DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY SWOJEGO POSIADACZA DO WYJAZDU Z TERENU JAKIEGOŚ PAŃSTWA LUB, RZADZIEJ, INNEJ JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIZA WYJAZDOWA to:

dokument uprawniający swojego posiadacza do wyjazdu z terenu jakiegoś państwa lub, rzadziej, innej jednostki terytorialnej (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY SWOJEGO POSIADACZA DO WYJAZDU Z TERENU JAKIEGOŚ PAŃSTWA LUB, RZADZIEJ, INNEJ JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.790

NAZWA SYSTEMATYCZNA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, SĄD PODKOMORSKI, REKWIZYCJA, BARWA, SUTERYNA, TRANSLACJA, PRAKTYKA, KASA, AWANS, GAD, KILOWAT, POJAZD LATAJĄCY, PIELGRZYM, CUMULONIMBUS, PAJACYK, DOWCIPNIŚ, AUTOBUS SZYNOWY, CYSTERNA, ZESPOLENIE, WINDSURFING, LINIA PRZEMIANY, ARENDA, REKWIEM, KĄT PEŁNY, BEZPROBLEMOWOŚĆ, GOŹDZIK, PÓŁWIATR, PODEJŚCIE, MOST POWIETRZNY, POMARAŃCZA, WYŁĄCZNIK, DAN, OBROŻA, MOC ZNAMIONOWA, WARKOCZ, FOLKLOR, WYŁAPYWACZ, HALBA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, MIPS, LUGIER, NERKÓWKA, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, PODCENTRALA, LUCERNA, PREZYDENTKA, KASZUBSKOŚĆ, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, GORĄCE ŹRÓDŁO, KSIĘSTWO WARSZAWSKIE, PENSJA, JĘZYK, OBLICÓWKA, APLIKACJA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, MIKROMIKRON, ZABURZENIE UROJENIOWE, DYFUZJA CHEMICZNA, LICHWA, JASZCZUR, SZURPEK, CUDOTWÓRCZYNI, ODNALAZCA, TRAWA PASTEWNA, METRESA, MŁYN WODNY, KUPON, INWESTYCJA, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, KAWAŁ, WYBITNOŚĆ, FOTOALBUM, ZAĆMIENIE, WASZA WYSOKOŚĆ, HIPOTEZA, SZTUKA DEKORACYJNA, STARY BYK, NIEMOŻNOŚĆ, ÓSEMKA, CLERK, BĄK, DIETA ASPIRYNOWA, NISKOŚĆ, PLEUSTOFIT, APOSTAZJA, ANTOCYJANIDYN, PRZEMYT PLECAKOWY, ANOMALIA, PRYMULA, ADMINISTRACJA MORSKA, LANDO, BLIŹNIACZOŚĆ, BLISKIE SPOTKANIE, KOPALINA SKALNA, ŚLIZGAWICA, MARCHWIANE RĘCE, SYSTEM OBRONNY, SENTYMENT, DZIEŁO, CHOREG, WIZA, NOWA KLASYCZNA, KONWOLUCJA, KREDYT HANDLOWY, OBSTRUKCJA, ODCZYNNIK CHEMICZNY, KOTLINA KŁODZKA, WÓZEK, GŁADŹ, OFICER PRASOWY, RUG, STACJA POMP, STUDNIA ABISYŃSKA, FIDEL CASTRO, CZUPRYNA, MOMENT, SZTUCIEC, MIEDZIONIKIEL, MAKINTOSZ, PRZEMIENNIK AMATORSKI, PERIOD, DEMOBILIZACJA, OPARY, LITERATKA, CZUJKA, INWESTYCJA PORTFELOWA, PLAFON, EFEKT WPIERANIA, SZMATA, SKALNICZEK SIWY, MONITOR, SITO, UNDERGROUND, PORZĄDEK SPOŁECZNY, TEUTOŃSKI, KLATKA, SZCZOTKA, EDAM, KIJ, MULTIKULTURALIZM, WIDLICZKA, STRZAŁA, MNICH, BOMBER, MNISZEK, CZĄSTECZKA, SOCJALDEMOKRATA, HADŻ, DAWKA, ILLOKUCJA, ASD, ARTEFAKT, OKRĘT TRANSPORTOWY, GEN SPRZĘŻONY, KOMPENSACJA, MAKAK, KRATKA KSIĘCIA WALII, PORĘBA, DOJRZAŁOŚĆ, KILOMETR NA GODZINĘ, BEZAN MASZT, TRUBADUR, PEAN, CUG, MUSZKA, JOAN, GNAT, ROMANTYZM, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, MATURKA, MULARSTWO, KÓŁECZKO, SKÓRKA, ADIDASEK, CZUWANIE, PALIWO SILNIKOWE, TRAWERS, ZASUWA, CZAPKA FRYGIJSKA, METAL KOLOROWY, WYDATKI INWESTYCYJNE, RAGLAN, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, DZIRYT, SIEĆ KOLEJOWA, SUCHY TYNK, TRZYDZIESTKA, MARKETING INWAZYJNY, STOCZNIA, BŁAZENEK, WULKAN CZYNNY, AV, WRZASKLIWOŚĆ, ALTOCUMULUS, LATAJĄCE SKRZYDŁO, DANIO, WAFEL, NULLIPARA, PŁOZA, ODPOWIEDNIOŚĆ, PIEC INDUKCYJNY, DYSKIETKA INSTALACYJNA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, ZDRADA, OSTROMLECZ, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, REALNOŚĆ, WOLANT, REMIZA, ŁADUNEK, CZARNY FILM, DEZETKA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, POJAZD SILNIKOWY, DOPŁATA EKSPORTOWA, GRA HAZARDOWA, CASTING, BROŻEK, ZAKON SZPITALNY, BOM, TRANSPOZYCJA, STANDARDZIK, ADIANTUM DELIKATNE, NAPIĘCIE, LEKTOR, KULTYWAR, NIEPRZYJACIEL, TAROK, AKROBATYKA SPORTOWA, PUŁAP, SPRZĘŻAJ, KREACJA, POWIEŚĆ SF, WIĄZKA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, KRUSZNICA, DOPŁYW, BAWOLE OKO, WSPINACZKA SPORTOWA, PRZEJŚCIÓWKA, OPUS, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, REDAKTOR NACZELNA, SIEDEMDZIESIĄTKA, SPADOCHRONIARKA, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, KACAPSKI, ŁATKA, KAPSUŁA POWROTNA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, ASYSTA, RESORT SIŁOWY, FOTOTROPIZM DODATNI, SR, REPLIKA, POLISA UBEZPIECZENIOWA, KOSÓWKA, APTAMER, FLOTA, NEOPOGANIZM, OJCIEC CHRZESTNY, KSYLOFAGIA, ARABIKA, PRZYRODNIA SIOSTRA, RDZA, TAG, DELIBERACJA, FANPAGE, GRÓDŹ, BERNARD, DYKTATURA, WAŁ, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, POWAŁA, ZATOR, KSIĘŻUNIO, ŻUŻLOBETON, MIERZEJA, NIEUMARŁY, ŚLEPY NABÓJ, SŁUŻBA CYWILNA, RÓW PRZECIWPANCERNY, DAWKA PROGOWA, PALCÓWKA, OKLUZJA, ATAK, KATAPULTA, BRUMBY, KIOSK, ŚCIANKA, AUTOCAMPING, ZABAWKA, SZMER, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, RYTOWNIK, POWIEŚĆ SCI-FI, GORGONZOLA, ?KLAWISZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.790 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY SWOJEGO POSIADACZA DO WYJAZDU Z TERENU JAKIEGOŚ PAŃSTWA LUB, RZADZIEJ, INNEJ JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY SWOJEGO POSIADACZA DO WYJAZDU Z TERENU JAKIEGOŚ PAŃSTWA LUB, RZADZIEJ, INNEJ JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIZA WYJAZDOWA dokument uprawniający swojego posiadacza do wyjazdu z terenu jakiegoś państwa lub, rzadziej, innej jednostki terytorialnej (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIZA WYJAZDOWA
dokument uprawniający swojego posiadacza do wyjazdu z terenu jakiegoś państwa lub, rzadziej, innej jednostki terytorialnej (na 13 lit.).

Oprócz DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY SWOJEGO POSIADACZA DO WYJAZDU Z TERENU JAKIEGOŚ PAŃSTWA LUB, RZADZIEJ, INNEJ JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY SWOJEGO POSIADACZA DO WYJAZDU Z TERENU JAKIEGOŚ PAŃSTWA LUB, RZADZIEJ, INNEJ JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast