W ŻEGLARSTWIE: KAŻDY METALOWY ELEMENT, KTÓRY SŁUŻY DO MOCOWANIA LUB OCHRONY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ŁODZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKUCIE to:

w żeglarstwie: każdy metalowy element, który służy do mocowania lub ochrony elementów wyposażenia łodzi (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OKUCIE

OKUCIE to:

wyrób przeznaczony głównie do zamykania, łączenia i zabezpieczania okien i drzwi, często wykonany ze stali (na 6 lit.)OKUCIE to:

w felerystyce: metalowa forma falerystyczna, nakładana na wstążkę odznaczenia lub baretkę (na 6 lit.)OKUCIE to:

każde ochronne pokrycie czegoś wykonanego z delikatniejszego materiału bardziej wytrzymałym (najczęściej metalem) (na 6 lit.)OKUCIE to:

metalowe elementy stolarki budowlanej np. zawiasy, zamki, zasuwy, haczyki itp (na 6 lit.)OKUCIE to:

ozdobne umocnienie skrzyni (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ŻEGLARSTWIE: KAŻDY METALOWY ELEMENT, KTÓRY SŁUŻY DO MOCOWANIA LUB OCHRONY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ŁODZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.111

ANTYHITLEROWIEC, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, DWUDZIESTY, BOKSERKA, CENZUS MAJĄTKOWY, BLOKADA, PIÓRO, CHAM, ŁUK ŚCIĘGNISTY, MISJA DYPLOMATYCZNA, PASZTET, HOSTEL, UZYSK, HELIOLATRIA, SYTA, WINO ZIOŁOWE, PASOŻYT, PANORA, NALEWAK, PRZEBIERANIEC, ANTYSOWIETYZM, KOZACZKA, KŁOSEK, KATAR SIENNY, PRZYCZÓŁEK, GOŹDZIANKA, NOGA, MATOŁ, TARPAN, TRANSLOKACJA, MODEL, BARBARYZM, WŁÓCZYKIJ, DOKŁADNOŚĆ, SAMOCHÓD GAŚNICZY, OBJAW, HANDEL ZAGRANICZNY, WSZECHMOGĄCY, KORNET, REWALIDACJA, ODPRAWA, MEZOTERAPIA, MOKIET, HISZPAŃSKIE BUTY, TĘSKLIWOŚĆ, LINIA PRZEMIANY, ZASADA POMOCNICZOŚCI, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, REZONATOR, ROZTOCZE, ZAKONY, PIWONIA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, OSTRY DYŻUR, DWUTAKT, ZYSK, EKLER, CYSTOSTOMIA, JĘZYK, KOLONISTA, DOM HANDLOWY, KARCYNOGEN, CHŁONNY RYNEK, MATURZYSTA, KABLOOPERATOR, OSIEDLENIEC, UCIOS, ALGA, LENIWIEC, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, SZCZOTKA, KURS, OBIEKT, KONWERTOR, KWAS BURSZTYNOWY, HEROD-BABA, ZAMIANA, MIEJSCÓWKA, PODWOIK, ALFRED, CZUJNIK, ŁAŃCUSZEK, CZĄSTKA, JAŁMUŻNIK, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, MŁOTEK, EPISTEMOLOGIZM, NAWA GŁÓWNA, ACID WESTERN, GEN MODYFIKATOR, ZWYCIĘŻONY, PIERSIÓWKA, MUTACJA ZMIANY SENSU, KRĘPACZKI, KRA, POJEDYNEK, KNOT, ZMORA, DYSK LOKALNY, CZERPNIA POWIETRZA, KOPIA, PRZEDZIAŁ, KLERK, DZIEWIĄTKA, KORPUS, KOPUŁEK PROMIENISTY, DOBRO INWESTYCYJNE, RYGIEL, OWOC, KAT, GALERIA, MIKSER, SUFIKS, CIAŁO SKOŃCZONE, WSPOMINKI, KAFEL, FLANELA, OFICER, RELACJA DWUARGUMENTOWA, PODWÓJNA HELISA, JĘZYK GEOGRAFICZNY, KORONA, DRABINKA, PATENCIK, ANGIELSKI, PRZEKAZIOR, PASEK, KATAR, REDUKTOR, KRATOWNICA, BUDKA, HOMOSEKSUALIZM, KALKA TECHNICZNA, KACERSTWO, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, AKOMODACJA, POMYŚLNY WIATR, MATUZALEM, DEFLEKTOR, PŁYTA KONTYNENTALNA, MIEJSCE, KAŃSK, OPAT KOMENDATORYJNY, KALINA, ANGIOPLASTYKA, PRZESTAWNIA, TARAN, WELUR, KLESZCZOWINA, KUCHNIA GAZOWA, LATARNIA MORSKA, PRZECIWWAGA, ZASIŁEK OKRESOWY, ŁUK ODCINKOWY, LOBELIA, TRYB, OTĘPIAŁOŚĆ, WYBRANEK, KOPUŁKA, CIS POSPOLITY, KIEŁKOWNIK, BĘBEN, SAMOLOT BOMBOWY, GRAJCAR, NAMIAR, ESENCJALIZM, PODWODA, KALIKO, OSTROWIANIN, ŚLEPY STRZAŁ, PEREŁKA, DUPEK ŻOŁĘDNY, PUSTELNIK, DOWÓZ, KORYTO RZEKI, ZŁOŻE, KONTUR, BISIOR, SPORRAN, PODSUFITKA, MACHANIE RĘKĄ, NIEWOLNIK, JELEŃ, KLAPKA, RUG, PRZYCHODNIA, WARSTWA ABLACYJNA, MAZUREK, KRAINA, FUTURE, DEMOTYWATOR, AKT, NIEBIOSA, LORNETA, REPRESOR, JAŁOWIEC POSPOLITY, AWANGARDYZM, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, ALIANT ZACHODNI, BLOK, SLALOMISTA, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, BACIK, JEDNOPARTYJNOŚĆ, BARANIA GŁOWA, ZERÓWKA, HUBA ŻÓŁTA, OKUPNIK, SPULCHNIACZ, ARMILLA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, BASEN, TURMA, RADIOECHO, MUZYKA ELEKTRONICZNA, CURRY, ŁUSKA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, UROBEK, PASEK, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, OBRÓBKA BLACHARSKA, MISTRZ WSZECHWAG, KSIĘGI, SKALA, PÓŁKAPONIERA, LICZEBNIK GŁÓWNY, WYTYK, PANOWANIE, ODKRYTY ATAK, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, ATTYKA, MŁODZIAK, OBSTRUKCJA, POPRZEDNIK, KLATKA SCHODOWA, BLOK SOCJALISTYCZNY, MAKARON, KRAJKA, SZCZEĆ, PÓŁWEŁNA, HETEROMORFIZM, PĄCZEK, WYCISK, RACHUNEK ZDAŃ, KAPITUŁA GENERALNA, TRUSIA, GNÓJ, SPECJAŁ, APARTAMENT, PARAROTACYZM, COMPLUVIUM, WSPÓŁWYZNAWCA, CENOTWÓRCA, RÓŻOWA LANDRYNKA, ŚWIĄTEK, SUWNICA BRAMOWA, KERATOPLASTYKA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, OJCIEC DUCHOWNY, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, SUMATOR, PATRYCJUSZ, MŁOT KAFAROWY, IRRADIACJA, SELSKIN, KIRPAN, POLE GOLFOWE, RETROGRADACJA, ZATOKA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, MUCHOMOR BULWIASTY, SZKIELET, USŁUGI SPOŁECZNE, GRANAT, STYL KOLONIALNY, KOTWICA, FUNT-SIŁA, POWÓD, ALDEHYD, BIOCHEMIA, NASZ CZŁOWIEK, BAŃKA MYDLANA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, DŻIHAD, MIKROOTOCZENIE, SZPIC, SKRYTKA DEPOZYTOWA, ZGORZKNIAŁOŚĆ, MŁYNEK DO ODPADÓW, BABCIA CIOTECZNA, DIAK, PIEPRZ, KAPSUŁA POWROTNA, PODKŁAD, KITAJKA, ?DYFUZJA KULTUROWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.111 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ŻEGLARSTWIE: KAŻDY METALOWY ELEMENT, KTÓRY SŁUŻY DO MOCOWANIA LUB OCHRONY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ŁODZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W ŻEGLARSTWIE: KAŻDY METALOWY ELEMENT, KTÓRY SŁUŻY DO MOCOWANIA LUB OCHRONY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ŁODZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKUCIE w żeglarstwie: każdy metalowy element, który służy do mocowania lub ochrony elementów wyposażenia łodzi (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKUCIE
w żeglarstwie: każdy metalowy element, który służy do mocowania lub ochrony elementów wyposażenia łodzi (na 6 lit.).

Oprócz W ŻEGLARSTWIE: KAŻDY METALOWY ELEMENT, KTÓRY SŁUŻY DO MOCOWANIA LUB OCHRONY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ŁODZI sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - W ŻEGLARSTWIE: KAŻDY METALOWY ELEMENT, KTÓRY SŁUŻY DO MOCOWANIA LUB OCHRONY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ŁODZI. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

x