RODZAJ MATERIAŁU MAGNETYCZNEGO, WYKAZUJĄCY LOKALNE UPORZĄDKOWANIE SPINÓW (MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH), LECZ NIE POSIADAJĄCY WYPADKOWEGO MOMENTU MAGNETYCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZKŁO SPINOWE to:

rodzaj materiału magnetycznego, wykazujący lokalne uporządkowanie spinów (momentów magnetycznych), lecz nie posiadający wypadkowego momentu magnetycznego (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ MATERIAŁU MAGNETYCZNEGO, WYKAZUJĄCY LOKALNE UPORZĄDKOWANIE SPINÓW (MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH), LECZ NIE POSIADAJĄCY WYPADKOWEGO MOMENTU MAGNETYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.228

LENEK STOZIARN, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, KURATELA, OFIAKODON, TELEGRAF OPTYCZNY, JEROME, SKRZYP, WROTA, ŁUTÓWKA, BRZEŻYCA, DAFNIA, PANEL, PAŁKA, PROCH CZARNY, SZUPINKA, OBIPIĘTA, LEKKI KARABIN MASZYNOWY, BIAŁE WINO, NOAZAUR, SINOZAUROPTERYKS, GYMEL, GŁADYSZEK, KAFAR, SZYBKOWÓZ, ZACIERKA, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, STENOPELIKS, HAMULEC POMIAROWY, SZE, ASESOR, SZACHY BŁYSKAWICZNE, REGESTR, KOZACTWO, MONILOFITY, RADIOLOGIA, DIABEŁEK, TRAF, SUPERNOWA TYPU IB, STRZAŁECZKA, MINERAŁ ZABARWIONY, SZWEDKA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, KORA, MASKA WSTYDU, PRINCESKA, IGŁAWA, ZAPIEKANKA, EKSPRES, OŚCIEC, EUBAKTERIA, ZŁĄCZE, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, SER EMENTALSKI, BAZUNA, INERT, KONCHOWANIE USZU, KOLANA, SAMBAR, MISKA, BODZIEC BEZWARUNKOWY, TENSOR MOMENTU BEZWŁADNOŚCI, KASZANA, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, AUTOMAT LOSOWY, TRANSFORMACJA GENETYCZNA, NASIADÓWKA, CIRRUS, POKER ROZBIERANY, PRYZMA, MIKROTECHNOLOGIA, KAWON, RACZEK, LUCJANY, RYNEK NIEFORMALNY, FALKA DAUBECHIES, POLE WIROWE, SZCZAWIK, SZYBKOZŁĄCZKA, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, KOMUNIZM, LUMINOFOR, TERATOZAUR, PULPA, ŁADNICZKA OKAZAŁA, ZAMEK NA LODZIE, PALUDAMENT, NOCEK BRANDTA, WSPÓLNY ZASÓB, KOSMATKA BLADA, DZIKIE WINO, DYSRUPCJA, ZAKŁADKA, ZBIORNIK, PLEWY, PAWLACZ, CORTLAND, OBROSTNICA, AEROFINISZER, GRZYB JADALNY, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, BERA, RZEŹ NIEWINIĄTEK, FILTR BESSELA, PASTORAŁKA, DRYPTOZAUROID, FLAGRUM, SZKLISTOŚĆ, ROGATKOWATE, MARAZUCH, SZCZAWA, TATUAŻ, NIETYPOWOŚĆ, CENOTAF, KURZA TWARZ, ŁUSKA, IDEOGRAFIA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, KONTUAR, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, SAMOPAŁ, PLEUROCEL, CYGAŃSKIE DZIECKO, MLON, OKTAWKA, LEGAWIEC, MYSZORYJKI, POLIFAG, KARTKA, SZUM BIAŁY, PRZEKSZTAŁCENIE ANTYLINIOWE, WYDATKI BUDŻETOWE, MATURA, LÓD WŁÓKNISTY, RELIEF PŁASKI, HETEROZYGOTA, KOLOR PEŁNY, PÓŁCZŁOWIEK, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, NAZWA ABSTRAKCYJNA, GMACHÓWKA, NIEWAŻKOŚĆ, OGŁODEK, PLUSKWICA, ROŚLINA, KAPUSTNICA, INFLACJA UKRYTA, NIECHLUJNOŚĆ, PAN, BAMBUS, OSZCZĘDNOŚCI, TRUMNA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, POLEPA, AMPELOZAUR, CZOSNACZEK, SODÓWKA, GROTA, CIAŁO SZTYWNE, NIEREGULARNOŚĆ, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, INDEKS, METEORYT ŻELAZNY, BOMBA, MUZA, NEURON LUSTRZANY, FUGAS, OCZY SZEROKO OTWARTE, GIĘCIE, ROLA, LAMÓWKA, KICHA, PIŁA WŁOSOWA, SMUKLIK, KINO DROGI, GŁOŚNIK JONOWY, WTOP, BŁĄD FORMALNY, SZKLANE DOMY, NAJDUCH, SYFEK, BOMBA TERMOJĄDROWA, SITNICZKA PŁYWAJĄCA, GOŹDZIANKA, AKONIT, KWIAT MOTYLKOWATY, KANCONETTA, IDIOGRAFIZM, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, CZYREŃ, SYJAMOTYRAN, KASETA, ŚCIĘCIE, ŻYLAKI, BROŃ KAPISZONOWA, DROŻDŻE, VIOLA DA BRACCIO, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, WEKSEL NIEZUPEŁNY, BOMBA WODOROWA, DRELICH, DVD, PCHACZ, CZASOWNIK POSIŁKOWY, SOBACZY LOS, SIEW, OBRAZA BOSKA, BIOMAGNETYZM, HARDTOP, KRĘPLA, NIEKONKRETNOŚĆ, BINDA, OBJAWIENIE PRYWATNE, ŻYŁKA, ANTENA YAGI-UDA, JONATAN, OBÓZ PRACY, CYKAS, FORMUŁA ATOMOWA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, BOLERKO, KURENDA, MIŁORZĄB, FAWORYTKA, SPÓJNICA, DUBRILLOZAUR, PALLASYT, USKOK, GACEK BRUNATNY, INFLACJA KOREKCYJNA, WOLNE, NEUTRALIZM, MIKAGURA, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, ŻMIJOWCE, POZBYWANIE SIĘ, PLOTKARA, GORYCZAK, LOGOGRAM, CHAMEOFIT, SILNIK STRUMIENIOWY, UKŁAD URBANISTYCZNY, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, ŁOPATONOS, TRANSPORTÓWKA, NIEUCHWYTNOŚĆ, DEKALKOMANIA, RENETA, BAR MLECZNY, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, BAWEŁNA KOLODIONOWA, FUNKCJONALNY ANALFABETA, MIKROCYSTYNA, ANONEK, UPORZĄDKOWANIE NADDANE, CICHA MSZA, CHOMĄTKO, POLÓWKA, NOCEK WĄSATY, CEDARPELTA, AKUMULATOR NIKLOWO-KADMOWY, MUFKA, KLON, WIDŁAK, BROŃ KONWENCJONALNA, GLOKSYNIA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, RAJD, DIPLOTOMODON, FILM INTERAKTYWNY, ROŚLINA KOPALNA, ARTYLERIA ATOMOWA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, LOSILLAZAUR, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, PRAWIDŁO, MASŁO, AFRYKAŃSKI, NAPOMNIENIE, ŻAKIET, STAN NATURY, MARCHEW, LOFOROTON, CHIPPER, ŚWIĄTKARSTWO, LICZBA NIEWYMIERNA, KORTLAND, ASPOŁECZNOŚĆ, ŁATWOŚĆ, REKOMBINACJA GENETYCZNA, KAMPOZAUR, PIEPRZYCA, ROPUCHY NOSATE, UNKWILLOZAUR, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, PUCHAREK, BAŃKA, CHUDZIĄTKO, ŁUSZCZAK, ?MUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.228 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ MATERIAŁU MAGNETYCZNEGO, WYKAZUJĄCY LOKALNE UPORZĄDKOWANIE SPINÓW (MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH), LECZ NIE POSIADAJĄCY WYPADKOWEGO MOMENTU MAGNETYCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ MATERIAŁU MAGNETYCZNEGO, WYKAZUJĄCY LOKALNE UPORZĄDKOWANIE SPINÓW (MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH), LECZ NIE POSIADAJĄCY WYPADKOWEGO MOMENTU MAGNETYCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZKŁO SPINOWE rodzaj materiału magnetycznego, wykazujący lokalne uporządkowanie spinów (momentów magnetycznych), lecz nie posiadający wypadkowego momentu magnetycznego (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZKŁO SPINOWE
rodzaj materiału magnetycznego, wykazujący lokalne uporządkowanie spinów (momentów magnetycznych), lecz nie posiadający wypadkowego momentu magnetycznego (na 12 lit.).

Oprócz RODZAJ MATERIAŁU MAGNETYCZNEGO, WYKAZUJĄCY LOKALNE UPORZĄDKOWANIE SPINÓW (MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH), LECZ NIE POSIADAJĄCY WYPADKOWEGO MOMENTU MAGNETYCZNEGO sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - RODZAJ MATERIAŁU MAGNETYCZNEGO, WYKAZUJĄCY LOKALNE UPORZĄDKOWANIE SPINÓW (MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH), LECZ NIE POSIADAJĄCY WYPADKOWEGO MOMENTU MAGNETYCZNEGO. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast