MASZYNA DO WYTWARZANIA DRUTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIĄGARKA to:

maszyna do wytwarzania drutu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA DO WYTWARZANIA DRUTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 327

MASZYNA SZWALNICZA, PODBIERACZ POKOSÓW, ŁAMARKA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, OPLOT, COUPER, MASZYNA OTWARTA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, ROBOT PRZEMYSŁOWY, SILNIK PNEUMATYCZNY, INFA, EPOKA KAMIENIA, KORONKARKA, SSAK, KUCHY, KOPACZKA, PIKÓWKA, KOŁOWRÓT, MASZYNKA STEROWA, KOLATOR, KOPARKOŁADOWARKA, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, ŁAMACZ, MOTARKA, PŁAT, MŁOT, MASZYNA ROLNICZA, RICE, HOLENDER, SILNIK ELEKTRYCZNY, PODBIJARKA TOROWA, JEDWAB OCTANOWY, ŚRUTOWNIK, INTERCEPTOR, WYDMUCHIWACZ, METALURGIA PROSZKÓW, OPYLACZ, KOMBAJN ZBOŻOWY, MASIELNICA, SZOŁDRA, GATUNEK AGAMICZNY, INŻYNIERIA MECHANICZNA, KUSKUTA, MAŚLNICZKA, PAKULARKA, MASZYNA LICZĄCA, MASZYNA DROGOWA, CZESALNIA, ZASIEK, PRZESIEWACZ, KOMBAJN GÓRNICZY, MŁYNEK, PALNIK, WILK, MASZYNA, MASZYNA UCZĄCA, ROBOT, GIĘTARKA, GEODYN, PILARKA RAMOWA, MASZYNA ROBOCZA, NYLON, SELSYN, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, SYFON, MASZYNA KUGLERSKA, BARWIARKA ZWROTNA, AGRAFKA, ELEKTROKINEZA, ANALIZA WIDMOWA, ODLEWARKA, HOMINIDY, IMMUNOSUPRESJA, KROSNO, TRYJER, MASZYNA WYPOROWA, PRASA, WALEC, KOMBAJN, DACHÓWCZARKA, FORMIERKA, ŚWIECA, CZYSZCZALNIA, PRASA, ROZRZUTNIK, ROGOWACENIE, MŁOTKOWNICA, ŁYSIENIE, FREZARKA KOPIARKA, SUMATOR, OVERLOCK, ROLBA, MASZYNA FORMIERSKA, GWAJAKOWIEC, ZSZYWARKA, TECHNIKA ŚWIETLNA, CENTRUM OBRÓBKOWE, INSTRUMENT, MASZYNA WIRNIKOWA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, PRASA, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, ARYTMOMETR, MASZYNA OBLEWNICZA, RAFA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, PRZELICZNIK, KAPAR, SIATECZKA, PODBIERACZ, ŚCIERAK, MASELNICA, ROZKŁADARKA, SEKRECJA, KLUCZ OBRACANY, SYRENA, MASZYNA ŻAKARDOWA, WAŁ, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MIĘDLARKA, CIĄGNIK LEŚNY, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, ŚRODEK SPOŻYWCZY, TKACTWO ARTYSTYCZNE, PROSUMPCJA, SELSYN, AUTOMAT LOSOWY, CZYNNIK PRODUKCJI, ORGANOLOGIA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, WYCISKARKA, KOCIOŁ, WĘGIEL ENERGETYCZNY, MASZYNA TURINGA, TWARDE LĄDOWANIE, NADAJNIK TELEWIZYJNY, BROŃ, GWAJAK, KOMBAJN, MASZYNA ENERGETYCZNA, FREZARKA GLEBOWA, MASZYNA OSADOWA, MIESZACZ, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, POMPA OBIEGOWA, AUTONOM, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, OWIJARKA, RÓWNIA, MAGLOWNICA, KLEJARKA, GNIOTOWNIK, ŁADOWARKA, INDUKCYJNOŚĆ, KONOPIE, INSTRUMENTOLOGIA, KANON, DRUCIARZ, PALNIK PLAZMOWY, ŁUPACZKA, SYSTEM ENERGETYCZNY, KOPARKA, OWCZA WEŁNA, PŁAT NOŚNY, INDUKTYWNOŚĆ, MASZYNA TŁOKOWA, PRALKA, LINOTYP, SILNIK INDUKCYJNY, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, ŁOPATKA, WALEC, STELLARATOR, SILNIK, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, MASZYNA MATEMATYCZNA, ŚCINACZ ZIELONEK, MASZYNA DO PISANIA, PEDAŁÓWKA, KOGENERACJA, MASZYNA ŻNIWNA, ZACIERACZKA, KOWARKA, KUTER, ŻNIWIARKA, TOKARKA, KUCH, POMPA CIEPŁA, MLEWNIK, NADAJNIK RADIOWY, KLEPAK, MAŚNICZKA, WYCIĄGARKA, SIATKA, SPRAWDZARKA, MLEWNIK, PALNIK, KOSZT WYDZIAŁOWY, KOCIOŁ PAROWY, PRZĘDZARKA, STOPKA, MASZYNA INFORMACYJNA, KWAS GIBERELINOWY, KOMBAJN ŚCIANOWY, OWERLOK, PERLAK, HOMOGENIZATOR, MASZYNA CIEPLNA, KOMBAJN ROLNICZY, KUTER, FALOWNICA, DZIEWIARKA, WILK, MASZYNA INDUKCYJNA, EKONOMIKA, MASZYNA PROSTA, OFFSET, KRĄG, ODLEWARKA, CIĄGARKA, GENERATOR, MASZYNA SAMOBIEŻNA, OBCĘGI, CEGLARKA, KLIN, PISZCZAŁKA GALTONA, ANTAR POLARNY, SYSTEM EKONOMICZNY, CZYSZCZARNIA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, MIESZACZ, MAŚLNICA, MASZYNA TŁOKOWA, MASZYNA KOMUTATOROWA, IPP, MIĘDLARKA, ŻARNIK, SNOWARKA, KOWARKA, MALIMO, KROSNO, MLEWNIK WALCOWY, WIALNIA, ZWIJARKA, BŁYSTKA OBROTOWA, EKSKAWATOR, SUBSTANCJA OBCA, ANALIZA SPEKTRALNA, ZASIEKI, TRENER, KAUCZUK NATURALNY, DEKORTYKATOR, MASZYNA DO SZYCIA, CZYNNOŚĆ HORMONALNA, OPŁOMKA, PARNICA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, ODGAŁĘZIACZ, KAFAR, MASZYNA ANALOGOWA, DMUCHAWA, ŁAMARKA, KOLORÓWKA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, INFORMA, LODOWNIK, JEDNORĘKI BANDYTA, FUMATOR, WÓZ ASENIZACYJNY, PRZENOŚNIK CIECZY, MAKUCH, MASZYNA ELEKTRYCZNA, INŻYNIERIA TKANKOWA, APARAT RENTGENOWSKI, CYBORG, GAŹNIK, SZMELC, KOPARKA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, KOSZT KOMPARATYWNY, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, MASZYNA WYCIĄGOWA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, WNYK, ZASIEKI, GOSPODARKA, INFORMATYKA, TYP GOSPODARKI, MASZYNA, PRZĘDNOŚĆ, SILNIK TŁOKOWY, MASZYNA CIEPLNA, PILARKA, SORTER, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, KOŁO GARNCARSKIE, MASZYNA SAMOWZBUDNA, ?NASTĘP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 327 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA DO WYTWARZANIA DRUTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA DO WYTWARZANIA DRUTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIĄGARKA maszyna do wytwarzania drutu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIĄGARKA
maszyna do wytwarzania drutu (na 8 lit.).

Oprócz MASZYNA DO WYTWARZANIA DRUTU sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA DO WYTWARZANIA DRUTU. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x