ZASTRZEŻENIE W UMOWIE, KTÓRE ZAKŁADA, ŻE WYKONANIE ZOBOWIĄZANIA NASTĄPI POPRZEZ SPEŁNIENIE ŚWIADCZENIA (NAJCZĘŚCIEJ PIENIĘŻNEGO) W ROZMIARZE LUB ILOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z OKREŚLONEGO PRZELICZNIKA, NP. KURSU OBCEJ WALUTY, WARTOŚCI INFLACJI, KURSU ZŁOTA LUB INNYCH SUROWCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLAUZULA WALORYZACYJNA to:

zastrzeżenie w umowie, które zakłada, że wykonanie zobowiązania nastąpi poprzez spełnienie świadczenia (najczęściej pieniężnego) w rozmiarze lub ilości wynikających z określonego przelicznika, np. kursu obcej waluty, wartości inflacji, kursu złota lub innych surowców (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZASTRZEŻENIE W UMOWIE, KTÓRE ZAKŁADA, ŻE WYKONANIE ZOBOWIĄZANIA NASTĄPI POPRZEZ SPEŁNIENIE ŚWIADCZENIA (NAJCZĘŚCIEJ PIENIĘŻNEGO) W ROZMIARZE LUB ILOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z OKREŚLONEGO PRZELICZNIKA, NP. KURSU OBCEJ WALUTY, WARTOŚCI INFLACJI, KURSU ZŁOTA LUB INNYCH SUROWCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.941

