... DO SZYCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA to:

... do szycia (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MASZYNA

MASZYNA to:

osoba działająca bez zastanowienia, mechanicznie (na 7 lit.)MASZYNA to:

urządzenie uruchamiane mechaniczne ułatwiające albo zastępujące pracę ludzką (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "... DO SZYCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 223

MASZYNA ROTACYJNA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, KOPARKOŁADOWARKA, PODBIERACZ POKOSÓW, PODBIJARKA TOROWA, PODBIERACZ, MIĘDLARKA, KLEJARKA, POMPA CIEPŁA, CZESALNIA, MASZYNA OSADOWA, KOMBAJN, BARWIARKA ZWROTNA, MOTARKA, FREZARKA GLEBOWA, MASZYNA LICZĄCA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, NASTĘP, MASZYNA SAMOBIEŻNA, KAFAR, ŁAMARKA, ODLEWARKA, DMUCHAWA, RICE, POMPA OBIEGOWA, KOMBAJN, MAGIEL, RÓWNIA, ŻAKARD, CZYSZCZARNIA, ŚCINACZ ZIELONEK, ODGAŁĘZIACZ, KOLATOR, MASZYNA, MASZYNA CIEPLNA, MASZYNA MATEMATYCZNA, ROBOT, WALEC, NIĆ, MASZYNA DROGOWA, HARAS, KROSNO, ZACIERACZKA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, OPYLACZ, WYCISKARKA, GNIOTOWNIK, KOPARKA, KUSKUTA, ŻAGLOMISTRZ, KLIN, SORTER, BĘBENEK, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, ZWIJARKA, MŁOT, ŁADOWARKA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, MAGLOWNICA, PRASA, SUMATOR, ROLBA, ŁAMACZ, MASZYNA DYDAKTYCZNA, KOMBAJN GÓRNICZY, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, CENTRUM OBRÓBKOWE, PRASA, ŚRUTOWNIK, CZYSZCZALNIA, JEDNORĘKI BANDYTA, INTERCEPTOR, WYCIĄGARKA, SELSYN, ODLEWARKA, DACHÓWCZARKA, SZPILECZKA, STOPKA, SILNIK ELEKTRYCZNY, OVERLOCK, MASZYNA CYBERNETYCZNA, CIĄGARKA, GIĘTARKA, SELSYN, MASZYNA ELEKTRYCZNA, DZIEWIARKA, LINOTYP, KOMBAJN ZBOŻOWY, MASZYNA SZWALNICZA, HOLENDER, ARYTMOMETR, MASZYNA INDUKCYJNA, PILARKA RAMOWA, IGŁA, MIĘDLARKA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, KOŁOWRÓT, COUPER, MLEWNIK WALCOWY, KUTER, EKSKAWATOR, MASZYNKA STEROWA, CEGLARKA, WÓZ ASENIZACYJNY, MASZYNA UCZĄCA, SPRAWDZARKA, WIALNIA, KORONKARKA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, KOMBAJN, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, PRZENOŚNIK CIECZY, IGIEŁECZKA, PRALKA, MASZYNA KOMUTATOROWA, AUTOMAT, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, KOMP, FREZARKA KOPIARKA, ŁAMARKA, AUTONOM, MASZYNA ROLNICZA, PILARKA, MASZYNA TŁOKOWA, MASZYNA, KOWARKA, MŁYNEK, OFFSET, MASZYNA TŁOKOWA, MASZYNA OBLEWNICZA, SILNIK INDUKCYJNY, TRENER, KOWARKA, MASZYNA WIRNIKOWA, KAMGARN, TRYJER, WILK, KOPARKA, BROŃ, KROSNO, KOMBAJN ŚCIANOWY, PERLAK, IGŁA, FORMIERKA, KOPACZKA, MASZYNA INFORMACYJNA, KAPAR, KUTER, MASZYNA SYNCHRONICZNA, KLEPAK, MASZYNA TURINGA, MASZYNA OTWARTA, PIKÓWKA, ŚCIERAK, OWERLOK, DEKORTYKATOR, PRZESIEWACZ, MASZYNA, SZMELC, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, SILNIK PNEUMATYCZNY, ROZKŁADARKA, PRZĘDZARKA, TOKARKA, MASZYNA ŻAKARDOWA, MŁOTKOWNICA, MASZYNA ANALOGOWA, ŁUPACZKA, SKÓRA, DRES, PAKULARKA, NOŚNIK, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ROZRZUTNIK, IGIEŁKA, WAŁ, MLEWNIK, MŁYN, WILK, MASZYNA KUGLERSKA, MASZYNA CIEPLNA, MASZYNA ENERGETYCZNA, MIESZACZ, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, STOKER, PRZELICZNIK, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, KOMBAJN ROLNICZY, ŻNIWIARKA, MASZYNA PROSTA, MASZYNA WYPOROWA, NICI, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, SNOWARKA, MLEWNIK, PRASA, MASZYNA WYCIĄGOWA, WYDMUCHIWACZ, PEDAŁÓWKA, ZSZYWARKA, OWIJARKA, CIĄGNIK LEŚNY, KOLORÓWKA, TWARDE LĄDOWANIE, KOSIARKA, MASZYNA DO SZYCIA, MASZYNA ROBOCZA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, KAMLOT, KOLATOR, CYBORG, SILNIK ASYNCHRONICZNY, MASZYNA ŻNIWNA, SINGER, MIESZACZ, MASZYNA DO PISANIA, MASZYNA FORMIERSKA, WALEC, SILNIK, AUTOMAT LOSOWY, ?RAFA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

... DO SZYCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ... DO SZYCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA ... do szycia (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA
... do szycia (na 7 lit.).

Oprócz ... DO SZYCIA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - ... DO SZYCIA. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

x