SPÓŁGŁOSKA WYMAWIANA DWUFAZOWO - W PIERWSZEJ FAZIE ARTYKULACJI DOCHODZI DO BLOKADY PRZEPŁYWU PRZEZ JAMĘ USTNĄ I NOSOWĄ (ZWARCIA), PO CZYM NASTĘPUJE NAGŁE OTWARCIE DROGI DLA POWIETRZA WYPŁYWAJĄCEGO Z PŁUC - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA to:

spółgłoska wymawiana dwufazowo - w pierwszej fazie artykulacji dochodzi do blokady przepływu przez jamę ustną i nosową (zwarcia), po czym następuje nagłe otwarcie drogi dla powietrza wypływającego z płuc (na 26 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPÓŁGŁOSKA WYMAWIANA DWUFAZOWO - W PIERWSZEJ FAZIE ARTYKULACJI DOCHODZI DO BLOKADY PRZEPŁYWU PRZEZ JAMĘ USTNĄ I NOSOWĄ (ZWARCIA), PO CZYM NASTĘPUJE NAGŁE OTWARCIE DROGI DLA POWIETRZA WYPŁYWAJĄCEGO Z PŁUC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.112

RZUT RÓWNOLEGŁY, BUCCINA, PÓŁTORAK, PRZYCISK, JARMUŁKA, SILNIK PNEUMATYCZNY, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, CHICHA, MAZEROWANIE, PREKONIZACJA, AKOLITAT, PAŁA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, WIĄZANIE POTRÓJNE, OCZKO W GŁOWIE, DAR POMORZA, LUNETA, ŁEBA, FRANK MONAKIJSKI, KULUARY, PRODUKCJA, KRĘGARSTWO, PADACZKA ODRUCHOWA, DOLNOSASKI, MACA, NEBULIZACJA, SAKWA, KWARTA, ELIPSOIDA OBROTOWA, EDYKUŁ, KARDIOIDA, ZASTOINA, WATAHA, SZKŁO MĄCONE, LUSTRATOR, MUZYCZNOŚĆ, ANTYPASAT, ZIMNE NÓŻKI, SROMOTNIK WOALKOWY, SKRZYNIA BIEGÓW, ANTYFONA, BIEŻNIK, CHRYSTUSOWIEC, FRONTOWIEC, TESLA, PRASADAM, BANIECZKA, SYKOFANT, BILANS BRAMKOWY, RAJ PODATKOWY, WIELOKROTNOŚĆ, BASILEUS, BIERNE PRAWO WYBORCZE, JUDASZ, BURGER, SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, NAZWA KODOWA, IZBA SKARBOWA, ZBRODNIA STALINOWSKA, KONWERSJA , BIEL, FILLO, JĘZYK LINGALA, DŹWIĘCZNIK, BRUNO, LIST KAPERSKI, BIEL, PUNKT WĘZŁOWY, LIBACJA, WSPOMNIENIE, CUCHA, KROKIET, NUMER KIERUNKOWY, NORMA, DEGRESJA PODATKOWA, GRUPA ROZWIĄZALNA, KRUCJATA, TRANSMISJA, POŻAR, SALEZJANIE, TYTANIAN, TEKA, FRYGIJCZYCY, PIEPRZ, ZAPYCHACZ, MILEW, MODULACJA FAZY, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, ODLEW, ANDROGINIZM, INFLACJA, AUTSAJDER, PERYSKOP ODWRACALNY, PODAŻ, CHAŁAT, ZAKON ŚWIECKI, BIEGUN NIEBIESKI, STANZA, PRZÓD, ŚWITKA, BIBLIA HEBRAJSKA, KASA ZAPOMOGOWA, BIOLOGICZNOŚĆ, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, PISUAR, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, KOMPLEKS GLEBOWY, PISUM, BARBET, SCHRONISKO, DELUWIUM, KRAINA GEOGRAFICZNA, MOLESTACJA, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, KATAGENEZA, WIETRZENIE CHEMICZNE, MIKROKULTURA, SAŁO, POCHODNA FRÉCHETA, MUSZTRA, LANDO, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, KARBOLINA, ROZWÓJ SPOŁECZNY, JEZIORO POLJOWE, KORKOWIEC, HASTA, GAZOWY OLBRZYM, ANKH-MORPORK, GOOGLE, ZAPRZEDANIEC, SALADA, IGLISHMEK, BIEGŁY SĄDOWY, ATAK, OBLICZE, OBTŁUCZENIE, KONSULTACJA SPOŁECZNA, CHŁODNIK, PRZEPUKLINA UDOWA, WIĄZANIE ATOMOWE, STRADIVARIUS, CISA, MODELUNEK, DIAGNOZA, TWIERDZENIE TOEPLITZA, KAPUCHA, SŁUŻBA ZASTĘPCZA, TOKSYNA SINICOWA, KANAŁ, KANAR, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, OBLIGACJA MUNICYPALNA, KOLORATKA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, PRZYTUŁEK, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, ZESPÓŁ LEŚNY, LIDO, SUKCESJA UNIWERSALNA, ISAJEW, JEŻOWIEC JADALNY, TRANSPORTER, TLENOWNIA, PRZODUJĄCY USTRÓJ, KONWEKTOR, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, MIARODAJNOŚĆ, ARCYPASTERZ, SZEW, MŁODOPOLSZCZYZNA, LUDY TURAŃSKIE, PAS BARKOWY, TELEFON TOWARZYSKI, ROZRZUTKOWATE, RYNNA POLODOWCOWA, CHOROBA EULENBURGA, RODZINA INDEKSOWANA, OJCZYZNA, MOST POWIETRZNY, HADŻAR, BRAILLE, PRZYSWAJANIE, KIEREJA, TERMOOBIEG, WIATRAKOWIEC, SZTUKA ZDOBNICZA, MAJORAT, LISTWA, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, GŁOWICA BOJOWA, JASNOŚĆ WIZUALNA, PUSTELNIA, E, EWOLUCJA, OBRONA PIRCA, FAWORYT, KAFLE, STANDING FINANSOWY, PEDOGENEZA, KARA, WARTOŚĆ ŚRODKOWA, PONCHO, KRÓLESTWO PERGAMEŃSKIE, POMORSKI, KRYZYS, STORYBOARD, KARTUZJA, TENREK, SERWER WIDEO, GAMBIT, BEZDUSZNOŚĆ, SZLAK ŻEGLUGOWY, DYSPOZYTYWNOŚĆ, PSKÓW, STARY MALUTKI, KOSZMAR, OŚ PORTALOWA, MONARCHIA STANOWA, RĄCZNIK, JUMPER, WILCZY BILET, MOLESKIN, METKA, CHOROBA MÜNCHMEYERA, BUŃCZUK, KRAKOWSKOŚĆ, PROFITKA, PIT, PIOTR APOSTOŁ, SYJON, DAR ZIEMI, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, POPYT INWESTYCYJNY, SZYBOLET, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, WSTRZĄS, JORDANEK, PRAWO MENDLA, CHAŁUPNICA, CHOROBA DZIEDZICZNA, SKOJEC, WOJSKO, BASILEUS, SYMPOZJON, DOBRO FINALNE, ZDANIE WZGLĘDNE, LAING, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, BRODAWKA, GMACHÓWKA, GARAŻ, BOBIK PASZOWY, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, JEDNOSTKA PRACY, PIEC OPOROWY, EMERYTURA POMOSTOWA, MUSZLOWCE, ŚWIECZKA, ROCAILLE, KONTENERYZACJA, PELHAM, TWIERDZENIE STOKESA, PRODUKT BANKOWY, KOPIEC, KISZKA STOLCOWA, WCZASY POD GRUSZĄ, PODEST, LUKRECJA, STWARDNIENIE GUZOWATE, NEFROSTOMIA, BIELIK, TORNADO, CZUBATY PAWIAN, PACKA, ZASILANIE SIECIOWE, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, SAMOJEDZI, MARKER NOWOTWOROWY, EFEKT ZAŁOŻYCIELA, GETER, TRYGON, TELETUBIŚ, SZUM NADMIAROWY, ALBERTYNI, SZPITALNICTWO, SALUMAE, RZĘSISTKOWICA ŚWIŃ, POCHLEBCA, KOŃ, KAPOTA, AGREST, MEREŻKA, CYTADELA, LOGIKA KIERUNKOWA, KORYTARZ EKOLOGICZNY, ZBIORNIK RETENCYJNY, MECHANIZM OBRONNY, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, ?DROGOCENNOŚCI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.112 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPÓŁGŁOSKA WYMAWIANA DWUFAZOWO - W PIERWSZEJ FAZIE ARTYKULACJI DOCHODZI DO BLOKADY PRZEPŁYWU PRZEZ JAMĘ USTNĄ I NOSOWĄ (ZWARCIA), PO CZYM NASTĘPUJE NAGŁE OTWARCIE DROGI DLA POWIETRZA WYPŁYWAJĄCEGO Z PŁUC się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPÓŁGŁOSKA WYMAWIANA DWUFAZOWO - W PIERWSZEJ FAZIE ARTYKULACJI DOCHODZI DO BLOKADY PRZEPŁYWU PRZEZ JAMĘ USTNĄ I NOSOWĄ (ZWARCIA), PO CZYM NASTĘPUJE NAGŁE OTWARCIE DROGI DLA POWIETRZA WYPŁYWAJĄCEGO Z PŁUC
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA spółgłoska wymawiana dwufazowo - w pierwszej fazie artykulacji dochodzi do blokady przepływu przez jamę ustną i nosową (zwarcia), po czym następuje nagłe otwarcie drogi dla powietrza wypływającego z płuc (na 26 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA
spółgłoska wymawiana dwufazowo - w pierwszej fazie artykulacji dochodzi do blokady przepływu przez jamę ustną i nosową (zwarcia), po czym następuje nagłe otwarcie drogi dla powietrza wypływającego z płuc (na 26 lit.).

Oprócz SPÓŁGŁOSKA WYMAWIANA DWUFAZOWO - W PIERWSZEJ FAZIE ARTYKULACJI DOCHODZI DO BLOKADY PRZEPŁYWU PRZEZ JAMĘ USTNĄ I NOSOWĄ (ZWARCIA), PO CZYM NASTĘPUJE NAGŁE OTWARCIE DROGI DLA POWIETRZA WYPŁYWAJĄCEGO Z PŁUC sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - SPÓŁGŁOSKA WYMAWIANA DWUFAZOWO - W PIERWSZEJ FAZIE ARTYKULACJI DOCHODZI DO BLOKADY PRZEPŁYWU PRZEZ JAMĘ USTNĄ I NOSOWĄ (ZWARCIA), PO CZYM NASTĘPUJE NAGŁE OTWARCIE DROGI DLA POWIETRZA WYPŁYWAJĄCEGO Z PŁUC. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

x