MASZYNA WYKONUJĄCA CAŁY CYKL SWEJ PRACY BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUTOMAT to:

maszyna wykonująca cały cykl swej pracy bez udziału człowieka (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AUTOMAT

AUTOMAT to:

urządzenie wykonujące jakąś czynność lub ciąg czynności bez udziału człowieka (na 7 lit.)AUTOMAT to:

telefon dostępny w miejscu publicznym (na 7 lit.)AUTOMAT to:

pistolet, karabin maszynowy (na 7 lit.)AUTOMAT to:

przenośnie: osoba działająca bez zastanowienia, odruchowo, traktowana przedmiotowo (na 7 lit.)AUTOMAT to:

samochód z automatyczną skrzynią biegów (na 7 lit.)AUTOMAT to:

pralka automatyczna (na 7 lit.)AUTOMAT to:

urządzenie do wydawania lub sprzedaży różnych rzeczy (na 7 lit.)AUTOMAT to:

urządzenie do gier zręcznościowych (na 7 lit.)AUTOMAT to:

ciąg zdarzeń, kiedy coś się dzieje automatycznie, jeden fakt pociąga za sobą drugi (na 7 lit.)AUTOMAT to:

rutiner; urządzenie do automatycznego sprawdzania obwodów (na 7 lit.)AUTOMAT to:

pistolet maszynowy (na 7 lit.)AUTOMAT to:

zastępuje pracę człowieka (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA WYKONUJĄCA CAŁY CYKL SWEJ PRACY BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.917

WESTA, WIRTUOZERSTWO, FORMALISTKA, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, PONUROŚĆ, SŁODZIUTKI, AMBICJA, BEZ, DZIEWCZĘCOŚĆ, SŁUCH ABSOLUTNY, PŁYTKI TALERZ, KOŁYMA, EGOCENTRYZM, FIGARO, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, ZAD, MISJA KANONICZNA, KOŁO DEPTAKOWE, MAKRAMA, PROFESJONALISTA, ŚLEPA ULICZKA, KONTYNENT, NIEROZWAŻNOŚĆ, TELEKONFERENCJA, DARMOCHA, RUCHLIWOŚĆ, WARSZTAT, GDERLIWOŚĆ, NIEWIERNOŚĆ, PULPIT, MYKOLOGIA, MANEWROWY, TRANSPOZYCJA, BEZWYJŚCIOWOŚĆ, WÓZ ASENIZACYJNY, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, ANTYPATYCZNOŚĆ, LALA, SPLOT SŁONECZNY, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, LINIA ŻYCIA, STACJA POMP, DUCH, WALEC, POSKROMICIEL, SCEPTYCYZM, MIM, KARLIK ŚREDNI, AUTOMAT, ZBOCZENIE ZAWODOWE, KARAKURT, PAGAJ, KARATEKA, PEŁNOLETNOŚĆ, ZRÓWNOWAŻENIE, MNICH, BERET, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, NIEZRĘCZNOŚĆ, HALA, NIECZYNNOŚĆ, BEZWIETRZE, NIEDOŁĘSTWO, WYTCHNIENIE, PANTOMIMA, NEKTARYNA, ŚWIATŁO, MIĘSIEŃ PIWNY, RZEŹBA, ŁĄCZNIK WNĘTRZOWY, OSSUARIUM, MONOGAMICZNOŚĆ, MORDA, GŁOS SUMIENIA, PRAWA OSOBISTE, KOMUNIK, WIELKOŚĆ, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, POLITYKA LEKOWA, CIAŁO SUBTELNE, KARDIOIDA, ENERGICZNOŚĆ, RAMOTA, KIRYS TORSOWY, KOSMETYCZKA, ROLBA, TRZECIE OKO, KUBEK BEZ UCHA, GALWANOTERAPIA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, STRÓJ ADAMOWY, ŁOWCA GŁÓW, ZDRADZIECTWO, SPOKÓJ, MIĘSO, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, PEDOGONEZA, DYNAMIKA ŻYCIOWA, BHP, HAMULEC LUZOWANY, PRAKTYCZNOŚĆ, OKULARY, WYOBRAŻENIE, NIEZRĘCZNOŚĆ, BALON, BERET, CYKL, WYDAJNOŚĆ, WSPOMAGACZ, MELODYKA KANTYLENOWA, MANDAT WOLNY, BŁONA PŁODOWA, POLIEUPLOID, PŁONIWOWCE, AGROFIZYKA, UFNOŚĆ, NIELITOŚCIWOŚĆ, SAUTE, MINA, BRYKA, DEKORTYKATOR, NIEHUMANITARNOŚĆ, PRACOHOLICZKA, ANDROGINIA, UŻYTEK, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, CHARAKTERYZATORKA, CIASTO BISZKOPTOWE, SPECJACJA FILETYCZNA, LAKOLIT, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, BEZSZKODOWOŚĆ, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, SZYBOWIEC, ZWOLNIENIE, JASKINIA LODOWA, DUSZA, ROŚLINA ROCZNA, FORMIERKA, SKROMNOŚĆ, PIERŚCIEŃ, PRZĘDZARKA, WICEHRABIA, DROBNICOWIEC, ANTYDOGMATYZM, NIEOSZCZĘDNOŚĆ, CIEKAWSKOŚĆ, BIAŁY BEZ, OWERLOK, ZAPAŁ, ZBIOROWISKO, ZBRODNIA STALINOWSKA, KUSKUTA, LICZBA POJEDYNCZA, KROK JEDNOSTRONNY, KOPARKA, COUPER, SERDAK, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, KARTON, ZAPATRYWANIE, AUTOMAT TELEFONICZNY, HOMO VIATOR, ROZDZIAŁKA, DWORUS, STOPOTONA, KSENOFIL, RYNEK MIĘDZYNARODOWY, DOMENA PUBLICZNA, WSPÓŁPRACOWNICTWO, OFTALMOLOG, PYSK, ŻABA SZTYLETOWATA, SORT MUNDUROWY, STAROŚCIANKA, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, HIPOMANIA, CHAMSTWO, LINIA SERCA, SENTENCJA, MIĘDLARKA, MIETLORZ, KONWEJER, SZKARADZIEJSTWO, SZABROWNIK, ANIMACJA, POWOLNOŚĆ, ROŚLINY RUDERALNE, NADFIOLET, LOKATA DYNAMICZNA, BRUTTO, KŁĄB, BEZ, PŁATKI ZBOŻOWE, CHOROWITOŚĆ, SŁUŻALCZOŚĆ, GABINET, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, CZYNNOŚĆ SAMOOBSŁUGOWA, CYKL PASYJNY, BOŻY BOJOWNIK, CHAŁTURA, ŚRODEK PRACY, POWIEŚCIDŁO, DOROSŁOŚĆ, RYGORYSTKA, SZLACHETNOŚĆ, DIAGNOSTYKA, MAJSTER, BURDON, STOPA, PORZĄDNOŚĆ, TROLLKONTO, LORISY, NIECNOŚĆ, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, PRZEDRUK, ULICZNIK, GOSPODARNOŚĆ, STOSUNEK ZASTĄPIENIA, PLOTTER, MĘSKOŚĆ, KONFISKATA, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, GABINET LUSTER, AUTOKRATYZM, KOŁO HISTORII, KUTER, PŁACA, SKOŚNY, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, STRAJK OSTRZEGAWCZY, CZARODZIEJKA, CHARKOT, BARKA, ŚWIDROWIEC, LAS OCHRONNY, ZŁOŚLIWOŚĆ, DRUK BEZADRESOWY, COMBER, PAŁA, OREAS, CZARCIE NASIENIE, SKOCZNIA NORMALNA, TASIEMIEC KARŁOWATY, DZWON, NATURALIZM, SANDBOX, PLANISFERA, CYKL KWASU CYTRYNOWEGO, CNOTA, SYTUACJA PATOWA, ABSOLUTORIUM, GŁOSKA USTNA, URLOP WYPOCZYNKOWY, DOBRODUSZNOŚĆ, WIECZNE NIEODDANIE, ŁÓDŹ REGATOWA, TWORZYWO SZTUCZNE, CZUŁOŚĆ, FELV, ORGANICZNIK, ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI, CIAMCIA, APOSTATA, PIERSI, TUNGA, BUZIAK, SZKIC, KAMIONKA, KASZTAN, MYDŁO I POWIDŁO, POJAZD KOLEJOWY, BALAST, KANIUKI, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, LANDSZAFT, KOREKTA, CZŁOWIECZOŚĆ, WYNAGRODZENIE OSOBOWE, PŁASKI TALERZ, KISCH, SKŁADNIK MINERALNY, TĘTNICA BIODROWO-LĘDŹWIOWA, STYCZNA, CHCIWOŚĆ, SKĄPSTWO, PREDESTYNACJA, WIEK NIEMOBILNY, URLOP GÓRNICZY, DOM LETNISKOWY, PROSTOLINIJNOŚĆ, WYDOLNOŚĆ, DUPKA, ZASOBY, CZYTAL, BRUTALNOŚĆ, ?FILM TRAGIKOMICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.917 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA WYKONUJĄCA CAŁY CYKL SWEJ PRACY BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA WYKONUJĄCA CAŁY CYKL SWEJ PRACY BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUTOMAT maszyna wykonująca cały cykl swej pracy bez udziału człowieka (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUTOMAT
maszyna wykonująca cały cykl swej pracy bez udziału człowieka (na 7 lit.).

Oprócz MASZYNA WYKONUJĄCA CAŁY CYKL SWEJ PRACY BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA WYKONUJĄCA CAŁY CYKL SWEJ PRACY BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

x