MASZYNA DRUKARSKA DO DRUKOWANIA TEKSTÓW NIEDUŻEGO FORMATU, NAPĘDZANA ZA POMOCĄ PEDAŁÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PEDAŁÓWKA to:

maszyna drukarska do drukowania tekstów niedużego formatu, napędzana za pomocą pedałów (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PEDAŁÓWKA

PEDAŁÓWKA to:

mała torebka lub teczka noszona przez mężczyn w ręku (na 9 lit.)PEDAŁÓWKA to:

harmonia pedałowa - polski ludowy instrument muzyczny, powstały w wyniku połączenia elementów konstrukcyjnych harmonii oraz fisharmonii (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA DRUKARSKA DO DRUKOWANIA TEKSTÓW NIEDUŻEGO FORMATU, NAPĘDZANA ZA POMOCĄ PEDAŁÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 942

EMOTKA, PARKIETAŻ PENROSE'A, PŁAWA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, WALEC, JELONEK BENGALSKI, PAKULARKA, MODERATOR, PISEMNOŚĆ, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, ORGANOLEPTYKA, HORMONOTERAPIA, ŁAMACZ, BOMBOWIEC STRATEGICZNY, MIĘDLARKA, MASZYNA OSADOWA, ROZKŁADARKA, WIDMO OPTYCZNE, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, LAMPA, ALFABET MORSE'A, PRZERABIACZ, MIERZYN, TARTAK, KOKS, CIĄGARKA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, STENOGRAM, SAMOLOT BOMBOWY, ANALIZA FRAZOWA, MUTACJA, PARAMETRYZACJA, DROGA ELEKTRONICZNA, WCINKA, NALEWAK, MASZYNA TURINGA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, HAMULEC PRÓŻNIOWY, KONKATENACJA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, PODBIJARKA TOROWA, BULDER, BANK EMISYJNY, KOD SYGNAŁOWY, ESKALADA, FARBA DRUKARSKA, ŻABKA, ODLEWARKA, MARKIZA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, ZESZYT W LINIE, STATEK ŻAGLOWY, PINCETA, ARYTMOMETR, POJAZD SZYNOWY, WIBRACJA LABILNA, CZYSZCZARNIA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, ŻNIWIARKA, PREDYKCJA, KATALOG PRZEDMIOTOWY, DALMIERZ LASEROWY, ZNAK UJEMNY, TERAPIA PEDAGOGICZNA, WASAL, ZACIERACZKA, ŁACINNIK, PREZENTACJA, ŁADOWARKA, PORTRET PAMIĘCIOWY, PRANIE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, PERL, CD-R, STEROWANIE OKRESOWE, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, NASTĘP, SZMELC, MASER, WCIĄGARKA, KOLEJKA GÓRSKA, ILUSTRACJA, PEDAŁÓWKA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, DYWIZJON RAKIETOWY, KROSNO, TOKARKA, OSKROBYWANIE, POINT AND CLICK, ORTOPTYSTA, ORNITOPTER, PANTOMIMA, ŁUPACZKA, OPIEKA MEDYCZNA, KONTRAFAŁ, AUTONOM, SILNIK INDUKCYJNY, MASZYNA OTWARTA, ALARM BOJOWY, OKRĘT ŻAGLOWO-WIOSŁOWY, DROGA KOŁOWA, MASZYNA INDUKCYJNA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, PRZEKŁAD, PODJAZD, NAPĘD HYDRAULICZNY, KOŁTRYNA, ZBYWCA, TEMPERA, ALGORYTM BAREISSA, INKAUST, KOMBAJN ZBOŻOWY, TEŚCIK, OCHRONA ZDROWIA, KOPARKA ODSIĘBIERNA, AERONOMIA, JEDNOSTKA MIARY, TEORIA KALUZY-KLEINA, PSYCHOMANIPULACJA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, PRANIE, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, PŁAWKA, DERYWAT, KRATA PODGRUP, CHELAT, PERCEPCJA, TYRANIA, LUGER, MASZYNA DO SZYCIA, ZWÓJKI, KOTWICZNIKOWCE, BOMBOWIEC, PYCHÓWKA, MASZYNA, ŁEB, TANK, CHAŁUPNICTWO, KOMBAJN, TEST, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, POMOC REKONWERSYJNA, TOTALITARYZM, DANE, SILNIK PNEUMATYCZNY, KUŹNICA, SELSYN, ŁĄCZE ABONENCKIE, LOGIKA ZDAŃ, KĄCIK, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ALOMANCJA, SUBLIMATOR, GAZ PRZEWODOWY, SOLARIUM, SEDACJA, ANTYKWARK, PODSTRONA, SMILEY, EDYTOR TEKSTU, SILNIK, LEMIESZ, ZAPIS, MASZYNA FORMIERSKA, ŚRODKOWY PALEC, ROZRZUTNIK, RÓŻANIEC, WYKRZTUSZANIE, ROŚLINA NASIENNA, INTERPOLACJA LINIOWA, PODSTAWCZAK, DACHÓWCZARKA, PRAINDOEUROPEJSKI, WIDEOFONIA, FONETYKA, LICZBA HIPERZESPOLONA, ZNAK MUZYCZNY, MŁYN, TWARDY RESET, NIEUMARŁY, RADIAN, SAMOLOT TORPEDOWY, CHAŁUPNICA, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, KOPARKA, POŁAWIACZ MIN, PODBIERACZ POKOSÓW, NAMIESTNICTWO, TELEGRAF HUGHESA, KOD ALFANUMERYCZNY, BARWIARKA ZWROTNA, KOPACZKA, KLEROMANCJA, PLATFORMA CYFROWA, BOMBA BURZĄCA, MAKROŚWIAT, PRALKA, KAZALNICA, CZYNNOŚĆ CHWYTNA, MASZYNA DROGOWA, ŚPIEW, GITARA ELEKTRYCZNA, PILARKA, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, SERIALIZM, CIĘGNIK, KOLATOR, RESET, PORZĄDEK, KSIĄŻECZKA, KATAPULTOWANIE, TRANZYSTOR POLOWY, RĘKAW CUKIERNICZY, KRĄGLIK, MIKROCZĄSTKA, CHÓD, STENOGRAF, APOLOGETA, ANALIZA KOLORYMETRYCZNA, RYBA, MLEWNIK, DETEKTORYSTKA, ELEKTROKAUTER, PISMO NUTOWE, NEOBEHAWIORYZM, BIOREMEDIACJA, GOŁYSZEK CHIŃSKI, KOLARSTWO GÓRSKIE, ILUZJONIZM, AEROFON, NARZĄD ROZRODCZY, LAPAROSKOPIA, RICE, RADIESTETA, DEMAGOG, PIKSEL, RAD, HYDROMONITOR, HANDSZPAKI, EMOTIKON, KOŁO STEROWE, TEOZOF, SYMPOZJON, CIĄGNIK LEŚNY, FOTOREALIZM, DZIEŃ SPRZĘŻAJNY, NATRYSK, PISMO MUZYCZNE, AKT MOWY, LINOTYP, KUSKUTA, DYKTATURA, MIESZACZ, CACCIA, PIEC OPOROWY, RYBA DRAPIEŻNA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, ORTOPTYCZKA, GOOGLE, SZEW CZASZKOWY, RUBRYKA, WIADOMOŚĆ TEKSTOWA, PRYMUS, INSTRUMENT SMYCZKOWY, HOLENDER, ARYTMETYZACJA JĘZYKA, KOSIARKA, STEMPEL, LITERATURA PIĘKNA, KORONKARKA, PIKÓWKA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, ŚLEPY PUŁAP, JĘZYK WEHIKULARNY, JAWAJKA, FOTOGRAM, STEPOWANIE, MASZYNA KOMUTATOROWA, PISMO HIERATYCZNE, ILLOKUCJA, KAMERTON, ŚRUBOKRĘT, FREZARKA KOPIARKA, KANOE, TELEFOTO, KOLATOR, WIZUALIZACJA, METODA KARTOGRAMU, ZAPPING, ATLAS, ZWÓJKOWATE, POCZTA PNEUMATYCZNA, ORGANOTERAPIA, CZYSZCZALNIA, TELEGRAFIA, WAGA ELEKTRONICZNA, RDZEŃ WIERTNICZY, RAKIETA ATMOSFERYCZNA, ?BINDOWNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 942 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA DRUKARSKA DO DRUKOWANIA TEKSTÓW NIEDUŻEGO FORMATU, NAPĘDZANA ZA POMOCĄ PEDAŁÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA DRUKARSKA DO DRUKOWANIA TEKSTÓW NIEDUŻEGO FORMATU, NAPĘDZANA ZA POMOCĄ PEDAŁÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PEDAŁÓWKA maszyna drukarska do drukowania tekstów niedużego formatu, napędzana za pomocą pedałów (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PEDAŁÓWKA
maszyna drukarska do drukowania tekstów niedużego formatu, napędzana za pomocą pedałów (na 9 lit.).

Oprócz MASZYNA DRUKARSKA DO DRUKOWANIA TEKSTÓW NIEDUŻEGO FORMATU, NAPĘDZANA ZA POMOCĄ PEDAŁÓW sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA DRUKARSKA DO DRUKOWANIA TEKSTÓW NIEDUŻEGO FORMATU, NAPĘDZANA ZA POMOCĄ PEDAŁÓW. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

x