Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZASTRZEŻENIE W UMOWIE, KTÓRE ZAKŁADA, ŻE WYKONANIE ZOBOWIĄZANIA NASTĄPI POPRZEZ SPEŁNIENIE ŚWIADCZENIA (NAJCZĘŚCIEJ PIENIĘŻNEGO) W ROZMIARZE LUB ILOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z OKREŚLONEGO PRZELICZNIKA, NP. KURSU OBCEJ WALUTY, WARTOŚCI INFLACJI, KURSU ZŁOTA LUB INNYCH SUROWCÓW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLAUZULA WALORYZACYJNA to:

zastrzeżenie w umowie, które zakłada, że wykonanie zobowiązania nastąpi poprzez spełnienie świadczenia (najczęściej pieniężnego) w rozmiarze lub ilości wynikających z określonego przelicznika, np. kursu obcej waluty, wartości inflacji, kursu złota lub innych surowców (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZASTRZEŻENIE W UMOWIE, KTÓRE ZAKŁADA, ŻE WYKONANIE ZOBOWIĄZANIA NASTĄPI POPRZEZ SPEŁNIENIE ŚWIADCZENIA (NAJCZĘŚCIEJ PIENIĘŻNEGO) W ROZMIARZE LUB ILOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z OKREŚLONEGO PRZELICZNIKA, NP. KURSU OBCEJ WALUTY, WARTOŚCI INFLACJI, KURSU ZŁOTA LUB INNYCH SUROWCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.296

MELODYJNOŚĆ, DŁUG HONOROWY, OCZKO, REMONT ŚREDNI, FORMACJA, ABAJA, INSTRUMENT, S.Y, SPÓJNIK ŁĄCZNY, ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE, PODWOZIE, TERAPIA REINKARNACYJNA, NUTRIETY, DERYWACJA INTERFIKSALNA, PREZYDENCJA, SSANIE, GOSPODARZ DOMU, ASPEKT, HOMOGENIZACJA, ZIARENKO, CT, AUTOKEMPING, KWASKOWATOŚĆ, PARAPET, GŁĘBSZY, PISTACJA, KAMPANIA, WIELKA LITERA, MECHANIZM HUME'A, CHRZCIELNICA, ŚCISKACZ, SFEROLIT, TASIEMIEC UZBROJONY, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, NARKOTYZER, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, CEFTAZYDYM, PRZEDZIAŁ, NADZORCA SĄDOWY, FUNKCJA, PĘTAK, LAK, ZWŁÓKNIENIE KLATKI PIERSIOWEJ, ANTYBIOZA, MISTRZYNI, PEDAŁÓWKA, MAJĄTEK, STATYKA, KĘPA, KUSAK, CUDOTWÓRCZYNI, MACIERZ KORELACJI, WĄŻ, MAJORAT, PERFUZJA, SQUAW, ZBIORÓWKA, INTERNUNCJUSZ, IGLAK, LEBERA, PIÓROLOTEK, TWIERDZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU LINIOWYM ZADANYM NA BAZIE, KOMPETENCJA MIĘKKA, WŁÓCZĘGA, ZEGAR PIASKOWY, ŚLUZOWICA, KOMIN, MAKARONIARZ, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, MIĘDLARKA, REGENERACJA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, GEKON PAZURZASTY, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, PARTIA, KOMPAS ŻYROSKOPOWY, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, AKROBATYKA SPORTOWA, MOL, ZATRZYMANIE, NADAWCA SPOŁECZNY, LAWINA GRUZOWA, DYKTA, ŚLONSKI, KRÓLOWA MATKA, ŚLEPE WROTA, CIOTCZYSKO, SUWNICA, INFORMATYK, WAWRZYN, WARNIK, SALWA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, KSIĄŻĄTKO, DRYBLING, BIOTRANSFORMACJA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, ZABAWIACZ, WSTAWKA, MANIPULATOR KULKOWY, MIEJSCE GEOMETRYCZNE, FUNDUSZ PODSTAWOWY, BOCZNICA KOLEJOWA, CZERECHA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, ŻYTO, PRZEZIERNIK, CEMENT, FAUST, ATRAPA, CZARKA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, KOLORYSTYKA, WARZYWNIK, PRĄTNIK ALPEJSKI, BBS, DWUDZIESTY PIERWSZY, DOWCIPNOŚĆ, MACICA, SIATKA GEOGRAFICZNA, DRUGA POŁOWA, OGÓREK, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, ZŁOCIENICE, RÓŻA BARYTOWA, KUTER UZBROJONY, UNIFIKACJA, RZECZOWNIK, STYL, KANAŁ TEMATYCZNY, KAPRALSTWO, EWOLUCJA, PRĘT, KURKA ŻÓŁTA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, PACIORKOWIEC, GLIF, DETAL, NIEPRZECHODNIOŚĆ, ADIANTUM DELIKATNE, BALDACH, AWANS, MIÓD PSZCZELI, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, AUTONOMICZNOŚĆ, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, ALPAGA, KILOMETR NA SEKUNDĘ, KOŚCIEC MORALNY, LOTNICTWO POKŁADOWE, BRZOSKWINIA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, SZWABSKI, NEUROCHEMIA, SUKCESJA, DIAKONIA, TROSKA, PRZĘSŁO, OKALECZENIE, ZAPIS, BASEN, ZAĆMA POURAZOWA, KLIPA, ZASKARŻENIE, BRZYDAL, METROPOLIA, CUKIER, PIKIETA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, MAKATA, ZASADA REAFERENCJI, INTERFEROMETR MICHELSONA, FARMERYZACJA, PADAŁKA, KOPIA, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, DIADOCHIA, PALIA, MONARCHIA ELEKCYJNA, OKUPACJA, TERIER TYPU BULL, HALOGENEK, ANTENA YAGI, REINSTALACJA, OBSTAWA KAMIENNA, MUŚLIN, WIEŚ, DOWÓD WPROST, MELANIZM, CHARAKTERYSTYKA, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, EONIZM, ROZWIDLACZ, SUROGATOR, RUTENIZACJA, KRAWĘDŹ, WCINKA, KIEŁBAŚNICA, EFEMERYDY, KOCZ, DEMOTYWATOR, SILNIK KOMUTATOROWY, FILTR, PEN, KRÓL ZWIERZĄT, STRONA, RUCH, GRAFIKA, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, TRÓJKĄT, ZGNIATACZ GŁOWY, RESZTKI, ROZPRUWACZ, ZAKONNICZKA, PRZYŚPIESZENIE, ASYMETRIA PRAWOSTRONNA, STRZELNICA SPORTOWA, SOCZEWICA, KABINA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, TSUNAMI, TUSZ, WIDMO SYGNAŁU, BIZA, AWANTAŻ, MOBING, ŚWIĘTO RZYMSKIE, BRZDĄC, POKŁAD, KUFF, LORDOSTWO, ZATOKA, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, PRZEWIDYWANIE, NAPAŚĆ, OBIEKTYWNOŚĆ, MELUZYNA, KREOLKA, GÓRKA, CYGANECZKA, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, ŁOWISKO, OGNIWO KOROZYJNE, NAKO, ÓSMY, SPODECZEK, OLEFINA, KLEJÓWKA, PRZEWODNIENIE HIPOTONICZNE, SKRZYNKA POCZTOWA, OKŁADKA, BATON, PRZYGOTOWANIE, ANYŻEK, E, SZKOŁA, TAŚMA IZOLACYJNA, ABONAMENT, CIAŁO, DIDRACHMA, FOB, FLET PROSTY, SŁUGA BOŻA, CZEMPION, KRATKA, ROZSADNIK, LIAZA, SPALINY, MASZYNOWNIA, TROMPA, SYR, ZDANIE, KATATONIA, FUTRYNA, WELWET, KURS, HANGAR, ZYSK REZYDUALNY, KARAFKA, ACETYLENEK MIEDZI, KAMICA MOCZOWA, ZJADACZ CHLEBA, WYDATKI BUDŻETOWE, OFICYNA DRUKARSKA, ROSYJSKI, WIKARY, GORĄCZKA ZŁOTA, ŚLIWA WĘGIERKA, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, GOLFIK, SLAJS, PROPAGANDA, SELSYN, TWAROŻEK, PRZESTĘPNOŚĆ, DAKTYLOGRAFIA, ZEGAR ŚCIENNY, MATURKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.296 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zastrzeżenie w umowie, które zakłada, że wykonanie zobowiązania nastąpi poprzez spełnienie świadczenia (najczęściej pieniężnego) w rozmiarze lub ilości wynikających z określonego przelicznika, np. kursu obcej waluty, wartości inflacji, kursu złota lub innych surowców, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZASTRZEŻENIE W UMOWIE, KTÓRE ZAKŁADA, ŻE WYKONANIE ZOBOWIĄZANIA NASTĄPI POPRZEZ SPEŁNIENIE ŚWIADCZENIA (NAJCZĘŚCIEJ PIENIĘŻNEGO) W ROZMIARZE LUB ILOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z OKREŚLONEGO PRZELICZNIKA, NP. KURSU OBCEJ WALUTY, WARTOŚCI INFLACJI, KURSU ZŁOTA LUB INNYCH SUROWCÓW to:
Hasło Opis krzyżówkowy
klauzula waloryzacyjna, zastrzeżenie w umowie, które zakłada, że wykonanie zobowiązania nastąpi poprzez spełnienie świadczenia (najczęściej pieniężnego) w rozmiarze lub ilości wynikających z określonego przelicznika, np. kursu obcej waluty, wartości inflacji, kursu złota lub innych surowców (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLAUZULA WALORYZACYJNA
zastrzeżenie w umowie, które zakłada, że wykonanie zobowiązania nastąpi poprzez spełnienie świadczenia (najczęściej pieniężnego) w rozmiarze lub ilości wynikających z określonego przelicznika, np. kursu obcej waluty, wartości inflacji, kursu złota lub innych surowców (na 21 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x