ZAMYKANE PUDEŁKO LUB SKRZYNKA, CZĘSTO Z WEWNĘTRZNYMI PRZEGRÓDKAMI I OZDOBNĄ OBUDOWĄ, SŁUŻĄCA DO PRZECHOWYWANIA WARTOŚCIOWYCH PRZEDMIOTÓW (BIŻUTERII, PIENIĘDZY, DOKUMENTÓW, ITP.) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KASETA to:

zamykane pudełko lub skrzynka, często z wewnętrznymi przegródkami i ozdobną obudową, służąca do przechowywania wartościowych przedmiotów (biżuterii, pieniędzy, dokumentów, itp.) (na 6 lit.)KASETKA to:

zamykane pudełko lub skrzynka, często z wewnętrznymi przegródkami i ozdobną obudową, służąca do przechowywania wartościowych przedmiotów (biżuterii, pieniędzy, dokumentów, itp.) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KASETA

KASETA to:

opakowanie, pudełko służące do przechowywania drobnych przedmiotów (na 6 lit.)KASETA to:

nośnik danych; płaski plastikowy przedmiot z taśmą magnetyczną nawiniętą na szpulki w środku, przeznaczony do zapisu, przechowywania i późniejszego odtwarzania sygnału audiowizualnego w magnetowidzie lub audiofonicznego w magnetofonie kasetowym (na 6 lit.)KASETA to:

zamykane pudełko lub skrzynka, często z wewnętrznymi przegródkami i ozdobną obudową, służąca do przechowywania wartościowych przedmiotów (biżuterii, pieniędzy, dokumentów, itp.) (na 6 lit.)KASETA to:

światłoszczelny pojemnik na kliszę , błonę małoobrazkową umożliwiającą zakładanie materiału fotograficznego do aparatu przy świetle (na 6 lit.)KASETA to:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu (na 6 lit.)KASETA to:

magnetofonowa (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAMYKANE PUDEŁKO LUB SKRZYNKA, CZĘSTO Z WEWNĘTRZNYMI PRZEGRÓDKAMI I OZDOBNĄ OBUDOWĄ, SŁUŻĄCA DO PRZECHOWYWANIA WARTOŚCIOWYCH PRZEDMIOTÓW (BIŻUTERII, PIENIĘDZY, DOKUMENTÓW, ITP.)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.636

DEGRADACJA, OWAD, SZKŁA, PLAKAT, DOKUMENT, APOLOGETYK, INTERWAŁ, LAMA, JUTRZYNA, OKUPACJA, SYNOD, REGIMENTARZ, NACZYNIAK, DOSADNOŚĆ, WARTOŚĆ, FAKTOR, KLAUZULA, ACID WESTERN, BOCZNIK, DWUDZIESTY ÓSMY, PEAN, CELOWNIK, TROMPA, KOMP, NAMIESTNICZKA, TANIEC, OCEMBROWANIE, DANIE CZARNEJ POLEWKI, BIOKOMPONENT, FARA, WENEROLOGIA, DIAGNOSTYKA, PAWĘŻ, WYTRZESZCZ, OSOWIAŁOŚĆ, ZESPÓŁ, PRZĘDZENIE, KIJEK, CZEKOLADA, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, , PRZYDAWKA, SENES, GRANAT, JĘZYK KAUKASKI, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, PARKINGOWY, BEKA, ŚMIERDZIEL, PION, ODKRYCIE, WÓZKOWY, POWSZECHNOŚĆ, MLEKO, CHAŁTURA, USZAK, BEFSZTYK, DOLOT, ANALIZATOR, METR, DZIUPLA, CHOROBA PROMIENNA, GAŁĘZATKA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, POCZCIWIEC, GRZYB, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, HARISSA, ZASADA PODCZEPIENIA, SYMETRIA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, PUNKT GASTRONOMICZNY, STACHANOWIEC, ŚWIDEREK, BARWA OCHRONNA, PREPER, PŁYWACZEK, INTERPRETACJA, SZAFUNEK, CHOINKOWOŚĆ, PLECIONKA, POWÓZ, ORGANOMISTRZOSTWO, REALISTYCZNOŚĆ, SENTYMENT, KUGLARZ, STROICZKOWE, KARKAS, OSOBA, TACZKA, JĘZYK OBCY, GAD, OPERATOR, CUG, CHAM, KANAŁ, PODKOWA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, ZASILANIE, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, NICI, TRIFORIUM, FEJHOA, PŁUCZKA, ODKOS, KARB, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, KOSTUR, WZÓR UŻYTKOWY, PLAKIETA, KSIĄŻĄTKO, CERATA, ZMYWACZ, TYSIĄCKROTNOŚĆ, OPŁATA SANKCYJNA, WYPĘDZENIE, ASTRONOMIA SFERYCZNA, STREPTOKOK, OŁATKA, NAGRODZENIE, STROPNICA, STOPA ZWROTU, AKT, START-UP, CHOROBA GENETYCZNA, HIN, WIECZÓR POETYCKI, REWERS, MŁOT, KAPISZON, SKRYBA, SZARPANKA, FOLKSDOJCZ, NUCZA, DZIENNIKARZ, OTTER, APARTAMENT, NEKROMANTA, WSCHÓD, PĘK, KLIKOWOŚĆ, EKRAN, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, ATRIUM, KROPKA NAD I, PRÓCHNO, PROCES INWESTYCYJNY, KAMIEŃ OBRAZY, PAMIĘĆ BUFOROWA, BOM, PASAŻ, ODGAŁĘZIACZ, WARZYWNIK, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, INKORPORACJA, PARKIETAŻ, KIEROWNICTWO, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, OKRES PÓŁTRWANIA, REGULARNOŚĆ, KAZACZOK, MELON, PLOTTER, HUMMUS, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, EGRETA, KASZKIET, AUSZPIK, MORWIN, ŁUPEK HUMUSOWY, HERBICYD, SZKOCKOŚĆ, ODWROTNOŚĆ, POLETKO DOŚWIADCZALNE, KOLUMNA, LAMA, ATMOSFERA, NAJTYCZANKA, WSTAWKA, NIEŚMIAŁOŚĆ, KLISZA, ASTRAGAL, BOMBER, GRZĘDA, FINAŁ, PUL, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, GWASZ, ABLUCJA, KOSMONAUTA, WIĆ ROŚLINNA, PACYFIKAŁ, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, PEJZAŻ, PEPSI, TRAŁ, NARY, MEDYCYNA REGENERACYJNA, DYSALTERACJA, POCZWARA, BARWNIK, PODGATUNEK, NAPEŁNIACZ, PAMPA, FIALA, HASŁO, AZOLLA DROBNA, EKSTREMOFIL, ZDROJEK POSPOLITY, POMYWAK, TRANSKRYPCJA, BUGAJ, BASZŁYK, TREP, BALDACHIM, PRZYNALEŻNOŚĆ, SKAŁA, SPRZEDAŻ, NACZYNIE DEWARA, REKONWERSJA, ZMIANA WSTECZNA, TABLETKA, CIOTECZNY DZIADEK, ŚLĄSKOŚĆ, NEJTYCZANKA, RETENCJA, INSTYTUCJA PRAWNA, NIESZCZEROŚĆ, ROZSTAW PRZYLĄDKOWY, SIUSIUMAJTEK, GRZECH POWSZEDNI, NACISK, KABRIOLECIK, POJEDYNKA, OBRĘCZ, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, GLAZURA, STOCZNIA, SILNIK PNEUMATYCZNY, REWOLUCJA, PIÓROSZ PIERZASTY, LOKACJA, OKUPACJA, KOŁO, EDYKUŁ, LUD, BOMBA TERMOJĄDROWA, PINGLE, BLOK ENERGETYCZNY, AGENTKA, FUTRO, DECORUM, WYDATEK RZECZOWY, AMERYKANIZM, NAZWA TOPOGRAFICZNA, CHARYZMAT, OSIEMDZIESIĄTKA, MAJKA, BAŃKA, BOTTOMLESS, OSTEOTOMIA, ŚMIETANKA, MINOGOWATE, FOLIA, MASZT, HUTA, WITAMINA, PŁOZA, PYTANIE, STUDIO FOTOGRAFICZNE, NIEWIERNOŚĆ, PRANKSTER, DROBINA, GANC EGAL, PRANIE PIENIĘDZY, BON OŚWIATOWY, POTWÓR, EFEKT SORETA, KADŁUB, RAKI, KLEJ, KANAŁ, BRZEMIĘ, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, KORDONEK, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, ESKORTA, ANGOL, AMPUŁKA, RĘKAWICZNIK, MAŁY PALEC, ROZKŁAD, LIST PASTERSKI, SKRZYNIA, GLORIA, PRĄTNIKOWCE, SMOŁOWIEC, ?WIEŻA WIERTNICZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.636 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAMYKANE PUDEŁKO LUB SKRZYNKA, CZĘSTO Z WEWNĘTRZNYMI PRZEGRÓDKAMI I OZDOBNĄ OBUDOWĄ, SŁUŻĄCA DO PRZECHOWYWANIA WARTOŚCIOWYCH PRZEDMIOTÓW (BIŻUTERII, PIENIĘDZY, DOKUMENTÓW, ITP.) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZAMYKANE PUDEŁKO LUB SKRZYNKA, CZĘSTO Z WEWNĘTRZNYMI PRZEGRÓDKAMI I OZDOBNĄ OBUDOWĄ, SŁUŻĄCA DO PRZECHOWYWANIA WARTOŚCIOWYCH PRZEDMIOTÓW (BIŻUTERII, PIENIĘDZY, DOKUMENTÓW, ITP.)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KASETA zamykane pudełko lub skrzynka, często z wewnętrznymi przegródkami i ozdobną obudową, służąca do przechowywania wartościowych przedmiotów (biżuterii, pieniędzy, dokumentów, itp.) (na 6 lit.)
KASETKA zamykane pudełko lub skrzynka, często z wewnętrznymi przegródkami i ozdobną obudową, służąca do przechowywania wartościowych przedmiotów (biżuterii, pieniędzy, dokumentów, itp.) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KASETA
zamykane pudełko lub skrzynka, często z wewnętrznymi przegródkami i ozdobną obudową, służąca do przechowywania wartościowych przedmiotów (biżuterii, pieniędzy, dokumentów, itp.) (na 6 lit.).
KASETKA
zamykane pudełko lub skrzynka, często z wewnętrznymi przegródkami i ozdobną obudową, służąca do przechowywania wartościowych przedmiotów (biżuterii, pieniędzy, dokumentów, itp.) (na 7 lit.).

Oprócz ZAMYKANE PUDEŁKO LUB SKRZYNKA, CZĘSTO Z WEWNĘTRZNYMI PRZEGRÓDKAMI I OZDOBNĄ OBUDOWĄ, SŁUŻĄCA DO PRZECHOWYWANIA WARTOŚCIOWYCH PRZEDMIOTÓW (BIŻUTERII, PIENIĘDZY, DOKUMENTÓW, ITP.) sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - ZAMYKANE PUDEŁKO LUB SKRZYNKA, CZĘSTO Z WEWNĘTRZNYMI PRZEGRÓDKAMI I OZDOBNĄ OBUDOWĄ, SŁUŻĄCA DO PRZECHOWYWANIA WARTOŚCIOWYCH PRZEDMIOTÓW (BIŻUTERII, PIENIĘDZY, DOKUMENTÓW, ITP.). Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast