Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZAMYKANE PUDEŁKO LUB SKRZYNKA, CZĘSTO Z WEWNĘTRZNYMI PRZEGRÓDKAMI I OZDOBNĄ OBUDOWĄ, SŁUŻĄCA DO PRZECHOWYWANIA WARTOŚCIOWYCH PRZEDMIOTÓW (BIŻUTERII, PIENIĘDZY, DOKUMENTÓW, ITP.)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KASETA to:

zamykane pudełko lub skrzynka, często z wewnętrznymi przegródkami i ozdobną obudową, służąca do przechowywania wartościowych przedmiotów (biżuterii, pieniędzy, dokumentów, itp.) (na 6 lit.)KASETKA to:

zamykane pudełko lub skrzynka, często z wewnętrznymi przegródkami i ozdobną obudową, służąca do przechowywania wartościowych przedmiotów (biżuterii, pieniędzy, dokumentów, itp.) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KASETA

KASETA to:

opakowanie, pudełko służące do przechowywania drobnych przedmiotów (na 6 lit.)KASETA to:

nośnik danych; płaski plastikowy przedmiot z taśmą magnetyczną nawiniętą na szpulki w środku, przeznaczony do zapisu, przechowywania i późniejszego odtwarzania sygnału audiowizualnego w magnetowidzie lub audiofonicznego w magnetofonie kasetowym (na 6 lit.)KASETA to:

zamykane pudełko lub skrzynka, często z wewnętrznymi przegródkami i ozdobną obudową, służąca do przechowywania wartościowych przedmiotów (biżuterii, pieniędzy, dokumentów, itp.) (na 6 lit.)KASETA to:

światłoszczelny pojemnik na kliszę , błonę małoobrazkową umożliwiającą zakładanie materiału fotograficznego do aparatu przy świetle (na 6 lit.)KASETA to:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAMYKANE PUDEŁKO LUB SKRZYNKA, CZĘSTO Z WEWNĘTRZNYMI PRZEGRÓDKAMI I OZDOBNĄ OBUDOWĄ, SŁUŻĄCA DO PRZECHOWYWANIA WARTOŚCIOWYCH PRZEDMIOTÓW (BIŻUTERII, PIENIĘDZY, DOKUMENTÓW, ITP.)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.000

