DZIAŁ TELEELEKTRYKI, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ PRZEKAZEM SYGNAŁÓW ELEKTRYCZNYCH ZA POŚREDNICTWEM FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RADIOELEKTRYKA to:

dział teleelektryki, który zajmuje się przekazem sygnałów elektrycznych za pośrednictwem fal elektromagnetycznych (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ TELEELEKTRYKI, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ PRZEKAZEM SYGNAŁÓW ELEKTRYCZNYCH ZA POŚREDNICTWEM FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.605

KOMORA, ASTRONOMIA, PROTOBUŁGARSKI, POMYŁKA, MINIMALIZM, SWAWOLNIK, MOTYW, SOK, BARANEK, GOTOWOŚĆ BOJOWA, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, KONFEKCJONER, PRZYGODA, NAZAREJCZYK, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, OBRONA, SZKOLARSTWO, FACHMAN, LOTOS, RZEKOTKA DRZEWNA, RÓW TEKTONICZNY, CANZONETTA, MIASTOWOŚĆ, TELEGRAFIA KOPIOWA, WULKAN EKSPLOZYWNY, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, ABDERA, STARA MALEŃKA, EWOKACJA, ŻYWICA EPOKSYDOWA, WYCHOWANKA, NARZECZONA, TKANINA UBRANIOWA, ZRZESZONY, KOŃ LUZYTAŃSKI, ZAKRĘCENIE SIĘ, PROMIEŃ, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, OPAT KOMENDATORYJNY, WARSTWOWANIE, TOWAR AKCYZOWY, LAS DRĄGOWY, MALINOTRUSKAWKA, SZKAPLERZ, GADŻET, NAWALANKA, ARCUS TANGENS, NAPARZANKA, TENDENCJA, GROMBELARD, DOGADZANIE SOBIE, LAWENDA FRANCUSKA, PÓŁROCZNIK, OBIEKTYWNOŚĆ, BANK KOMERCYJNY, MAJSTER, TEMPERATURA NÉELA, EKONOMIA NORMATYWNA, NIEBO, GOSPODYNI DOMOWA, ELASTYCZNOŚĆ, TURBINA CIEPLNA, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, TWIERDZENIE PASCALA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, CHOROWITOŚĆ, DRAMAT MODERNISTYCZNY, MAJMA, SAMOCHODZIARZ, KRAMARZ, ŁAŃCUSZEK, PROTUBERANCJA, ANTYGENOWOŚĆ, BATERIA AKUMULATOROWA, ALEUCKI, CHRONOMETRAŻYSTA, CIĘTOŚĆ, MŁODZIEŻÓWA, AGRAFON, PRYMITYW, POTWORKOWATOŚĆ, ANTIFA, PŁAZY OGONIASTE, PRZYCHYLNY WIATR, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, SUBSKRYBENT, BURZYK SZARY, GITARA HAWAJSKA, KARCYNOLOGIA, VALYRIA, CHRONOMETR, NABIEG KORZENIOWY, POJAZD ZAPRZĘGOWY, UPADEK, ASTROCHEMIA, STOCZNIA, FLAWONOID, KONDOMINIUM, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, USTERKOWOŚĆ, OBSERWATORKA, PILARZ, KIEŁKOWNIK, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, KRAJALNIA, TURBINA RUROWA, NEPALSKI, BATERIA TRAKCYJNA, PRZEDMURZE, CHOROBA VELPEAUA, PLAFON, WIRTUALIZACJA, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, TEUTOŃSKI, SASZETKA, SONDA MOLEKULARNA, POCIĄG EKSPRESOWY, POLIS, APIOLOGIA, USTAWODAWCA ZWYKŁY, DYWERGENCJA, RESET, KOSMOGRAFIA, OSŁONA TERMICZNA, KONCERT, SZAKAL, CEREMONIA ZAPACHOWA, STĄGIEW, AKT, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, PEPINIERA, NEUROLOGIA, KORPUS NAWOWY, OBRZEŻE, PUENTA PŁASKA, LUFKA, MEGAPOLIS, SZAROTA BŁOTNA, UCHO ZEWNĘTRZNE, SŁUŻBA, APOSTAZJA, AZOT AMONOWY, RIDER, SZORY, SYMBOL NIETERMINALNY, CENA SKUPU, MLECZAN, KOMPLEMENTARIUSZ, KAMICA MOCZOWA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, SZAROZIEM, AWARYJNOŚĆ, KUPIEC, CZEP, KONCEPT, ROMULAŃSKI, HURTOWNIA, ABNEGATKA, PARTER, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, PARALAKSA, SAMOGŁOSKA, NADAWCA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, ODPŁYW, ZADRZECHNIA, TOR ODSTAWCZY, SZEFOSTWO, ŻALUZJA PIONOWA, PODSIEĆ, ODLEWNIK, PRZETARG NIEOGRANICZONY, WENTYL, EURO TRANCE, WITEKS CZCZONY, GEN PLEJOTROPOWY, PIÓRNIK, BARBETA, FIGÓWKA, SPRINTER, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, WIRTUOZERSTWO, KAPOK, POPIELNIK, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, JADOWITOŚĆ, KRASNAL, ORANT, BAKSZTAG, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, KOZERA, PIASEK MOCZOWY, ITINERER, WZROST, KSIĘŻYC W PEŁNI, MASA RELATYWISTYCZNA, FRONT POLARNY, KOSTUREK, SCEPTYCYZM, ZANIK MIĘŚNIOWY, FALOWNICA, ŁUP, POCISK NIEPENETRACYJNY, TRZYDZIESTKA, PRÓG WYBORCZY, NAŁOGOWOŚĆ, EPIGENEZA, KOMPLIKACJA, ACHAJA, SPECJALIZANT, DEWIZOWIEC, MER, BRUTAL, OBSZCZYMUREK, PRZECIWLEGŁOŚĆ, ANFELTKA ZŁOŻONA, OBUDOWA, SMERFETKA, INŻYNIERIA WOJSKOWA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, CHŁODNIK, ANTROPOLOG KULTURY, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, POJAZD GĄSIENICOWY, AL SECCO, MAN, DEMISEKSUALIZM, MIEŚCINA, NATRYSK, LIŚĆ ZARODKOWY, LENIWCE DWUPALCZASTE, NACIĄG, POŚCIELÓWKA, WILCZY DÓŁ, PRZEPOCZWARZENIE, LODOWIEC SZELFOWY, DYSK GALAKTYCZNY, LODOWIEC FIELDOWY, GZY, NADAJNIK TELEWIZYJNY, ŻYWY TRUP, RESORT SIŁOWY, MISTRZ CEREMONII, STRESIK, BIAŁA ŚMIERĆ, CYWIL, MYKOLOGIA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, GNIAZDO ZAWOROWE, SKLERODERMIA, AEROB, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, KONKURENCJA, CZKAWKA, ŻOŁĄDEK POD GARDŁEM, MAKABRA, DOLICHOCEFALIA, KRYSTALOFIZYKA, OBSADA, MOLOSOWATE, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, MISKA SOCZEWICY, ZNAK ZAPYTANIA, KOSA, ANEROID, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, BLUES, NAUKA ŚCISŁA, DYDELFOWATE, SKRĘCANIE, BERŻERETKA, KULTURA PIEŃKOWSKA, MIĘTA, BAŁYK, METODOLOGIA NAUK, PRZECHOWALNICTWO, GLORIA, GEOMETRIA RÓŻNICZKOWA, WOK, MANDRYL, FIZYKA, NIEGOSPODARNOŚĆ, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, BON VIVANT, STRUNA ŚCIĘGNISTA, CANZONETTA, EGALITARYZM, MECHOWCE, FAJCZARNIA, BIZNES, KLATKOWIEC, DOJŚCIE, DARCZYŃCA, CZUJNIK GENERACYJNY, RZEMIEŚLNICZEK, ELFICKI, BARIERA WYJŚCIA, OKTAEDRYT, KALIMBA, ?SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.605 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ TELEELEKTRYKI, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ PRZEKAZEM SYGNAŁÓW ELEKTRYCZNYCH ZA POŚREDNICTWEM FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ TELEELEKTRYKI, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ PRZEKAZEM SYGNAŁÓW ELEKTRYCZNYCH ZA POŚREDNICTWEM FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RADIOELEKTRYKA dział teleelektryki, który zajmuje się przekazem sygnałów elektrycznych za pośrednictwem fal elektromagnetycznych (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RADIOELEKTRYKA
dział teleelektryki, który zajmuje się przekazem sygnałów elektrycznych za pośrednictwem fal elektromagnetycznych (na 14 lit.).

Oprócz DZIAŁ TELEELEKTRYKI, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ PRZEKAZEM SYGNAŁÓW ELEKTRYCZNYCH ZA POŚREDNICTWEM FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - DZIAŁ TELEELEKTRYKI, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ PRZEKAZEM SYGNAŁÓW ELEKTRYCZNYCH ZA POŚREDNICTWEM FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH. Dodaj komentarz

7+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast