POJĘCIE STOSOWANE W FIZYCE DLA OKREŚLENIA CIAŁA POCHŁANIAJĄCEGO CAŁKOWICIE PADAJĄCE NA NIE PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, NIEZALEŻNIE OD TEMPERATURY TEGO CIAŁA, KĄTA PADANIA I WIDMA PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIAŁO DOSKONALE CZARNE to:

pojęcie stosowane w fizyce dla określenia ciała pochłaniającego całkowicie padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne, niezależnie od temperatury tego ciała, kąta padania i widma padającego promieniowania (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POJĘCIE STOSOWANE W FIZYCE DLA OKREŚLENIA CIAŁA POCHŁANIAJĄCEGO CAŁKOWICIE PADAJĄCE NA NIE PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, NIEZALEŻNIE OD TEMPERATURY TEGO CIAŁA, KĄTA PADANIA I WIDMA PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.441

KANCIASTOŚĆ, MECZ TOWARZYSKI, SZPRYCA, PRAPŁETWIEC, SPÓŁGŁOSKA SONORNA, MIECZOGONY, GRZECZNOŚĆ, KOCZKODAN RUDY, CEMENTOWE BUTY, KORMORAN, BEZGRANICZNOŚĆ, BEZPROBLEMOWOŚĆ, MOKROŚĆ, PONY AMERYKAŃSKI, AŻUR, BURAK POSPOLITY, PELARGONIA WIELKOKWIATOWA, JAZDA BEZ TRZYMANKI, OBRAZA BOSKA, DYSKWALIFIKACJA, SZUM BIAŁY, TROGLOFIL, PONAGLENIE, JEŻOWIEC JADALNY, STYL, MĘDRZEC, MĄKA, ENERGIA WYMIANY, CZUANDONGOCELUR, HIPERTRICHOZA, BEZCZASZKOWCE, CHUJNIA, PATYK, FORMA, WIELBŁĄD JEDNOGARBNY, WCINKA, HURMA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, STRONNOŚĆ, CZERWOŃCZYK ŻAREK, DEKURIA, NIEMY, STRUKTURA PROSTA, KAŁKAN, ZAŚWIATY, RUKUA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, PACJENT URAZOWY, BEZPROBLEMOWOŚĆ, DZIECIORÓB, BOBIK PASZOWY, CMENTARZ, DIETA KOPENHASKA, JAKOŚĆ ŻYCIA, FENOMENALIZM, KUCZBAJA, ZERÓWKI, OBLAT, UPIÓR, STARUSZKOWIE, LOWELL, MARKIERANT, DYZUNITA, CIAŁO DOSKONALE BIAŁE, KABINA, KAMMERLADER, FUNKCJONALIZM, ADORACJA, ABSOLUTYZM, ESTRADOWOŚĆ, AUTOKRATYCZNOŚĆ, GRUCZOŁ MLECZNY, KORZEŃ, ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE, DOKTORAT HONOROWY, CIOS, GAMEPLAY, DOMINACJA CAŁKOWITA, BÓBR EUROPEJSKI, KLASTER PRZEMYSŁOWY, BIGOS, PIÓRO, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, KREDYT STUDENCKI, KWARTA AMERYKAŃSKA, MITSUKURINA, PAZUROGON UDOPRĘGI, MODEL DECYZYJNY, BEZKIERUNKOWOŚĆ, DIALEKTYZM, TERYLEN, CHUJOWIZNA, PIERDU-PIERDU, DORABOWATE, BYCZEK, LICZBA BARIONOWA, APARAT GĘBOWY, BOCIAN, POSŁUCH, NIEDOPUSZCZENIE, FURAŻ, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, KIBOLSTWO, INDEKSACJA, ARABSZCZYZNA, TURANIE, POMNIK, POCISK, RĘCZNIK KĄPIELOWY, ANTYCYKLON, PAN, FIGHTER, JEŁOP, OBŁOŚĆ, PROSZEK DO PIECZENIA, SZPAGAT, STELLARATOR, REGULAMIN DYSCYPLINARNY, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, ŁAD, PODRYWKA, WANNA, SER ŻÓŁTY, GERBEREK, LAMA, KOMPUTER KWANTOWY, MACIERZYSTOŚĆ, POSTAWA, OKO, MARUDA, PUCH, PRZESADNOŚĆ, TAŁES, MELODIA, KOLIMATOR, LUKRECJA, STRAŻ POŻARNA, GROSZ PRZY DUSZY, RUCH WSTECZNY, KABINA, RULETKA, KĄTNIK ŚCIENNY, MATECZNIK, AKTYNOMETR, PARANDŻA, FAŁSZYWOŚĆ, DZIOBOROŻEC, AUTOKAR, LEGENDARNOŚĆ, LANAZAUR, GAZ OBOJĘTNY, OBUNOGI, TERMOODPORNOŚĆ, SKAKUNY, AKADEMIA, WOREK, DOBRO RZADKIE, WAHACZ, ALUMNAT, KANGUROSZCZUR, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, ANKA, BOLERKO, PUCHLINA WODNA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, UTYLITARNOŚĆ, ŁUNNIK, LAKTOGLOBULINA, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, STAŻ ABSOLWENCKI, NAJEZDNIK, DYSKRECJA, KORD, BEZGRANICZE, KOROZJA CHEMICZNA, RABATY, LIBACJA, MISIO, OFIARA, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, KALEKA UMYSŁOWY, OBRÓT WSTECZNY, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, CECHA RECESYWNA, NIUCHACZ, JEDENASTA MUZA, JUGOSŁOWIAŃSKI, INFUŁAT, FORMA LINIOWA, NIEREGULARNOŚĆ, ABNEGAT, MATKA ZASTĘPCZA, BURSZTYNIARZ, PRZYSPOSOBIONY, POKUTA, RELACJA BINARNA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, CZARCIE NASIENIE, MASŁO SHEA, KRĄGŁOŚĆ, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, WNIEBOWZIĘTA, OLEJ Z OLIWEK, DAWKA EKSPOZYCYJNA, NIEGOSPODARNOŚĆ, PROMIENIOWANIE, KATEGORIA FLEKSYJNA, TEMPERATURA ZAPALENIA, BIUROKRACJA, EMITER, SZOK TERMICZNY, JAWNOŚĆ, KOMORNICA, WSPINACZKA LODOWA, RZADKOŚĆ, STYGOFIL, KLIMAKS, JĘZYK PENDŻABSKI, PIERŚCIENICA, NARWAL, RELACJA PRZECHODNIA, STYPENDIUM, FILANDER RUDAWY, KLESZCZE MIĘKKIE, GIMNASTYKA MÓZGU, WARZĘCHA MAŁA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, PERYASTRON, TUŁACZ, CIAŁO SUBTELNE, SEGMENTACJA, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, WELUR, PAS RADIACYJNY, TĘCZA, OFFTOP, POWINOWATY, CIELISTOŚĆ, KUNAFA, REKRYSTALIZACJA, ZGRZYBIAŁOŚĆ, CIĘCIE WARSTWICOWE, APSYDA, BEZPROGRAMOWOŚĆ, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, SATURN, RÓŻA, ZASOBNOŚĆ GLEBY, PIOTRUŚ, INSTALACJA, PLATT, TECHNIKA CIEPLNA, POZYCJA, BREWIARZ, NAGRZEW, BEZPŁCIOWIEC, POMOC, CAB, KODON NONSENSOWNY, MASA BEZWŁADNA, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, PERŁA, IMPAST, GRZYB CHRONIONY, FACJA, KOŃCZYNA GÓRNA, OBDUKCJA, EKOSFERA, TYBINKI, DETAL, TYP ŚRÓDZIEMNOMORSKI, ROŚLINA, HARENDA, NOOBEK, IDIOBLAST, POZBYWANIE SIĘ, GILOTYNA HUME'A, SZCZEPIONKA NAWOZOWA, BOMBA NEUTRONOWA, SERPULA, ELUWIUM, CIAŁKO BIAŁAWE, WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI, FILIPIN, SARDELA EUROPEJSKA, ZŁOTY DEWIZOWY, PADÓŁ, SAMOURZECZYWISTNIANIE, ZERÓWKA, SAMOREALIZACJA, KOMBATANCKOŚĆ, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, CIEPŁO, BOJA, DYSKONTYNUACJA, PROFESOR, ?IBIS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.441 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POJĘCIE STOSOWANE W FIZYCE DLA OKREŚLENIA CIAŁA POCHŁANIAJĄCEGO CAŁKOWICIE PADAJĄCE NA NIE PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, NIEZALEŻNIE OD TEMPERATURY TEGO CIAŁA, KĄTA PADANIA I WIDMA PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POJĘCIE STOSOWANE W FIZYCE DLA OKREŚLENIA CIAŁA POCHŁANIAJĄCEGO CAŁKOWICIE PADAJĄCE NA NIE PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, NIEZALEŻNIE OD TEMPERATURY TEGO CIAŁA, KĄTA PADANIA I WIDMA PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIAŁO DOSKONALE CZARNE pojęcie stosowane w fizyce dla określenia ciała pochłaniającego całkowicie padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne, niezależnie od temperatury tego ciała, kąta padania i widma padającego promieniowania (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIAŁO DOSKONALE CZARNE
pojęcie stosowane w fizyce dla określenia ciała pochłaniającego całkowicie padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne, niezależnie od temperatury tego ciała, kąta padania i widma padającego promieniowania (na 20 lit.).

Oprócz POJĘCIE STOSOWANE W FIZYCE DLA OKREŚLENIA CIAŁA POCHŁANIAJĄCEGO CAŁKOWICIE PADAJĄCE NA NIE PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, NIEZALEŻNIE OD TEMPERATURY TEGO CIAŁA, KĄTA PADANIA I WIDMA PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - POJĘCIE STOSOWANE W FIZYCE DLA OKREŚLENIA CIAŁA POCHŁANIAJĄCEGO CAŁKOWICIE PADAJĄCE NA NIE PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, NIEZALEŻNIE OD TEMPERATURY TEGO CIAŁA, KĄTA PADANIA I WIDMA PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x