 2008 R. LICZBA WYNOSIŁA OK. 400 EGZEMPLARZY, W TYM JEDEN W POLSCE; PRAWDOPODOBNIE POCHODZI OD AUSTRO-WĘGIERSKIEJ RASY OSŁÓW BAROKOWYCH, PRZEWIEZIONYCH NA WYSPĘ ASINARA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BARDZO RZADKA RASA OSŁA - W 2008 R. LICZBA WYNOSIŁA OK. 400 EGZEMPLARZY, W TYM JEDEN W POLSCE; PRAWDOPODOBNIE POCHODZI OD AUSTRO-WĘGIERSKIEJ RASY OSŁÓW BAROKOWYCH, PRZEWIEZIONYCH NA WYSPĘ ASINARA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSIOŁ ASINARA bardzo rzadka rasa osła - w 2008 r. liczba wynosiła ok. 400 egzemplarzy, w tym jeden w Polsce; prawdopodobnie pochodzi od austro-węgierskiej rasy osłów barokowych, przewiezionych na wyspę Asinara (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSIOŁ ASINARA
bardzo rzadka rasa osła - w 2008 r. liczba wynosiła ok. 400 egzemplarzy, w tym jeden w Polsce; prawdopodobnie pochodzi od austro-węgierskiej rasy osłów barokowych, przewiezionych na wyspę Asinara (na 12 lit.).

Oprócz BARDZO RZADKA RASA OSŁA - W 2008 R. LICZBA WYNOSIŁA OK. 400 EGZEMPLARZY, W TYM JEDEN W POLSCE; PRAWDOPODOBNIE POCHODZI OD AUSTRO-WĘGIERSKIEJ RASY OSŁÓW BAROKOWYCH, PRZEWIEZIONYCH NA WYSPĘ ASINARA sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - BARDZO RZADKA RASA OSŁA - W 2008 R. LICZBA WYNOSIŁA OK. 400 EGZEMPLARZY, W TYM JEDEN W POLSCE; PRAWDOPODOBNIE POCHODZI OD AUSTRO-WĘGIERSKIEJ RASY OSŁÓW BAROKOWYCH, PRZEWIEZIONYCH NA WYSPĘ ASINARA. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x