CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY MA CHĘĆ, BY POZNAWAĆ COŚ NOWEGO, INNEGO NIŻ TO, CO ZNAŁ DOTYCHCZAS, KTÓRY NIE ZAMYKA SIĘ PRZED NOWYM, KTÓRY PRZYJMUJE COŚ BEZ OPORÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OTWARTOŚĆ to:

cecha człowieka, który ma chęć, by poznawać coś nowego, innego niż to, co znał dotychczas, który nie zamyka się przed nowym, który przyjmuje coś bez oporów (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OTWARTOŚĆ

OTWARTOŚĆ to:

brak granic fizycznych lub definiowanych w myślach, to, że forma nie jest ograniczona jakimiś ramami (na 9 lit.)OTWARTOŚĆ to:

ogólnodostępność, nieograniczony dostęp (na 9 lit.)OTWARTOŚĆ to:

łatwość w wyrażaniu uczuć i myśli oraz w nawiązywaniu kontaktów (na 9 lit.)OTWARTOŚĆ to:

cecha działania i myślenia kogoś, kto jest chętny, by poznawać coś nowego, innego niż to, co znał dotychczas, nie zamyka się przed nowym, przyjmuje coś bez oporów (na 9 lit.)OTWARTOŚĆ to:

cecha przestrzeni, która nie jest niczym otoczona, ograniczona, nie ma wyraźnych granic (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY MA CHĘĆ, BY POZNAWAĆ COŚ NOWEGO, INNEGO NIŻ TO, CO ZNAŁ DOTYCHCZAS, KTÓRY NIE ZAMYKA SIĘ PRZED NOWYM, KTÓRY PRZYJMUJE COŚ BEZ OPORÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.626

BONUSIK, SCHIZOTYMIA, PLAZMA, PRZODEK, FUNDUSZ PŁAC, OSKARŻYCIEL, MECHANIKA PRECYZYJNA, RADA ROBOTNICZA, KANTYLENA, KIR, KORYTKO, GEOCHEMIA ORGANICZNA, POLIANDRIA, SMUTNI PANOWIE, MARCOWY DOCENT, BONŻURKA, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, WEJŚCIE, ELEKTROCHIRURGIA, POMNIK, PROSIĘ, BEZSIŁA, DZIEDZINIEC, PERKOLACJA, SIODŁO BEZTERLICOWE, REINKARNACJA, EKSPEKTORACJA, BABIE LATO, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, TRZYNASTKA, HEKSAMETR, ŻYWIEC, GRZEBIEŃ, UKŁAD CIAŁA, ROŚLINA NASIENNA, WYSTĘPNOŚĆ, WERWA, MELODYKA KANTYLENOWA, EPISTOLOGRAFIA, STAN OSTRZEGAWCZY, PODKARMIACZKA, CUDA NA KIJU, PRZEPOJKA, THAULOW, HISTORIA, WIEŻA KONTROLNA, OKAZJONALNOŚĆ, STARE MIASTO, PRĘŻNOŚĆ, SODOMA I GOMORA, KURS, AŁMA-ATA, GNIOTOWE, GORĄCY PIENIĄDZ, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, DUCH, FISZA, WOLNY ZAWÓD, URUK-HAI, NIRWANA, WYSPA PŁYWOWA, MIARKA, STATEK KOSMICZNY, NUMERANT, KOCIEŁ, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, STARA MALEŃKA, EKSPARTNERKA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, LITERATURA WAGONOWA, JARSTWO, INKORPORACJA, BRYLASTOŚĆ, WYCIĄG, SIŁA LORENTZA, MIŚ, TER, TRAWERS, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, MOTYLEK, ANKSJOLITYK, KONTRPOCHÓD, TAUTOLOGIA, TŁUSZCZAK, CIASTO BISZKOPTOWE, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, LEK PRZECIWBÓLOWY, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, OBLĘŻENIE, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, ZACHÓD, CIUCIUBABKA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, CIĄŻA, ZGODNOŚĆ, SKRAJNIK, CHORIAMB, DWÓJECZKA, RZADKOŚĆ, HELING, MINIMALIZM, FOTOGRAFIKA, PARATYFUS, ALABASTRON, KAPOT, HIPERFOKALNA, SIEWKI, PLANDEKA, DYSZA WYLOTOWA, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, JEZIORO SAPROTROFICZNE, PANEWKA, GUMA, OŚMIOZGŁOSKOWIEC, CEGIELNIK, WIDOWNIA, NADNOSIE, AMATOR, MATRONA, PRAKONTYNENT, JUTLAND, MISIO, LIR, SALDO CYKLICZNE, NACZYNIA POŁĄCZONE, PODŁUŻNIK, ZWIĄZEK SPORTOWY, PLAMKA FORDYCE'A, PARADOKS BRAESSA, ANTYNOMIA, TRZY KARTY, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, AKT USTAWODAWCZY, CHROPOWATOŚĆ, ORBIT, KNAJPA, PIĘKNOŚĆ, KOMUNA, HADŻI, DYSCYPLINA POKAZOWA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, SUBWOOFER PASYWNY, NIESYMETRYCZNOŚĆ, ART ROCK, RYBY ŁAWICOWE, TEREN OTWARTY, KART, TEBY, NIERELIGIJNOŚĆ, OPCJA WALUTOWA, NARRACYJNOŚĆ, XENON, SŁOWO POSIŁKOWE, RUCHOMY PIASEK, TALMUDYSTKA, BYSTROŚĆ, FUZJA PIONOWA, SPRAWICIEL, WUEF, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, ANTARKTYKA, LORISY, SUCHAR, SZATA TYPOGRAFICZNA, EKRANOPLAN, OLEWKA, SUKCES REPRODUKCYJNY, WYRÓB ALKOHOLOWY, RĘKOSKRZYDŁE, LUSTRATOR, REFORMISTA, PRASKA, APARAT SZPARKOWY, HYDROFIL, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, RUSKI, UPRZEDMIOTOWIENIE, PĘTAK, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, RYNEK KONTESTOWALNY, LATARNIOWIEC, DUCH, LUZACKOŚĆ, KARAWANING, PRZELOT, MINISTERSTWO, BALKONIK, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, WYGA, ŁOWCZY, NULLIPARA, PRAWO, MASKA, WSPÓŁBRZMIENIE, BAJDA, KWOTA BAZOWA, DERYWAT, REKIN, BRUSTASZA, WIDEOMAN, ZDOLNOŚĆ, WYGŁAD TEKTONICZNY, MODELOWOŚĆ, TEKST REZULTATYWNY, ŁOKIEĆ TENISISTY, SZEPT, AUSTRALIJSKOŚĆ, SZTUKA, SENSOWNOŚĆ, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, WARIANTYWNOŚĆ, PRZEKŁADANIEC, PRZEDRUK, BIAŁORUSKI, BRÓDKA, KREWETKA ATLANTYCKA, PRZESUWNIK, OFICJEL, METRYKA, MŁODZIK STARSZY, FIVE O'CLOCK, MANGA, ZAŁAM, ARKA, OOLIT, PONCZ, GEREZA KRÓLEWSKA, SOLO, NATYWIZM, ANARCHISTKA, OSTATNIA POSŁUGA, MAKARON, WYCHÓD, PRZEBRZYDŁOŚĆ, PIEZOELEKTRYK, PIKIETA, PRZERABIACZ, ABSTRAKCJONISTA, REDYNGOT, KABINA STEROWNICZA, POJAZD SZYNOWY, SATYRYCZNOŚĆ, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, ANTYCYPACJA, WYWROTOWIEC, UŚMIECH, JAJO, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, KUKŁA, TANATOPSYCHOLOGIA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, HANDLARZ, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, PAMIĘĆ LOGICZNA, JUBILEUSZ, PROMIONEK, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, WYDARZENIE, MIĘSOŻERCA, RUPIA INDYJSKA, ASTRACHAN, GALARETA, KOSTIUM HISTORYCZNY, OBRAZ, POROST, PREDESTYNACJA, RZUT OSOBISTY, MOL, HELIOFIT, WÓŁ PIŻMOWY, GORZKIE ŻALE, HAMLETYZM, UKRAIŃSKI, WOLONTARZ, WSCHODEK, NACIEK, NIEDOWIARSTWO, SPADOCHRONIARZ, GLINKA KAOLINOWA, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, SŁUŻBA, GARNUSZECZEK, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, RABV, MIKROFON DYNAMICZNY, MODYFIKACJA, WSTRZYMANIE, ŚWIETLISTOŚĆ, BEZGLUTENOWIEC, NULLODA, PUPIL, POSIEDZENIE NIEJAWNE, JĘZYK KRASNOLUDÓW, DOMINIUM BRYTYJSKIE, SENTYMENTALNOŚĆ, STOPKLATKA, MASŁO CZOSNKOWE, BEZPARDONOWOŚĆ, ?ODŁÓG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.626 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY MA CHĘĆ, BY POZNAWAĆ COŚ NOWEGO, INNEGO NIŻ TO, CO ZNAŁ DOTYCHCZAS, KTÓRY NIE ZAMYKA SIĘ PRZED NOWYM, KTÓRY PRZYJMUJE COŚ BEZ OPORÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY MA CHĘĆ, BY POZNAWAĆ COŚ NOWEGO, INNEGO NIŻ TO, CO ZNAŁ DOTYCHCZAS, KTÓRY NIE ZAMYKA SIĘ PRZED NOWYM, KTÓRY PRZYJMUJE COŚ BEZ OPORÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OTWARTOŚĆ cecha człowieka, który ma chęć, by poznawać coś nowego, innego niż to, co znał dotychczas, który nie zamyka się przed nowym, który przyjmuje coś bez oporów (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OTWARTOŚĆ
cecha człowieka, który ma chęć, by poznawać coś nowego, innego niż to, co znał dotychczas, który nie zamyka się przed nowym, który przyjmuje coś bez oporów (na 9 lit.).

Oprócz CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY MA CHĘĆ, BY POZNAWAĆ COŚ NOWEGO, INNEGO NIŻ TO, CO ZNAŁ DOTYCHCZAS, KTÓRY NIE ZAMYKA SIĘ PRZED NOWYM, KTÓRY PRZYJMUJE COŚ BEZ OPORÓW sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY MA CHĘĆ, BY POZNAWAĆ COŚ NOWEGO, INNEGO NIŻ TO, CO ZNAŁ DOTYCHCZAS, KTÓRY NIE ZAMYKA SIĘ PRZED NOWYM, KTÓRY PRZYJMUJE COŚ BEZ OPORÓW. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast