Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY MA CHĘĆ, BY POZNAWAĆ COŚ NOWEGO, INNEGO NIŻ TO, CO ZNAŁ DOTYCHCZAS, KTÓRY NIE ZAMYKA SIĘ PRZED NOWYM, KTÓRY PRZYJMUJE COŚ BEZ OPORÓW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OTWARTOŚĆ to:

cecha człowieka, który ma chęć, by poznawać coś nowego, innego niż to, co znał dotychczas, który nie zamyka się przed nowym, który przyjmuje coś bez oporów (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OTWARTOŚĆ

OTWARTOŚĆ to:

brak granic fizycznych lub definiowanych w myślach, to, że forma nie jest ograniczona jakimiś ramami (na 9 lit.)OTWARTOŚĆ to:

ogólnodostępność, nieograniczony dostęp (na 9 lit.)OTWARTOŚĆ to:

łatwość w wyrażaniu uczuć i myśli oraz w nawiązywaniu kontaktów (na 9 lit.)OTWARTOŚĆ to:

cecha działania i myślenia kogoś, kto jest chętny, by poznawać coś nowego, innego niż to, co znał dotychczas, nie zamyka się przed nowym, przyjmuje coś bez oporów (na 9 lit.)OTWARTOŚĆ to:

cecha przestrzeni, która nie jest niczym otoczona, ograniczona, nie ma wyraźnych granic (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY MA CHĘĆ, BY POZNAWAĆ COŚ NOWEGO, INNEGO NIŻ TO, CO ZNAŁ DOTYCHCZAS, KTÓRY NIE ZAMYKA SIĘ PRZED NOWYM, KTÓRY PRZYJMUJE COŚ BEZ OPORÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.320

SUBTELNOŚĆ, POPŁÓD, MLEKO, FUZJA HORYZONTALNA, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, KRYMINALISTYKA, SĄD GRODZKI, OSTATECZNOŚĆ, ODLEGŁOŚĆ, NOWOTARŻANIN, SZWARCCHARAKTER, SZACHY TRZYOSOBOWE, STREETWORKER, MASOŃSKOŚĆ, MOST ZWODZONY, SPŁYW GRAWITACYJNY, TAMA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, POLISACHARYD, POWÓD, NIEUFNOŚĆ, SKRAJNOŚĆ, PYCHA, ZASIĘG, CEREMONIA, SZYKANA, KODOWANIE PREFIKSOWE, MIKROMACIERZ DNA, MUSICAL, UNISTA, WALTORNIA, RACHUNKI, TARCIE, AMERYKANKA, PUNKT RÓWNONOCNY, OSŁONOWOŚĆ, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, MIKROMIKRON, WIECHA, FOWIZM, NIT, GEODEZJA NIŻSZA, WYROŚLE, STYL MANUELIŃSKI, LENIWIEC PSTRY, ARCHAICZNOŚĆ, CZEK BEZ POKRYCIA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, KOMIWOJAŻER, OBLICZE, ŻART, PROTEKTORAT, HARMONIJKA USTNA, PIĘĆDZIESIĄTKA, SZRANKI, NIEWIDKA, JĘZYK KONGRESOWY, PRZEMYSŁ NAFTOWY, LANGUR WSPANIAŁY, ŚCINACZ, SUPERPANCERNIK, BABIE LATO, KLAWISZOWIEC, TRANSPARENT, HEJT, PENETRACJA, CITRONELLA, WITRYNA, ZJAWISKO KERRA, ZASZCZYTNOŚĆ, OGIEŃ, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, CHOROBA HALLOPEAU, NIEMĘSKOŚĆ, WNĘTRZE, SONDA, METEOROID, KLAUSTROFOBIA, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, DRES, SPRZECZNOŚĆ, MYJNIA, PRYMITYWNOŚĆ, MINA, FANATYK, BIOLOGICZNOŚĆ, NORMALNA, WIRUS GRYPY TYPU B, PRYMITYW, BASKIJKA, RUMUNKA, SAMICA, FOXTROT, PRZEŁĄCZNICA, SUBSYSTENCJA, NOMINALNOŚĆ, PANEGIRYSTA, MIKROPRZEŁĄCZNIK, ULTRAPRAWICA, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, NIEUCZCIWOŚĆ, UJŚCIE, BYSTROŚĆ, OKRUCH, NASTROSZEK BRUCHA, ĆWIARTKA, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, ZABUDOWA, LASECZKA, DOBRO WOLNE, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, FAKIR, SUKIENNIK, CHCIWOŚĆ, LETARG, GRANTOBIORCA, PRZEWODNIENIE HIPOTONICZNE, COŚ, MUSZLA, PORZĄDNIŚ, NIEZBĘDNOŚĆ, POLEMIZATOR, TRUDNOŚĆ, KOPIA, MUS, RYBA ŁAWICOWA, GRACKA, BETON, UCINKA, TECHNIKA OLEJNA, DYSK GALAKTYCZNY, DWA GRZYBY W BARSZCZU, SUBTERRANEOTERAPIA, ROŚLINA AKWARIOWA, KACAPSKI, RUSINKA, MITROPULOS, CHROPAWOŚĆ, KOMODOR, EDYCJA, PUSTY PIENIĄDZ, BEZGRZESZNOŚĆ, RAKOWATOŚĆ, ZAPIS, PRZERWANIE, PIES PASTERSKI, MISTRZ, WYCHOWAWCZYNI, NIEZNAJOMOŚĆ, RESPONSYWNOŚĆ, KRÓLIK, WSTRZYMANIE, SROGOŚĆ, GROOMING, ŁADOWNIA PUBLICZNA, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, USTNOŚĆ, GRABARZ, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, PROTUBERANCJA, HIDŻAB, METEOR, PIERWSZEŃSTWO, OBRONA, ARMIA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, PANEW, WYZWOLICIEL, ZAOCZNY, ZAPLOT, BĘBNICA, NADWZROCZNOŚĆ, PSYCHOGERIATRIA, SZKOŁA, DZIEDZIC, STOPKA, PLAC, JELEŃ DAVIDA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, GWIAZDA BETLEJEMSKA, MOCODAWCA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, KODEKS PRACY, HUN, NIEOKREŚLENIE, GRYZMOŁA, USTALENIE, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, MASALA DOSA, MOŻLIWOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, PAULINIA, MIMEZJA, PAPIER GAZETOWY, KOŃ KABARDYŃSKI, AUSTRONEZYJCZYK, CIAŁO SZARE, ADRES ELEKTRONICZNY, PRZEŚLIZG, ZARADNOŚĆ, SZUPINKA, JAKUBKA, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, PORZĄDEK, PODGRUPA, REWIDENT, DEPOZYCJA, WSZECHWIEDZĄCY, SYSTEMOWOŚĆ, ŻYWIOŁOWOŚĆ, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, GRAF PROSTY, DOTYK, NATURA, QUEBECKI, GULASZ, ASPIRACJA, RUCH, ZATRZYMANIE SIĘ, GRUCZOŁ POTOWY, KATEGORIA MUSZA, PRAWO JOULE'A, PARA 0, TARAS WIDOKOWY, UPOJENIE SENNE, CEROFERARIUSZ, TŁO, CANZONA, DROGA POŻAROWA, CYKOR, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, TRWAŁOŚĆ, BEZ, KARAMBOLA, OBYWATEL ZIEMSKI, NIEOSTATECZNOŚĆ, KASTA, WIDZOWNIA, UPIERDLIWOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, ELITARYSTA, SPICZAK, SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE, MUCHA, ROZSTRZAŁ, SILNIK TURBOODRZUTOWY, WZNOWIENIE, FUTURE, BEZINTERESOWNOŚĆ, ZRÓWNOWAŻENIE, CZAS, FREZARKA KOPIARKA, SZCZYTNICA, WILK, ANAMORFOZA, TOPIELEC, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, SYFON, PULMAN, SIEKACZ, KOMENSALIZM, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, PUCH, DZIENNIK, KAWKA, PARTIA HISZPAŃSKA, JĘZYK DUŃSKI, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, PIONIER, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, SOS MORNAY, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, GERMAŃSKOŚĆ, C, RIKSZARZ, GEOCENTRYZM, BREKOWY, LORNETA, GLIF, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, TOPSPIN, SPRINTER, WARIANTYWNOŚĆ, UWŁOSIENIE, WARZYWNIAK, WŁÓCZĘGA, WODA NA MŁYN, KROWA MORSKA, NIEKONKRETNOŚĆ, JEDNORAZOWOŚĆ, TOŃ, OPÓR, NIEWYBUCH, APPALOOSA, TARADAJKA, DRUGA NATURA, OKAZJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.320 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: cecha człowieka, który ma chęć, by poznawać coś nowego, innego niż to, co znał dotychczas, który nie zamyka się przed nowym, który przyjmuje coś bez oporów, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY MA CHĘĆ, BY POZNAWAĆ COŚ NOWEGO, INNEGO NIŻ TO, CO ZNAŁ DOTYCHCZAS, KTÓRY NIE ZAMYKA SIĘ PRZED NOWYM, KTÓRY PRZYJMUJE COŚ BEZ OPORÓW to:
Hasło Opis krzyżówkowy
otwartość, cecha człowieka, który ma chęć, by poznawać coś nowego, innego niż to, co znał dotychczas, który nie zamyka się przed nowym, który przyjmuje coś bez oporów (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OTWARTOŚĆ
cecha człowieka, który ma chęć, by poznawać coś nowego, innego niż to, co znał dotychczas, który nie zamyka się przed nowym, który przyjmuje coś bez oporów (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x