CZĘŚĆ DAWNEGO PŁASZCZA MĘSKIEGO, RODZAJ WSZYTEJ NARZUTKI SIĘGAJĄCEJ OD KOŁNIERZA DO ŁOKCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PELERYNA to:

część dawnego płaszcza męskiego, rodzaj wszytej narzutki sięgającej od kołnierza do łokci (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PELERYNA

PELERYNA to:

szerokie okrycie wierzchnie bez rękawów zapinane z przodu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ DAWNEGO PŁASZCZA MĘSKIEGO, RODZAJ WSZYTEJ NARZUTKI SIĘGAJĄCEJ OD KOŁNIERZA DO ŁOKCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.314

ALKIERZ, FILIERA, DIUSZESA, PALECZNIK, NALEŚNIK, NIERUCHOMOŚĆ, STOPA LODOWCA, USTNIK, KWAZAR, USTĘP, OBRÓBKA SKRAWANIEM, DWUŚCIAN, KANAŁ NADGARSTKA, REMONT BIEŻĄCY, DYSCYPLINA, TAJWANIA, KABAT, MUSZLA KONCERTOWA, WARKOCZ, BROŃ BIAŁA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, ROPUCHY NOSATE, PUDŁO REZONANSOWE, RÓW TEKTONICZNY, NACZÓŁEK, PIKA, SICHRAWA, ROŻEK, PARANTODON, DUBELTÓWKA, GLINA BAZALNA, AMBYSTOMA, GŁOS WARGOWY, PODROZJAZDNICA, PODNIEBIENIE TWARDE, PIEPRZNIK, ZASTAWKA, LUFA, ŁUSKIEWNIK, KNAGA, PĄCZEK, PROKONSUL, RZECZ NIERUCHOMA, ŁACINA, GŁOWICA, SREBRNIK, MEKINTOSZ, BUŁAWNIK, EGZEKWIE, SUSEŁ LAMPARCI, JASKÓŁCZY OGON, PROTOAWIS, MODRZACZEK, PRZODOMÓZGOWIE, ZIELONKA, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, ŻUWACZKA, WIECZERNICA, CYBUCH, HIPERPRZESTRZEŃ, WĘGIERKA, SUWAK, PAŁECZKA, KUKLIK, SITCOM, CEP, AMEBA, RAPTOREKS, GRAF, NERCZYŁUSK, SAMOTKA, KORZENICA, RDZA, KRYPTOWOLANS, PARANG, KYNOFILIA, RYNEK PRACY, ORKIESTRION, CHLEBODAWCA, MASKA WSTYDU, GUJOT, PLAFONIERA, LATINO, SKRZYDŁO, TAMARINY, TEATR LALEK, PŁATEK, GORG, ZATOCZKA, ŚCIANA, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, ARYTMOMETR, MISECZKA, CZASZA, KOLCZAK, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, MENU KONTEKSTOWE, ANAFORA, ŁUK, SOCYNIANIZM, MEREŻKA, ANODA, OKAP, GRUSZLA, WYCISKANIE, NUŻENIEC, UKŁAD ZAPŁONOWY, TAŚMA IZOLACYJNA, CZAPLA ŁUPKOWATA, ARNOTA, SZARADA, MASŁOSZ, LISTEK, SZYJKA, RYNEK FORMALNY, SZCZYT, GEOSTERNBERGIA, PANEWKA, BASETORN, ROZKOLEC, OGRZEWANIE KAFLOWE, FUNKCJA MONOTONICZNA, BURLESKA, SZYPUŁKA, STORCZYK, PASTERNAK, ASDIC, KARWIA, SAŁATKA CEZAR, KINO DROGI, TUBA, MIKRONEZJA, PALEC, ANTENA YAGI, PIENIĄŻEK, BRZESZCZOT, PROTOGNATOZAUR, KOŁCHOZ, KOŚĆ, ERIOPS, WIERZCHNICA, PONUR, ŚMIAŁEK, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, PRÓBA TUBERKULINOWA, PAGAJ, AKCELERATOR LINIOWY, KANDYZ, DWA ZERA, PAWIAN, ŚRUBA OKRĘTOWA, WINCHESTER, ARCHIDIAKONIA, BENZYNÓWKA, IZOLACJA, KASK WSPINACZKOWY, NUNCIAKUS, GOLARZ, CYWILIZACJA, HAK, KUKURYDZA, JEZIORO EWORSYJNE, MIKROSKOP ŚWIETLNY, WELON, TERCJA, NALEŹLINA, ODCINEK KOŁA, MUSKAT, SZYBKOZŁĄCZKA, DATOUZAUR, KANKAN, KRZEMIAN WSTĘGOWY, HEKSAEDRYT, GETTO, MEDEOLA, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, LAWENDA, WYPRAWKA, SŁOWIK, DOBUDÓWKA, NAPROMIENNIK, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, PUPCIA, ZIEMIA KŁODZKA, WELWICZJA, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, KUBEŁ, KARBINADEL, HUMOR, FOLA, KALANETYKA, DIRK, MEZOSFERA, KLAJTONIA, KATOLIT, STERBRAMREJA, OPASANIE, AMMOZAUR, RÓŻA, SZURPEK, PĘCZEK, JELEŃ WSCHODNI, MONARCHIA ELEKCYJNA, MAZUREK, JĘZYK POLSKI, BRUNAT BISMARCKA, SCHAB, PTERANODON, POLÓWKA, TEMAT, BAWEŁNA, BARWA HERALDYCZNA, INTERIOR, WIETRZENIE ORGANICZNE, METEORYT, GMINA GÓRNICZA, GORSET, ŁYDKA, KUCHENKA ANGIELSKA, PUNKT ODNIESIENIA, PRYMITYW, AGADA, PIERSICZKA, MUFKA, PONCYRIA, RADIO TRANZYSTOROWE, ZASTRZAŁ, STRZAŁKA, DZIEKANAT, SYGNATURKA, ZAWZGÓRZE, STROFA, KÓŁKO GRANIASTE, JEDNORÓG, CHMIEL, MUCHA MOKRA, WALUTA BAZOWA, ORZECH, OFIAKODON, COUNTRY, PATAGOZAUR, NACZYNIÓWKA, KRAWAT, KRUCJATA, PULARES, SERCÓWKA, SITNIK PŁYWAJĄCY, MAŁGORZATKA, BROŃ KAPISZONOWA, DASZEK, KODOWANIE PREFIKSOWE, ROKIETA, KROWA, BLAT, FOTOALBUM, DRZEWIAKI, SŁONECZNICA, IROKEZ, KLATKA PIERSIOWA, JAŁOWIEC, SĘPNIK PSTROGŁOWY, RYCINA, SYJAMOTYRAN, TWARDZIEL, KARTOFLE, SUBIEKT, POSTOZUCH, MONOPOLISTA, CHÓR, WODORÓWKA, OBRĘCZ, BAK, SAMBAR, GORYCZKA, POLAR, OGNICE, SKUBANIEC, PORTATO, OBRZEŻE, KONSOLA, ROKITNIK, GAZOZAUR, KRAN, BOROWCE, WYBRZEŻE SZKIEROWE, MOSTOWNICA, ANTROPONIM, MISZPELNIK, ODGAŁĘZIACZ, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, ZERWA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, POWIEŚĆ POLITYCZNA, PAMIĘĆ, MAKRUROZAUR, ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE, KRYZA, PELHAM, ?OGROTEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.314 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ DAWNEGO PŁASZCZA MĘSKIEGO, RODZAJ WSZYTEJ NARZUTKI SIĘGAJĄCEJ OD KOŁNIERZA DO ŁOKCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ DAWNEGO PŁASZCZA MĘSKIEGO, RODZAJ WSZYTEJ NARZUTKI SIĘGAJĄCEJ OD KOŁNIERZA DO ŁOKCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PELERYNA część dawnego płaszcza męskiego, rodzaj wszytej narzutki sięgającej od kołnierza do łokci (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PELERYNA
część dawnego płaszcza męskiego, rodzaj wszytej narzutki sięgającej od kołnierza do łokci (na 8 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ DAWNEGO PŁASZCZA MĘSKIEGO, RODZAJ WSZYTEJ NARZUTKI SIĘGAJĄCEJ OD KOŁNIERZA DO ŁOKCI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CZĘŚĆ DAWNEGO PŁASZCZA MĘSKIEGO, RODZAJ WSZYTEJ NARZUTKI SIĘGAJĄCEJ OD KOŁNIERZA DO ŁOKCI. Dodaj komentarz

3+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast