GORILLA BERINGEI BERINGEI - PODGATUNEK GORYLA WSCHODNIEGO, SSAKA Z RODZINY CZŁOWIEKOWATYCH; NAZWĄ GORYLI GÓRSKICH (ANG. MOUNTAIN GORILLAS) OKREŚLANE SĄ DWIE WSCHODNIE POPULACJE GORYLI, TRAKTOWANE CZASEM JAKO DWA PODGATUNKI, ŻYJĄCE W DESZCZOWYCH LASACH ŚRODKOWEJ AFRYKI: PIERWSZA WYSTĘPUJE W GÓRACH WIRUNGA NA STYKU GRANIC DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI KONGA, UGANDY I RWANDY NA WYSOKOŚCIACH 2225-4267 M N.P.M., NATOMIAST DRUGA ZAMIESZKUJE NIEPRZENIKNIONY LAS BWINDI W UGANDZIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GORYL GÓRSKI to:

Gorilla beringei beringei - podgatunek goryla wschodniego, ssaka z rodziny człowiekowatych; nazwą goryli górskich (ang. Mountain Gorillas) określane są dwie wschodnie populacje goryli, traktowane czasem jako dwa podgatunki, żyjące w deszczowych lasach środkowej Afryki: pierwsza występuje w górach Wirunga na styku granic Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Rwandy na wysokościach 2225-4267 m n.p.m., natomiast druga zamieszkuje Nieprzenikniony Las Bwindi w Ugandzie (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GORILLA BERINGEI BERINGEI - PODGATUNEK GORYLA WSCHODNIEGO, SSAKA Z RODZINY CZŁOWIEKOWATYCH; NAZWĄ GORYLI GÓRSKICH (ANG. MOUNTAIN GORILLAS) OKREŚLANE SĄ DWIE WSCHODNIE POPULACJE GORYLI, TRAKTOWANE CZASEM JAKO DWA PODGATUNKI, ŻYJĄCE W DESZCZOWYCH LASACH ŚRODKOWEJ AFRYKI: PIERWSZA WYSTĘPUJE W GÓRACH WIRUNGA NA STYKU GRANIC DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI KONGA, UGANDY I RWANDY NA WYSOKOŚCIACH 2225-4267 M N.P.M., NATOMIAST DRUGA ZAMIESZKUJE NIEPRZENIKNIONY LAS BWINDI W UGANDZIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.908

NERKA, PODOKARP, ŻUBR PIERWOTNY, NOGOGŁASZCZKI, TORFOWIEC BAŁTYCKI, ALBATROS SZAROGRZBIETY, ATOLÓWKI, BOA DUMERILA, TYNK SZLACHETNY, BARCZATKA DĘBÓWKA, FUNKCJA COBBA-DOUGLASA, KORMORAN MAROKAŃSKI, HELMIATKA, TREP, PROPORCZYKOWIEC BŁĘKITNY, DIABEŁ BŁOTNY, SOSNA ALEPSKA, KONGOWCZYK BIAŁOGARDŁY, JUMPER, ARNI, POKRACZKA, GOBIZAUR, ZŁOTOKWIAT, KOPEINA, PODWOJENIE SZEŚCIANU, ŻABA ŚWIŃSKA, FILEMON JASNOSZYI, WOOLUNGAZAUR, ZACIĘCIE, DRZEWO MASTYKSOWE, IRLANDIA, BUDŻET DOMOWY, CYRANKA, RAMIENICA ZWYCZAJNA, BILBIL SUMATRZAŃSKI, NEKTAROJAD SZAROBRZUCHY, RAJSKI PTAK, SIERPOWIEC JEZIORNY, GUDBRANDSDALE, DZIERGACZ WĄSATY, CZOŁOCZUB HEŁMIASTY, SĘDZIOŁ MALABARSKI, SZKLARNIK, BURZYK BURY, KRZYCZEK, DIPLOID, LODIGEZIA, KACZKA CZERNICA, RYBOJASZCZURY, ŚNIEGUŁA BIAŁA, NOWOGWINEJKA, PRYSTELKA BARWNA, MAŁPA WEŁNISTA, PROPAN, JELONEK BENGALSKI, AGAPANT, KROWIA GĘBA, MIŁKA OWŁOSIONA, JAŚMINOWIEC BALDASZKOWY, DŁUGOSZPON MAŁY, BŁAZENEK, PASTERZ, SKRZYDLIK STUDZIENNIK, ŚLIWKA CHIŃSKA, GRĄŻYCE, PANCERNIK WŁOCHATY, MORŚWIN BEZPŁETWY, POŁOZ, MROCZEK RUDY, ORZECHÓWKA, BOJOWNIK, MLECZAJ LEPKI, ŻÓŁW PROMIENISTY, JĘZYK PASZTO, MOTYLEK WISETOŃSKI, MEKSYK, KORIACKI, GŁUPKOWATOŚĆ, MALINA ZACHODNIA, DOUBLE DUTCH, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, CIEMNOBLASZEK, NAMURNIK ŻÓŁTAWY, BLESKOTKA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, GÓŁKA, BURZYK RÓŻOWONOGI, CYKOJADY, NEKTARYNKA PIŻMOWA, GAŁĘZIAK, JEŻYCA, KAPIBARA, BĄCZEK ŻÓŁTAWY, KACZKA ŻÓŁTODZIOBA, GĘŚ TUNDROWA, ŁĘG, MAŚLANKA, DERP, ASTER SOULIEGO, SZAFIROLOTEK, PADEMELON, HUBA RZESZOTNIK, KOZAK WŁAŚCIWY, KINKAN, MOSINA, PETREL NOWOZELANDZKI, SZADOK, KURURO, REOFILE, RAJA ZIMOWA AMERYKAŃSKA, WANGA DWUBARWNA, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, RDZA ZBOŻOWA, ŻOŁĄDEK, CZAPLA ŁUPKOWATA, EDYKUŁA, MOULINS, GWIAZDKA, GRA PODWÓJNA, TERIODONTY, ADIANTUM WŁAŚCIWE, REWIŚ, OSTNICA ROZPIERZCHŁA, ŁUSKA, TURIAZAUR, KOLCZATKA AUSTRALIJSKA, GRZYB WŁAŚCIWY, TURECZNIA, WEBŁO, PETREL CIEMNOGRZBIETY, SIEWECZKA MORSKA, ŻÓŁW BIAŁOPYSKI, PEBA, ŻÓŁWIK, PŁUG DWUSKIBOWY, KMINEK INDYJSKI, KANGNAZAUR, KAPUCYNKA CZUBATA, DUJKER, BŁYSKOLOTKA MASKOWA, MARCHEWKA, KANARECZNIK INDYJSKI, PETREL TAHITAŃSKI, KRÓTKOSZ STRUMIENIOWY, BABUIN, METAL, DYSPLAZJA NEREK, KARDYNAŁEK, ŻAGIEW LŚNIĄCA, GRZANKI, RABIA, RYBY MORSKIE, PIEPRZYCA OWŁOSIONA, SKARABEUSZ, RUSAŁKA, PINGWIN HUMBOLDTA, DZIERZBIK CZARNOCZELNY, TARANTULA, ŻWIROWIEC AUSTRALIJSKI, PROCENT, AMBYSTOMA KRECIA, PERON WYSPOWY, BERBER, ŁOWIK, JELONEK CZUBATY, PETREL JAMAJSKI, ŚLAZOWIEC PENSYLWAŃSKI, PARARABDODON, DYDELF POŁUDNIOWY, MOCZARNIK WYGIĘTY, MORZYK MARMURKOWY, WEDEL, BUKSZPAN, IOWA, KLIN, MANGABA CZARNA, PRZODOWNIK PRACY, TUBA, MAŁPA WĄSKONOSA, JĘZYKI AFROAZJATYCKIE, STRZĘPLICA POLSKA, STEWIA, WOMBAT SZEROKOGŁOWY, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, KROPIELNICA, ŚWINIOWATE, STOPINA, POTTO, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, ROZŁUPEK POGIĘTY, TURKAN, PSZCZOŁA INDONEZYJSKA, BEŁT, DZIERZBOWRON, PUSTYNNIK, ŻÓŁTAK, HULMAN SZARY, PIEPRZYCA PRZEROSŁOLISTNA, DAWIDIA, SZURPEK SŁOIKOWATY, JESIOTR BIAŁY, BILBIL CZARNOCZUBY, JAŁOWIEC ROZESŁANY, DYSTANS, SZTURMAK, KRZYWOSZCZEĆ TORFOWA, SZCZUR PACYFICZNY, KUBEK, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, ANTYBIOZA, INOZAUR, DWUSTRONNOŚĆ, SUFFOLK, SOSNA DALMATYŃSKA, ROŚLINA FOSYLNA, MOLINEZJA GÓRSKA, ZAJĄCZEK, AGUTI, BOBAK, ZAĆMA DOJRZAŁA, SIKORKA, TAŃCOWNICA, HOMAR AMERYKAŃSKI, SUM, KROKUS SIEBERA, SOSNA MEKSYKAŃSKA, OZDOBA, ALPINIA LEKARSKA, BEZPŁETWIEC, NIPA, KOSTRZEWA NADMORSKA, WALEŃ, ŁZAWNICA, PŁAST BRZOZOWIEC, PRZESIĄKRA, GAŁĘZIAK, MIODACZEK PRĄŻKOWANY, PELIKAN BRUNATNY, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, CZERWONY, ŚLEPIEC, MIECHERA KĘDZIERZAWA, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, OGOŃCZA AMERYKAŃSKA, ROPUCHA ŻYWORODNA TORNIERA, PĘDZLAK, PRÓBKA, STERLET, MOKRADŁOSZ, PAŁANKA WĘDROWNA, BIEGUS, KORMORAN CZARNOSZYI, CEMENT STOMATOLOGICZNY, DZIĘCIOŁ ŁUSKOGRZBIETY, BRODŹCZYK KRÓTKODZIOBY, ŻYWOTNIKOWIEC JAPOŃSKI, WŚCIK DUPY, MATAMATA, PIESZCZAK RDZAWOPIERŚNY, LODOWIEC GÓRSKI, BAZYLIA, OLBRZYMKOWCE, BOA CESARSKI, AKSAMITKA WĄSKOLISTNA, KARTAUNA, HERBOWOŚĆ, CZĄBER, ROŻENIEC ZWYCZAJNY, BORZEŚLAD ŚWIEŻY, SIEWECZKA RZECZNA, ŻEBROWIEC ALGIERSKI, KUKLIK CHILIJSKI, HIBISKUS, PELIKAN, SAMOTKA, ORZEŁ JASTRZĘBIOWATY, KROKUS OKAZAŁY, AMBYSTOMA KALIFORNIJSKA, BURZYK KALIFORNIJSKI, STAROFRANCUSKI, BIOMETEOROLOGIA, GRYZIEL ZACHODNI, GÓRY ŚREDNIE, ECHOLOT, PELOMEDUZA AFRYKAŃSKA, HIPOTEZA GAI, LUDZKIE ZOO, ZYS, KROKUS WĄSKOLISTNY, ROSICZKA ŁYŻECZKOWATA, GŁUPTAK CZERWONONOGI, MAJKOP, TYMOTKA HALNA, KARAKARA, BÓBR OLBRZYMI, PIGWOWIEC CHIŃSKI, KAJMAN OKULAROWY, ?BOBREK TRÓJLISTKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.908 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GORILLA BERINGEI BERINGEI - PODGATUNEK GORYLA WSCHODNIEGO, SSAKA Z RODZINY CZŁOWIEKOWATYCH; NAZWĄ GORYLI GÓRSKICH (ANG. MOUNTAIN GORILLAS) OKREŚLANE SĄ DWIE WSCHODNIE POPULACJE GORYLI, TRAKTOWANE CZASEM JAKO DWA PODGATUNKI, ŻYJĄCE W DESZCZOWYCH LASACH ŚRODKOWEJ AFRYKI: PIERWSZA WYSTĘPUJE W GÓRACH WIRUNGA NA STYKU GRANIC DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI KONGA, UGANDY I RWANDY NA WYSOKOŚCIACH 2225-4267 M N.P.M., NATOMIAST DRUGA ZAMIESZKUJE NIEPRZENIKNIONY LAS BWINDI W UGANDZIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GORILLA BERINGEI BERINGEI - PODGATUNEK GORYLA WSCHODNIEGO, SSAKA Z RODZINY CZŁOWIEKOWATYCH; NAZWĄ GORYLI GÓRSKICH (ANG. MOUNTAIN GORILLAS) OKREŚLANE SĄ DWIE WSCHODNIE POPULACJE GORYLI, TRAKTOWANE CZASEM JAKO DWA PODGATUNKI, ŻYJĄCE W DESZCZOWYCH LASACH ŚRODKOWEJ AFRYKI: PIERWSZA WYSTĘPUJE W GÓRACH WIRUNGA NA STYKU GRANIC DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI KONGA, UGANDY I RWANDY NA WYSOKOŚCIACH 2225-4267 M N.P.M., NATOMIAST DRUGA ZAMIESZKUJE NIEPRZENIKNIONY LAS BWINDI W UGANDZIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GORYL GÓRSKI Gorilla beringei beringei - podgatunek goryla wschodniego, ssaka z rodziny człowiekowatych; nazwą goryli górskich (ang. Mountain Gorillas) określane są dwie wschodnie populacje goryli, traktowane czasem jako dwa podgatunki, żyjące w deszczowych lasach środkowej Afryki: pierwsza występuje w górach Wirunga na styku granic Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Rwandy na wysokościach 2225-4267 m n.p.m., natomiast druga zamieszkuje Nieprzenikniony Las Bwindi w Ugandzie (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GORYL GÓRSKI
Gorilla beringei beringei - podgatunek goryla wschodniego, ssaka z rodziny człowiekowatych; nazwą goryli górskich (ang. Mountain Gorillas) określane są dwie wschodnie populacje goryli, traktowane czasem jako dwa podgatunki, żyjące w deszczowych lasach środkowej Afryki: pierwsza występuje w górach Wirunga na styku granic Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Rwandy na wysokościach 2225-4267 m n.p.m., natomiast druga zamieszkuje Nieprzenikniony Las Bwindi w Ugandzie (na 11 lit.).

Oprócz GORILLA BERINGEI BERINGEI - PODGATUNEK GORYLA WSCHODNIEGO, SSAKA Z RODZINY CZŁOWIEKOWATYCH; NAZWĄ GORYLI GÓRSKICH (ANG. MOUNTAIN GORILLAS) OKREŚLANE SĄ DWIE WSCHODNIE POPULACJE GORYLI, TRAKTOWANE CZASEM JAKO DWA PODGATUNKI, ŻYJĄCE W DESZCZOWYCH LASACH ŚRODKOWEJ AFRYKI: PIERWSZA WYSTĘPUJE W GÓRACH WIRUNGA NA STYKU GRANIC DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI KONGA, UGANDY I RWANDY NA WYSOKOŚCIACH 2225-4267 M N.P.M., NATOMIAST DRUGA ZAMIESZKUJE NIEPRZENIKNIONY LAS BWINDI W UGANDZIE sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - GORILLA BERINGEI BERINGEI - PODGATUNEK GORYLA WSCHODNIEGO, SSAKA Z RODZINY CZŁOWIEKOWATYCH; NAZWĄ GORYLI GÓRSKICH (ANG. MOUNTAIN GORILLAS) OKREŚLANE SĄ DWIE WSCHODNIE POPULACJE GORYLI, TRAKTOWANE CZASEM JAKO DWA PODGATUNKI, ŻYJĄCE W DESZCZOWYCH LASACH ŚRODKOWEJ AFRYKI: PIERWSZA WYSTĘPUJE W GÓRACH WIRUNGA NA STYKU GRANIC DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI KONGA, UGANDY I RWANDY NA WYSOKOŚCIACH 2225-4267 M N.P.M., NATOMIAST DRUGA ZAMIESZKUJE NIEPRZENIKNIONY LAS BWINDI W UGANDZIE. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x