MASZYNA ELEKTRYCZNA O ZASADZIE DZIAŁANIA ZBLIŻONEJ DO SILNIKA ELEKTRYCZNEGO, UŻYWANA JAKO PRZYRZĄD POMIAROWO-WSKAŹNIKOWY, KTÓRY MOŻE JEDNOCZEŚNIE WYKONAĆ PEWNĄ PRACĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SELSYN to:

maszyna elektryczna o zasadzie działania zbliżonej do silnika elektrycznego, używana jako przyrząd pomiarowo-wskaźnikowy, który może jednocześnie wykonać pewną pracę (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SELSYN

SELSYN to:

maszyna elektryczna indukcyjna małej mocy służąca do przekazywania lub odtwarzania na odległość wychyleń kątowych na drodze elektrycznej (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA ELEKTRYCZNA O ZASADZIE DZIAŁANIA ZBLIŻONEJ DO SILNIKA ELEKTRYCZNEGO, UŻYWANA JAKO PRZYRZĄD POMIAROWO-WSKAŹNIKOWY, KTÓRY MOŻE JEDNOCZEŚNIE WYKONAĆ PEWNĄ PRACĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.257

SUPERWAJZOR, BADYL, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, ROMANSOPISARZ, DOBRO KOMPLEMENTARNE, DODATEK AKTYWIZACYJNY, LIŚCIAK, KARTKA, WSPOMNIENIE, ZMIENNOKSZTAŁTNY, PATRONTASZ, MISTRZ PROSTEJ, TWARDY OŁÓWEK, BIONIKA, CHINON, RINGO, WĄS, SINUS, PION, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, FILOLOGIA KLASYCZNA, RADIOELEKTRYKA, CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA, BODZIEC PROKSYMALNY, KAMIEŃ PROBIERCZY, WSPÓŁBRZMIENIE, KREPA, OSTROŚĆ, UKŁAD MINIMALNY, ZASŁONA, BUTONIERKA, MASZYNA WIRNIKOWA, SUBTELNOŚĆ, PIES LEGAWY, BIAŁY MAZUR, HORMON ANTYMILLEROWSKI, WYWROTOWIEC, BOŻA RĘKA, GRAMOFON CYFROWY, PRAWO PRACY, PRZESTĘPNOŚĆ, WAPER, BAROMETR RTĘCIOWY, FASOLKA MUNG, RECYTATYW, OPATRZNY, CZĄSTECZKA FIZYCZNA, BEZCZUCIE, CHINTZ, OPĘTANY, RÓŻOWIEC BIAŁY, COKÓŁ, PIERŚ, FACHOWIEC, ŻEGADŁO ELEKTRYCZNE, OBSERWATOR LUENBERGERA, CHRONOMETR OKRĘTOWY, DOWCIPNIŚ, UZBROJENIE, DOKUMENT, LUMP, MONOTOPIZM, ROZWIERACZ, PIEC OPOROWY, RACJONALIZM, MASZYNA, PAREJAZAUR, MELOGRAF, JATAGAN, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, SUPERWIZJA, JOGURT, ŁAŃCUSZEK, OPASKA, ABSURDYZM, ADRIA, MANIAK, KASKADER, WIECZNE PIÓRO, KUMULACJA, SAMORODEK, CZYTANKA, TASIEMIEC, SZALENIEC, SPIĘCIE, ROHATYNA, GETRY, KORZEŃ NERWOWY, OBIEKT, FILEMON BIAŁOKARKOWY, PANTOGRAF, WYŁADOWANIE, WAPITI, ŚWIĘTY MIKOŁAJ, KWIAT ŻEŃSKI, MAKARON, BARBARYZM, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, MOSTOWNICA, KOŁNIERZ, ARGUMENT, GDERLIWOŚĆ, ALKOHOL ROLNICZY, ADOBE PHOTOSHOP, WYPŁATA, OZOREK, TRUSIA, REK, LASKOWANIE, MLEWNIK, KB, WYRÓB MEDYCZNY, PILARKA RAMOWA, SAMIEC, SKALA LIDYJSKA, SZYSZKA, WĘZEŁ REFOWY, TELIGA, GESTAGEN, POLOPIRYNA, PORZĄDNICKI, EKSHIBICJONISTA, WYNAGRODZENIE, DERYWAT ASOCJACYJNY, SMACZLIWKA, SZARSZA, ŚLIMAK, PROSTOŚĆ, JĘZYK ZULU, PRZEWIERT, HANDEL ZAMIENNY, KORZENIONÓŻKA, SILNIK RAKIETOWY, ODBÓJ, KALAN, ASOCJALNOŚĆ, ŻÓŁTOSKÓRY, PODZIAŁKA, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, SYSTEMIK, STROIK, HELMINT, FUNDUSZ ZASOBOWY, MIARA NIEZMIENNICZA, GMERK, SOS MUŚLINOWY, GRATIS, KOŃ KLADRUBSKI, ŁAMACZ, KMIOT, MODEL, KARBURYZATOR, CHLOROETAN, TRIADA KARTAGENERA, ŁOTEWSKI, MEGAMARKET, OBRZUT, TYRANEK, NAUKA HUMANISTYCZNA, WAGA, DONOR, BIAŁY MARSZ, MOTYWACJA, EROTOMAN, SKŁADAK, MODEL RELACYJNY, ELEKTRORECEPCJA, SONDA MOLEKULARNA, ŚWIĘTÓWKA, RZECZ PRZYSZŁA, BATUTA, OSCYLOSKOP, MŁODZIEŻÓWA, 5-FU, MIARKA, PENETROMETR, TOR WODNY, WIRTUOZERSTWO, PRZESTRZEGACZ, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, DORTMUNDER, UDAR, ŚLIWKA, KOSTNIAK KOSTNINOWY, APORT RZECZOWY, ŚWIECA JABŁOCZKOWA, KRATKA KSIĘCIA WALII, WEKSYLOLOGIA, CELOWNIK, URODZENIE ŻYWE, CEP, ESENCJA, INSEKTYCYD, HELIOTROP, ELEKTROMAGNES, ZBROJA PEŁNA, KRYZA, WIELOMIESZEK, POMYŚLNY WIATR, HISTA, BLOK SOCJALISTYCZNY, SWÓJ, NAKRÓJ, DALMATYKA, TON, WIŚNIA, PYRETRYNA, TUTORIAL, WICEPREMIER, NIEKONKRETNOŚĆ, BETONOSKOP, OSTRY DYŻUR, WILK, BATERIA, TEREN ODKRYTY, JESION, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, RESZTKI, CHRONOMETR, RZĄD KOŃSKI, OBBLIGATO, ŁAK, BIEDNY, PAPIER, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, EROTOMAN TEORETYK, NORMALNA, MIODOJAD ATOLOWY, DYMKA, WIERZYCIEL, STROBOSKOP, BŁONA LOTNA, ŁATA, NEUTRALIZACJA, ELEKTRYKA, POJEMNOŚĆ ELEKTRYCZNA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, FREZARKA KOPIARKA, OPÓR ELEKTRYCZNY, WIALNIA, PIORUNOCHRON, NIEAKTYWNOŚĆ, EFEKT DOPPLERA, KACZKARZ, KOFAKTOR, WATERPROOF, MASZYNA ENERGETYCZNA, HAMULEC LUZOWANY, WSCHÓD, PLIK WSADOWY, RADIOECHO, PIERWIASTEK, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, UPADŁY ANIOŁ, MARTWY PUNKT, FAŁSZYWIEC, MAKARONISTA, ŹRÓDŁO ARCHEOLOGICZNE, BOMBA, ROZGŁOSICIEL, INSTRUKCJA, MUSZKA, UL, OSIEDLENIEC, TATO, EUROCZEK, WTYCZKA, TYKA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, KUCZBAJA, WRAP, ALDOZA, WERSJA ALFA, KRYSTALOID, OLDBOY, USTNIK, FUNDUSZ SOŁECKI, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, POZIOMNICA, MONASTYR, ULTRAMARYNA, MIGACZ, OKTANT, DYREKTORIAT, FLOWER, GRYNDERSTWO, STARA DUPA, PRZEWÓD, USŁUGI SPOŁECZNE, RYLEC, POWINOWACTWO CHEMICZNE, INFORMACJA, OWIJARKA, MEGABAJT, MIODOJAD BIAŁOUZDY, KWAS CHLEBOWY, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, DEMON, OMASTA, ?ORLICZKA MIECZOWATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.257 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA ELEKTRYCZNA O ZASADZIE DZIAŁANIA ZBLIŻONEJ DO SILNIKA ELEKTRYCZNEGO, UŻYWANA JAKO PRZYRZĄD POMIAROWO-WSKAŹNIKOWY, KTÓRY MOŻE JEDNOCZEŚNIE WYKONAĆ PEWNĄ PRACĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA ELEKTRYCZNA O ZASADZIE DZIAŁANIA ZBLIŻONEJ DO SILNIKA ELEKTRYCZNEGO, UŻYWANA JAKO PRZYRZĄD POMIAROWO-WSKAŹNIKOWY, KTÓRY MOŻE JEDNOCZEŚNIE WYKONAĆ PEWNĄ PRACĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SELSYN maszyna elektryczna o zasadzie działania zbliżonej do silnika elektrycznego, używana jako przyrząd pomiarowo-wskaźnikowy, który może jednocześnie wykonać pewną pracę (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SELSYN
maszyna elektryczna o zasadzie działania zbliżonej do silnika elektrycznego, używana jako przyrząd pomiarowo-wskaźnikowy, który może jednocześnie wykonać pewną pracę (na 6 lit.).

Oprócz MASZYNA ELEKTRYCZNA O ZASADZIE DZIAŁANIA ZBLIŻONEJ DO SILNIKA ELEKTRYCZNEGO, UŻYWANA JAKO PRZYRZĄD POMIAROWO-WSKAŹNIKOWY, KTÓRY MOŻE JEDNOCZEŚNIE WYKONAĆ PEWNĄ PRACĘ sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA ELEKTRYCZNA O ZASADZIE DZIAŁANIA ZBLIŻONEJ DO SILNIKA ELEKTRYCZNEGO, UŻYWANA JAKO PRZYRZĄD POMIAROWO-WSKAŹNIKOWY, KTÓRY MOŻE JEDNOCZEŚNIE WYKONAĆ PEWNĄ PRACĘ. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

x