ZESPÓŁ ŚRODKÓW, ZA POMOCĄ KTÓRYCH W DZIELE ZOSTAJE WYRAŻONA TREŚĆ; FORMA OBEJMUJE TAKIE ELEMENTY JAK STRUKTURA, KOMPOZYCJA, JĘZYK, KSZTAŁT ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FORMA to:

zespół środków, za pomocą których w dziele zostaje wyrażona treść; forma obejmuje takie elementy jak struktura, kompozycja, język, kształt itp (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FORMA

FORMA to:

wygląd, profil, zewnętrzny kształt, postać (na 5 lit.)FORMA to:

naczynie lub część maszyny, które zapewniają nadanie jednakowego kształtu wszystkim wyprodukowanym seryjnie obiektom z plastiku, metalu, gipsu lub innych plastycznych substancji (na 5 lit.)FORMA to:

w biologii: najniższa kategoria systematyczna, niższa od odmiany (na 5 lit.)FORMA to:

budowa; układ skoordynowanych elemetów (na 5 lit.)FORMA to:

wyraz, w którym można odróżnić rdzeń od części wyrażającej funkcje gramatyczne (na 5 lit.)FORMA to:

kondycja, aktualny stan fizjologiczny organizmu, podlegający zmianom pod wpływem czynników środowiska zewnętrznego, wynikający ze stanu odżywienia i wytrenowania organizmu, a także zabiegów pielęgnacyjnych (na 5 lit.)FORMA to:

naczynie, w którym umieszcza się ciasto, aby po upieczeniu miało nadany przez nie kształt (na 5 lit.)FORMA to:

pierwowzór wykonania, szablon, wykrój (na 5 lit.)FORMA to:

zbiór norm zachowania, zwyczajów i form towarzyskich (savoir-vivre) obowiązujący w określonej grupie społecznej lub środowisku (na 5 lit.)FORMA to:

przejaw, postać, rodzaj czegoś (na 5 lit.)FORMA to:

ogólnie stan, kondycja czegoś - w tym stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka, samopoczucie (na 5 lit.)FORMA to:

wielomian - wyrażenie algebraiczne złożone ze zmiennych i stałych, połączonych działaniami dodawania, odejmowania, mnożenia i podnoszenia do potęgi o stałym wykładniku naturalnym (na 5 lit.)FORMA to:

w filozofii Arystotelesa: istota pojęciowa przedmiotu (na 5 lit.)FORMA to:

według filozofii Kanta - kształt tego, co jest dostępne zmysłom (na 5 lit.)FORMA to:

element urządzenia drukującego przyjmujący farbę drukową (lub inną nadrukowywaną substancję, np. lakier, klej) w miejscach obrazu drukowego w celu przekazania tej farby dalej, na podłoże drukowe (na 5 lit.)FORMA to:

zawartość formy do pieczenia (na 5 lit.)FORMA to:

zespół elementów służących do kształtowania przedmiotów z tworzyw sztucznych (na 5 lit.)FORMA to:

elementy, które po złożeniu tworzą wnękę o kształtach odpowiadających kształtom odlewu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ ŚRODKÓW, ZA POMOCĄ KTÓRYCH W DZIELE ZOSTAJE WYRAŻONA TREŚĆ; FORMA OBEJMUJE TAKIE ELEMENTY JAK STRUKTURA, KOMPOZYCJA, JĘZYK, KSZTAŁT ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.402

PRZYBLIŻENIE, FRYWOLITKA, MIASTO-PAŃSTWO, DOBYTEK, PRESTISSIMO, PARK KRAJOBRAZOWY, IKRA, FALSTART, KOBIECOŚĆ, DOMINATOR, PODRYWKA, ŁAŃCUSZEK, STOPIEŃ, JĘZYK URALSKI, KWARTET FLETOWY, CIOS PONIŻEJ PASA, KOMPLEKS PSZENNY, PISMO TEKSTOWE, PRAWO WEWNĘTRZNE, ALARM, REZYGNACJA, HUCULSKI, SEKSTET, AUTOBUS SZYNOWY, KONIUNKTIWUS, ŚWIADOMOŚĆ, ABRAZJA, MOLESKIN, PLAZMA, MAKINTOSZ, HASŁO, ASTRAGALOMANCJA, KANADA, POMOC SPOŁECZNA, PROGRAM, ENDOPSAMMON, KWARTET SMYCZKOWY, PRÓCHNICZEK, PLIK, JĘZYK HETYCKI, RELACJA BINARNA, SZYNOBUS, ASTRONAUTYKA, POLE, DOBRY, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, PROFILAKTYKA, WARTOŚĆ, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, KOMEDIODRAMAT, GEOFIT KŁĄCZOWY, SZKOPSKI, BOHEMISTYKA, MOCHWIAN, MATERIALIZM EKONOMICZNY, CZARNY, TONAŻ, BEZBRZEŻE, PRZEPŁYW, IMBUS, DIAGONALA, MUS, WARTOŚĆ NOMINALNA, MORALNOŚĆ, SKITOURING, BLU-RAY, JUSTUNEK, TEOKRACJA, AMBA, KURZEJ, CIAŁO KOLANOWATE, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, BATALION WARTOWNICZY, NIEŚMIAŁOŚĆ, KURSOR, PODKŁAD, ŚMIGŁOWIEC, ANIMALIZM, DZIEŁA, KROKIEW, KOKS, KOPARKOŁADOWARKA, MOWA, TWARDY RESET, SOMALIJSKI, BULDER, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, SER ŻÓŁTY, NAHUATL, GRANIASTOSŁUP TRÓJKĄTNY, KONSTYTUCJA, BASZKIRSKI, DOLNOSAKSOŃSKI, WŁÓKIENKO, SUMA UBEZPIECZENIA, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, CYGARO, ZAKRES, CZAS PRZESZŁY, POCZTA PNEUMATYCZNA, ANDROID, REKWIZYCJA, FORMA, BIEG, PĘTLA, PATRYLINEARNOŚĆ, RYBOSTAN, RACHATŁUKUM, ELEMENTY, JĘZYK ELFÓW, ENDURO, TEAM, BISKWIT, PIDŻIN, WŁOSEK, WENDAT, PACHOŁEK, NIEAKTYWNOŚĆ, PRAWO AUTORSKIE, SAŁATA MASŁOWA, SZPARNICOWATE, KOMPENSACJA, AKT OSKARŻENIA, NĘDZA, SPAWANIE ŁUKIEM KRYTYM, TRÓJLOJALIZM, BRACTWO CERKIEWNE, WIZUALIZACJA, FAMA, GŁÓWKA, ELABORACJA, ZŁUDNOŚĆ, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, JASTRZĘBIOWE, PROTOKÓŁ, DEMOLUDY, WĄTEK, KASKADA, PRZEBITKA, PAPROTNIK, NU METAL, BLASZKA, MECHANIKA KWANTOWA, PODZIAŁ, UZIOM, WIELKI BRAT, KOGUT GALIJSKI, BIRMAŃSKI, ROZWAŁKA, MODRZEW EUROPEJSKI ŻÓŁTY, UCIECZKA, PUSZKA, BRYŁA SZTYWNA, WYWÓZKA, ROPUCHY NOSATE, FILOLOGIA CHORWACKA, ADHD, TERAPIA HOLOTROPOWA, OBSESJA, PŁOMYK, CELTYCKI, GAŁĘZATKA KULISTA, JAJO, UMYWALNIA, OTRUCIE, SYMETRIA, PERKUSJA, APARAT, GRZĘDA, KLUCZ, EMULSJA ASFALTOWA, KOLONIA, ZESPÓŁ, RDZEŃ WIERTNICZY, DUŃSKOŚĆ, JĘZYK SATEM, STAROEGIPSKI, GORYCZKA CHMIELOWA, PODKŁAD KOLEJOWY, TEMPERA, CZESKI, CHWYT PONIŻEJ PASA, JĘZYK OGNIA, UNIWERSALNOŚĆ, KREACJA PIENIĄDZA, CZŁOWIECZOŚĆ, JĘZYK NAWAHO, OKULARY SŁONECZNE, TEOZOF, WŚCIEK DUPY, FILIA, TARCZA, DARWINIZM SPOŁECZNY, SAMOLUBNY DNA, SKIEROWANIE, PRĄŻEK, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, DZIEDZICZENIE, PORZĄDEK KOMPOZYTOWY, PIÓROLOTKOWATE, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, AGREGATOR, POCISK ODRZUTOWY, SYNTETYKA, TELLURIUM, MILITARYZM, PANIER, BECZKA BEZ DNA, TELEGRAF CHAPPE'A, JĘZYK, JĘZYK GEOGRAFICZNY, SŁUŻBA ZASTĘPCZA, KOŁO, DEASEMBLER, WRZUTA, IZOGAMETA, DODATEK MIESZKANIOWY, KOMPLEKS GLEBOWY, SPIS, JĘZYK GUR, SZEFOSTWO, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, TERCET, MYŚLENIE MAGICZNE, LITEWSZCZYZNA, CIĄŻA EKTOPOWA, MIMETYZM, SZALKA, PAŃSTWO UNITARNE, PISMO, GATUNEK POGRANICZNY, FRANCUZ, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, MIOTEŁKA, MARMUR, DRAMAT GROTESKOWY, BIZON LEŚNY, KARAKOL, WYSPA, POPULACJA, EKSPEDYTOR, ŻABA RYŻOWA, KANOPA, BIOCENOZA, SCUTUM, ATŁAS, SZALENIEC, ANALIZA MATEMATYCZNA, WESOŁE MIASTECZKO, LUGER, GEOLOGIA ZŁÓŻ, MAKAKOWATE, GNOZA, SOJA, BUDAPESZTANKA, ALGORYTM SYMETRYCZNY, DROBNICA, SONOMETR, BASEN OCEANICZNY, SYMBOL, JĘZYK PALIJSKI, KONTO, KOLEŻANKA PO FACHU, MOSTEK TERMICZNY, TRANSFER BUDŻETOWY, SIEĆ, STAROPERSKI, UPRZĄŻ, CWAŁ, PORTFEL ELEKTRONICZNY, PAWLACZ, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, COKÓŁ KONTYNENTALNY, GNOSTYCYZM, KONKURENCYJNOŚĆ WEWNĘTRZNA, DEWIACJA, PRE-PAID, CZWÓRKA, STAWKA AWANSOWA, EMULGACJA, BOJKA, JĘZYK HOLENDERSKI, HOJER, MAŁORUSKI, KIOSK, NOWIAL, ANALIZA FRAZOWA, UPRZĄŻ, DERMABRAZJA, GRZBIET PODMORSKI, RADZIECKOŚĆ, KWASORYT, BLACHA, DYSK, PRACA NAKŁADCZA, PORTFEL WIODĄCY, WĘŻOWIDŁO, KREDYT INWESTYCYJNY, ROBAK, ?ORKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.402 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ ŚRODKÓW, ZA POMOCĄ KTÓRYCH W DZIELE ZOSTAJE WYRAŻONA TREŚĆ; FORMA OBEJMUJE TAKIE ELEMENTY JAK STRUKTURA, KOMPOZYCJA, JĘZYK, KSZTAŁT ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ ŚRODKÓW, ZA POMOCĄ KTÓRYCH W DZIELE ZOSTAJE WYRAŻONA TREŚĆ; FORMA OBEJMUJE TAKIE ELEMENTY JAK STRUKTURA, KOMPOZYCJA, JĘZYK, KSZTAŁT ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FORMA zespół środków, za pomocą których w dziele zostaje wyrażona treść; forma obejmuje takie elementy jak struktura, kompozycja, język, kształt itp (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FORMA
zespół środków, za pomocą których w dziele zostaje wyrażona treść; forma obejmuje takie elementy jak struktura, kompozycja, język, kształt itp (na 5 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ ŚRODKÓW, ZA POMOCĄ KTÓRYCH W DZIELE ZOSTAJE WYRAŻONA TREŚĆ; FORMA OBEJMUJE TAKIE ELEMENTY JAK STRUKTURA, KOMPOZYCJA, JĘZYK, KSZTAŁT ITP sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - ZESPÓŁ ŚRODKÓW, ZA POMOCĄ KTÓRYCH W DZIELE ZOSTAJE WYRAŻONA TREŚĆ; FORMA OBEJMUJE TAKIE ELEMENTY JAK STRUKTURA, KOMPOZYCJA, JĘZYK, KSZTAŁT ITP. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast