PTAK EGZOTYCZNY, SWĄ ZWYCZAJOWĄ NAZWĘ ZAWDZIĘCZAJĄCY WYKAZYWANIU SILNEJ WIĘZI POMIĘDZY SAMCEM I SAMICĄ - NIEROZŁĄCZKI TWORZĄ TRWAŁE ZWIĄZKI MONOGAMICZNE, SAMIEC I SAMICA PRZEBYWAJĄ ZAWSZE RAZEM; POSZCZEGÓLNE GATUNKI TEGO PTAKA KLASYFIKOWANE SĄ W TAKSONOMII BIOLOGICZNEJ W OBRĘBIE RODZINY PAPUGOWATYCH (PSITTACIDAE), W PODRODZINIE PAPUG WSCHODNICH (PSITTACULINAE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEROZŁĄCZKA to:

ptak egzotyczny, swą zwyczajową nazwę zawdzięczający wykazywaniu silnej więzi pomiędzy samcem i samicą - nierozłączki tworzą trwałe związki monogamiczne, samiec i samica przebywają zawsze razem; poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny papugowatych (Psittacidae), w podrodzinie papug wschodnich (Psittaculinae) (na 12 lit.)PAPUŻKA NIEROZŁĄCZKA to:

ptak egzotyczny, swą zwyczajową nazwę zawdzięczający wykazywaniu silnej więzi pomiędzy samcem i samicą - nierozłączki tworzą trwałe związki monogamiczne, samiec i samica przebywają zawsze razem; poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny papugowatych (Psittacidae), w podrodzinie papug wschodnich (Psittaculinae) (na 19 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEROZŁĄCZKA

NIEROZŁĄCZKA to:

ptak egzotyczny, swą zwyczajową nazwę zawdzięczający wykazywaniu silnej więzi pomiędzy samcem i samicą - nierozłączki tworzą trwałe związki monogamiczne, samiec i samica przebywają zawsze razem; poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny papugowatych (Psittacidae), w podrodzinie papug wschodnich (Psittaculinae) (na 12 lit.)NIEROZŁĄCZKA to:

potoczna nazwa drobnej papugi żyjącej tylko w parach, hodowana w klatkach; papużka falista (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PTAK EGZOTYCZNY, SWĄ ZWYCZAJOWĄ NAZWĘ ZAWDZIĘCZAJĄCY WYKAZYWANIU SILNEJ WIĘZI POMIĘDZY SAMCEM I SAMICĄ - NIEROZŁĄCZKI TWORZĄ TRWAŁE ZWIĄZKI MONOGAMICZNE, SAMIEC I SAMICA PRZEBYWAJĄ ZAWSZE RAZEM; POSZCZEGÓLNE GATUNKI TEGO PTAKA KLASYFIKOWANE SĄ W TAKSONOMII BIOLOGICZNEJ W OBRĘBIE RODZINY PAPUGOWATYCH (PSITTACIDAE), W PODRODZINIE PAPUG WSCHODNICH (PSITTACULINAE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.027

ŻEGLARZ, SIEWECZKA RDZAWOGRZBIETA, DUBLET, BAWÓŁ WODNY, CZAPLA MASKOWA, GRUSZE EUROPEJSKIE, PINGWIN BIAŁOSKRZYDŁY, MEWA ŚNIEŻNA, KOZA, PAPROTNIK BRAUNA, NAROŻNICA GÓRSKA, FLAMING KARAIBSKI, ARNIKA GÓRSKA, DZIĘCIOŁ JARZĘBATY, GRUPA ABELOWA WOLNA, PIES, PINGWIN MASKOWY, SFENA, IRGA POSPOLITA, ŚNIEŻYCZKA DROBNA, OKULARY 3D, KOSMATKA GAJOWA, OGOŃCZA ARNAK, CZEPIGA, TRZMIEL WRZOSOWISKOWY, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, PERSKIE OCZKO, KORAL SZLACHETNY, WĘŻOWNIK, TRZMIEL ZIEMNY, POTŁUMECZEK NIETRWAŁY, GĘSI, KRATA VICHY, KUSACZ CYNAMONOWY, LIŚCIOŁAZ STRASZLIWY, TURKAWKA, GŁĄBIK, KOLCOBRZUCH, MANAT AFRYKAŃSKI, TĘPOZĄB, CYRANECZKA, KOLEŃ WIELKOOKI, SKRZYDLIK DŁUGOSZOWATY, SPÓŁGŁOSKA TRĄCA, SIWERNIAK, KRUCZYNA ZIEMNA, LATAJĄCY PIES, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, PRĄTNIK, MONOGAMICZNOŚĆ, BĄCZEK CZARNY, RÓŻANKA, GILAK, CEFEUSZ, PUSTKOWIK BIAŁOSKRZYDŁY, AMAZONKA, PERKOZEK, PŁOCHACZ, BEZ, DROZD, NAŚLADOWNIKOWATE, KUCZBAJ, ŚWITEZIANKA, WĄSACZ KOLCZASTY, GUAWA, LATOLISTEK CYTRYNEK, CZERWONAK RÓŻOWY, SUSEŁ, KRAŃCOWOŚĆ, WĄSATKA, KALLA, WENDAT, WIĄŚLOWATE, TORFOWIEC WKLĘSŁOLISTNY, MAMUT CESARSKI, POTŁUMECZEK KĘDZIERZAWY, PIĘCIORNIK SIWY, KARMAN, DZIWONOS SZAROBOCZNY, RZEKOTKA WYLĘGARKA, DRAGANT, ŻAKO MNIEJSZA, METRIAKANTOZAUR, ŁABĘDŹ, TRZMIELEC GÓRSKI, LIS, CYKL POETYCKI, DZIWONOS CZARNOBOCZNY, PONOCNICA MIRIKINA, BIELAK, AZOLLA DROBNA, PASIKONIK, MINÓG GRECKI, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY, ORZACHA, STREFA KLIMATYCZNA, KOWARI, CENTURIA NADBRZEŻNA, ŻÓŁWIAK, PSZENIEC LEŚNY, WODNICA KAMERUŃSKA, KOSZATNICA, ŚLEDŹ FALKLANDZKI, CZAJKA PŁATKOLICA, SZERSZEŃ WSCHODNI, PIECZARKA ZIELONA, ŚWIETLIK, CZŁOWIEK ROZUMNY, ALOTROPIA, PRZYCZEPKA, MUCHOŁÓWKA, PORZĄDNOŚĆ, KRZAKÓWKA BIAŁOGARDŁA, PIEPRZ KAWA-KAWA, WROŚNIAK PACHNĄCY, KIELISZNIK, GNU PRĘGOWANE, BICZOGON INDYJSKI, PARZĘCHLIN TRÓJRZĘDOWY, WALABIA SMUKŁA, KROKODYL RÓŻAŃCOWY, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, SZCZAWIK ŻÓŁTY, BOBROSZCZUR, RYCERSKOŚĆ, PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE, TARANTOLINA, ALBATROS, PŁASKONOS, SÓJKA, BOHOR, SIATKA, SOSNA KARŁOWA, CENTRALNE, RYŚ, SROKACZ CZARNOGARDŁY, FREZJA MIESZAŃCOWA, AUSTRALORZEKOTKA CZERWONOOKA, STEPÓWKA, CIECIORKA PSTRA, REALIZM MAGICZNY, KOŚNIK, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, PASTA CURRY, MAZUREK, KARTOFEL, POCHRZYN CEBULOWY, METALOGIKA, UNIKATOWOŚĆ, NAZARETANKA, AGATIS DAMARA, BARAN, FLAMING, PRĄTNIK ŻÓŁKNĄCY, JODŁA NUMIDYJSKA, ARNIKA, MIODÓWKA MIKRONEZYJSKA, ŁOPIAN, ORŁOSĘPY, NIĆ, KRZAKÓWKA WIELKODZIOBAR, KONCHIOLINA, SZPAK, BILBIL UBOGI, KAMAMBER, MIODCZYK, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, CETIOZAUR, WEWNĘTRZNY, PĘTÓWKA MAJORSKA, SUSZARKA, RÓŻNORODNOŚĆ GENETYCZNA, ANTYLAK PURPUROWY, KAMELEON, FAŁSZYWA KURKA, OBIEKT UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH, KLASZTOR, SELER WĘZŁOBALDACHOWY, GÓRALEK ABISYŃSKI, BURZYK PODBIELAŁY, JAGODOWIEC WIELKOKWIATOWY, TOPORNICA WIELKA, BASIORA, WIGONIA, BUDNIK, WSPÓŁPLEMIENIEC, WARUGA, GOFFER, PĘTLA HENLEGO, JEDWABNICZEK, TRZMIEL GAJOWY, OBIEG PIENIĄDZA, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, PYŁKOJAD RUDOGARDŁY, DAGUSSA, KATEGORIA GRAMATYCZNA, NABŁOĆ, DAMA, KĄT PADANIA, KACZKA HEŁMIASTA, WIĄZANIE CHEMICZNE, MĄKA, PERLICA CZARNOLICA, POZIOMKA TWARDAWA, MIODOJAD LEŚNY, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, PRĄTNIK MEKLEMBURSKI, NESTOR SKALNY, MIESIĄCZNICA, ROGATEK, JASTRZĄB ZWYCZAJNY, TRASZKA ŻABIOZĘBNA, NADRZEWNIK GŁADKOOGONIASTY, ROLNICA, GRZEBYK, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, OGONÓWKA CZARNA, SYNTETYK, GROCH POLNY, KAWKA, OWCA, ŚPIEWAK, TRÓJLIST POŁOŻONY, KRUCZYNA CZARNOLICA, CZUBAK BIAŁOBRZUCHY, PIĘCIORNIK ŚLĄSKI, STOKŁOSA PROSTA, TUKANIK ZŁOTOUCHY, TURZYCA JAPOŃSKA, JELEŃ BIAŁOWARGI, CYRANKA ZWYCZAJNA, GAWRON, TRZASKACZ WĄSATY, ŚWISTAK ŻÓŁTOBRZUCHY, RUBINOWIEC OWOCOWIEC, PERKOZ SĘDZIWY, TARCZOWIEC OLBRZYMI, SZLACHAR, KAZARKA CZUBATA, ŁOWIK, ŻABA KRZYŻOWA, OSIEC, PŁASKLA, KOBYŁA, JODŁA KAUKASKA, LECZNICTWO, TRAP, ALETOPELTA, NURNIK, ROZKRUSZEK KORZENIOWY, WARUGI, TUJNIK MALEŃKI, SPÓŁGŁOSKA FRYKATYWNA, FREGATA, GOŹDZIENIEC, ŻYWOTNIK, KROKUS SIEBERA, KRÓTKOSZ, MORELA POSPOLITA, KURHANNIK JASNY, DOPASOWANIE SEKSUALNE, GOŁOMIANKA, SALA CHORYCH, KAŁANEK, WIDŁOGOŃCZYK DUŻY, CZAPLA CZARNONOGA, ZĘBIEŁKI, DROBNIACZEK BEZZĄB, STOKÓWKA ŻÓŁTOCZELNA, CZYREŃ, KOSOLIMBA, KLASTER, CZEK IMIENNY, PSZCZOŁA ROBOTNICA, PASKOWIK GÓRSKI, SOPLICA DAMARA, WILGA, MAKAK LAPUNDER, KŁĘBOSZ NADWODNY, DUJKER MAXWELLA, AFROWENATOR, GRZBIETORODOWATE, OBŁOŚĆ, CHRZĄSZCZ BIEGACZOWATY, MAZUREK, PIERWIOSNEK, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, KUMAK GÓRSKI, AKSAMITKA DROBNA, ZBÓJNIK, IDEOGRAFIA, STARZĘŚLA, ROPUCHA OLBRZYMIA, KUBAŃCZYK, KOBYŁA, WSPÓŁSPADKOBIERCA, WARZĘCHA, SZURPEK TĘPOLISTNY, ?KREOL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.027 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PTAK EGZOTYCZNY, SWĄ ZWYCZAJOWĄ NAZWĘ ZAWDZIĘCZAJĄCY WYKAZYWANIU SILNEJ WIĘZI POMIĘDZY SAMCEM I SAMICĄ - NIEROZŁĄCZKI TWORZĄ TRWAŁE ZWIĄZKI MONOGAMICZNE, SAMIEC I SAMICA PRZEBYWAJĄ ZAWSZE RAZEM; POSZCZEGÓLNE GATUNKI TEGO PTAKA KLASYFIKOWANE SĄ W TAKSONOMII BIOLOGICZNEJ W OBRĘBIE RODZINY PAPUGOWATYCH (PSITTACIDAE), W PODRODZINIE PAPUG WSCHODNICH (PSITTACULINAE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PTAK EGZOTYCZNY, SWĄ ZWYCZAJOWĄ NAZWĘ ZAWDZIĘCZAJĄCY WYKAZYWANIU SILNEJ WIĘZI POMIĘDZY SAMCEM I SAMICĄ - NIEROZŁĄCZKI TWORZĄ TRWAŁE ZWIĄZKI MONOGAMICZNE, SAMIEC I SAMICA PRZEBYWAJĄ ZAWSZE RAZEM; POSZCZEGÓLNE GATUNKI TEGO PTAKA KLASYFIKOWANE SĄ W TAKSONOMII BIOLOGICZNEJ W OBRĘBIE RODZINY PAPUGOWATYCH (PSITTACIDAE), W PODRODZINIE PAPUG WSCHODNICH (PSITTACULINAE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEROZŁĄCZKA ptak egzotyczny, swą zwyczajową nazwę zawdzięczający wykazywaniu silnej więzi pomiędzy samcem i samicą - nierozłączki tworzą trwałe związki monogamiczne, samiec i samica przebywają zawsze razem; poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny papugowatych (Psittacidae), w podrodzinie papug wschodnich (Psittaculinae) (na 12 lit.)
PAPUŻKA NIEROZŁĄCZKA ptak egzotyczny, swą zwyczajową nazwę zawdzięczający wykazywaniu silnej więzi pomiędzy samcem i samicą - nierozłączki tworzą trwałe związki monogamiczne, samiec i samica przebywają zawsze razem; poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny papugowatych (Psittacidae), w podrodzinie papug wschodnich (Psittaculinae) (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEROZŁĄCZKA
ptak egzotyczny, swą zwyczajową nazwę zawdzięczający wykazywaniu silnej więzi pomiędzy samcem i samicą - nierozłączki tworzą trwałe związki monogamiczne, samiec i samica przebywają zawsze razem; poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny papugowatych (Psittacidae), w podrodzinie papug wschodnich (Psittaculinae) (na 12 lit.).
PAPUŻKA NIEROZŁĄCZKA
ptak egzotyczny, swą zwyczajową nazwę zawdzięczający wykazywaniu silnej więzi pomiędzy samcem i samicą - nierozłączki tworzą trwałe związki monogamiczne, samiec i samica przebywają zawsze razem; poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny papugowatych (Psittacidae), w podrodzinie papug wschodnich (Psittaculinae) (na 19 lit.).

Oprócz PTAK EGZOTYCZNY, SWĄ ZWYCZAJOWĄ NAZWĘ ZAWDZIĘCZAJĄCY WYKAZYWANIU SILNEJ WIĘZI POMIĘDZY SAMCEM I SAMICĄ - NIEROZŁĄCZKI TWORZĄ TRWAŁE ZWIĄZKI MONOGAMICZNE, SAMIEC I SAMICA PRZEBYWAJĄ ZAWSZE RAZEM; POSZCZEGÓLNE GATUNKI TEGO PTAKA KLASYFIKOWANE SĄ W TAKSONOMII BIOLOGICZNEJ W OBRĘBIE RODZINY PAPUGOWATYCH (PSITTACIDAE), W PODRODZINIE PAPUG WSCHODNICH (PSITTACULINAE) sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - PTAK EGZOTYCZNY, SWĄ ZWYCZAJOWĄ NAZWĘ ZAWDZIĘCZAJĄCY WYKAZYWANIU SILNEJ WIĘZI POMIĘDZY SAMCEM I SAMICĄ - NIEROZŁĄCZKI TWORZĄ TRWAŁE ZWIĄZKI MONOGAMICZNE, SAMIEC I SAMICA PRZEBYWAJĄ ZAWSZE RAZEM; POSZCZEGÓLNE GATUNKI TEGO PTAKA KLASYFIKOWANE SĄ W TAKSONOMII BIOLOGICZNEJ W OBRĘBIE RODZINY PAPUGOWATYCH (PSITTACIDAE), W PODRODZINIE PAPUG WSCHODNICH (PSITTACULINAE). Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x