WSPÓŁPRACA POMIĘDZY WIELOMA SPRAWCAMI NATURALNYMI (NP. KOLONIA MRÓWEK) LUB SZTUCZNYMI (NP. ROBOTY) BEZ UPRZEDNIO ZDEFINIOWANEGO PLANU I BEZ JEDNEGO ORGANU DOWODZĄCEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INTELIGENCJA ROZPROSZONA to:

współpraca pomiędzy wieloma sprawcami naturalnymi (np. kolonia mrówek) lub sztucznymi (np. roboty) bez uprzednio zdefiniowanego planu i bez jednego organu dowodzącego (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WSPÓŁPRACA POMIĘDZY WIELOMA SPRAWCAMI NATURALNYMI (NP. KOLONIA MRÓWEK) LUB SZTUCZNYMI (NP. ROBOTY) BEZ UPRZEDNIO ZDEFINIOWANEGO PLANU I BEZ JEDNEGO ORGANU DOWODZĄCEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.852

ACETYLENEK MIEDZI, OPCJA ZEROWA, TARNOWIANKA, RYGIEL, KATAFALK, PUCHAR, ZAPRZĘG, ODRĘBNOŚĆ, MIGRACJA, OSZCZĘDNOŚĆ, GAZ, MŁOTOWNIA, SŁUGA BOŻY, KLASTER REGIONALNY, TOWARZYSZKA BRONI, TRANSFERAZA, PASIERB, SMALCZYK, TOK, WYŁADOWANIE ULOTOWE, SPRZĘŻAJ, SUMA, ARMATOR, ŻORŻETA, ŁAŹNIA, KLIMAKS, GOLEC, JAŁOWIEC, EFEKT UBOCZNY, SYNTETYK, LB, BALAST, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, ABRAZJA, LICZBA POJEDYNCZA, POPULACJA, BAŻANT, PORTFEL, NAKO, GEODETA, GETRY, PUKNIĘCIE, TEOGONIA, LEKCJA, ĆWICZENIA, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, MAJĘTNOŚĆ, METR, PUBLIKACJA, ABOLICJONISTA, ZIELONE, KREDYT KUPIECKI, MECHANIKA, BLOKHAUZ, KNEDLIK, KONOTACJA, PIÓRO, KONTROLER, BUŁA, MACZANKA, INDEKS, WIĘŹBA, KAWA, CZABAN, STAN NIETRZEŹWOŚCI, PRZERÓB, CELEBRACJA, ODSTĘP, DINAR, LIMBO, ORANŻADA, PRYMITYW, NIESTRAWNOŚĆ, WŁOSKOŚĆ, PANNUS, NIEDOTYKALNOŚĆ, MIĘKKI ENTER, PODMIOT GRAMATYCZNY, PEPIK, DIATRYBA, BAGATELA, MURARKA RUDA, MYSZ, SALA, PARAROTACYZM, MUSZKA, DROGA GRUNTOWA, ŁYSY, CIĄGNIK, CHAŁTURA, HEGEMONICZNOŚĆ, KOGUT, POCZWARA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE, ŁYŻKA CEDZAKOWA, CHARAKTERYSTYKA, ŁAŃCUSZEK, HASŁO, CYGANKA, BAND, WYBIEG, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, NIERÓWNOŚĆ, DYWESTYCJA, WCZASY POD GRUSZĄ, KOTLINA, TYNK, BUT, PARTIA, MASZYNA ENERGETYCZNA, TREPANG, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, EFEKT BOGACTWA, PILOT, ZACIERKA, RUCH EKUMENICZNY, BUDOWLA OBRONNA, KOOPERANT, HETMAN NAKAŹNY, WROTA, DIAMENT, ZAPLECZE SANITARNE, FARSZ, CARSTWO, HAMERNIA, OREBITA, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, WIELOKĄT, LUZAK, GAPA, LILAK, LOBOTOMIA, NIEPODZIELNOŚĆ, RADŹPUT, RUGI, PLEUSTOFIT, PINGWIN ANTARKTYCZNY, GOŹDZIENIEC, ASESOR, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, ORTEZA, DYL, CHARYZMAT, DZIEWCZYNKA, ŚLĄSKOŚĆ, ANTYBIOTYK, ANOMALIA, ABAJA, NIEWYPARZONY JĘZYK, TEOLOGIA APOFATYCZNA, RING, PLURALIZM, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, ŚWIĄTYNIA HYPERTRALNA, UNDEAD, GAŁĄŹ, OWADOŻERNOŚĆ, ŚRODKOWOŚĆ, TONGA, KARATEKA, ROZKAZ PERSONALNY, NEUROPRZEKAŹNIK, BEFSZTYK, KLEJ, TACA, MINIATURA, POMYŁKA FREUDOWSKA, DUMP, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, EKLER, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, NEPER, LINIA, DZIEDZINA CAŁKOWITOŚCI, KEFALINA, PROGRAM, HAZARD, ELANA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, MELODYKA KANTYLENOWA, ZASKARŻENIE, TRANSGEN, KLASER, POZIOMNICA, RUCH, HOLOGRAM, GŁOWNIA, ROŚLINA OKRYWOWA, SERENADA, CHIMICHANGA, ROZJAZD, DRELICH, LUMINATOR, BLANK, PODJAZD, KRÓLEWICZ, SAJGONKA, OPAD, WŁÓCZĘGA, TERMA, TETRAMER, GROŹBA, MIENIE, KUCHNIA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, BARWY, RANGA, BRZYDOTA, BILL, ETERIA, CEBULARZ, BACYTRACYNA, KRUSZYNA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, SZYJA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, ROZKŁAD, PARKIET, ZWOLNIENIE, NAWÓJ, SAMODZIERŻSTWO, TARNOWIANIN, PORTUGALSKOŚĆ, PLAN SYTUACYJNY, SYLWETA, RELISH, AKCJA, MASZYNA OTWARTA, TASIEMIEC, PATRYLINEARNOŚĆ, JEZIORO POLODOWCOWE, CHIMEROKSZTAŁTNE, FILTR, ALIENACJA, GRAFIKA RASTROWA, PLUS, BARWA DŹWIĘKU, CUDZOŁOŻNICA, NADZIENIE, ZASTRZALIN, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, PIKA, NAKAZ, WICI, MUZYK, SZCZEP, APRETURA, PRZYROST DEMOGRAFICZNY, KOLKA, TELEGRAM, ZAIMEK, MELUZYNA, ZAPOJKA, ZABIEG LECZNICZY, KRAN, KARTA MOBILIZACYJNA, LAJKRA, OMER, DWUPŁCIOWOŚĆ, PIEPRZ CZERWONY, MIKROSTRUKTURA, DŁAWIK, PAMPA, WADA, PAPUGA, MER, WĘDZONKA, DESNOYER, BEZCZUCIE, ZASUWNICA, PĘCHERZYK, AUREOLA, RAMIĘ, SKOMPROMITOWANY, WARSZTAT, TECHNICZNY NOKAUT, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, BALIA, BĘBEN, APRETURA, METODA DELFICKA, ANODA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, CHIŃSKI, SCHABOSZCZAK, ORBITER, PIĘTNASTKA, LITERALNOŚĆ, WITACZ, BABULA, REOSTAT, PROBLEM DECYZYJNY, MONTAŻ, WYCINEK, SYGNAŁEK, MULTIGAMIA, PIEPRZÓWKA, OMAM, ?KONFESJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.852 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY WIELOMA SPRAWCAMI NATURALNYMI (NP. KOLONIA MRÓWEK) LUB SZTUCZNYMI (NP. ROBOTY) BEZ UPRZEDNIO ZDEFINIOWANEGO PLANU I BEZ JEDNEGO ORGANU DOWODZĄCEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WSPÓŁPRACA POMIĘDZY WIELOMA SPRAWCAMI NATURALNYMI (NP. KOLONIA MRÓWEK) LUB SZTUCZNYMI (NP. ROBOTY) BEZ UPRZEDNIO ZDEFINIOWANEGO PLANU I BEZ JEDNEGO ORGANU DOWODZĄCEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INTELIGENCJA ROZPROSZONA współpraca pomiędzy wieloma sprawcami naturalnymi (np. kolonia mrówek) lub sztucznymi (np. roboty) bez uprzednio zdefiniowanego planu i bez jednego organu dowodzącego (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INTELIGENCJA ROZPROSZONA
współpraca pomiędzy wieloma sprawcami naturalnymi (np. kolonia mrówek) lub sztucznymi (np. roboty) bez uprzednio zdefiniowanego planu i bez jednego organu dowodzącego (na 23 lit.).

Oprócz WSPÓŁPRACA POMIĘDZY WIELOMA SPRAWCAMI NATURALNYMI (NP. KOLONIA MRÓWEK) LUB SZTUCZNYMI (NP. ROBOTY) BEZ UPRZEDNIO ZDEFINIOWANEGO PLANU I BEZ JEDNEGO ORGANU DOWODZĄCEGO sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - WSPÓŁPRACA POMIĘDZY WIELOMA SPRAWCAMI NATURALNYMI (NP. KOLONIA MRÓWEK) LUB SZTUCZNYMI (NP. ROBOTY) BEZ UPRZEDNIO ZDEFINIOWANEGO PLANU I BEZ JEDNEGO ORGANU DOWODZĄCEGO. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x