RODZAJ PIŁY RĘCZNEJ, RAMOWEJ; UŻYWANA JEST DO ZGRUBNEGO PRZERZYNANIA WZDŁUŻNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRAWĘŻNICA to:

rodzaj piły ręcznej, ramowej; używana jest do zgrubnego przerzynania wzdłużnego (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRAWĘŻNICA

KRAWĘŻNICA to:

krokiew narożna; ukośna belka, która podpiera kalenicę narożną dachu wielopołaciowego (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ PIŁY RĘCZNEJ, RAMOWEJ; UŻYWANA JEST DO ZGRUBNEGO PRZERZYNANIA WZDŁUŻNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.633

ADIAFORA, IMBIR, CIASTO PARZONE, BENZYNA SYNTETYCZNA, GROTMARSEL, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, WIZUALNOŚĆ, TOPÓR, HEMOCYT, TAWULEC, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, EKRAN, GĄBKA, RUSKOŚĆ, DZIENNIK URZĘDOWY, HUMANISTYKA, BIURO SPISOWE, BEZPLAMKA, DOŻYWOCIE, EFEKTOWNOŚĆ, CENAGNATAZJA, ŚWIĘTA, KOŁO JEZDNE, GARIBALDKA, MERITUM, EMBLEMAT, KRĄPIEL, NITROZOBAKTERIA, TAWUŁOWIEC, PEŁNIA, D, POŁOŻENIE, KOŁO, NIEDOJRZAŁOŚĆ, KLONOWATE, LUJEK, SZORSTKOŚĆ, SIARCZEK, ZABAWIACZ, ROGATNIK, BOB, ŁAPA, JĘZYK SZWEDZKI, NANOTYRAN, LAMPI, RAGLAN, DACHÓWCZARKA, LYGODIUM PALMIASTE, PITU-PITU, PALCÓWKA, ANAL, WYBUCHOWOŚĆ, KOMA, GIDIA, KRAKÓW, KÓŁKORODEK, WIENIEC, ANALIZA SEKTOROWA, OPSONINA, ANALIZA LITERACKA, PAWLACZ, MORA, TURECCZYZNA, NIEPOTRZEBNOŚĆ, NIETRWAŁOŚĆ, NIEOSTROŻNOŚĆ, ORNITODESM, NADNATURALNOŚĆ, ABLACJA, ZGNILIZNA DREWNA, PĘD, KOSOGON, KOŃ KLADRUBSKI, NASIADÓWKA, BARIERA, DRAPIEŻNOŚĆ, ZACIĘCIE, SYMETRALNA, MISIAK, RAGLAN, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, ŁÓDŹ OKRĘTOWA, SMÓŁKA, DIUSZESA, DYNAMIZM, KONAJĄCY, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, BAJER, POLIMORFIZM, STYGOFAUNA, WATONGIA, JĘZYK INDIAŃSKI, STAŁA, HUCUŁ, KWIZ, DYSKRECJA, KUMAK, NARWALOWATE, CYTOLOGIA, MECHANIZM KORBOWY, ROZSNUWACZ, CYKLON, PODTLENEK AZOTU, AR, TYP, SAMORZĄDNOŚĆ, WARFARYNA, MĘTNOŚĆ, KASKADA, BARSZCZ, WYDŁUŻALNIK, HYPERODAPEDON, SKÓRZAK, NOMOKRACJA, GRAFIKA WEKTOROWA, SPÓJNIK, STEP IRLANDZKI, ENIGMATYCZNOŚĆ, ROZDZIALIK, OŚWIECICIEL, POPELINA, SKABIOZA, BEŁKOTLIWOŚĆ, DEBILNOŚĆ, MROCZEK POSREBRZANY, KORONA, ROŻEK, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, PUPIL, TALENT, WOLEMIA SZLACHETNA, FORMA DWULINIOWA, NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE, NIEDOMÓWIENIE, SZCZOTKA RYŻOWA, PŁOMIEŃ, TYRANOTYTAN, ODWRACACZ CIĄGU, BANDOLET, TANINA, STACJA OBSŁUGIWANA, TRĄDZIK, PLAŻÓWKA, SINOZAUR, WĘGORZOKSZTAŁTNE, PODCIŚNIENIE, ANGIELCZYK, DAMAN, SZCZWANY LIS, SALATERKA, GRUBIANIN, PRZYBYSZKA, ZARAŻONY, AUTONOMIA, ŚMIECISKO, KLON, LANGUSTYNKA, ZWIERZĘ, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, HARD CORE, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, PRZEDŁUŻACZ, HARMONIKA SZKLANA, BĄK, IDIAKANTY, ANTAGONISTA, KRWIOBIEG, MALARSTWO RODZAJOWE, KRZYŻ MALTAŃSKI, DOGMAT, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, TARCZA, OSET SINY, PIGWA POSPOLITA, WYWROTOWIEC, GWINT STOŻKOWY, GOBITYTAN, PATRYCJUSZ, AEROFON, SZKŁO AKRYLOWE, PLATYCERIUM, WĄTŁOŚĆ, KILKA, PION, PIÓROPUSZNIK, AKT PŁCIOWY, PROFIL, TIOMERSAL, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, PLEUROCEL, LIZESKA, WOK, LEGO, BLISTER, BONITAZAURA, CYGAŃSTWO, ZGNIŁOŚĆ, ANOMIA, MIEDZIOWNIK, GONTYNA, MUSZLA, JAŚMIN, KARAT, OCZKO W GŁOWIE, KRĄGŁOŚĆ, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, BOLA, GŁOWOCIS, ZMIENNA ZALEŻNA, JĘZYK ARABSKI, ZAINTERESOWANA, WICEHRABIA, HUDIEZAUR, SZUM NADMIAROWY, KREDYT KONSORCJALNY, PODGRUPA NORMALNA, PODUSZKA KURTYNOWA, SEKWOJA, MAMBA, GLAZURA, KAMLOT, MARTWICA, KATASTROFA NATURALNA, SARONG, OBWISŁOŚĆ, MOCHWIAN, MEMBRANA, BIAŁA NĘDZA, ALLEMANDE, SPEKTAKL BALETOWY, KANTYLENA, ANTYKLINA, KAMIZELKA, MIÓD SZTUCZNY, CHCIWSTWO, JASZCZURKA SARGANTANA, FICZER, GORZKNIK, SINGIEL, DYNAMICZNOŚĆ, WĘGIERKA, UBYTEK, LEIOPELMA, CORTLAND, PRAWA POKREWNE, OKRĘT LOTNICZY, IGLICZNY MECHANIZM UDERZENIOWY, SZACHULEC, COLESLAW, VIBRAM, DYSRUPCJA, ŚLAD, KAMIZELKA KULOODPORNA, ŁĄCZNIK GAZOWY, NIEPRZYJEMNOŚĆ, RAJD OBSERWOWANY, PLANTACJA NASIENNA, DOBRODUSZNOŚĆ, PERILLA ZWYCZAJNA, MĄKA PSZENNA, PROTOHADROS, PŁOZA, KRZYŻAK ROGATY, BIOLOG MOLEKULARNY, BARKA, KOSZYK, PAKA, TEATR, NAPASTNICZKA, FLAŻOLET, AUTOSYFON, CHRONOMETR OKRĘTOWY, DZIESIĘCIONOGI, PROTOAWIS, WOZIDŁO TECHNOLOGICZNE, OZOREK, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, GRA MMORPG, AUTOTRANSFUZJA, FILOLOGIA POLSKA, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, TWIST, PRAGMATYCZNOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, FAZA, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, OGÓREK, KORZENICA DĘBOWA, PARTER OGRODOWY, OGONICE, NIRWANA, BYKOWIEC, SIERPNICA, DUPERELA, NAZWA RZETELNA, HYGROPSAMMON, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, DYSCYPLINA, PODUSZKA, ?BAWEŁNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.633 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ PIŁY RĘCZNEJ, RAMOWEJ; UŻYWANA JEST DO ZGRUBNEGO PRZERZYNANIA WZDŁUŻNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ PIŁY RĘCZNEJ, RAMOWEJ; UŻYWANA JEST DO ZGRUBNEGO PRZERZYNANIA WZDŁUŻNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRAWĘŻNICA rodzaj piły ręcznej, ramowej; używana jest do zgrubnego przerzynania wzdłużnego (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRAWĘŻNICA
rodzaj piły ręcznej, ramowej; używana jest do zgrubnego przerzynania wzdłużnego (na 10 lit.).

Oprócz RODZAJ PIŁY RĘCZNEJ, RAMOWEJ; UŻYWANA JEST DO ZGRUBNEGO PRZERZYNANIA WZDŁUŻNEGO sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - RODZAJ PIŁY RĘCZNEJ, RAMOWEJ; UŻYWANA JEST DO ZGRUBNEGO PRZERZYNANIA WZDŁUŻNEGO. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast