USŁUGA OBEJMUJĄCA NADAWANIE, PRZESYŁANIE LUB ODBIÓR FAL RADIOWYCH DLA WYPEŁNIENIA ZADAŃ OKREŚLONYCH DLA DANEJ SŁUŻBY W MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH RADIOKOMUNIKACYJNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA to:

usługa obejmująca nadawanie, przesyłanie lub odbiór fal radiowych dla wypełnienia zadań określonych dla danej służby w międzynarodowych przepisach radiokomunikacyjnych (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "USŁUGA OBEJMUJĄCA NADAWANIE, PRZESYŁANIE LUB ODBIÓR FAL RADIOWYCH DLA WYPEŁNIENIA ZADAŃ OKREŚLONYCH DLA DANEJ SŁUŻBY W MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH RADIOKOMUNIKACYJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.179

SYGNAŁ, TUNBERGIA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, TREPANG, STAROŚWIECKOŚĆ, WIELOKROTNOŚĆ, MACIERZ DOŁĄCZONA, PALUCH KOŚLAWY, PAS, KONFIGUROWANIE, MODERATOR, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, POWIASTKA FILOZOFICZNA, OGONEK, MAURESKA, TUMULUS, EGZORCYZM, OKRĄGŁOŚĆ, HALO, MIŁOŚĆ, WODOROSIARCZEK, OKTET, OKŁADKA, KRYTERIUM STEROWANIA, BIOCHEMIA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, DWÓJKA, KLEJÓWKA, MYSZ, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, TAG, RADIOORIENTACJA SPORTOWA, FALA, NAWALANKA, OKLUZJA, DESKA RATUNKU, DZIUPLA, NIEPOSPOLITOŚĆ, CYKL INWESTYCYJNY, BEZODPŁYWOWOŚĆ, PUNK ROCK, NIEEFEKTYWNOŚĆ, GRETING, SAGA, POJNICZEK, NIEGOSPODARNOŚĆ, SUBSTYTUCJA, AMFIDROMIA, BIOREMEDIACJA, PARKA, SUKIENKO, OBRAZ, ZBRODNIA HITLEROWSKA, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, PANTOGRAF, DZIABA, PIRACTWO, PARTIA, MASŁO, RYWALIZACJA, FIGÓWKA, BAROSKOP, SPRYCIARKA, GRADACJA, ŁZAWNIK, EFEKT STYKU, BEFKA, ABORDAŻ, RACZYNA, STOS, KORALOWCE WIELOPROMIENNE, DINAR, PŁATNIK, PORZĄDEK PUBLICZNY, TYNKTURA, SŁUŻBA PORZĄDKOWA, ZAKUTA PAŁA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, KARTAUN, GRODZISZCZANKA, BARWA, POLE, PIANKA, CZESKI BŁĄD, JASKÓŁCZE GNIAZDO, ZANZA, NIEOSTROŚĆ, DYPTYCH, OSIEMNASTY, AURA, CZARNA KARTKA, BULWA, MONITORING, ASOCJACJA, ARABICA, KATEGORIA, OKRAJKA, PLUS, NIEPROFESJONALISTA, ONELINER, SZNAPS, LINIA ŻEŃSKA, ELLE, BARWICA, GLIF, DYSKRETKA, ŁÓŻKO, OBWÓD REZONANSOWY, KABEL, KARBIDEK, TRĘDOWNIK, PRZEWŁOKA, PLANETKA, BON OŚWIATOWY, UŻYTEK LEŚNY, MIĘKKIE LĄDOWANIE, ZLEW, NIEŻYCIOWOŚĆ, NIEGOTOWOŚĆ, NOTA BIBLIOGRAFICZNA, BULLA, WYRZUTNIA, WYRĄB, AUTOBUS PRZEGUBOWY, UMOWA, POBOROWY, KONKURENCJA, LATARNIA, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, BLASTODERMA, OSCYLACJA, ODSTRZAŁ, KORZENIE, CZYSTKA ETNICZNA, EKSŻONA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, BYDLAK, WENTYL, DOMINANTA, NASZYWKA, REZERWACJA, FRYWOLITKI, DZIEŁO POŚREDNIE, BILBORD, USŁUGA OBCA, KAPLERZ, KOPALINA LECZNICZA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, LUCERNA, ELEMENT ODWRACALNY, PEAN, ZIEMNIACZEK, HUMORESKA, LANDO, MANSZETA, WARUNEK, PAS, EKSTRAKLASA, PODMIOT GRAMATYCZNY, TONGA, TWIST, JEEP, PÓŁSIOSTRA, PLACOWY, PISTOLET, TRAŁ, PRACA, GRANICA, SYMPOZJON, PLAMA, TARANTELLA, ŻŁÓB, MUR OPOROWY, NACZYNIE, DESTRUKCYJNOŚĆ, MACIERZ KORELACJI, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, CHOROBA JANSKY'EGO-BIELSCHOWSKY'EGO, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, OPERATOR, AEROZOL SIARCZANOWY, KALIBER, SALAMANDRY BEZPŁUCNE, RADCA, SZNAPS, ORDYNARIAT POLOWY, SYNDROM, TEKST POBOCZNY, SYSTEM, KONTRAMARKA, PROSCENIUM, GENERATYWIZM, STARZENIE MORALNE, DEMOT, FAŁSZYZM, TONAŻ, KORDON SANITARNY, JĘZYCZEK U WAGI, MEDIUM, IMIGRACJA, MAŁPECZKI, REA, EGZOTERYCZNOŚĆ, TROLL, OSTRACYZM, TŁUSZCZAK, LEŻALNIA, OŚWIECICIEL, OBÓZ KONCENTRACYJNY, PŁOMYK, TELETURNIEJ, SANDAŁY, SPŁUKIWACZ, BIEG DYSTANSOWY, GRA LOGICZNA, PROJEKT, HRABIANKA, KOSZULKA, KOŁO POLARNE, PŁYTKA POSADZKOWA, FELER, SKRZYPY, CMENTARZ, SURFER, BOKS, SKRZYDŁA, KOMODOR, CIERŃ, GALICYJSKOŚĆ, WĘZEŁ DROGOWY, INTERNUNCJUSZ, ŻYWY TRUP, KOMŻA, ADAPTACJA, CHÓR, NEKROMANTA, WAGA PÓŁCIĘŻKA, BĄK AMERYKAŃSKI, HERBATA, RUSEK, ŻEBERKA, KARTA WIZYTOWA, SAGAN, BLENDA SMOLISTA, JARZĄB, FORMA, SEZAMEK, SMOŁOWIEC, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, JĄKANIE, PRZEKAŹNIK, KOMPOTIERKA, EPITET, SIDARA, KOŁO HISTORII, STOPIEŃ, ODWÓD, KAWAŁEK, SOLANKA, PŁASKOSZ, SET, MATKA POLKA, ŁOPATA, ASCEZA, HAMBURGER, VIOLA BASTARDA, ZEKS, EDWARD, PODZIEMIE, MINOGOWATE, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, TRYBUT, ODPRAWA CZASOWA, OSTATNIE PODRYGI, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, STACJA PRZEKAŹNIKOWA, LIŚĆ ODZIOMKOWY, DELUWIUM, LOT SZYBOWCOWY, OSOBA PRAWNA, TRANSPORTOWIEC, ANTAGONISTA, INGUSZ, LITERATKA, JASZCZURKA SARGANTANA, ŻABA PURPUROWA, GAJA, E, ŁUPEK HUMUSOWY, PODGRUPA NIEZMIENNICZA, NOŚNIK, AFERKA, OBIEKT, PREDESTYNACJA, RENTA SZKOLENIOWA, HIPOTEKA, OBJAWIENIE, JAN, ?SĄD WOJSKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.179 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

USŁUGA OBEJMUJĄCA NADAWANIE, PRZESYŁANIE LUB ODBIÓR FAL RADIOWYCH DLA WYPEŁNIENIA ZADAŃ OKREŚLONYCH DLA DANEJ SŁUŻBY W MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH RADIOKOMUNIKACYJNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: USŁUGA OBEJMUJĄCA NADAWANIE, PRZESYŁANIE LUB ODBIÓR FAL RADIOWYCH DLA WYPEŁNIENIA ZADAŃ OKREŚLONYCH DLA DANEJ SŁUŻBY W MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH RADIOKOMUNIKACYJNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA usługa obejmująca nadawanie, przesyłanie lub odbiór fal radiowych dla wypełnienia zadań określonych dla danej służby w międzynarodowych przepisach radiokomunikacyjnych (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA
usługa obejmująca nadawanie, przesyłanie lub odbiór fal radiowych dla wypełnienia zadań określonych dla danej służby w międzynarodowych przepisach radiokomunikacyjnych (na 24 lit.).

Oprócz USŁUGA OBEJMUJĄCA NADAWANIE, PRZESYŁANIE LUB ODBIÓR FAL RADIOWYCH DLA WYPEŁNIENIA ZADAŃ OKREŚLONYCH DLA DANEJ SŁUŻBY W MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH RADIOKOMUNIKACYJNYCH sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - USŁUGA OBEJMUJĄCA NADAWANIE, PRZESYŁANIE LUB ODBIÓR FAL RADIOWYCH DLA WYPEŁNIENIA ZADAŃ OKREŚLONYCH DLA DANEJ SŁUŻBY W MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH RADIOKOMUNIKACYJNYCH. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast