PRZYRZĄD DO OTRZYMYWANIA I TRWAŁEJ REJESTRACJI WIDMA CIAŁ NIEBIESKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASTROSPEKTROGRAF to:

przyrząd do otrzymywania i trwałej rejestracji widma ciał niebieskich (na 16 lit.)SPEKTROGRAF ASTRONOMICZNY to:

przyrząd do otrzymywania i trwałej rejestracji widma ciał niebieskich (na 24 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ASTROSPEKTROGRAF

ASTROSPEKTROGRAF to:

przyrząd do otrzymywania i trwałej rejestracji widma ciał niebieskich (na 16 lit.)ASTROSPEKTROGRAF to:

przyrząd do fotografowania widm ciał niebieskich; spektrograf astronomiczny (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD DO OTRZYMYWANIA I TRWAŁEJ REJESTRACJI WIDMA CIAŁ NIEBIESKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 680

LASKA, HIGROGRAF, PIONEER, PIOLA, PROBIERZ, OKTANT, OPIEKACZ, PRZESTRZEŃ BARW, SKLEROGRAF, FOTOHELIOGRAF, ŚCIERAK, DESKA, OWOC MIĘKKI, ECHOGRAF, PULMAN, TERMOBAROMETR, KOLIMATOR, CZUJNIK IZOTOPOWY, SPRAWDZIAN, WODOWSKAZ, LASKA JAKUBA, TRZEPACZ, KIJANKA, ZSYPNIA, LITR, DYNAMIKA, GNOMON, STATYK, PARALAKSA, ETANOLOAMINA, INTERFEROMETR, ASTROFOTOMETR, AKSJOMETR, FITOFARMACJA, PÓŁKORZEC, KONIUNKCJA, PION ŻYROSKOPOWY, TWARDOŚCIOMIERZ, KWADRANT, MEA, PRZEDŁUŻACZ, TRAMPOLINA, SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA, ASTROKOMPAS, ATRITOR, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, TARAN, TELESKOP, BIPRYZMAT, TEORIA CIAŁ, TARCZKA, ASTROSPEKTROSKOP, KOSMOGONIA, ELEMENT ALGEBRAICZNY, ECHOMETR, TRYBOLOGIA, ASTROFOTOGRAFIA, SORDINO, MAGNETOGRAF, ASTRONAWIGACJA, HELIOSTAT, MONOCHORD, MACAK, MECHANIKA STATYSTYCZNA, RADAR, FIRMAMENT, MACERACJA, ŚRODEK MASY, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, ZIELENICA, SEJSMOGRAF, KONFIGURACJA, AKTYNOMETR, SKÓRA, TERMIT, WSZECHŚWIAT, HOLTER CIŚNIENIOWY, SKROBAK, LICZNIK, WARIOMETR, MENZURKA, OKTANT, CYLINDER, BATUT, STABILITRON, FITA, RAPTULARZ, LIBELA, KĄTOMIERZ, PRÓBNIK NAPIĘCIA, BATOMETR, SCHADOW, ALKOTEST, ZŁĄCZENIE, WĘDKA, EDOMETR, ASTROMETR, CIAŁO SKOŃCZONE, HELIOGRAF, DEKOMPRESJOMETR, KIJEK, BETONOSKOP, BIOT, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, RUCH, OBIERACZKA, BLASK, PLANETARIUM, SEKSTANS, OPASKA SYRYJSKA, ABERRACJA, FOTOHELIOGRAF, PUŁAPKA, LICZNIK KILOMETRÓW, FIZYKA ATOMOWA, SUBSKRYBENT, POPRAWKA, TRANSPORT PNEUMATYCZNY, ALKOMETR, INTERFEROMETR ULTRADŹWIĘKOWY, GRAJCAR, PRZYRZĄD, ZEGAR ASTRONOMICZNY, SONDA, WYRÓB MEDYCZNY, DYSPENSER, GRAJCAR, ŚRUBSZTAK, ENERGIA, ANKUS, FOTOCHROMY, OKULARY, WYSOKOŚCIOMIERZ, WTYCZKA, INKLINATOR, DUROMETR, HETMAN NAKAŹNY, LIMNIGRAF, WBIJAK, ODTWARZANIE, FILTR, POMPA INFUZYJNA, SŁUCHAWKA, ASTRONOMIA, AERODYNAMIK, ASTROMETRIA, OKTANT, DIAGRAF, SKAKANKA, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, PRĄDOMIERZ, ATMOMETR, BUSZEL, STRUMIENIOMIERZ, CZERPAK, ŚCIĄGACZKA, WISKOZA, KLESZCZE, UROMETR, ASTRONAUTYKA, GOGLE, DIODA, ŁYŻKA DO BUTÓW, MIĘDLAK, MIERNIK, APOGRAF, ANEMOKLINOGRAF, PIERŚCIENIE GIMNASTYCZNE, KOPERNIK, KOSMOGONIA, GALWANOMETR ELEKTROSTATYCZNY, TYP WIDMOWY, MIERNIK, MŁOT, DŁUGOŚCIOMIERZ ABBEGO, PINTA, MIGACZ, PERYMETR, FERMENTACJA CYTRYNOWA, ASTRONOM, EWAPOROMETR, NEWCOMB, PORĘCZE, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, BATUT, BRYLE, SZKŁA, STOLIK TOPOGRAFICZNY, OSADY ŚCIEKOWE, IMADŁO, STROIK, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, FIZYKA STATYSTYCZNA, PUNKT PRZYSŁONECZNY, FOSFOGIPS, ASTROFIZYKA, GILOTYNA, KURSOGRAF, BUSOLA, FLUKSOMETR, PŁYWAK, ANEMOSKOP, TRAMPOLINA, ASTRONAWIGACJA, KOŃ Z ŁĘKAMI, LANGLEY, POLERKA, SEJSMIKA, FIRMAMENT, BARYCENTRUM, EKSPANDER, WIECZNE PIÓRO, SFEROMETR, KIJ, SONDA RĘCZNA, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, NIEBO, OBRÓT SYNCHRONICZNY, GEOCENTRYZM, RAJZBRET, BAROMETR, METRONOM, ANALIZATOR WIDMA, KOŁO RATUNKOWE, KOMPAS, WAGA, CYNGLE, LAMPA LUTOWNICZA, PELORUS, PŁYWACZEK, WTYCZKA, ODSUWACZ, ASTROLOGIA NATURALNA, DOZYMETR, GEOLOGIA PLANETARNA, KĄTOMIERZ, PRZĘŚLICA, KSANTOMETR, KAMERTON, DOCINAK, MEGAFON, KADŹ ZACIERNA, ROZGRZEWACZ, BAROMETR RTĘCIOWY, ASTROSPEKTROGRAF, KWARTA, KRANIOMETR, PENETROMETR, TRÓJKĄT, PRZYRZĄD MEDYCZNY, ASTRONOMETRIA, KRATOWNICA, MECHANIKA KLASYCZNA, ROZCIĄGACZ, NOSIDŁO, INSTRUMENT, PANTOGRAF, OMER, KORYTKO, TARCIE, WZÓR UŻYTKOWY, SERYMETR, MAGNETOSKOP, ŁATA, WOLTOMIERZ, THOMSEN, OERSTED, SPEKTROGRAF ASTRONOMICZNY, WABIK, LOG, EMULGACJA, METKOWNICA, POWERBALL, SPEKTROSKOP, ASTROCHEMIA, ROZCIĄGARKA, LORNETA, KORZEC, CELOWNIK, HOROSKOP, PRZECHYŁOMIERZ, LEGALIZACJA PONOWNA, MIKROMETR, PENETROMETR, MILIAMPEROMIERZ, GRZYMEK, SKIASKOP, NAUTOFON, KASA REJESTRUJĄCA, GRAJCAR, PNEUMOGRAF, ASTROMETRIA, KWAS LIZERGINOWY, WZIERNIK, PULWERYZATOR, GASIDŁO, KORKOCIĄG, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, ?OSCYLOSKOP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 680 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYRZĄD DO OTRZYMYWANIA I TRWAŁEJ REJESTRACJI WIDMA CIAŁ NIEBIESKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD DO OTRZYMYWANIA I TRWAŁEJ REJESTRACJI WIDMA CIAŁ NIEBIESKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASTROSPEKTROGRAF przyrząd do otrzymywania i trwałej rejestracji widma ciał niebieskich (na 16 lit.)
SPEKTROGRAF ASTRONOMICZNY przyrząd do otrzymywania i trwałej rejestracji widma ciał niebieskich (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASTROSPEKTROGRAF
przyrząd do otrzymywania i trwałej rejestracji widma ciał niebieskich (na 16 lit.).
SPEKTROGRAF ASTRONOMICZNY
przyrząd do otrzymywania i trwałej rejestracji widma ciał niebieskich (na 24 lit.).

Oprócz PRZYRZĄD DO OTRZYMYWANIA I TRWAŁEJ REJESTRACJI WIDMA CIAŁ NIEBIESKICH sprawdź również:

wyraz, w którym można odróżnić rdzeń od części wyrażającej funkcje gramatyczne ,
usuwanie ze stanowisk lub urzędów grup osób, które są w jakiś sposób niewygodne dla sprawujących władzę ,
niechęć do ludzi i lęk przed nimi, unikanie ich ,
sztuka rytowania w drzewie ,
nahaj ,
drobiazgowość, szczegółowość, obfitość detali ,
kamienna figura, która ma znaczenie w praktykach religijnych ,
ściśle określona nastawa wartości pomiarowych, przy której dokonuje się danego pomiaru ,
cudzoziemiec wydalony poza granice kraju, w którym przebywał lub pracował nielegalnie, lub dla którego stanowił zagrożenie ,
środkowa warstwa ściany serca ,
ptak z rodziny kukułek ,
Pelobates syriacus balcanicus - podgatunek grzebiuszki syryjskiej, należący do rodziny grzebiuszkowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie ,
członkini drużyny w niektórych sportach zespołowych, której zadaniem jest zapobieganie atakom napastników przeciwnika ,
Jerzy - ... Gracz (zm. 2004) malarz ,
cecha czegoś, co jest eleganckie, wytworne, właściwe dworowi ,
przedstawiciel w wyborach pośrednich ,
środkowa część noża tokarskiego zakończona ostrzem ,
gatunek flawiwirusa, powodującego zachorowania na infekcję z objawami od łagodnych do ciężkich (prowadzących niekiedy do śmierci), którym towarzyszy często żółtaczka ,
wzór na ubraniu zawierający motyw gwiazd i jeleni na tle jednolitego pasa ,
utwór muzyczny powstały przez zmiksowanie np. wielu utworów w jeden lub zmianę rytmiki na podstawie oryginalnego utworu ,
łącznik między przeszłością a teraźniejszością ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
pogardliwe, lekceważące określenie starego, zrzędliwego, niedołężnego człowieka ,
w komunikacji drogowej: ostre, białe światło, które ma daleki zasięg (100-150m); najczęściej w liczbie mnogiej ,
krótkofalowiec, którego głównym zajęciem jest nasłuchiwanie ,
Bóg ,
niesamowite, niezwykłe historie ,
wymarły indoeuropejski język Frygów, używany w starożytnej Anatolii ,
Cottus poecilopus - gatunek drapieżnej, słodkowodnej ryby skorpenokształtnej z rodziny głowaczowatych (Cottidae) ,
wypowiedź oczywista, niewnosząca nic nowego

Komentarze - PRZYRZĄD DO OTRZYMYWANIA I TRWAŁEJ REJESTRACJI WIDMA CIAŁ NIEBIESKICH. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast