SMUKŁY, BARDZO SZYBKI ŻAGLOWIEC Z OŻAGLOWANIEM TYPU FREGATA, NOSZĄCY NA KAŻDYM Z TRZECH LUB CZTERECH WYSOKICH MASZTÓW NAWET DO SIEDMIU ŻAGLI REJOWYCH ORAZ DODATKOWE ŻAGLE BOCZNE, TZW. LIZELE, ROZPINANE NA PRZEDŁUŻAJĄCYCH REJE WYTYKACH, NIE LICZĄC SZTAKSLI PRZEDNICH I MIĘDZYMASZTOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLIPER to:

smukły, bardzo szybki żaglowiec z ożaglowaniem typu fregata, noszący na każdym z trzech lub czterech wysokich masztów nawet do siedmiu żagli rejowych oraz dodatkowe żagle boczne, tzw. lizele, rozpinane na przedłużających reje wytykach, nie licząc sztaksli przednich i międzymasztowych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLIPER

KLIPER to:

żaglowiec o smukłym kadłubie i bardzo wysokich masztach służący w XIX w. do przewozu herbat (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SMUKŁY, BARDZO SZYBKI ŻAGLOWIEC Z OŻAGLOWANIEM TYPU FREGATA, NOSZĄCY NA KAŻDYM Z TRZECH LUB CZTERECH WYSOKICH MASZTÓW NAWET DO SIEDMIU ŻAGLI REJOWYCH ORAZ DODATKOWE ŻAGLE BOCZNE, TZW. LIZELE, ROZPINANE NA PRZEDŁUŻAJĄCYCH REJE WYTYKACH, NIE LICZĄC SZTAKSLI PRZEDNICH I MIĘDZYMASZTOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.947

ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, CHROPAWOŚĆ, FIGURA RETORYCZNA, PRZYSTRÓJ, ŚLUZA WAŁOWA, CIĄG, WROTEK, KLINKIER, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, ALLEGRETTO, ŁOTEWSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, KOSTIUM, KOŁEK, PLEBISCYT TERYTORIALNY, CZUB, WDZIĘK, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, ZBIÓRKA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, KIRASJER, ORBITER, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK, KRASPEDODON, UFNOŚĆ, INFOMAT, OZONOSFERA, ŚWIAT, BLIŹNIACZOŚĆ, SPOŁECZEŃSTWO, KRATA ROZDZIELNA, KOKTAJL, SZUS, WIERTNICA, ARRAU, LUJEK, KOMORA MINOWA, PAŃSZCZYŹNIAK, NIETOLERANCJA, ZAKRĘT, TROSKA, BOA CZARNOBRZUCHY, MILICJANT, ZARAZA, PRÓCHNICZEK, KASZA, PIRACTWO, KOSZT SPRZEDAŻY, CEZURA, CIEKAWIEC, ŁAWNIK, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, ZAPOTRZEBOWANIE, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, ŻYWICA EPOKSYDOWA, PENDŻABSKI, ZGINIĘCIE, POŻYTEK, OBWÓD REZONANSOWY, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, CZARNA KARTKA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, KSIĘŻULKO, SYRENY, WOMBAT TASMAŃSKI, PRZYDANKA, WYDŁUŻALNIK, NALEŚNIK, RELACJA DWUCZŁONOWA, MISZNA, POZYCJA TESTOWA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, WIĘZADŁO, RAKIETA, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, RENTA INWALIDZKA, KWAŚNICA, KATASTROFISTA, SZNUR, HORYZONT ZDARZEŃ, BURGRAF, MARGARYNA, PSI GRZYB, MIESZANKA STUDENCKA, KOSTUR, WŁÓCZYKIJ, MIKROCZUJNIK, PROCENT PROSTY, ODRA, KRAŃCOWOŚĆ, WIEŃCE, PRZYNALEŻNOŚĆ, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, HOMOSEKSUALIZM, OCZKO, CIAŁO OBCE, PODWOIK, EMISJA POLOWA, LARGO, NIEMĘSKOŚĆ, EKSPLOATACJA, WYŻYNKA, EDAM, PRÓBKA, SARDYNY, KALIFORNIJSKI CEDR RZECZNY, KRATKI, WYŚCIGÓWKA, BOKS GARAŻOWY, EDYKUŁA, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, TONACJA, SKRZYDŁA, KLESZCZE, BABINIEC, POGROMCA, WIELKA RUŚ, PANEK, WINYLEUM, BIURO PODAWCZE, GRANT, WYZIEW, SPÓŁKA HOLDINGOWA, WRAK CZŁOWIEKA, SQUAW, ODPRAWA CZASOWA, MLEKO, KINDZIUK, CZARODZIEJKA, ROZTOCZE, KORONA, NEUROTRANSMITER, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, WYDATEK OSOBOWY, SACHARYD, FUCHA, ACHEIROPITA, SYSTEM ZNAKOWY, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, REALNOŚĆ, SŁUŻEBNIK, GRA LOSOWA, ŁAD, KOMBATANTKA, OLEJEK, ŻÓŁWIAK MALAJSKI, KUSKUS SZARY, ZIEMIA NICZYJA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, HORYZONT, ZBIORNIK, SPIRALA, DATARIA, KUTER UZBROJONY, NAPIĘCIE, ASFALT, RYNEK PIERWOTNY, PLEŚNIAK, NON-IRON, WIZJA, BATY, PĘK, RERECORDING, DREPANOZAUR, LEJBIK, PAKLON, CHIŃSKOŚĆ, SEKSTET, ZNAK ALFANUMERYCZNY, JAMA STAWOWA, JEDYNKA, ŻYRAFA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, CZEKMAN, BAŃKA MYDLANA, MEDALION, FORK BOMBA, GOTOWIEC, FAKTOR, PIERWOTNIAK, SINIAK, WESOŁOŚĆ, SUROWIEC ENERGETYCZNY, SAŁATA LOLLO, MIKSTURA, AFISZOWANIE SIĘ, RACHUNEK BIEŻĄCY, ZAPCHANIE DZIURY, TYMOTKA, PROMENADA, RURA, AMERYKAŃSKI KUC SZETLANDZKI, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, ZALESZCZOTKI, RĘCZNOŚĆ, EPIGRAF, ANTYKONCEPCJA, MACHANIE RĘKĄ, TREN, GRZYBICA, EKSMĄŻ, PETRYFIKACJA, KUC HACKNEY, BUJAK, LITERA, PĘPOWNIK, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, ANTYSZACHY, CISOWATE, DWUPRZODOZĘBOWCE, NERWIAK, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, TRUKCZASZY, KRAJKA, STECZKA, PRZESMYK, KWATERA GŁÓWNA, ROM, PACHOLĘ, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, OWOLAKTARIANIN, KNOT, RELACJA, APRIORYZM, WYDAWNICTWO ZWARTE, RUNO, DIALOG SPOŁECZNY, DOBRY NUMER, WSCHÓD, LÓD WŁÓKNISTY, KONEWKA, CZARCIE NASIENIE, SEPTET, CHAŁUPNICA, BATERIA, WSPÓŁŻYCIE, UNISONO, ZNAK KOREKTORSKI, WRÓBEL POLNY, OGRANICZENIE, KLUCZ DYSZKANTOWY, KLIMAKS, PLEJADA, KORONA, ANTENA TUBOWA, STRAJK OKUPACYJNY, SURÓWKA, JEZIORO RELIKTOWE, SZMATKA, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, FASOLA, PAS, SPACJA, ŁĄCZNIK, SKIALPINIZM, KRETYN, KUPA, CEL, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, KRZYŻAK ROGATY, ANTYIMPERIALISTA, CHLAJNA, WYZWOLICIEL, ĆAKRA, CIOS PONIŻEJ PASA, SKÓRA, GŁOWA PAŃSTWA, QUEBRACHO, MUZA, TERMOTRANSFER, POMOC, FUDŻAJRA, BAZYLIKA WIĘKSZA, NERW, KOŁACZE, MARIMBA, GORĄCA KREW, KALINA, FREIKORPS, SYNONIM TAKSONOMICZNY, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, ZJAWA, ELFICA, PĘDNIK CYKLOIDALNY, ŁUSKOKSZTAŁTNE, BROKATELA, TRYPANOSOMATOZA AFRYKAŃSKA, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, NOSICIEL, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, WEDETA, MAPA POZNAWCZA, PERSYFLAŻ, TETRADRACHMA, STERYLIZACJA, CZEREP, ŚLAD, IDIOMAT, ?WIELOŚCIAN FOREMNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.947 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SMUKŁY, BARDZO SZYBKI ŻAGLOWIEC Z OŻAGLOWANIEM TYPU FREGATA, NOSZĄCY NA KAŻDYM Z TRZECH LUB CZTERECH WYSOKICH MASZTÓW NAWET DO SIEDMIU ŻAGLI REJOWYCH ORAZ DODATKOWE ŻAGLE BOCZNE, TZW. LIZELE, ROZPINANE NA PRZEDŁUŻAJĄCYCH REJE WYTYKACH, NIE LICZĄC SZTAKSLI PRZEDNICH I MIĘDZYMASZTOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SMUKŁY, BARDZO SZYBKI ŻAGLOWIEC Z OŻAGLOWANIEM TYPU FREGATA, NOSZĄCY NA KAŻDYM Z TRZECH LUB CZTERECH WYSOKICH MASZTÓW NAWET DO SIEDMIU ŻAGLI REJOWYCH ORAZ DODATKOWE ŻAGLE BOCZNE, TZW. LIZELE, ROZPINANE NA PRZEDŁUŻAJĄCYCH REJE WYTYKACH, NIE LICZĄC SZTAKSLI PRZEDNICH I MIĘDZYMASZTOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLIPER smukły, bardzo szybki żaglowiec z ożaglowaniem typu fregata, noszący na każdym z trzech lub czterech wysokich masztów nawet do siedmiu żagli rejowych oraz dodatkowe żagle boczne, tzw. lizele, rozpinane na przedłużających reje wytykach, nie licząc sztaksli przednich i międzymasztowych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLIPER
smukły, bardzo szybki żaglowiec z ożaglowaniem typu fregata, noszący na każdym z trzech lub czterech wysokich masztów nawet do siedmiu żagli rejowych oraz dodatkowe żagle boczne, tzw. lizele, rozpinane na przedłużających reje wytykach, nie licząc sztaksli przednich i międzymasztowych (na 6 lit.).

Oprócz SMUKŁY, BARDZO SZYBKI ŻAGLOWIEC Z OŻAGLOWANIEM TYPU FREGATA, NOSZĄCY NA KAŻDYM Z TRZECH LUB CZTERECH WYSOKICH MASZTÓW NAWET DO SIEDMIU ŻAGLI REJOWYCH ORAZ DODATKOWE ŻAGLE BOCZNE, TZW. LIZELE, ROZPINANE NA PRZEDŁUŻAJĄCYCH REJE WYTYKACH, NIE LICZĄC SZTAKSLI PRZEDNICH I MIĘDZYMASZTOWYCH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - SMUKŁY, BARDZO SZYBKI ŻAGLOWIEC Z OŻAGLOWANIEM TYPU FREGATA, NOSZĄCY NA KAŻDYM Z TRZECH LUB CZTERECH WYSOKICH MASZTÓW NAWET DO SIEDMIU ŻAGLI REJOWYCH ORAZ DODATKOWE ŻAGLE BOCZNE, TZW. LIZELE, ROZPINANE NA PRZEDŁUŻAJĄCYCH REJE WYTYKACH, NIE LICZĄC SZTAKSLI PRZEDNICH I MIĘDZYMASZTOWYCH. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x