ARCHITEKTONICZNO-DEKORACYJNY ZWORNIK, OZDOBNA KLAMRA, KTÓRA BYWA UMIESZCZANA W PUNKTACH ŁĄCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, NP. JAKO ZWIEŃCZENIE ARCHIWOLTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AGRAFA to:

architektoniczno-dekoracyjny zwornik, ozdobna klamra, która bywa umieszczana w punktach łączenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych, np. jako zwieńczenie archiwolty (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AGRAFA

AGRAFA to:

ozdobna zapinka używana przy stroju lub do spinania włosów, często biżuteryjna - wykonana z kruszców (na 6 lit.)AGRAFA to:

słowa Jezusa niezapisane w Ewangeliach kanonicznych, które jednak znajdują się w innych księgach Nowego Testamentu, w pismach takich jak apokryfy i w dziełach Ojców Kościoła (na 6 lit.)AGRAFA to:

motyw dekoracyjny w punkcie spięcia elementów konstrukcyjnych występujący w XVII/XVIIIw (na 6 lit.)AGRAFA to:

ozdobna zapinka (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ARCHITEKTONICZNO-DEKORACYJNY ZWORNIK, OZDOBNA KLAMRA, KTÓRA BYWA UMIESZCZANA W PUNKTACH ŁĄCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, NP. JAKO ZWIEŃCZENIE ARCHIWOLTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.574

OFF, WOJSKOWY, PUSZCZALSKA, STRUMIEŃ, EGERIA, ROSÓŁ, GULDEN, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, GRONINGER, OBWÓD ELEKTRYCZNY, WYDAWNICTWO ZWARTE, GABARDYNA, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, PUL, HIPOMANIA, CHRAPA, POLITYCZNY, FLINTA, WZÓR CNÓT WSZELAKICH, USTROJOWOŚĆ, PITU-PITU, REZEDA, TĘPOZĘBNE, KONTROSKARŻENIE, LEWAR, WŁÓCZĘGA, SINGIEL, OBRAZ, MĄCZKA RYBNA, KOMÓRKA ZWOJOWA, ZGORZELINA, WIELOETATOWOŚĆ, MORFIZM, WSPÓŁUCZENNICA, LATAWIEC, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, TARCZA, GNOJNICA, ŚCIĘCIE, MATOŁ, BIOPREPARAT, MAŁPA OGONIASTA, LAMPA KSENONOWA, OTWARTOŚĆ, NIT, MISIEK, POPRZEDNICA, POEZJA LINGWISTYCZNA, BIEL, WILCZY DÓŁ, CHORIZO, MOMENT MAGNETYCZNY, ŚRUT, LOURDES, BUKIECIARZ, RÓWNIAK, INTEGRACJA POZIOMA, WIDEOFON, SZARPANINA, WARSTWA ABLACYJNA, STAJANIE, FAKTOR, DIAGNOSTA, HIPOTEZA PERMANENCJI, NIEROZWIĄZALNOŚĆ, KOMPLEKS, ASEKURANT, WANDAL, SYBIRSKI, PRZYBŁĘDA, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, BANKRUCTWO, ZŁOTY MEDAL, UCIOS, BYLICA POSPOLITA, RYWALKA, NAGANIACZ, HASŁO WYWOŁAWCZE, KORZEŃ NERWOWY, NIEKOMPLETNOŚĆ, STARA MALEŃKA, KREDKA ŚWIECOWA, AGRAFA, OŚ OPTYCZNA, WSZYSTKOŚĆ, PANECZEK, ARIANIE, INWALIDA, RESPONDENT, POMOC, DYSTANS, LEGUMINA, PRZEWODNICZKA, ASESOR, STOIK, PODPUŁKOWNIK DYPLOMOWANY, BEŁT, PODATEK ROLNY, KOSTIUM, KURCZATOW, WYROBNIK, HYRAD, PANORAMA, PODSŁUCHIWACZ, BALECIK, KUPA, OMIEG WSCHODNI, SYTUACJA PODBRAMKOWA, MUSZTARDÓWKA, ELEKTRON, ŁOWCA TALENTÓW, KARBIDKA, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, CYRKÓWKA, JAK, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, PRZEWÓD SŁUCHOWY, CONNOLLY, SYMETYKON, TRÓJKA, BIOCENOZA, DÓŁ PACHOWY, ARYJKA, OPATRZNY, GESTALT, AMITRYPTYLINA, JĘZYK SFORMALIZOWANY, JON KOMPLEKSOWY, SIŁA, PROGRAMOTWÓRCA, POZIOM, KEKS, MINIA, ZMIENNA ZWIĄZANA, MINBAR, CENA, ŚMIERTELNIK, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, KOKIETKA, WIELKANOC, ZESTAWIENIE, GAZ, RYNEK DETALICZNY, TOLERANCJA, POWTARZALNOŚĆ, GAŁĘZIAK, CZÓŁKO, ZIELONE PŁUCA, SSANIE, EKLEKTYCZNOŚĆ, TKANINA UBRANIOWA, MATERIAŁ, DEMOKRATKA, BELKA, NIEBOSZCZYK, ULTRAMARYNA, SZALEŃSTWO, NERKA, DYNASTIA FRANKOŃSKA, BAMBER, WEGETARIANIZM, DŻAGA, KORZEŃ, ZGORZEL GAZOWA, ŻYRAFA BARINGO, KOLEŻANKA PO FACHU, WSIUR, BAWOLE OKO, MODYFIKACJA, STYLIZACJA, BENEFICJENT, FUNKCJA ZANIEDBYWALNA, REZERWAT KRAJOBRAZOWY, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, ABSTRAKCJONISTA, HAŁASOWNIK, SPOT, NIEZAPOMINAJKA, MALARSTWO TABLICOWE, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA, DZO, JEDYNOWŁADCA, NAJEZDNIK, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, FUNKCJA SCHODKOWA, SZAŁWIA, DEZERTER, FIDEIKOMISARIUSZ, DEPOZYCJA, PTASZĘ, SŁOŃCE, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, HELLENIZM, CZARNA MAGIA, IDIOGRAFIZM, ŚWIĘTA, CSC, ORLICZKA PIŁKOWANA, DERMATOL, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, GETRY, DOGMATYCZNOŚĆ, BANDURA, GURU, OFFTOP, SZKODNIK, TRZMIELINA, ZAĆMA POURAZOWA, FOKSTERIER, BEDŁKA MUCHOMOR, ANATOMIA PORÓWNAWCZA, EUKARIONT, BĄCZEK CZARNOGRZBIETY, OBMOWA, TRZY GROSZE, FRYZ, GRUNT, PROMIENNOŚĆ, PEGAZ, LAUR, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ACENA ARGENTYŃSKA, POMIDOR, UWERTURA, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, ZESTAW, DETAL, KLUBOWICZKA, SZARŁAT, CEREMONIA, MERSYTEMA, ODPÓR, SERŻA, PAMIĘĆ MUZYCZNA, MOŁDAWSKI, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, OUTSIDER, MORTAL KOMBAT, KONSOLETA, BOCZEK, TRUTÓWKA FIZJOLOGICZNA, EKSPARTNERKA, HELLEN, POLE JEDNORODNE, SZKIELET, OSKARŻYCIEL, ANEMON, GRUNTÓWKA, SINUS, RYBA KOPALNA, NAWÓJ, JIG, KOMPAKTOR, ADAM SŁODOWY, DZIAŁ OSOBOWY, KOMBINATORYKA, RACHUNEK FINANSOWY, BLACHA, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, WKŁAD DEWIZOWY, HUMANISTKA, MIKROWAGA, NASTOLATKA, ROCZNIKARZ, LOKSAPINA, SECANS, KIT, ŁĄCZNIK, SIÓDEMKA, NAZWA INDYWIDUALNA, PUDŁO, FUNKCJONALNY ANALFABETA, SYNSEPAL, ODKRYWCA, GAŁĄŹ SKÓRNA, TURMA, ZABAWOWICZ, INTERWIZJA, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, ODKAŻACZ, PRZYSPOSABIAJĄCY, MIŚ, PROREKTOR, CZARCI POMIOT, CIUĆMA, KALUMNIA, PODDIALEKT, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, HISTOLOGIA, ZATOKA, NERWOWOŚĆ, CHROPAWOŚĆ, KUNINGAMIA LANCETOWATA, GNIAZDO, MEPAKRYNA, OPIEKUN, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, ?LITERA KSIĘŻYCOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.574 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ARCHITEKTONICZNO-DEKORACYJNY ZWORNIK, OZDOBNA KLAMRA, KTÓRA BYWA UMIESZCZANA W PUNKTACH ŁĄCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, NP. JAKO ZWIEŃCZENIE ARCHIWOLTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ARCHITEKTONICZNO-DEKORACYJNY ZWORNIK, OZDOBNA KLAMRA, KTÓRA BYWA UMIESZCZANA W PUNKTACH ŁĄCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, NP. JAKO ZWIEŃCZENIE ARCHIWOLTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AGRAFA architektoniczno-dekoracyjny zwornik, ozdobna klamra, która bywa umieszczana w punktach łączenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych, np. jako zwieńczenie archiwolty (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AGRAFA
architektoniczno-dekoracyjny zwornik, ozdobna klamra, która bywa umieszczana w punktach łączenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych, np. jako zwieńczenie archiwolty (na 6 lit.).

Oprócz ARCHITEKTONICZNO-DEKORACYJNY ZWORNIK, OZDOBNA KLAMRA, KTÓRA BYWA UMIESZCZANA W PUNKTACH ŁĄCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, NP. JAKO ZWIEŃCZENIE ARCHIWOLTY sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - ARCHITEKTONICZNO-DEKORACYJNY ZWORNIK, OZDOBNA KLAMRA, KTÓRA BYWA UMIESZCZANA W PUNKTACH ŁĄCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, NP. JAKO ZWIEŃCZENIE ARCHIWOLTY. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x