NIEWYPAŁ, WERANDA, BALDACHIM, KONCERNIAK, ATOL, GORĄCE ŹRÓDŁO, PANTOGRAF, CYPRZYN, PUNKT USŁUGOWY, CHŁONIAK, PROSZEK, WARZYWNIAK, EMALIA, KONTRKURS, SYSTEM ALARMOWY, MAKRO, HEAD-HUNTER, KOSZT INWESTYCYJNY, PIPSZTYK, ŻÓŁW JASZCZUROWATY, KATAPULTA, MIEJSCE ŚWIĘTE, SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, BASEN, MASA, SZYFON, KONTRAMARKA, DRAMAT GANGSTERSKI, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, ŚLEPOTA KOROWA, WIĆ ROŚLINNA, NIEDOPASOWANIE, MÓL BOROWICZAK, FILTR GĄBKOWY, POKAL, WODA, MENU, LINIA BRZEGOWA, ŻYWICA, SPUSZCZANIE, WIZYTÓWKA, RESET, ABLACJA, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, WYCISK, PIEC, ZLEW, PIANOLA, CHWYTACZ, DZIĘCIELINA, SĘDZIA, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, ZBAWICIELKA, ŻYWOPŁOCIK, SPECYFIKACJA, OLEJEK ETERYCZNY, SKUP, DIAGNOSTA, KAPER, PARKA, RETENCJA, DANE, RICOTTA, NADZÓR INWESTORSKI, SYNTETYZATOR, TINGEL, OBSTAWA KAMIENNA, BIOCYD, REGENERAT, SZEJK, BIAŁA SZKOŁA, TALAR, CZAJNICZEK, OSTROKRZEW, PÓŁKOLONIA, ALERT, ASYSTA GRAWITACYJNA, MUSZTARDA DIJON, BOŚNIACKOŚĆ, UKŁAD WIELOKROTNY, MAPA POZNAWCZA, STANCA, WAŁ MORENOWY, KARTA TYTUŁOWA, BOJKA, WISZER, WSZARZ, ZESTAWIK, MIKSER, TOPIELEC, REPUTACJA, JER SŁABY, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, CYNIK, TABLICA EPITAFIJNA, PYRRUSOWE ZWYCIĘSTWO, TINA, FINAŁ, POPRAWKA, GRD, SINIEC, MAŹNICA, GENRE, BUNT, KROSOWNICA, BLUES, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, WISKOZA, KONTAKT, PRZESYŁ, KOPROFAGI, WALKA, PLAN MOBILIZACYJNY, KIWI, ZGORZEL, WSPOMNIENIE, ALBINOS, ROSA, TRANSGEN, PRYMARIUSZ, JUTRZYNA, SORBET, LIGATURKA, BOMBARDON, GWIAZDA NOWA, STYL, EFEKT SNOBIZMU, GŁUPTAS, POWĄTPIEWANIE, NOBEL, PILOT, METODA SIMPSONA, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, PIERWSZY OFICER, FATALIZM, PELOTA, TABLICA ASOCJACYJNA, ZAPALENIE, OPERAT SZACUNKOWY, MINIATURA, CZEPOTA GAMBIR, NIEDOJRZAŁOŚĆ, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, OCENA, SZAMEROWANIE, CIOCIA, BOMBONIERA, DOBRY WUJEK, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, CLARINO, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, TRANSPOZYCJA, KOCZOWNIK, PRZYBYTEK, INSTRUMENT MECHANICZNY, KOTLARNIA, CHOROBA WENERYCZNA, KOLEŻANKA PO FACHU, ANTYBIOTYK, PRZEDROST, FRAZEOLOGIZM, MISTERIUM, OPAR, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, EGZEKUCJA, ERPEG, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, SYGNAŁ, MODULACJA SKROŚNA, PIEC, KLAUZURA, EUROBAROMETR, DELATOR, DROŻDŻE KRUCHE, ORNAMENT, KOMPENSACJA, LEKKOZBROJNY, GRAMOWID, ZWORKA, KIEŁBA, DEZAKTYWACJA, USZCZĘŚLIWIACZ, FASCYNATOR, JAPOŃSKOŚĆ, GENERATOR, DENDRODOA, ZNAJDA, KAMERA, JAJECZNICA, WĘGIERSKI, PÓŁKA SKALNA, NARKOTYK MIĘKKI, SKORPUCHA JASZCZUROWATA, DANE BIOMETRYCZNE, PRZEWRÓSŁO, OPRAWKA, POWŁOKA GALWANICZNA, HISZPAŃSKIE BUTY, BULWARÓWKA, STARA MALEŃKA, SOLISTA, ZGNIATACZ KCIUKÓW, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY, ŁUG, TORBIEL SKÓRZASTA, KOMAT, SKRÓT KLAWIATUROWY, SŁONIOROŚL, DZIEGCIARZ, BAGIETA, SFERA, ZMIENNA ZWIĄZANA, PORTUGALSKI, CIĄG, DOK, TATRA, DESKA SEDESOWA, BROŃ ATOMOWA, SZOWINIZM, WOLUTA, PARTYCYPACJA, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, SZABER, ROZJAŚNIACZ OPTYCZNY, ORZESZEK PINIOWY, KOMISARZ, ANDANTINO, GOŁĄBKI, PODKÓWKA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, RYZYKO KONWERSJI, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, PIERWSZY, DŻEMIK, MANEŻ, MAŁA GASTRONOMIA, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, ZYSK REZYDUALNY, ZESPÓŁ ZADANIOWY, OBRZĄDEK, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, SZPONA, JĘZYK POMOCNICZY, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, PAŃSZCZYZNA, LAMPERIA, CYBORIUM, TYGODNIÓWKA, NADANIE ZIEMSKIE, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, MUFKA, WIBRATO, DEKLARACJA, BATYST, DRAMATOPISARSTWO, WIGONIA, INTUICYJNOŚĆ, LITERATURA FAKTU, DZIEŁO SZTUKI, BERBEĆ, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, FORMANT, NAROŻNIK, OPERA, LATARNIA, OKULIZACJA, PIERWORODZTWO, TRZYDZIESTKA, CUGANT, BODAJBO, WIELKOŚĆ, TERAPIA SZOKOWA, ŻEGADŁO, KAPISZON, OBRZĄDEK, LUDZKIE ZOO, WŁOSY WENUS, ARKA, PLUJKA, RYBA UKWIAŁOWA, ANTONI, TERYNA, ANTENA RAMOWA, KRĘPACZKI, OPŁOTKI, ALBARELLO, PYSZCZEK, STANOWISKO, GUFFA, MIECZ UCHYLNY, TELEMEDYCYNA, ALASKAN HUSKY, METYLOTROFIA, BUTLA, DZIEWIĘTNASTKA, ARGUMENT, PIEPRZ CZERWONY, ?OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.941 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZASTRZEŻENIE W UMOWIE, KTÓRE ZAKŁADA, ŻE WYKONANIE ZOBOWIĄZANIA NASTĄPI POPRZEZ SPEŁNIENIE ŚWIADCZENIA (NAJCZĘŚCIEJ PIENIĘŻNEGO) W ROZMIARZE LUB ILOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z OKREŚLONEGO PRZELICZNIKA, NP. KURSU OBCEJ WALUTY, WARTOŚCI INFLACJI, KURSU ZŁOTA LUB INNYCH SUROWCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZASTRZEŻENIE W UMOWIE, KTÓRE ZAKŁADA, ŻE WYKONANIE ZOBOWIĄZANIA NASTĄPI POPRZEZ SPEŁNIENIE ŚWIADCZENIA (NAJCZĘŚCIEJ PIENIĘŻNEGO) W ROZMIARZE LUB ILOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z OKREŚLONEGO PRZELICZNIKA, NP. KURSU OBCEJ WALUTY, WARTOŚCI INFLACJI, KURSU ZŁOTA LUB INNYCH SUROWCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLAUZULA WALORYZACYJNA zastrzeżenie w umowie, które zakłada, że wykonanie zobowiązania nastąpi poprzez spełnienie świadczenia (najczęściej pieniężnego) w rozmiarze lub ilości wynikających z określonego przelicznika, np. kursu obcej waluty, wartości inflacji, kursu złota lub innych surowców (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLAUZULA WALORYZACYJNA
zastrzeżenie w umowie, które zakłada, że wykonanie zobowiązania nastąpi poprzez spełnienie świadczenia (najczęściej pieniężnego) w rozmiarze lub ilości wynikających z określonego przelicznika, np. kursu obcej waluty, wartości inflacji, kursu złota lub innych surowców (na 21 lit.).

Oprócz ZASTRZEŻENIE W UMOWIE, KTÓRE ZAKŁADA, ŻE WYKONANIE ZOBOWIĄZANIA NASTĄPI POPRZEZ SPEŁNIENIE ŚWIADCZENIA (NAJCZĘŚCIEJ PIENIĘŻNEGO) W ROZMIARZE LUB ILOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z OKREŚLONEGO PRZELICZNIKA, NP. KURSU OBCEJ WALUTY, WARTOŚCI INFLACJI, KURSU ZŁOTA LUB INNYCH SUROWCÓW sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ZASTRZEŻENIE W UMOWIE, KTÓRE ZAKŁADA, ŻE WYKONANIE ZOBOWIĄZANIA NASTĄPI POPRZEZ SPEŁNIENIE ŚWIADCZENIA (NAJCZĘŚCIEJ PIENIĘŻNEGO) W ROZMIARZE LUB ILOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z OKREŚLONEGO PRZELICZNIKA, NP. KURSU OBCEJ WALUTY, WARTOŚCI INFLACJI, KURSU ZŁOTA LUB INNYCH SUROWCÓW. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

x