Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: APSYDA; POMIESZCZENIE W KOŚCIELE ZAMYKAJĄCE PREZBITERIUM LUB NAWĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ABSYDA to:

APSYDA; pomieszczenie w kościele zamykające prezbiterium lub nawę (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ABSYDA

ABSYDA to:

w architekturze pomieszczenie na rzucie półkola, półelipsy lub wieloboku, dostawione do bryły świątyni i otwarte do jej wnętrza (na 6 lit.)ABSYDA to:

APSYDA; w kościele półkoliste lub wieloboczne pomieszczenie zamykające prezbiterium (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "APSYDA; POMIESZCZENIE W KOŚCIELE ZAMYKAJĄCE PREZBITERIUM LUB NAWĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.924

KALIKO, RAKIETKA, SATYNA, PRZYKRYWKA, CUDOTWÓRCZYNI, CHORAŁ, KOPUŁA PANCERNA, TEMPO, KLUCZ, WARZYWO, REGULARNOŚĆ, FALA WZROSTOWA, FORMA, MANDAPA, MÓR, ORATORIUM, PRÓBKA, MAZUR, ATMOSFERA, WĘGLIK, MARATON, TATAR, PROLEK, ZROŚLAK, AGENDA, ROŻEK, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, RATOWNIK MEDYCZNY, ZABAWKA, MIMEOGRAF, PRYMITYWIZM, UKRYCIE, KRÓLOWA MATKA, GANC EGAL, BĄBEL, RUMUŃSKOŚĆ, FLAGSZTOK, ABSOLUT, PLECIONKA, SZKLIWO CERAMICZNE, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, POMALOWANE, STRZAŁ, PAMIĄTKA, CHOINKA, OBRONA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, ZBROJA PEŁNA, MARGINALNOŚĆ, BROŃ OBUCHOWA, CHOROBA POPROMIENNA, KRÓLOWA RENET, ŻURAWIK, LAPILLI, JEDNOSTKA NAUKOWA, DOM JEDNORODZINNY, MUZYKA ELEKTRONICZNA, SKRZYDŁA, PASZTETOWA, RESPIRATOR, SYFON, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, DEZINSTALACJA, PUSTELNIA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, BUT NARCIARSKI, NACIEK, CIEMNOŚĆ, DIAKRYT, ASPIRACJA, ŻYDOWSKOŚĆ, STEWA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, TĘPAK, IRANIZACJA, KRAJALNIA, GEMISTA, DMUCHAWKA, ZREKOMPENSOWANIE, POMPA INFUZYJNA, KOSMOGONIA, URZĄD, KAMBUZ, LAMPA, UDERZENIE, CYNGIEL, ROPUCHA BLOMBERGA, ZIELONI, KARRUKA, LUFA, ZGORZELINA, SPRAWA, BI, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, GRZĘDA, PĘK, GORGONZOLA, MELUZYNA, ISKRA, WRZECIONO, LAGUNA, KAŁAMARZ, WZÓR CHEMICZNY, STRONA, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, ŁUSKA, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, KOREK, STRÓJ, ACEFALIA, DYSPENSA, PAŃSZCZYZNA, WCISTEK, RYKSIARZ, NIECZUCIE, CARSTWO, OSOWIAŁOŚĆ, TERMINAL, KLEJONKA, DRĄGAL, AEDICULA, KREDYT KONSOLIDACYJNY, KROPKOWANIE, UDAR, ROWER POZIOMY, CHIMEROKSZTAŁTNE, ALFABET MUZYCZNY, PUNKT ROSY, FASOLA ZŁOTA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, TURMA, HAMULEC, OCET, WSZARZ, WĘDRÓWKA, WOSK, NIEWIERZĄCY, NIECKA ARTEZYJSKA, JADALNIA, AKROBACJA POWIETRZNA, FAZA, DOCHTÓR, ZRĄB TEKTONICZNY, LOBELIA, PALUCH KOŚLAWY, DWUKROTNOŚĆ, TRYTON, CZTEROTAKT, KANONIK, ZNAK ALFANUMERYCZNY, ZNACHOR, CIS, LEPIARKOWATE, GLIF, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, ŁACINNICZKA, TRUFLA, PORA, CANZONA, FORMANT, AMERYKAŃSKOŚĆ, DEVELOPER, PIEPRZ RÓŻOWY, POLISYNDETON, MAGNES, RZEKA EPIZODYCZNA, SAMPLING, EPIZOOTIA, SYMBOLICZNOŚĆ, PASTEL, TŁUMIK, REKOMENDACJA, PRAGNIENIE, KAMERLING, OGIEŃ KRZYŻOWY, ORDA, MANDARYŃSKI, DRELICH, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, KRÓLEWICZ, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, PAMIĘĆ GÓRNA, REWITALIZACJA, NEKROPOLIA, PODSADKA, SILNOŚĆ, ZATOKA, MORWIN, DWORZANIN, ŁUSKA, ZDRADLIWOŚĆ, GĘSTE, GRZYB, FAKT, TYNKTURA, FILAR, KUMULACJA, NAKAZ, GALETA, DEPESZA, DOMY, OKRĘT TRANSPORTOWY, POWTÓRZENIE, STROIK, GENERAŁ, DUCHOWIEŃSTWO, GŁUPEK, LEBERKA, NIEPOKALANEK, SADŹ, OBRÓT PIENIĘŻNY, FILOKAKTUS, CHRZEST, PODCHLEBSTWO, WYBUCH, PLENNOŚĆ, GRZYB ATOMOWY, GALARETA, NASIĘŹRZAŁ, KUMOTER, HISZPAŃSKOŚĆ, BASEN, FOSFORYT, KIEROWCA, FILIGRAN, MIŚ, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, SZLAMIEC, KOPALINA SKALNA, EKRAN, PACHOLĘ, PADWAN, PLACUSZEK, ZAJAD, MANIFEST, BELKOWANIE, KĘPA, ODSIEW, NEKTAR, AIDEOLOGICZNOŚĆ, MIT, PATRON, KARAFKA, STANOWISKO, KLINIKA ODWYKOWA, PRZENOSKA, SZKLARKA, RELACJA DWUCZŁONOWA, KONTYNGENT CELNY, CHEMOATRAKTANT, OBSZAR NIEOGRANICZONY, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, GENDER, ROBOTY DROGOWE, ANEMOSTAT, KLOSZ, ZAPRZĄG, LOFIKS, PAKLON, AKROLIT, OPERACJA, HULK, MARTWOTA, DYRYGENTURA, IGLICA, HEJNAŁ, LEWOSKRZYDŁOWY, SKŁAD, RZYMSKI, DESZCZ, PARMEZAN, KAPITAŁOWOŚĆ, PODZIEMIE, KOŁO RATUNKOWE, PALIWO KOPALNE, WYBITNOŚĆ, KOLORYT, TARCZA, BOCIAN, WINIAN, FENIG, IMPLIKACJA MATERIALNA, SUSPENSA, WILK, CZŁONEK RODZINY, DŻINS, DRACHMA, CEP, BARANEK, KAJUTA, GŁOWA, ADWENTYZM, PAJĘCZAK, EFEKT STYKU, FRAMUGA, BISEKS, POPLECZNICTWO, SZPAGIETKA BAHAMSKA, NADBITKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.924 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: APSYDA; pomieszczenie w kościele zamykające prezbiterium lub nawę, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: APSYDA; POMIESZCZENIE W KOŚCIELE ZAMYKAJĄCE PREZBITERIUM LUB NAWĘ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
ABSYDA, APSYDA; pomieszczenie w kościele zamykające prezbiterium lub nawę (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ABSYDA
APSYDA; pomieszczenie w kościele zamykające prezbiterium lub nawę (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x