KÓZKI, SEKSTANS, ABORCJONISTKA, NA JEŹDŹCA, ŹREBIĘ, RETROGRADACJA, CZTEROSUW, ODROBEK, KOSZARY SZYJOWE, PASIBRZUCH, DEPUTAT WĘGLOWY, ALIENACJA RODZICIELSKA, SZKŁO AWENTURYNOWE, NIEDOŁĘSTWO, WYDZIELANIE, STEREOTAKSJA, KLESZCZOWINA, EWOLUCJA, WĄTEK, TURMA, STAUROPIGIA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, ZACHOWANIE, SIARKOSÓL, NAROST, BYSTRZE, RAKIETA, ALARM POŻAROWY, DZIENNIK PODAWCZY, PRZEKĄSKA, PROROCTWO, NAGANNOŚĆ, SYLFON, FLACHA, HOLOGRAM, PODZIAŁKA, PUSZKA MÓZGOWA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, STYPENDIUM, PINGLE, ORGANIZACJA, MAKAGIGA, SŁOIK, OSTOJA, WKLĘSEK, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, BLOKADA, INOKULACJA, ŁÓŻKO, DULKA, POMYŁKA, ZSZYWARKA, KOMPATYBILNOŚĆ, KURDYBAN, CIOCIA, DOM REKOLEKCYJNY, KOLONADA, KARAFECZKA, MAŁA OJCZYZNA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, ADRES KORESPONDENCYJNY, APPELLATIVUM, BLOKHAUZ, IMPLANT ŚLIMAKOWY, SYGNAŁ CIĄGŁY, FRONT STACJONARNY, PRZYSTRÓJ, TRICK, ZMARSZCZKA, PODSTAWA, SITO, KESON, BOROWIKOWA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, ROZGAŁĘZIACZ, LICENCJA POETYCKA, PŁATKI, DIAGNOSTYKA, AKTA PODRĘCZNE, ŚCIERAK, OTWOREK, MELUZYNA, PŁATKI ŚNIADANIOWE, SPRYCIARKA, INTUICYJNOŚĆ, LIST OTWARTY, LAWATERZ, WYNAGRODZENIE, KATALIZA, TRANSPOZYCJA, SZPILKA, CZŁON OKREŚLANY, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, SZAŁAŚNICTWO, RZYGACZ, STACHANOWIEC, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, PRZEMYT MRÓWKOWY, ŁATKA, JIG, OKUCIE, MŁODZI, SUMARIUSZ, BADYL, TAMBUR, GARMAŻERIA, ŻARTOWNIŚ, ANGLOSAS, KOMBINATORYKA, SOLNISKO, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, GERMAŃSKI, DYSK KOMPAKTOWY, KRĘPACZKI, TŁUMACZ, FOSFORYT, FIBRYL, SASZETKA, CHAŁTUROWIEC, APOSTAZJA, GLIKOZYD FENOLOWY, KOŃ TROJAŃSKI, FONETYKA AKUSTYCZNA, OUTSIDER, WERYFIKACJA, GRODZISZCZANKA, REJESTR, ONOMASTYKA, GWIAZDA PODWÓJNA, TĘŻNIA, ALGORYTM ITERACYJNY, BEZGŁOŚNOŚĆ, JASTRYCH, CERES, BOTTOMLESS, DZIEDZICZENIE, DEKOLT, STRZĘP LUDZKI, PRZYCZÓŁEK, WZORZEC, TERAPIA WSTRZĄSOWA, KATAPLAZM, NAMIESTNIK, SIORKA, BOMBONIERA, INICJATOR, ALPAGA, ARGUMENT, ZASADA, KRYZYS KATATYMICZNY, CYKL METONA, BŁOTNIAK, KOSZARKA, KERO, DOBA, BOMBA EKOLOGICZNA, ANGIELSKA FLEGMA, BUTELKA MIAROWA, KONSTYTUCJA, LINIA SPEKTRALNA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, LODOŁAM, UKŁAD ADAPTACYJNY, FROTTE, REKLAMANT, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, WOŹNY, KĄPIEL, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, KOCZ, KLASA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, MIOTACZ BOMB GŁĘBINOWYCH, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, OWICYD, DORMITORIUM, CEP, PRZECHOWANIE, KATAPULTOWANIE, DILER, ŚCIGAŁKA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, TRANSPOZYCJA, BEZŻENNOŚĆ, PRZETOKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, ŻABA ORANŻERYJNA, HALA MASZYN, NEON, POŁĄCZENIE, MAKINTOSZ, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, PIES DO TOWARZYSTWA, SZATNIARZ, BACKGROUND, KOMBAJN GÓRNICZY, PAJĘCZAK, CZAS, ZDARZENIE PRAWNE, MOGISYGMATYZM, PIROGRAFIA, LIST KREDYTOWY, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, RANA, CIEMNOŚĆ, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, WAPORYZACJA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, UDAR, ŻACHWA, BANDANKA, PROGRAM, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, BALDACHIM, KURATELA, KONDYCJONALIZM, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, MIEDNICA, GÓWNOZJADZTWO, WIELKA JEDNOSTKA, MIŁOŚĆ, KRZEŚLISKO, PŁOZA, LATARNIOWIEC, MANTYLA, MIŁORZĄB, AUTOMAT LOSOWY, NIESPRAWNOŚĆ, ADIDASEK, REMONT ŚREDNI, FLAGSZTOK, FERETRON, SYMETRIA, IDEOWOŚĆ, MEMBRANA, BASKINKA, BOMBERKA, GRUPA ETNICZNA, BLOK, CZUWANIE, STENOKARDIA, LODOWNIA, PSEUDOMORFIZM, CUKRZYCA, TRZYMAK, ARANŻACJA, MODRASZKOWATE, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, ZEWŁOK, KIKS, BEFSZTYK, ŁUPEK MARGLISTY, KONSERWATOR ZABYTKÓW, RURA OKŁADZINOWA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, SUROWOŚĆ, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, KASZA, KACZKA, TERAPIA REINKARNACYJNA, KRĘCIEC, METEOR, TWIERDZENIE MENELAOSA, IKEBANA, OCHRONA, OLEJ PALMOWY, FIBULA, DWUSTUZŁOTÓWKA, PAPROĆ WODNA, ŁUSKA, POMOC DROGOWA, ODPADY STAŁE, ODNALAZCA, DRABIK DRZEWKOWATY, PŁOMIEŃ, ANAMORFOZA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, KIEŁŻ, DUCH OPIEKUŃCZY, HŁADYSZA, MOSTEK, MARSZ PATROLOWY, FALSET, WICEDZIEKAN, CZAPKA SPORTOWA, OCZAROWIEC, SIUR, ROŚLINA TRUJĄCA, KARDYNAŁ, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, PRZYLŻEŃCE, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, ŻYŁA, STOPA NARZUTU, WYPRZEDAŻ, BIURO ŁĄCZNIKOWE, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, ZABYTEK RUCHOMY, OCHRONNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.000 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: zamykane pudełko lub skrzynka, często z wewnętrznymi przegródkami i ozdobną obudową, służąca do przechowywania wartościowych przedmiotów (biżuterii, pieniędzy, dokumentów, itp.), są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZAMYKANE PUDEŁKO LUB SKRZYNKA, CZĘSTO Z WEWNĘTRZNYMI PRZEGRÓDKAMI I OZDOBNĄ OBUDOWĄ, SŁUŻĄCA DO PRZECHOWYWANIA WARTOŚCIOWYCH PRZEDMIOTÓW (BIŻUTERII, PIENIĘDZY, DOKUMENTÓW, ITP.) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kaseta, zamykane pudełko lub skrzynka, często z wewnętrznymi przegródkami i ozdobną obudową, służąca do przechowywania wartościowych przedmiotów (biżuterii, pieniędzy, dokumentów, itp.) (na 6 lit.)
kasetka, zamykane pudełko lub skrzynka, często z wewnętrznymi przegródkami i ozdobną obudową, służąca do przechowywania wartościowych przedmiotów (biżuterii, pieniędzy, dokumentów, itp.) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KASETA
zamykane pudełko lub skrzynka, często z wewnętrznymi przegródkami i ozdobną obudową, służąca do przechowywania wartościowych przedmiotów (biżuterii, pieniędzy, dokumentów, itp.) (na 6 lit.).
KASETKA
zamykane pudełko lub skrzynka, często z wewnętrznymi przegródkami i ozdobną obudową, służąca do przechowywania wartościowych przedmiotów (biżuterii, pieniędzy, dokumentów, itp.) (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x