WYKORZYSTYWANY W WOJSKU RODZAJ MASKOWANIA; WZÓR LUB SIATKA MASKUJĄCA, POKRYWAJĄCE ŻOŁNIERZA, POJAZD O PRZEZNACZENIU BOJOWYM, BUDYNEK ALBO INNY ELEMENT INFRASTRUKTURY, MAJĄCE UTRUDNIĆ JEGO WYKRYCIE W TERENIE W WARUNKACH BOJOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAMUFLAŻ to:

wykorzystywany w wojsku rodzaj maskowania; wzór lub siatka maskująca, pokrywające żołnierza, pojazd o przeznaczeniu bojowym, budynek albo inny element infrastruktury, mające utrudnić jego wykrycie w terenie w warunkach bojowych (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAMUFLAŻ

KAMUFLAŻ to:

działanie przedsięwzięte w celu ukrycia prawdziwych intencji czy celów działającego (na 8 lit.)KAMUFLAŻ to:

zamaskowanie ważnej pozycji wojskowej, okrętu, działa w celu zmylenia przeciwnika (na 8 lit.)KAMUFLAŻ to:

malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYKORZYSTYWANY W WOJSKU RODZAJ MASKOWANIA; WZÓR LUB SIATKA MASKUJĄCA, POKRYWAJĄCE ŻOŁNIERZA, POJAZD O PRZEZNACZENIU BOJOWYM, BUDYNEK ALBO INNY ELEMENT INFRASTRUKTURY, MAJĄCE UTRUDNIĆ JEGO WYKRYCIE W TERENIE W WARUNKACH BOJOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.414

KRÓLEWNA, SZCZELINA LODOWCOWA, HAFT ŁODYŻKOWY, LINA, WYDZIELINA ORGANIZMU, POLATUCHA, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, DYNIA, GŁOWA KOŚCIOŁA, PALNIK, FUTON, SZKLANKA, PARKA, AŻUR, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, BAWEŁNA, PODGATUNEK, BOMBA ATOMOWA, PANTALONY, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, BADIAN, EPIZOOCJA, BRAMKARZ, OWODNIOWCE, ŻYTO, KOUTALIZAUR, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, EDYKUŁ, KNECHT, SALTAZAUR, PRZELICZNIK, ONELINER, TEUTOŃSKI, ŚWIADECTWO, ARAMEIZM, PIROGRAFIA, MAKART, ROGATEK, WŁAŚCIWOŚĆ, OWADOŻERNOŚĆ, ALBINOS, TECHNICZNY NOKAUT, WYBRYK NATURY, NĘCISKO, ETERIA, KOMISARZ, NIEROZWIDNIA, FAŁSZYWA POLĘDWICA, KALAMBUR, FILTR, PSYCHOLOGIA, ZAWIESIE, DOMIESZKA, SONDAŻ, TURMA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, OKARYNA, BURZA DZIEJOWA, RESTART, SKRÓT, PERŁA, BATERIA WODOCIĄGOWA, MŁAKA, PŁYWAK, DWUDZIESTY PIĄTY, CIEMNA KARTA, PRADZIADEK, EGOIZM ETYCZNY, RAWELIN, ZŁOTOGŁÓW, DYSTRYKT, OFFSET, ALMIKI, TRAIL, OPIEKUŃCZOŚĆ, REWIŚ, PALNIK BUNSENOWSKI, PISTIA, ODSTRZAŁ, GHEE, KRWIŚCIĄG, BEGARDZI, BUŃCZUK, BEZODPŁYWOWOŚĆ, OKNO, MIMEOGRAF, ALERT, KAPROZUCH, ARKABALISTA, GENEZA, ELEMENT, RUCHOMY PIASEK, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, GOŁKA, ŚLIZG, PRZEDROST, MARS, CEMENT, FINAŁ, BOREALOZAUR, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, MORENA DENNA, OKRĄG CARLYLE'A, SKRZYP, NIEUMARŁY, ZASTRZALIN, BEZPIECZEŃSTWO, PRZYLEPNOŚĆ, GÓRY PIERŚCIENIOWE, REGOTYCYZACJA, POWSINOGA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, DRINKER, KOLEBA, JEŻ MORSKI, BARCZATKA DĘBOLISTNA, PROPOZYCJA UKŁADOWA, ANTRESOLA, NAWALANKA, BROŃ MIOTAJĄCA, REFREN, DZIENNIKARZ, NUMEREK, WIDŁOZĄBEK, KWAS, RESOR, SEMEM, HACJENDER, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, KALKA, WARCHOŁ, PODZIEMIE, TRAP, MINUSY, KOMÓRKA NERWOWA, CISZA PRZED BURZĄ, FIOLET GORYCZKI, KAPISZON, MIEDWIEŻJEGORSK, DZIELNOŚĆ MORSKA, SZANDOR, REPERTUAR, NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE, ODMIANA UPRAWNA, LEKKI KARABIN MASZYNOWY, PRĄTNIKOWCOWE, KRYTYCZNOŚĆ, DWUDZIESTY ÓSMY, KACZKA, JĄKANIE, BALDWIN, ADAGIO, DWÓJKA, ŚRÓDPOŚCIE, DOMENA PUBLICZNA, OKO, ODTWARZANIE, OFICER PRASOWY, SATYRYCZNOŚĆ, PET, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, OMDLAŁOŚĆ, BOROWINA, TAPETA, ANITA, WIDEOMANIAK, ANTONOMAZJA, KRAINA, GRZYB, AMERYKAŃSKOŚĆ, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, NANERCZ, AKTUALIZACJA, LIGUSTR, KREWNY, IMPOST, OBRĘCZ, DZIESIĄTY, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, TYRANIA, ATLASKOPKOZAUR, TRZPIEŃ, POPRAWKA, DREN, PLACEK ZBÓJNICKI, ŁUPEK HUMUSOWY, ADRES FIZYCZNY, WARTOWNIK, OTTU, ŚCIEŻKA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, CHROMATYDA SIOSTRZANA, PRAWDA, LAWATARZ, PIŁA, TRANSPOZYCJA, TRZYMAK, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, SZOPKARZ, BEZECEŃSTWO, ZIARNKO, ASFODEL, CUKRZYCA, ŻYŁKA, METAL CIĘŻKI, PROFESOR, IZOTERMIA, MARKIZA, STAUROPIGIA, SERIAL TELEWIZYJNY, WELON, WYCINEK, SZABLON, ERLIKOZAUR, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, RYZYKO NIEWYGASŁE, TERMIN PREKLUZYJNY, PLOTER GRAWERUJĄCY, KORKOWE, POSTAWA, CIĄGNIK, KRYZA, BODZIEC WARUNKOWY, ABERRACJA, MASŁO, DEGENERACJA, DIATERIA, MAKROKIERUNEK, TYNTA, KUCHCIK, POZIOMNICA, DIAK, OMDLAŁOŚĆ, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, BACKGROUND, FOCH, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, KMINEK INDYJSKI, PLAKODUS, WYPADEK JĄDROWY, RENESANSOWOŚĆ, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, PŁASKOSZ, GRAFIKA RASTROWA, ZAGROŻENIE, ŁONO, ZAŚWIATY, C, ELEMENT, KARDAMON, ZWIĄZEK ŁOWIECKI, PAŁKA, UKŁAD ADAPTACYJNY, PRZEDPŁATA, RAKI, KLOCEK HAMULCOWY, RAJKA, DRAMAT WOJENNY, PRZODOWNIK, SZEREG HARMONICZNY, ARSEN, TITR, SIPAJ, NEWIRAPINA, PROTEKTORAT, WAMPIREK, LARYNGOSKOPIA, TOPIELISKO, HODOWLA ZWIERZĄT, KOSMATKA GAJOWA, CHEMIA, NAWÓZ SZTUCZNY, WRZÓD TRAWIENNY, PODBIERACZ, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, SYFON, BIZON LEŚNY, SUFLET, POLKA GALOPKA, SZATRA, KOMPENSATOR CIEPLNY, KOREK, TRAPER, MASTYKS, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, POLEPA, ANOMALIA UHLA, KOLCZUGA, DERP, WJAZD, SPOCZNIK, ARISTOZUCH, SAKWA, KASZLAK, TROPINA, AMARANTOWOŚĆ, SCENA OBROTOWA, NEDKOLBERTIA, ?KONSEKRACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.414 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYKORZYSTYWANY W WOJSKU RODZAJ MASKOWANIA; WZÓR LUB SIATKA MASKUJĄCA, POKRYWAJĄCE ŻOŁNIERZA, POJAZD O PRZEZNACZENIU BOJOWYM, BUDYNEK ALBO INNY ELEMENT INFRASTRUKTURY, MAJĄCE UTRUDNIĆ JEGO WYKRYCIE W TERENIE W WARUNKACH BOJOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYKORZYSTYWANY W WOJSKU RODZAJ MASKOWANIA; WZÓR LUB SIATKA MASKUJĄCA, POKRYWAJĄCE ŻOŁNIERZA, POJAZD O PRZEZNACZENIU BOJOWYM, BUDYNEK ALBO INNY ELEMENT INFRASTRUKTURY, MAJĄCE UTRUDNIĆ JEGO WYKRYCIE W TERENIE W WARUNKACH BOJOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAMUFLAŻ wykorzystywany w wojsku rodzaj maskowania; wzór lub siatka maskująca, pokrywające żołnierza, pojazd o przeznaczeniu bojowym, budynek albo inny element infrastruktury, mające utrudnić jego wykrycie w terenie w warunkach bojowych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAMUFLAŻ
wykorzystywany w wojsku rodzaj maskowania; wzór lub siatka maskująca, pokrywające żołnierza, pojazd o przeznaczeniu bojowym, budynek albo inny element infrastruktury, mające utrudnić jego wykrycie w terenie w warunkach bojowych (na 8 lit.).

Oprócz WYKORZYSTYWANY W WOJSKU RODZAJ MASKOWANIA; WZÓR LUB SIATKA MASKUJĄCA, POKRYWAJĄCE ŻOŁNIERZA, POJAZD O PRZEZNACZENIU BOJOWYM, BUDYNEK ALBO INNY ELEMENT INFRASTRUKTURY, MAJĄCE UTRUDNIĆ JEGO WYKRYCIE W TERENIE W WARUNKACH BOJOWYCH sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - WYKORZYSTYWANY W WOJSKU RODZAJ MASKOWANIA; WZÓR LUB SIATKA MASKUJĄCA, POKRYWAJĄCE ŻOŁNIERZA, POJAZD O PRZEZNACZENIU BOJOWYM, BUDYNEK ALBO INNY ELEMENT INFRASTRUKTURY, MAJĄCE UTRUDNIĆ JEGO WYKRYCIE W TERENIE W WARUNKACH BOJOWYCH. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast