UCZUCIE WYWOŁANE BRAKIEM CZEGOŚ LUB KOGOŚ WAŻNEGO DLA DANEJ OSOBY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TĘSKLIWOŚĆ to:

uczucie wywołane brakiem czegoś lub kogoś ważnego dla danej osoby (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UCZUCIE WYWOŁANE BRAKIEM CZEGOŚ LUB KOGOŚ WAŻNEGO DLA DANEJ OSOBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.975

CYNADRY, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, KARAFECZKA, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, DACH HEŁMOWY, CZARODZIEJKA, KONDYCJONALIZM, ANIOŁEK CHARLIEGO, ZDECHLINA, RAMIĘ, LINIA, MIKROKASETA, KASZTANEK, ODCHYŁ, WYPALANKA, REZERWACJA, LIMBUS, KOBYŁA, ASFALT, LEPTOPLEURON, ZADOWOLENIE, SPRZĄCZKA, PŁEĆ, PRZEKAZANIE, WSPÓŁWŁADCA, GLIZA, ZEW KRWI, DOM OBŁĄKANYCH, AFRONT, OSPOWATOŚĆ, FESTIWAL, KRYNOLINA, AKCENT OSTRY, KABEL, OSSUARIUM, CZEREŚNIA, GATUNEK AGAMICZNY, BOGUMIŁ, WŁOSIANKA, ZACIESZ, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, CHOROBA ALPERSA, SZKAPLERZ, WIEŻA KOŚCIELNA, SANDWICZ, KOMŻA, FUNKCJONALIZM, AKWEN, SKRĘT, WIRUS POLIO, KLAUZULA WALORYZACYJNA, WYWIJAS, PIERWIASTEK, ANETA, DOGADZANIE SOBIE, AUTKO, DZIEDZINA, CEL, TARAS WIDOKOWY, BRYŁKOWATOŚĆ, KATAR KISZEK, KUSAK, AGROTURYZM, BORDO, SYSTEM SYMBOLICZNY, PORADLNE, KLATKA BŁAZNÓW, ROZBÓJNICTWO, SUBSYSTENCJA, REN, ŚLĄSKOŚĆ, DROGA, KIFOZA PIERSIOWA, CYCEK, SZATRA, RÓŻANIEC, PREIMPLANTACJA, POTENCJAŁ, KRWAWNIK, PRZYBYTEK, REEDUKACJA, BOLA, BODMERIA, TOKI, DZIOBACZ, LALKA, OBRĘB EWIDENCYJNY, OPALENIZNA, LEŃ, PASIERB, TABOR, MECHANIKA, STOS, KOMISJA SKRUTACYJNA, ZBIORKOM, PRZEKAŹNIK, JEZIORO ZAPADLISKOWE, DZIKA KARTA, ZNAK LICZBY, KATOLICKOŚĆ, TRANSMISJA, SALON, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, AKROBACJA LOTNICZA, FASOWANIE, ZOOLOGIK, KABINA, OBROŃCA, FLOTA, ZAKUTA PAŁA, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, OMNIPOTENCJA, MATERIAŁ, WYTRZESZCZ, KAMIEŃ NAGROBNY, DOKUMENT, WKŁAD, KLASA, SZALOWANIE, GALETA, GIERKA, MAGNEZJA, PIKA, PRZESTARZAŁOŚĆ, LINOTYP, ODSYŁACZ, ŁUSZCZAK, RUTENIZACJA, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, WSPINALNIA, REGUŁA INFERENCYJNA, DŻINSY, RYZYKO OPERACYJNE, BIDULA, KROSOWNICA WIZYJNA, POLICYJNOŚĆ, PAPIERZAK, WIEM, STRÓŻKA, GÓRNICTWO, SOS, MURŁATA, SOLNIK, JEDNOZNACZNOŚĆ, BATERIA, PARZENICA, KARABIN AUTOMATYCZNY, OCHRONA, WYNIK FINANSOWY, PRZEWÓD RATUNKOWY, POWTÓRZENIE, ULGA BUDOWLANA, BAŻANT, DROGA, ÓSMA CZĘŚĆ, KOMISANT, USZYSKO, MIKROKROPKA, KOMUNIA, SZPALTA, KASAK, ABFARAD, DERYWAT SYNCHRONICZNY, IDEAŁ PIERWSZY, SZOK TERMICZNY, NAPEŁNIACZ, ANALIZA CZYNNIKOWA, KANCONETA, ŻEBRO, ZRAZOWA, SERDAK, FOTEL KLUBOWY, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, PRZEWODNICZĄCY, FIRANKA, FAUL, CUDZOZIEMSKOŚĆ, POLIMORFIZM, SKRZYDŁO, PĘCHERZ, SYSTEM, ŻÓŁWIE, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, NATRYSK, NUTRIA, TEMACIK, LODOWIEC GRUZOWY, BRZYDULA, LYCRA, KISZKA ZIEMNIACZANA, KURS, KONSULTANTKA, BARCHAN, DZIAŁKA, STYL, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, MATCZYNOŚĆ, ZASADA PODCZEPIENIA, UNDERGROUND, ŻYDOSTWO, NEOPOGAŃSTWO, POZIOM, TONGA, NARKOTYK MIĘKKI, SERENADA, KARTA MOBILIZACYJNA, SEKCJA RYTMICZNA, ZUBOŻANIE, ROZWAGA, TRAKTAT SOJUSZNICZY, DYL, ANTAŁEK, MOWA NIEZALEŻNA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, MÓR, GAD, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, STAMPPOT, KELOWEJ, SYMBOL, WAPNO, KWAS, STREFA POŻAROWA, WSPÓŁKATEDRA, INTELEKTUALIZM, POMOST, BIAŁE MIĘSO, POMALOWANE, UNIA REALNA, FEERIA, DZIECIĘCTWO, ZAPYLACZ, PROFIL KAUZALNY, ALTOSTRATUS, PRZYPADŁOŚĆ, MASZKARON, LOT, GRZBIET, MARYNARCZYNA, GAPA, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, FORMACJA, TABU, BARIERA ARCHITEKTONICZNA, PODSYP, CYFRYZACJA, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, STREFA HEMIPELAGICZNA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, FLACHA, ANTYMON, NUMER, BANNER, SZTUBAK, TŁUMACZKA, ZAJĄKNIĘCIE, FARMAKOTERAPIA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, EMPIREUM, LOFIKS, CZUPURNOŚĆ, ZADZIORNOŚĆ, WAŁ MORENOWY, MANIPULATOR, LABORATORIUM, SYGNIFIKATOR, MINUCJA, AKROPOL, LOKATOR, TEST ATOMOWY, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, KOLANO, TOWARZYSZ PANCERNY, NIEPEŁNOLETNIOŚĆ, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, GOLF, REGIMENTARZ, BOBOWATE WŁAŚCIWE, KUPA, WERTEKS, ZAINTERESOWANY, PALINGENEZA, WŁOSY WENUS, PODPIS CYFROWY, DIAKRYT, WYBUCHOWOŚĆ, GŁUPKOWATOŚĆ, KIA, WRÓBEL MAZUREK, RYFT, RAJZBRET, PROTEST SONG, OKRUCH, WYMIAR, TEMBR, UKŁAD INERCJALNY, GRAFOMAN, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, TRUD, ?SADEŁKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.975 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UCZUCIE WYWOŁANE BRAKIEM CZEGOŚ LUB KOGOŚ WAŻNEGO DLA DANEJ OSOBY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UCZUCIE WYWOŁANE BRAKIEM CZEGOŚ LUB KOGOŚ WAŻNEGO DLA DANEJ OSOBY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TĘSKLIWOŚĆ uczucie wywołane brakiem czegoś lub kogoś ważnego dla danej osoby (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TĘSKLIWOŚĆ
uczucie wywołane brakiem czegoś lub kogoś ważnego dla danej osoby (na 10 lit.).

Oprócz UCZUCIE WYWOŁANE BRAKIEM CZEGOŚ LUB KOGOŚ WAŻNEGO DLA DANEJ OSOBY sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - UCZUCIE WYWOŁANE BRAKIEM CZEGOŚ LUB KOGOŚ WAŻNEGO DLA DANEJ OSOBY. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast