MASZYNA SAMOSTEROWANA DO PRZETWARZANIA INFORMACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA CYBERNETYCZNA to:

maszyna samosterowana do przetwarzania informacji (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA SAMOSTEROWANA DO PRZETWARZANIA INFORMACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 547

CZUJNIK CHEMICZNY, INFORMATYKA KWANTOWA, ZWIJARKA, DETEKTYW, SONIFIKACJA, WEJŚCIE, KWIZ, WYWIAD CHOROBOWY, ANALIZA KOSZTÓW, BANK DANYCH, MŁOTKOWNICA, IGNORANCJA, PODKŁAD MAPOWY, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, DIALOG OBYWATELSKI, DSS, MASZYNA MATEMATYCZNA, KOD PASKOWY, PODBIERACZ POKOSÓW, KILOBAJT, BIAŁY WYWIAD, ZWIAD, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, DEKORTYKATOR, KB, AMNEZJA NASTĘPCZA, NIEWIEDZA, CYBORG, PRASA, AKWIZYCJA, KODER, MIESZACZ, KUTER, DYŻURNY ŁĄCZNOŚCI, DEKLARACJA ROZLICZENIOWA, MASZYNA ROLNICZA, DZIEDZICZENIE MITOCHONDRIALNE, RACHUNEK CIĄGNIONY, PERLAK, CZESALNIA, SZUM INFORMACYJNY, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, WYWIAD, GENERATOR MAGNETOHYDRODYNAMICZNY, WYSZUKIWARKA, REJESTR, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, ADMINISTRATOR DANYCH, INTERVIEW, KOWARKA, PAMIĘĆ, KOMBAJN ROLNICZY, SORTER, PHISHING, MASZYNA DROGOWA, ZSZYWARKA, GUGLE, PAMIĘĆ ROBOCZA, REPUTACJA, MASZYNA OTWARTA, PIKÓWKA, ROBOT, GB, KROSNO, POMPA OBIEGOWA, PETABAJT, KUSKUTA, KURIER TATRZAŃSKI, JĘZYK FLEKSYJNY, SKRYTKA POSELSKA, INFORMATYKA, SELEKTOR, KOPARKA, TELEGRAFIA, BROŃ, POTENCJAŁ IGLICOWY, PYTANIE, MAGLOWNICA, PRZESYŁ, GOOGLE INC, PRZEMYSŁ CHEMICZNY, MŁYN, JEDNOPRZEBIEGOWOŚĆ, KAMERA TELEWIZYJNA, PODSTRONA, DESKRYPTOR, DEKODER, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, KOMPRESJA IMPULSÓW, RYSUNEK TECHNICZNY, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, WYDMUCHIWACZ, KOMBAJN, MASZYNA DO SZYCIA, INFORMATOR, INFORMA, TEORIA INFORMACJI, ROZPOZNANIE FOTOGRAFICZNE, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, PAKULARKA, KODOWANIE SIECIOWE, COUPER, ANALIZA KONKURENCJI, QUIZ, ŚRODEK KOMUNIKACJI, TELEKS, MASZYNA ŻAKARDOWA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, MASZYNA OBLEWNICZA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, AUTONOM, POSTING, DIT, EKSABIT, KOMBAJN, DROGA ELEKTRONICZNA, MAŁA INFORMATYKA, JĘZYKI BANTU, SPRAWDZARKA, OBRAZ KLINICZNY, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, KOPARKA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, SELSYN, MASZYNA WYCIĄGOWA, INFORMACYJNOŚĆ, DYNAMIKA UKŁADÓW, MASZYNA CIEPLNA, CZYSZCZALNIA, REMAT, WILK, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, REGIONALISTA, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, SUBSKRYBENT, YBIT, WYPALARKA, TOKARKA, KASOWNIK, SERWER WIDEO, NIEWIADOMA, NASŁUCH, ZARYSOWANIE, BAJT, SUBSTANCJA DODATKOWA, YB, NOŚNA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, GIĘTARKA, KONTROLING, KOMBAJN ZBOŻOWY, SŁOWO MASZYNOWE, MLEWNIK, MASZYNA ELEKTRYCZNA, SYSTEM POMIAROWY, ŁAMARKA, POTENCJAŁ CZYNNOŚCIOWY, MIĘDLARKA, PB, MASZYNA FORMIERSKA, JEDNORĘKI BANDYTA, PETABIT, SILNIK INDUKCYJNY, RECEPTYWNOŚĆ, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, ŻNIWIARKA, KB, WILK, WYWIAD LEKARSKI, SYGNAŁ, ROBOT PRZEMYSŁOWY, PODBIJARKA TOROWA, SILNIK, KOMÓRKA ROŚLINNA, WYWIAD, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, LIST PRZEWODNI, PODBIERACZ, INFOMAT, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, INSTYTUCJA OBOWIĄZANA, TAJEMNICA SKARBOWA, MASZYNA TURINGA, PRODUKT ROPOPOCHODNY, KOMBAJN ŚCIANOWY, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, MASZYNA WYPOROWA, SELEKCJA NEGATYWNA, NASTĘP, CENTRUM OBRÓBKOWE, INFORMATYKA, BIBLIOTEKARZ DYPLOMOWANY, ŁAMACZ, TRAWIENIE, MASZYNA OSADOWA, FALA NOŚNA, LINOTYP, PRZESIEWACZ, KILOBAJT, SILNIK PNEUMATYCZNY, KLUCZ, OBJĘTOŚĆ, DYSK OPTYCZNY, KOMÓRKA NERWOWA, WAŁ, TRANSMISJA DANYCH, WYCIĄGARKA, MOTARKA, GOOGLE, PRALKA, REGIONALISTYKA, TERABAJT, PRZELICZNIK, MASZYNA DO PISANIA, TRYJER, MASZYNA TŁOKOWA, PAŹDZIERZ, TWARDE LĄDOWANIE, TELETECHNIKA, KROSNO, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, REJESTRATOR, OPYLACZ, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, CIĄGARKA, GŁOŚNIK, TELEGRAF HUGHESA, WOLUMIN, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, WYWIAD, KONWERSJA, SYSTEM ZNAKOWY, WIALNIA, CIĄGNIK LEŚNY, POMPA CIEPŁA, PEDAŁÓWKA, KOMBAJN GÓRNICZY, SUBSKRYPCJA, SZPIEGOSTWO, PRASA, DMUCHAWA, WALEC, DYSPOZYCJA, SYSTEM TRANSAKCYJNY, DESZYFRAŻ, SILNIK ASYNCHRONICZNY, NIEUCTWO, NOŚNIK, CZYNNOŚĆ POZNAWCZA, GNIOTOWNIK, OLTP, KOSIARKA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, BAN, MASZYNA INFORMACYJNA, FREZARKA GLEBOWA, SŁOWO, DANE, OVERLOCK, MASZYNKA STEROWA, WYCISKARKA, WÓZ ASENIZACYJNY, MASZYNA SAMOBIEŻNA, MASZYNA CIEPLNA, INKUBACJA, MASZYNA ANALOGOWA, DIT, DEPRYWACJA ZMYSŁOWA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, MEGABIT, CZUCIE SOMATYCZNE, KOPARKOŁADOWARKA, NEGATYWNA SELEKCJA, SELSYN, BUFOR RAMKI, ZBIT, NIUS, TECHNIKA OPERACYJNA, WYWIAD SKARBOWY, KB, STOPKA, WALEC, RACJONALNA IGNORANCJA, DROGA RZYMSKA, OWIJARKA, PILARKA RAMOWA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, ŁADOWARKA, KANCELARIA TAJNA, SPIKER, PUBLIKATOR, PAMIĘTNOŚĆ, MÓZG ELEKTRONOWY, BIT, INFA, ?TELEINFORMATYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 547 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA SAMOSTEROWANA DO PRZETWARZANIA INFORMACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA SAMOSTEROWANA DO PRZETWARZANIA INFORMACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA CYBERNETYCZNA maszyna samosterowana do przetwarzania informacji (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA CYBERNETYCZNA
maszyna samosterowana do przetwarzania informacji (na 20 lit.).

Oprócz MASZYNA SAMOSTEROWANA DO PRZETWARZANIA INFORMACJI sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA SAMOSTEROWANA DO PRZETWARZANIA INFORMACJI. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x