OGRANICZENIE O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM NAKŁADANE NP. NA PODMIOT GOSPODARCZY LUB PAŃSTWO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RESTRYKCJA to:

ograniczenie o charakterze gospodarczym nakładane np. na podmiot gospodarczy lub państwo (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RESTRYKCJA

RESTRYKCJA to:

ograniczenie czyjejś swobody lub praw (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGRANICZENIE O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM NAKŁADANE NP. NA PODMIOT GOSPODARCZY LUB PAŃSTWO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.822

STARZĘŚLA, MUSZLA KLOZETOWA, KINO, KOŃ TROJAŃSKI, SYSTEMIK, BOLA, SUBLIMATOR, GÓRALSKI, TRANSFERAZA, PRZESŁANIE, RAKSOLOTY, MIĘTÓWKA, MONITOR, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, KOREK, WŁAŚCIWOŚĆ, INGUSZKA, TARAS WIDOKOWY, WADA, AUGMENTATIVUM, OKRUCH SKALNY, KRĘGARSTWO, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, SYPIALKA, ADAPTACJA, ŁOTEWSKOŚĆ, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, ODGAŁĘZIACZ, HETEROATOM, LIŚĆ ODZIOMKOWY, SUCHAR, AZOLLA, KREACJA, RPG, OSTROGA PIĘTOWA, NEFROLEPIS, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, BARYCENTRUM, PRZEDMIOT, PRZEDSZKOLE, BIAŁA STREFA, LEPIARKOWATE, ZAKON MNISZY, RĄCZNIK, AUTONOMICZNY SYSTEM GOSPODARCZY, KAMICA MOCZOWA, KĘPA, BAZA LOTNICZA, BEZGUŚCIE, ŚLĄSKOŚĆ, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, MEDALIK, TRYSEKCJA, SKUPISKO, PICUŚ, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, MEZOTERAPIA, MOCZ, BARANEK, CZESKI BŁĄD, MIŃSZCZANKA, SKŁAD DRUKARSKI, SUPPORT, ARTYKUŁ, LENIUSZEK, SMOCZA KREW, KAJMAKAM, ORTOGRAFIA, KONSERWACJA, PRYMITYWIZM, ETERIA, KAMIENICA, KRĘPACZKI, IBERYSTYKA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, AGENT CELNY, ŁAJKA, KLEIK, SKANER BĘBNOWY, POJAZD ZAPRZĘGOWY, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, FILET, MSZA GREGORIAŃSKA, DYKTATURA, PANGSZURA INDYJSKA, PLENNOŚĆ, SAMOREALIZACJA, DEVELOPER, SZPIEG GOSPODARCZY, POWIELACZ ELEKTRONOWY, KANONIK, STOCZNIA, ISKIERNIK, UNISONO, KNEBEL, EMFAZA, KONFORMER, KILKAKROTNOŚĆ, SMOLUCH, MELILIT, WYSZYWANKA, PIĘTNO, MORENA CZOŁOWA, WIERZBINA, KRZYŻYK, PATENT KONSULARNY, SMUŻKA, ODZYSK, TĘSKNOTA, RZEMIOSŁO, TESSERA, MIEJSCE, BURDA, PROMIENIOWANIE, POCHŁANIACZ, OFICER, GRZYBICA, WYPALENISKO, UROCZYSKO, CIASTO MAKARONIKOWE, SAMPLER, CIĘGNO KOTWICZE, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, ŻABKI, PIECZEŃ, WIĘZADŁO OBŁE, SIATKA, NAGIEL, OBIEG, NEOPOGANIZM, TENIS STOŁOWY, BATERIA, POLIPTYK, SER PODPUSZCZKOWY, HIPERWENTYLACJA, OLEJ PALMOWY, SZLAUF, RYBONUKLEAZA, HOL, ŁYSAK, BRAZYLIJSKOŚĆ, LALA, ŚLIWKA, PODŁOGA, ZIELENICA, RZYMSKI, ALKOWA, NEKTAR, ZESTAW KINA DOMOWEGO, DOLMAN, LEKARSTWO, DZIEGCIARZ, OBJAW ZASŁONOWY, ANTEPEDIUM, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, CYNGLE, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, KĄDZIEL, WPRAWKA, OBRĘCZ, TRYSKAWKA, MONOPARTYJNOŚĆ, PULPA, GROŹBA, PRYMARIUSZ, ODSIEW, LEVEL, DERP, ANGORA, LUK, SECESJONISTA, GRZYB, OPONA, LORDOSTWO, WITAMINA, SPRZĄCZKA, POPLECZNICTWO, OZNAKA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, NUMER TAKTYCZNY, BRUK, KAPITUŁA GENERALNA, POCZEKALNIA, KARABIN AUTOMATYCZNY, WYMIENNIKOWNIA, WYROSTEK FILTRACYJNY, HERETYCZKA, OWAD, ANALIZA WARIANCYJNA, KASETON, WATOLINA, PANTOFELNIK, PIERWSZEŃSTWO, NIEMIECKOŚĆ, NASZELNIK, RYT, PRZYWODZICIEL, WAGON TAROWY, KOTYLION, SIMON, MGŁAWICA, KEYBOARD, KORA, PIANA, ZANIECZYSZCZENIE, OBRAZ, ALGORYTM ITERACYJNY, SYMETRIA, TRAWA PASTEWNA, BRUZDKOWANIE, HERBATA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, MBIRA, KOLORY PAŃSTWOWE, KONSERWA, OBIEKT, PALIA, ATRYBUCJA, JEZIORO POLODOWCOWE, LICZEBNIK, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, KRUCHE CIASTO, ROZETKA, RAMA, ŻYWY TRUP, FOLKSDOJCZ, NAJEM OKAZJONALNY, SERW, NANERCZ, DRAMAT HISTORYCZNY, TYP GOSPODARKI, OMYK, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, TYRAŃSTWO, BLOKADA, OTWOREK, PROMIEŃ, ARANŻACJA, KORONA DROGI, KONWOLUCJA, KRÓLIK FLORYDZKI, CIAŁO, SYFON, OPŁATA SANKCYJNA, ARAK, SKRZYDŁO, STOŻEK PASOŻYTNICZY, FARBA OLEJNA, KONTEKST, BULLA, CHOROBA ZAKAŹNA, PAŃSZCZYŹNIAK, KLAUZULA WALORYZACYJNA, KLIMAKS, RAWKA BŁAZEN, WAGA, CEMBROWINA, TABUIZACJA, GARDEROBA, KREMOGEN, TĘPOZĘBNE, ŚRODEK KARNY, WELWET, FOLIA, WĘGIER, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, TEKST JAWNY, DYMARKA, JEŻ MORSKI, FIKOŁEK, SOBÓR, SAMOWOLA, LEW, OMDLAŁOŚĆ, KOPUŁA LODOWA, SALA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO, METRESA, SZEWRON, FALA, BIORYTM, SZUM, TRÓJNÓG, KUPON, OCHMISTRZ, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, PUNKT ASEKURACYJNY, WATA, ZABYTEK RUCHOMY, SKRZYNIA, UNIWERSAŁ, BAT MICWA, OŚLA GŁOWA, ODWYKÓWKA, NOGA, KRZYŻYK, TATAR, ?OC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.822 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGRANICZENIE O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM NAKŁADANE NP. NA PODMIOT GOSPODARCZY LUB PAŃSTWO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGRANICZENIE O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM NAKŁADANE NP. NA PODMIOT GOSPODARCZY LUB PAŃSTWO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RESTRYKCJA ograniczenie o charakterze gospodarczym nakładane np. na podmiot gospodarczy lub państwo (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RESTRYKCJA
ograniczenie o charakterze gospodarczym nakładane np. na podmiot gospodarczy lub państwo (na 10 lit.).

Oprócz OGRANICZENIE O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM NAKŁADANE NP. NA PODMIOT GOSPODARCZY LUB PAŃSTWO sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - OGRANICZENIE O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM NAKŁADANE NP. NA PODMIOT GOSPODARCZY LUB PAŃSTWO. Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

x