DZIAŁANIE PODEJMOWANE W CELU ZORGANIZOWANIA CZEGOŚ, URZĄDZENIE CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORGANIZACJA to:

działanie podejmowane w celu zorganizowania czegoś, urządzenie czegoś (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ORGANIZACJA

ORGANIZACJA to:

grupa ludzi o ustalonej strukturze i hierarchii, którzy posiadają wspólne cele i wspólnie je realizują (na 11 lit.)ORGANIZACJA to:

to, w jaki sposób coś zostało zorganizowane lub zorganizowało się samo; stan rzeczy będący wynikiem działań mających na celu zorganizowanie, uporządkowanie (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁANIE PODEJMOWANE W CELU ZORGANIZOWANIA CZEGOŚ, URZĄDZENIE CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.669

GENUA, KOŁNIERZ, DYLETANTYZM, WIRTUOZOSTWO, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, ODTWARZACZ, PODLEW, PUNKT, GEN HIPOSTATYCZNY, DZWON, GNIAZDO, WYSADEK, KOALICJANT, PONTON, SYMPATYCZNOŚĆ, COŚ NIECOŚ, SZCZĄTEK, ODCIEŃ, URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE, ODBIORCA, NIEJASNOŚĆ, CZUB, ALPRAZOLAM, LIMNIGRAF, PORUSZENIE, KOSZT DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ, UGRUPOWANIE, STEMPEL, BANT, MACIERZ DYSKOWA, MODELUNEK, ŚLEDŹ, NIESŁUSZNOŚĆ, CHRZEST, JUBILEUSZ, KONTROLA SKARBOWA, GANASZOWANIE, PRZEZIERNIK, PRZEDŁUŻACZ, INFORMACJA, ZRAZ, MAKROPOLECENIE, KOMPENSACJA, PIRAMIDA, FANATYZM, SENTYMENTALNOŚĆ, TRUP, KORUPCJA, KANIBALIZACJA, DEKAPOLIS, ZAPYCHACZ, WESOŁOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, GRĘPLA, PROINNOWACYJNOŚĆ, DYSKRECJA, DOJŚCIE, PRAWIDŁO, ZDANIE, REORGANIZACJA, MAGNESIK, APARAT RENTGENOWSKI, POMPKA INSULINOWA, RUMIANEK, ABREWIACJA, FORMACJA, KOROZJA BIOLOGICZNA, KAFAR, KĄPIEL SŁONECZNA, ŚMIGŁO, MIESZARKA, KONWENCJA, BUTWA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, BEZBRZEŻE, KOŁO GARNCARSKIE, POSUNIĘCIE, WYTYK, FILTR AKUSTYCZNY, MIĘKKIE LĄDOWANIE, SKRADANKA, DURNOŚĆ, CENTRALKA TELEFONICZNA, AKAPIT, PROGRAM NAPRAWCZY, WALKA ODWROTOWA, AZTREONAM, ŚLĄSKOŚĆ, PANICZĄTKO, ŚWIETLICA, PRZEZIERNIK, PANAMERYKANIZM, NAŚWIETLENIE, GNIEW, UJĘCIE, ODROŚL, NAŁOGOWIEC, NACIĄG, KOŃ POZNAŃSKI, CZARNA DZIURA, SECESJONISTA, NIESAMOISTNOŚĆ, KOPIARKA, SONOMETR, AGREGACJA, ZŁUDNOŚĆ, BARWNOŚĆ, DEFICYT, EKRAN, CZYN NIEDOZWOLONY, PUDER, WYŻŁABIACZ, INTEGRACJA POZIOMA, PRZYKOP, LEK PRZECIWCUKRZYCOWY, OTOK, KOMENTARZYK, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, OSŁONOWOŚĆ, DELEGACJA, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, DŹWIGNICA, RYBA AMFIDROMICZNA, DWUWARSTWOWOŚĆ, ORGAN, DEBUGGER, ROZŁOŻYSTOŚĆ, SIŁY POKOJOWE, DELIBERACJA, SPRZĘG, UWERTURA, PEŁNIA, UMYWALNIA, CEWKA PUPINIZACYJNA, ZAMYKANIE USZU, PRZETARG OFERTOWY, ZAWÓR, LEK PRZECIWLĘKOWY, PULA, LIGA OBRONY KRAJU, TELEKONWERTER, GRUPA ADDYTYWNA, KOŚCIÓŁ, PODEJŚCIE, BLOKADA, INSTYTUCJA, MŁOT, OBROST, ANTIDOTUM, WARTOŚĆ, ŚMIGŁO, MATA GRAWITACYJNA, ÓSMA CZĘŚĆ, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, MASELNICA, BĄCZEK, CHWYT, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, ZEŚWIECCZENIE, ODBIÓR, UPADEK, WZIERNIK, WNIOSKOWANIE W TYŁ, TARCZA NIPKOWA, PALEOKLIMATOLOGIA, FAJNOŚĆ, KLEKOTKA, CHODY, FILTR, KARTEL, TYP, KAMIKADZE, KOMANDYTARIUM, OPORNOŚĆ, SMOK, ZNAK PRZESTANKOWY, GAZ NOŚNY, SPIS LUDNOŚCI, FABIANIE, PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA, BOŚNIACKOŚĆ, PŁOMYCZEK, FLEMING, LITEWSKOŚĆ, BAJECZNOŚĆ, SEJSMOGRAF, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, BROŃ, HEROSTRATES, SKANER 3D, PRZETARG OFERTOWY, PROGRAMOWANIE LINIOWE, MONITOR, TYTUŁ HONOROWY, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, SUBTELNOŚĆ, SZPANERSTWO, APOGEUM, GIGANT, DUMA, DĄŻENIE, TYTUŁ PRAWNY, MIESZACZ, MANIFESTACJA, KOKS, KIKUCIK, MIERZENIE, KIERZYNKA, ILUZJA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, PĘTELKA, LABORATORIUM, SKAŻENIE, BIFURKACJA, SZUWAKS, KŁOPOTLIWOŚĆ, DETEKTORYSTYKA, POPRZEWRACANIE, SYFON, ŚWIETLIK WĘDKARSKI, OPASKA, BŁONA PŁYWNA, WYRAFINOWANIE, TROP, KABLOWIEC, CRACK, ONEIRONAUTA, ZABIEG LECZNICZY, ODBIERACZ, NOSIDŁO, LITERALNOŚĆ, MODYFIKACJA, POZIOM, URLOP WYCHOWAWCZY, LOKUCJA, KONTRPOCHÓD, TERAPIA SZOKOWA, WARIACYJNOŚĆ, OPASKA, SPRAWNOŚĆ, DŁUGIE RĘCE, WYKUP, SUKCESIK, DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE, EKSTRADYCJA, REAKTOR, KAZUISTA, MINERALIZATOR, PRACA, PRZYGRYWKA, SEANS, ŚCIĘCIE, PASTA, OBSZAR, URZĄDZENIE MECHANICZNE, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, UKŁAD CAŁKUJĄCY, NEUROPROTEKCJA, WÓZ ASENIZACYJNY, ZARYSOWANIE, MOŹDZIERZ KASZARSKI, KATEGORYCZNOŚĆ, PAKOWNOŚĆ, FAN CLUB, RAMA, WOLUNTARYZM, NAMIĘTNOSTKA, CELOSTAT, ŚLAD, ZBIORNIK NASIENNY, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, NOŚNIK, DOMINATOR, CIĘŻAR, TEST, GOLF, EDYCJA, IMMUNOPATOLOGIA, BLUETOOTH, ISKRA, OSTENTACJA, CZUBATOŚĆ, DOJARKA, WIĄZADŁO, PULPIT, RAFINER, PLASTEREK, ZALESIANIE, ANTYBIOTYK JONOFOROWY, ŚCIANKA, TELESKOP, DOBRA, MURZYŃSKOŚĆ, METRYKA, SPIĘTRZENIE, URZĄDZENIE, KURACJA UDERZENIOWA, STACJA BAZOWA, TENDENCYJNOŚĆ, ?DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.669 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁANIE PODEJMOWANE W CELU ZORGANIZOWANIA CZEGOŚ, URZĄDZENIE CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁANIE PODEJMOWANE W CELU ZORGANIZOWANIA CZEGOŚ, URZĄDZENIE CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORGANIZACJA działanie podejmowane w celu zorganizowania czegoś, urządzenie czegoś (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORGANIZACJA
działanie podejmowane w celu zorganizowania czegoś, urządzenie czegoś (na 11 lit.).

Oprócz DZIAŁANIE PODEJMOWANE W CELU ZORGANIZOWANIA CZEGOŚ, URZĄDZENIE CZEGOŚ sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - DZIAŁANIE PODEJMOWANE W CELU ZORGANIZOWANIA CZEGOŚ, URZĄDZENIE CZEGOŚ. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast