ROLNICZA MASZYNA DO SORTOWANIA NASION - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRYJER to:

rolnicza maszyna do sortowania nasion (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROLNICZA MASZYNA DO SORTOWANIA NASION". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 303

KOPACZKA, SYNAPIZM, MASZYNA SYNCHRONICZNA, SKRZYDEŁKO, PAULINIA, LOBIA, ŻAKARD, ŁUPINA, KOMBAJN ŚCIANOWY, MASZYNA CYBERNETYCZNA, ROŚLINA ROCZNA, KUCH, ZACIERACZKA, PRZENOŚNIK CIECZY, MASZYNA SAMOWZBUDNA, SPRAWDZARKA, OLEJARNIA, KIEŁKOWNIK, KOMBAJN, ŻNIWIARKA, WALEC, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, ROŚLINA NASIENNA, MASZYNA KUGLERSKA, ZOOCHORIA, INTERCEPTOR, SZMELC, KAFAR, OLEJ LNIANY, NASTĘP, OFFSET, STOKER, ŁUSKWINA, MASŁO SHEA, KOLORÓWKA, KLEJARKA, LNICZNIK, SELSYN, OLEJ MIGDAŁOWY, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, KOLATOR, ŚRUTOWNIK, CENTRUM OBRÓBKOWE, SOJA, ENOTANINA, OLEJOWIEC, JOJOBA, OLEJ SŁONECZNIKOWY, WILK, AUTONOM, MAKOWINA, PLENNOŚĆ, KUTER, MASZYNA DROGOWA, FAŁDZISTKA, MASZYNA KOMUTATOROWA, OPYLACZ, RAFA, WIALNIA, KLIN, ODLEWARKA, MASZYNA, WYSADEK, SORTER, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, MASZYNA ŻAKARDOWA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, TWARDE LĄDOWANIE, LEN, RICE, PRZELICZNIK, RĄCZNIK, ODGAŁĘZIACZ, MASZYNA ENERGETYCZNA, KOŁOWRÓT, OWERLOK, ŁAMARKA, KORONKARKA, KLEPAK, OLEJ RYCYNOWY, KOMBAJN ZBOŻOWY, KOSIARKA, KOMBAJN ROLNICZY, OBDZIERACZ, ŁAMARKA, JEDNORĘKI BANDYTA, CZESALNIA, DZIEWIARKA, PRASA, CZYSZCZARNIA, KAWOWIEC, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, GNIOTOWNIK, MASZYNA ROTACYJNA, PODBIERACZ, ZWIJARKA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, OLEJ JADALNY, RÓWNIA, PODBIERACZ POKOSÓW, COUPER, MASZYNA TŁOKOWA, DEKORTYKATOR, TOKARKA, BROŃ, MASZYNA DO SZYCIA, RĄCZNIK, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, ROZKŁADARKA, MASZYNA INFORMACYJNA, PILARKA, ROLBA, MLEWNIK, MASZYNA MATEMATYCZNA, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, PLANTACJA NASIENNA, KORMA, MŁOTKOWNICA, OMŁOT, MASA KAKAOWA, LINOTYP, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, CHAŁWA, CIAŁKO MRÓWCZE, MASZYNA SAMOBIEŻNA, OLEJ KROTONOWY, KOLATOR, WYDMUCHIWACZ, CIĄGNIK LEŚNY, PAKULARKA, MASZYNA LICZĄCA, PRZĘDZARKA, ROŚLINA OLEISTA, KROTON PRZECZYSZCZAJĄCY, MŁYN, CEGLARKA, MASZYNA OSADOWA, BARWIARKA ZWROTNA, MASZYNKA STEROWA, SIOŁO, PRZESIEWACZ, AUTOMAT LOSOWY, PERLAK, FASOLA, OLEJ PALMOWY, MASZYNA WIRNIKOWA, AUTOMAT, SILNIK ELEKTRYCZNY, MASZYNA DO PISANIA, MŁYNEK, MASZYNA FORMIERSKA, MOTARKA, PRACA ROLNICZA, KOMBAJN GÓRNICZY, KLEROMANCJA, MASZYNA, MAGLOWNICA, METEOROLOGIA ROLNICZA, AGROPROMOCJA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, MASZYNA OTWARTA, PRALKA, CHAŁWA, KAPAR, STOPKA, KOMP, BEJCA, SNOWARKA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, SILNIK ASYNCHRONICZNY, PIKÓWKA, NOŚNIK, ROBOT PRZEMYSŁOWY, STRATYFIKACJA, OLEJ SEZAMOWY, KANAR, SIECZKARNIA BIJAKOWA, SUMATOR, MIESZACZ, MASZYNA TŁOKOWA, MLEWNIK, KATJANG, MASZYNA WYCIĄGOWA, ŁUSKA, CZYSZCZALNIA, MUSZKATOŁOWIEC, DACHÓWCZARKA, PODATEK GRUNTOWY, NASIENNICTWO LEŚNE, KOPARKA, GNOJNIK, GIĘTARKA, MASZYNA, MAGIEL, GORZELNIA ROLNICZA, MASŁO SHEA, ŁADOWARKA, OMŁOT, SILNIK INDUKCYJNY, OLEJ BANKUL, PODBIJARKA TOROWA, OLEJ ABISYŃSKI, KONOPIE, PODATEK ROLNY, KUSKUTA, MASZYNA CIEPLNA, OLEJ KONOPNY, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, MIĘDLARKA, KOPARKA, OMŁOT, ŚCINACZ ZIELONEK, MASZYNA SZWALNICZA, MIESZACZ, ŁUSZCZARNIA, WÓZ ASENIZACYJNY, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, MASZYNA PROSTA, KOWARKA, MASZYNA WYPOROWA, CYBORG, KLESZCZOWINA, KIEŁKOWNIK, TEROFIT, PRASA, MASZYNA UCZĄCA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, HOLENDER, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, MASZYNA INDUKCYJNA, WYCISKARKA, RAJSKIE ZIARNO, PRASA, POMPA CIEPŁA, KROSNO, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ROZRZUTNIK, AFRAMON MADAGASKARSKI, ARYTMOMETR, MAKUCH, KROSNO, FORMIERKA, RZEPAK, GORCZYCA, POMPA OBIEGOWA, KUTER, SIEWNIK RZUTOWY, CIĄGARKA, KUCHY, MLEWNIK WALCOWY, FREZARKA KOPIARKA, ŁAMACZ, OVERLOCK, GORCZYCZNIK, NASIENNIK, ZŁOTY RYŻ, MOSZAW, TRYJER, KOMBAJN, FREZARKA GLEBOWA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MASZYNA ANALOGOWA, DMUCHAWA, PILARKA RAMOWA, KOPARKOŁADOWARKA, OWIJARKA, ZSZYWARKA, MASZYNA ROLNICZA, SEZAM, ZAPRAWA NASIENNA, OSNÓWKA, PEDAŁÓWKA, MASZYNA OBLEWNICZA, OLEJ, SILNIK PNEUMATYCZNY, SELSYN, PALEOBOTANIKA, WYCIĄGARKA, WALEC, EKSKAWATOR, HUMMUS, ŁUPACZKA, KOŁCHOZ, OLEJ RĄCZNIKOWY, ŚCIERAK, WAŁ, MIĘDLARKA, WILK, KOWARKA, STROFANTYNA, KOMBAJN, ROŚLINA JEDNOROCZNA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, TRENER, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, MŁOT, MASZYNA ROBOCZA, MASZYNA TURINGA, MASZYNA ŻNIWNA, ?MASZYNA CIEPLNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 303 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROLNICZA MASZYNA DO SORTOWANIA NASION się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROLNICZA MASZYNA DO SORTOWANIA NASION
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRYJER rolnicza maszyna do sortowania nasion (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRYJER
rolnicza maszyna do sortowania nasion (na 6 lit.).

Oprócz ROLNICZA MASZYNA DO SORTOWANIA NASION sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - ROLNICZA MASZYNA DO SORTOWANIA NASION. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x