BRZOZA, BETULA - DRZEWO LUB KRZEW O BIAŁEJ KORZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRZEZINA to:

brzoza, Betula - drzewo lub krzew o białej korze (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BRZEZINA

BRZEZINA to:

las brzozowy (na 8 lit.)BRZEZINA to:

gałąź, gałęzie brzozy (na 8 lit.)BRZEZINA to:

drewno brzozy (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRZOZA, BETULA - DRZEWO LUB KRZEW O BIAŁEJ KORZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.569

LAMINAT, WRZASKLIWOŚĆ, OWCE, KORTYNA, GRUSZECZKA, IBERYSTYKA, SALETRA, LAMA, TAFELKA, WIELOKĄT, PIEC PŁOMIENNY, STANOWISKO, KOMA, STRONA, SKRZYDEŁKO, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, TRINIA, ŚLUZA WAŁOWA, MIESZEK, KONSOLA, KATAR KISZEK, KIOSK, PRZEKŁADNIA BOCZNA, OJCIEC CHRZESTNY, MOBING, PRZETWÓR, DENDRYT, PANSEKSUALIZM, OBAWA, BARWNOŚĆ, PRZEMYSŁÓWKA, JAMA, ARSENIAN(III), CIĄG, WCISTEK, TEATR, MISTRZ, LOJALISTA, BIAŁE MIĘSO, METALOPROTEINA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, PIEPRZ RÓŻOWY, PIRAT, ANIOŁEK CHARLIEGO, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, BOMBARDA, KUNA, PARADOKS, KRUŻA, STAND-UP, KORONA, LEKTURKA, CERKIEW, TESSERA, IKONA, KORUPCJA, WŁOCHACZ, KOZA BIAŁA USZLACHETNIONA, KAZAMATA, NIESTOSOWNOŚĆ, POLEWA, PAŃSTWO, NEKROPOLA, TWIERDZENIE MENELAOSA, PLATFORMA CYFROWA, KONIUNKCJA, SZMAT, KOMISJA, IPSYLON, DEWALUACJA, DRAPIEŻNIK, WARSTWA, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, AUREOLA, JAZDA, KOROZJA BIOLOGICZNA, NOK, DOMY, REKOGNICJA, OCHRONA ŚRODOWISKA, JAPOŃSKI, ABLACJA, NASYCANIE, KUMOTERSTWO, DRUK ROZSTRZELONY, HALA MASZYN, FAŁSZERZ, KOKORYCZKA, PION ŻYROSKOPOWY, ABSYDA, PRZÓD, KOLORYSTYKA, ŻURAWIK, LEJTNANT, FAŁD, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, MONITOR, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, TREPY, CZWÓRKA, KONKURENCJA, METAL CIĘŻKI, ODBOJNICA, KAPISZON, SEKS, RADA, POCHŁANIACZ, AMUR, GARNITUR, BALECIK, SCHRONISKO, RUSZT, MISJA DYPLOMATYCZNA, ANTAGONIZM, ANOMALIA, BURZA PIASKOWA, KOJEC, WIDMO CZĄSTECZKOWE, ITALIAŃSKI, WYŁAPYWACZ, KARL, WIERNOŚĆ, KRA LODOWCOWA, KARMNIK, REDUTA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, KOSZULKA, HASHTAG, SPARING, ZŁOTA KLATKA, ROZMODLENIE, NIERUCHAWOŚĆ, CZŁON OKREŚLANY, BASENIK, FEROMON, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, BIAŁORUSKI, LATARNIA MORSKA, KŁĘBUSZEK, KWASJA, SILNIK PNEUMATYCZNY, NADZIEWARKA, KREACJA, OZOREK, SZWEDZKI, CYRK LODOWCOWY, GRZĘDA, LEKCJA, ŁADOWANIE, WYDERKA, GARMAŻERIA, WESTA, GYMKHANA, STRUDEL, OLEJ Z OLIWEK, TRYL, OCET, GUMKA, TRACKLISTA, AKA, POJAZD KOLEJOWY, ZAJĘCZA WARGA, DAMAST SKUWANY, ANGOL, GRUSZA OLIWNIKOWA, CHRYJA, SZATRA, FORYŚ, PATRON, BUDKA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, JEZIORO GLACJALNE, WIECHA, KAWALKADA, UKŁAD URBANISTYCZNY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, JEŻYNA, WIERSZ, PLANISTYKA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, WRONIE OKO, ZGRUPOWANIE, SZALONA GŁOWA, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, BAZA TRANSPORTOWA, CYSTOSTOMIA, DRAMATYKA, IMPLEMENTACJA, CZYNNIK CHŁODNICZY, CHIŃSKOŚĆ, OPALENIZNA, JASZCZURECZKA, PIGWA, OPINIOTWÓRCA, KLINIKA ODWYKOWA, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, ZESPOLENIE, ADORACJA, DŹWIGACZ DACHOWY, USTRÓJ, JEŻOWCE, OŚWIADCZENIE, WSCHÓD, ODMA OPŁUCNOWA, FURGONETKA PANCERNA, KOZAK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, PÓŁKOLONIE, SIÓDMA WODA PO KISIELU, OFICER FLAGOWY, LINIA ŚRUBOWA, AZOTAN(V), FILAR, RÓD, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, POCHODNA FORMALNA, PRZYCZÓŁEK, KAPITUŁA GENERALNA, BROŻEK, CZEREMCHA, OWOC POZORNY, KRZYŻ MALTAŃSKI, BŁOTNIAK, CHOROBA ZAKAŹNA, MOBILE, SZTYFT, NIEEFEKTYWNOŚĆ, NOSICIEL, PAS, RURA OGNIOWA, WRZECIENNIK, SOCJALDEMOKRATA, KREDYT KASOWY, TRAGEDIA, PRZEDZIAŁ, ŻÓŁW LEŚNY, MITENKI, KOBIETON, ZATWAR, WYGŁOS ABSOLUTNY, OSA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, MAH JONG, BERLACZ, ORGANIZM, POKŁAD, KARTUSZ, SZKODNIK, KOLEJKA LINOWA, UTAGAWA, PIKIETA, SĄD OSTATECZNY, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, PŁACHTA, ELOPSOPODOBNE, HALA PERONOWA, CHOROBA POPROMIENNA, ŁOPATACZ, MASKOWANIE, AUTOCASCO, PLAKAT, BULLA, WYPOWIEDZENIE, PANDRAK, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, PRZYLEPNOŚĆ, ABSYDA, PRÓBA NUKLEARNA, SWĘDZENIE, GALWANOSTEGIA, SEJSMOGRAF, KOMIZM, ŻYŁA, SZÓSTKA, SZCZENIACZEK, SKÓRZAK, CHODNIK, TWIST, C, MAKAGIGA, KAMYCZEK USZNY, PROJEKT, OSSUARIUM, NADWYŻKA, ZAPINKA, CYTOKININA, TURECKOŚĆ, LATEKS, NAŚLADOWNICTWO, TERRINA, TWIST, PIERÓG KARELSKI, ŁAŃCUCH, RICOTTA, UNIA PERSONALNA, FUNKCJA, DRAMATURGIA, ?OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.569 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRZOZA, BETULA - DRZEWO LUB KRZEW O BIAŁEJ KORZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRZOZA, BETULA - DRZEWO LUB KRZEW O BIAŁEJ KORZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRZEZINA brzoza, Betula - drzewo lub krzew o białej korze (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRZEZINA
brzoza, Betula - drzewo lub krzew o białej korze (na 8 lit.).

Oprócz BRZOZA, BETULA - DRZEWO LUB KRZEW O BIAŁEJ KORZE sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - BRZOZA, BETULA - DRZEWO LUB KRZEW O BIAŁEJ KORZE. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast