DUŻA ILOŚĆ CZEGOŚ, UŁOŻONA JEDNO NA DRUGIM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOPIEC to:

duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim (na 6 lit.)KUPA to:

duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim (na 4 lit.)STERTA to:

duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim (na 6 lit.)STOS to:

duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOPIEC

KOPIEC to:

wzniesienie terenu, często utworzone sztucznie przez człowieka (choć niekoniecznie) (na 6 lit.)KOPIEC to:

duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim (na 6 lit.)KOPIEC to:

forma przechowywania produktów rolnych (ziemiopłodów), przez usypanie przechowywanych produktów, przykrycie ich słomą i ziemią (na 6 lit.)KOPIEC to:

w informatyce - struktura danych oparta na drzewie, w której wartości potomków węzła są w stałej relacji z wartością rodzica (na 6 lit.)KOPIEC to:

np. mrowisko (na 6 lit.)KOPIEC to:

Kościuszki - góruje nad Krakowem (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUŻA ILOŚĆ CZEGOŚ, UŁOŻONA JEDNO NA DRUGIM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.136

PODTRZYMYWACZ, MARGARYNA, UKŁAD PIASECKIEGO, MIODNOŚĆ, EWOKACJA, OKAZ, WROCŁAWSKOŚĆ, KRETOWISKO, WSTRZYMANIE, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, LIMIT, WYCINEK, PROBLEMATYZACJA, PLECHA, ZIARNO, SIEDLISKO, KABEL, NAMIAR, OSPAŁOŚĆ, KOEDUKACYJNOŚĆ, WYKRAWACZ, PANICZ, NAGA PRAWDA, IDIOTYCZNOŚĆ, ROZMIAR, SPEKULACJA, FATYGA, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, STĄGIEW, ZARYSOWANIE, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, WĄTŁOŚĆ, ZIELONA FALA, OPISOWOŚĆ, NIEZNAJOMOŚĆ, ZWAŁA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, GNIAZDO, GRUBOŚĆ, LEGAT, BUTELKA MIAROWA, KONIEC, POTRÓJNOŚĆ, ROZNOSICIEL, STOJAK, PRZESUWALNOŚĆ, DONICA, WOSKOWATOŚĆ, CHIŃSKIE TWIERDZENIE O RESZTACH, MIODNOŚĆ, PŁYNNOŚĆ, SYMETRYCZNOŚĆ, TŁUSTOŚĆ, EGZEMPLARZ, ZAPAS, SKRZYDŁA, KILOKALORIA, OGRANICZONOŚĆ, HASŁO JEDNORAZOWE, ZBIEŻNOŚĆ, RELACYJNOŚĆ, KSERÓWKA, WIDŁOGONKA SIWICA, DNI, FRAGMENTARYZACJA, SPOT, UPOWAŻNIENIE, PELENG, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, SER PLEŚNIOWY, JONOFOREZA, APOTEOZA, BYK FALARISA, WISZNICA, ZNAK, FRONT, BAŁKAŃSKOŚĆ, PATENT, DOMINIUM, SKROMNOŚĆ, CZYNNIK WYTWÓRCZY, PAS, DĄŻENIE, IMAGE, POSTĘPOWANIE, MODUŁ, MARMOLADA, SZTUKA, PERYFERYJNOŚĆ, OPERATOR, AHISTORYCZNOŚĆ, SZUM, STEMPEL, KWADRUPLA, REGAL, PRZYPŁYW, GATUNEK, FOLIAŁ, ARCHIWALNOŚĆ, WYKŁAD, NIEDYSKRETNOŚĆ, DEZAWUACJA, PRZEBIEG, ZANIK, HIPERWENTYLACJA, KAKADU, WALUTOWOŚĆ, KALKA, POWTÓRKA, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, FAGAS, NIEPRZYJACIEL, REGENERACJA, POWSZECHNOŚĆ, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, KAPITULARZ, KOMIN PŁACOWY, CIĘŻAR, AROMAT, SZAŁ DUPY, LASECZKA, WSTĄŻKA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, BARWNOŚĆ, EUSTENOPTERON, UMIEJĘTNOŚĆ, ZASOBNOŚĆ, BEJSA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, OBLACJA, RENOWACJA, PROMIEŃ, DROBIAZGOWOŚĆ, POPRZEWRACANIE, POSTAWA, PRZECIWWSKAZANIE, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, ZBAWICIELKA, ŚWIECKOŚĆ, PARSZYWOŚĆ, TAJEMNICA FATIMSKA, DŻEM, JEDNOSTKA PRACY, FINAŁ, LITEREK, ODCIEK, ŚRODEK, POWAŻNY WIEK, STOPIEŃ, POJEMNOŚĆ POLOWA, PUDER, ŁEBEK, OPUSZCZENIE, OSOBOWOŚĆ ANALNA, OCHRONA, HALS, MGŁAWICOWOŚĆ, WIWISEKCJA, SZCZĄTKI, WIELOBARWNOŚĆ, SOLUCJA, CZTEROKROTNOŚĆ, BAGAŻ, BARKAS, KŁOPOTLIWOŚĆ, ROZPRYSK, OGROMNIASTOŚĆ, DZIECIĘCTWO, WSPÓLNOTA, MATERIALNOŚĆ, ŁADUNEK BOJOWY, REIFIKACJA, GLEŃ, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, CHMIELNO, SĘDZIA, WŁAM, OSTATECZNOŚĆ, WIELOETAPOWOŚĆ, ZDANIE ZŁOŻONE, WILGOTNOŚĆ, FAJERWERKI, DWUSTRONNOŚĆ, PŁYWIK, PRZECIWNOŚĆ, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, WYBITNOŚĆ, AMUR, PLASTYCZNOŚĆ, PRZYTARCZYCA, NIEDOMIAR, ALKEN, KLASA, KRATA, INCYDENTALNOŚĆ, BAZA MONETARNA, KASZA MANNA, SŁUŻALCZOŚĆ, ODSUWACZ, WYDMUCHIWACZ, NAMIAR, JEDNOSTRONNOŚĆ, WYPAŁ, DEPRESYJNOŚĆ, BLOCZEK, ŚWIADECTWO, TWÓRCZOŚĆ, POMINIĘCIE, CZOPIK, KOPA, PIRAMIDA, JEDNA STRONA MEDALU, LWIA CZĘŚĆ, ZŁOM, PODMIOT, MIEDNICA, ŚWIADCZENIE, GNAT, PARANTELA, WCISK, PODBICIE, NIEDOBÓR, ŚMIGŁOŚĆ, DEWALUACJA, SYMPTOMAT, ANACHRONICZNOŚĆ, KAPKA, JAKOŚĆ, ZGODNOŚĆ, CEL, KONOTACJA, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, POPRZEWRACANIE, DELIKATNOŚĆ, ODMIANA, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, RZESZA, ŹRÓDŁO, OSTROŻNOŚĆ, WYMIAROWOŚĆ, PRAWNICZOŚĆ, NAPÓJ, LUZINO, PARTYKULARNOŚĆ, MINIMUM, OWOC, WYBIERACZ, FILTRACJA, PIĘKNOŚĆ, EGZEKUTYWA, SERWETKA, INTENSJONALNOŚĆ, FIX, JEDNOSTKA ENERGII, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, MŁOT, OBFITOŚĆ, UKRES, OBSERWACJA, USZCZERBEK, RICOTTA, PRZEGLĄD, PŁAT, CUKIER WANILIOWY, PŁAWA, WYWÓD, KONTYNGENT, DEFICYT, WYPYCHACZ, MAŁOŚĆ, NIECIEKAWOŚĆ, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, PIRAMIDA, MANIFESTACJA, ATAK, PRZECIER, PŁYTA, AGREGAT, GRUBOŚĆ, EKSTENDER, NURT, BIEG, BOLUS, WKŁAD, USYPISKO, BEZKIERUNKOWOŚĆ, NIENARUSZALNOŚĆ, FAMILIA, WYRAZISTOŚĆ, PARÓWA, ANTENKA, DOSADNOŚĆ, MIĘSISTOŚĆ, RAPORT, ĆWIKŁA, ?DYSPROPORCJONALNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.136 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUŻA ILOŚĆ CZEGOŚ, UŁOŻONA JEDNO NA DRUGIM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DUŻA ILOŚĆ CZEGOŚ, UŁOŻONA JEDNO NA DRUGIM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOPIEC duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim (na 6 lit.)
KUPA duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim (na 4 lit.)
STERTA duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim (na 6 lit.)
STOS duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOPIEC
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim (na 6 lit.).
KUPA
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim (na 4 lit.).
STERTA
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim (na 6 lit.).
STOS
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim (na 4 lit.).

Oprócz DUŻA ILOŚĆ CZEGOŚ, UŁOŻONA JEDNO NA DRUGIM sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - DUŻA ILOŚĆ CZEGOŚ, UŁOŻONA JEDNO NA DRUGIM. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x