MASZYNA MAJĄCA KILKA PAR BIEGUNÓW ELEKTRYCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA WIELOBIEGUNOWA to:

maszyna mająca kilka par biegunów elektrycznych (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA MAJĄCA KILKA PAR BIEGUNÓW ELEKTRYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 736

METYLEN, PRZEWÓD ODBOJOWY, TRZYDZIESTKA, PARABOLOIDA ELIPTYCZNA, KESON, CIĄGARKA, CZESALNIA, DIPOL, DWUDZIESTOPAROLATEK, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, SERIA WYŚCIGOWA, TEATR ULICZNY, MASZYNA CIEPLNA, UGRUPOWANIE, EKSTRUZJA, LAMPA KWARCOWA, TOCZKOWCE, FREZARKA GLEBOWA, AUTOMAT, KAPAR, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, JEDNORĘKI BANDYTA, TĘTNICA LĘDŹWIOWA, POLIGEN, LUSTRO, KRANIOMETRIA, TOPOLOGIA ILORAZOWA, SOFT PORNO, MASZYNA OTWARTA, PROMIENICE, METABAZA, POMPA CIEPŁA, ZACIERACZKA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, LINOTYP, SERYJKA, DYSTRAKT, PYCHOTKA, WALNE ZEBRANIE, KAPILARNOŚĆ, FILM KATASTROFICZNY, ZNAMIĘ BECKERA, MRUKOKSZTAŁTNE, MULTIPLET, PŁUG WIELOSKIBOWY, KORALNIKI, GALWANOMETR ELEKTROSTATYCZNY, SNOWARKA, WERSET, GAMBIT, MIĘDLARKA, WAŁEK, WIALNIA, GARKUCHNIA, KOPARKA, WOLTAŻ, ATTACHÉ WOJSKOWY, ENERGOELEKTRYKA, DZIEWIARKA, SORTER, SOCJALIZM UTOPIJNY, BOŻA RĘKA, MASZYNA ROBOCZA, OGIEŃ KRZYŻOWY, DACHÓWCZARKA, FREESTYLE, NAUKA, DWUDZIESTOPAROLATKA, DACH, NOM, ROZGAŁĘŹNIK, ENHARMONIA, GĘSTOŚĆ POWIERZCHNIOWA, RZĄD KOALICYJNY, SZPECIELE, ŚCINACZ ZIELONEK, ANALOG, PAR, ARBITRAŻ SPOŁECZNY, LUFA, EPEJROFOREZA, LAFIRYNDA, ELEKTRYK, BATERIA TRAKCYJNA, PLATFORMA PROCESOROWA, ZIARNIAK, ZWIJARKA, MASZYNA, MASZYNA LICZĄCA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, KOCIOŁEK SKALNY, KUSKUTA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, PRĄD ELEKTRYCZNY, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, ELEKTRORECEPCJA, LEJ POLARNY, ŻYWICA EPOKSYDOWA, TRZYDZIESTOPAROLATEK, MASZYNOZNAWSTWO, MARSZAŁEK POLNY, OSADA, LETARG, KOMBAJN, STYCZNA, ZŁODZIEJKA, WALEC, ŁOPATKA, MASZYNA PROSTA, MOTELA, TEJU KROKODYLOWY, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, TREND DRUGORZĘDOWY, BUSZÓWKOWATE, RADIOELEKTRYKA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, ELEKTROMETRIA, DRYF KONTYNENTALNY, TRIODA, LICZBA ZŁOŻONA, OLESZA, AUTONOM, ROMADUR, GŁASZCZKOCHODY, KOŁOWRÓT, SIEĆ, PNEUMATOLIZA, LYGODIUM, TWARDE LĄDOWANIE, MIJANKA, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, DMUCHAWA, URZĄDZENIE POMIAROWE, SILNIK ASYNCHRONICZNY, MACIERZ DYSKOWA, ZIARENKOWIEC, EWALUACJA BIEŻĄCA, MAGIEL, MASZYNA SAMOBIEŻNA, KOREK, ŚWIĘTA KROWA, KPINA, ZORZA POLARNA, RICE, KWARCÓWKA, JĘZYK KANANEJSKI, PRZESZUKANIE, HETERODYNA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, MODELUNEK, GŁOŚNIK, PROCHLORPERAZYNA, KONSORCJUM, KOMBAJN ŚCIANOWY, MASZYNA KUGLERSKA, PRÓBNIK NAPIĘCIA, SZAMBELAN PAPIESKI, RÓWNIA, ŻONGLER, PODBIERACZ, ŻONGLERKA, STAŁA KOSMOLOGICZNA, GAWĘDA LUDOWA, PROWINCJA, RAMIENICOWE, PILARKA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, PRZĘDZARKA, SSAKI JAJORODNE, KLEJARKA, POSTÓJ LODOWCA, ISOHTIOL, WARIANTOWOŚĆ, KOZŁEK LEKARSKI, KOWALENTNOŚĆ, MARSZAŁEK POLOWY, SZPIK, ODBIÓR, DZIWKA, INTERPRETACJA, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, ICHTIOL, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, NASTURAN, DRUT, PRZEPIĘCIE ŁĄCZENIOWE, WRÓBEL, MASZYNA CIEPLNA, MASZYNA WYPOROWA, BLOK, SZMELC, ŻAKARD, SZELMOSTWO, MAPA TEMATYCZNA, SEKWENS, MIĘDLARKA, WAŁECZEK, WAŁ, NAUCZANIE, E, STOPIEŃ ETATOWY, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, POLIMORFIZM, RUDBEKIA, PAR, NADSUBSKRYPCJA, CENTRUM OBRÓBKOWE, WYDMUCHIWACZ, RURA, ROZRZĄD, PODBIJARKA TOROWA, MASZYNA, ZAPRAWA KLEJOWA, WILK, ZADASZENIE, ROZRYWKA, TRYJER, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, MASZYNA CYBERNETYCZNA, JĘZYKI ESKIMOSKOALEUCKIE, DRAKKAR, ERADYKACJA, POLITYKA KURSOWA, GRUNGE, WYCIĄGARKA, TRAKTONIUM, DROGA WOJEWÓDZKA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, GEN KUMULATYWNY, MIKROFAZA, LODOWIEC HIMALAJSKI, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, KATAFRAKCI, APLIKACJA, WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW, LITURGIA ALEKSANDRYJSKA, GITARA KLASYCZNA, KUTER, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, FRYZE, BRODAWKA STÓP, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, CHÓRZYSTKA OZDOBNA, OPIEKA PALIATYWNA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, ŚWIETLICA, TRYTKA, GIĘTARKA, PRASSAKI, HEKSODA, TRENER, EMBRIOPATIA CUKRZYCOWA, WIĄZKA, KILKA, NORA, BIURO MATRYMONIALNE, SIECZKARNIA BIJAKOWA, DEKAPOL, WÓZ ASENIZACYJNY, TEST CIS-TRANS, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, WERYFIKACJA, ELEKTROIZOLACJA, ROZGAŁĘZIACZ, KOWARKA, PANEL STEROWNICZY, METROPOLIA, OFFSET, ZŁOTODESZCZ, MASZYNA ROTACYJNA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, RAFA, ŁADOWARKA, KREWETKA ELEGANCKA, MASZYNA ROLNICZA, CECHA POŚREDNIA, OŚLICZKA WODNA, TCHÓRZ, ODGAŁĘZIACZ, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, BIPOLARNOŚĆ, MŁOT, KROSNO, ŚCIEG GAŁĄZKOWY, KRAWATKA, CZTERDZIESTOPAROLATEK, ODLEWARKA, DZIKIE RÓŻE, NATURALIZM, OLIGODENDROCYT, BROŃ, PIKÓWKA, KILKA ZWYCZAJNA, IZOGAMETA, PUSZKA, PERLAK, BICZYKOODWŁOKOWCE, ESTABLISHMENT, ?OWIJARKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 736 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA MAJĄCA KILKA PAR BIEGUNÓW ELEKTRYCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA MAJĄCA KILKA PAR BIEGUNÓW ELEKTRYCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA WIELOBIEGUNOWA maszyna mająca kilka par biegunów elektrycznych (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA WIELOBIEGUNOWA
maszyna mająca kilka par biegunów elektrycznych (na 21 lit.).

Oprócz MASZYNA MAJĄCA KILKA PAR BIEGUNÓW ELEKTRYCZNYCH sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA MAJĄCA KILKA PAR BIEGUNÓW ELEKTRYCZNYCH. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x